Ul. Kolejowa 42 28-200 StaszówPobieranie 103.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar103.77 Kb.

Ul. Kolejowa 42 28-200 Staszów


Telefon: 0048508214906, 0048516123392; E-Mail: biuro@legalna-praca.pl

beap_1@op.pl ; www.legalna-praca.pl

Bewerbung für eine Tätigkeit als

Senioren-Betreuerin in Deutschland

1 Persönliche Angaben der Bewerberin / Dane osobowe opiekunki

Name / nazwisko:
Vorname / imię:

Alter / wiek:

Körpergewicht / waga:

Körpergröße / wzrost:

Mobiltelefon / komórka:Festnetz / telefon stacjonarny:Wohnort / miejsce zamieszkania:
Ihre Ausbildung

wykształcenie:


Ausgeübter Beruf

Wykonywany zawód:

2 Wen möchten Sie betreuen? / Kim chce się Pani zajmować?


eine Frau

kobietąeinen Mann

mężczyzną

Mann oder Frau

wszystko jedno

3 Zeitrahmen / czasy pracy

Wann möchten Sie diese Tätigkeit beginnen?

Kiedy chciałaby Pani zacząć pracę?
Wie lange soll Ihr erster Einsatz dauern?

Jak długo chciałaby Pani wyjechać ?4 Bisherige Arbeit im Ausland / Dotychczasowa praca za granicą

Ja/tak

nein/nie

Waren Sie schon zur Arbeit im Ausland? / Wo, wie lange und in welcher Branche? Czy pracowała już Pani za granicą? / Gdzie, jak długo i w jakim charakterze ?

5. Erfahrung in der Betreuung/Doświadczenie w opiece

Patient (Mann oder Frau)

Pacjent (mężczyzna czy kobieta)Alter / wiek

Zeitraum / okres sprawowania opieki

Zustand des Patienten/ stan zdrowia pacjenta(jakie choroby,dolegliwości)

Was habe ich gemacht? co dokładnie robiłam?6. Ich bin bereit zu die Arbeit mit Personen kranken an/ Podejmę sie opieki nad osobami chorymi na: (zaznacz x)
Altzheimer /

alzheimer
Epilepsie / epilepsja


schlecht sehende

Person / osoba

niedowidząca
Demenz /

demencja
Herzinfarkt / zawał

Blind/ ślepota

Tumor / guz


Diabetiker /

diabetyk
Katheter /

cewnik

Parkinson

Krebs / rakDepression / depresja

gelähmte Person /

osoba

sparaliżowana

Schlaganfall /

udar mózgu

in Rohlstuhl / na wózku inwalidzkim

Teil gelähmte Person / osoba częściowo

sparalizowana
Inkontinenz /

„pampersy“

liegende

Person / osoba

leżąca
Gehbehinderteperson

/ osoba o

zmniejszonej

zdolności chodzenia7. Ich bin bereit zu machen/ zgadzam sie na wykonywanie czynności

Nur einfache

Pflegetätigkeiten

/ tylko proste

czynności

opiekuńcze
Gartenarbeiten /

prace w

ogrodzie

Körperpflege /

pielęgnacja

ciała


Versorgung von

Haustieren /

opieka nad

zwierzętami

domowymi

Windel wechseln/ zmiana pampersów


Waschen / mycie


Hilfe beim Waschen /

pomoc przy myciu

Hilfe beim an-

und ausziehen /

pomoc przy

ubieraniu i

rozbieraniu

Hilfe beim

Toilettengänge /

pomoc przy

chodzeniu do

toalety
Hilfe beim

Esseneinnahme /

pomoc przy

spożywaniu posiłków
Insulinangabe /

podawanie

insuliny

Spazierengehen /

spacery

Einkaufen / robienie

zakupów
Arztbesuche

/odwiedziny u

lekarza
Auto fahren/ prowadzenie samochodu

In der Nacht aufstehen/ wstawanie w nocy


Medikamente zu bereiten/ przygotowywanie tabletek

Fur zwei Personen z.B. Ehe/ przy dwóch osobach np. małżeństwo8.Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?
Pani znajomość języka niemieckiego: proszę zakreślić.

Sprechen

mówienie


Hören

rozumienieSchreiben

Pisanie


Lesen

czytanie głośnesehr gut

bardzo dobrzegut

dobrze


befriedigend

dostateczniesehr schwach

bardzo słaboUnd wo haben Sie Deutsch Gelert

Gdzie uczyła się Pani Jezyka niemieckiego?


Kenntnisse in einer weiteren Sprache (in welchem Umfang ): Znajomość innego języka ( jaki i w jakim stopniu )Zusatzqualifikationen:


Kurse; Schulungen:

Dodatkowe kwalifikacje


Kursy; szkolenia:9. Eigene Kinder / własne dzieci

Ja/tak

nein/nie

Haben Sie Kinder? / Czy ma Pani dzieci?In welchem Alter? / W jakim wieku?

Ihr Familienstand / Stan cywilny
Ein paar Worte über sich selbst /

Kilka słów o sobie – cechy charakteru


10. Führerschein / prawo jazdy


Ja/tak

nein/nie

Haben Sie einen Führerschein? / Czy ma Pani prawo jazdy?Fahrpraxis in Jahren: / Ile lat Pani jeździ?11. Gesundheitszustand / stan zdrowia

Ja/tak

Nein/nie

Haben Sie chronische Krankheiten?

Czy cierpi Pani na przewlekłe choroby?

Sind Sie gegen etwas allergisch?/Czy jest Pani na coś uczulona?Rauchen Sie? / Czy Pani pali?Wieviele Zigaretten pro Tag? / Ile?
Sind Sie bereit, im Haushalt der älteren Person nicht zu rauchen? / Czy jest Pani gotowa zrezygnować z palenia w domu podopiecznej?

Persönliche Angaben der Bewerberin, die für einen Arbeitsvertrag und für die Abführung von Steuern und Sozialabgaben nötig sind.
Dane osobowe opiekunki, konieczne do umowy i zarejestrowania w ZUSie.

Name / nazwisko:Geboren am/urodzona:


Vorname / imię:

Geburtsort/miejsce ur.Geborene / nazwisko rodowe:


Name des Vaters / imię ojca:Name der Mutter / imię matki:

Steuerbehörde

Urząd Skarbowy


Steuernummer

NIP

Persönliche Identitätsnummer

Pesel

Ausweisnummer

nr dowodu


Post

Poczta

12. Derzeitige Meldeadresse der Bewerberin / adres zameldowania

Wojewodschaft

Województwo


Gemeinde

Gmina

Strasse und Hausnummer

Ulica i nr domu


Wohnungsnummer

nr mieszkania


PLZ und Ort

kod pocztowy i miejscowośćUwaga
: Firma „ SKOWRON” zwraca uwagę, że nie zezwala się na picie alkoholu w trakcie trwania umowy. Jeśli opiekunka nie spełni tego warunku, traci pracę, a wszelkie koszty związane z nadużyciem alkoholu pokrywa opiekunka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą; z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).


Ort, Datum, Unterschrift / Data i podpis
…………………………………………………………………

*) Punkt 4. jeśli odpowiedź brzmi TAK proszę podać miejscowość/państwo; jak długo oraz jako kto np.

AUGSBURG/NIEMCY – 4 MONATE – PFLEGERIN

KRAILLING/NIEMCY – 6 MONATE – PFLEGERIN

Można również opisać jakie czynności wykonywane były u danej rodziny oraz na jakie

choroby cierpiała osoba podopieczna (jej stan zdrowia).

W razie posiadania referencji od rodzin niemieckich lub zaświadczeń o ukończeniu kursu np. języka niemieckiego, masażu czy fizykoterapii – lub podobnych kursów pomocnych w wykonywaniu zawodu opiekuna osoby starszej prosimy o dołączenie ich ksera.


**) Jeśli jest Pani/Pan ubezpieczona/-y w KRUSie prosimy o dołączenie do dokumentów zaświadczenia od kiedy posiada Paani/Pan to ubezpieczenie

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „ SKOWRON „ UL.KOLEJOWA 42; 28-200 STASZÓW StronaPobieranie 103.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna