Ul. Patriotów 108Pobieranie 12.38 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.38 Kb.

WYKAZ NR 9 /12


nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę czasową

adres nieruchomości

ul. Patriotów 108

oznaczenie nieruchomości

wg danych z ewidencji gruntów

wg księgi wieczystej


obręb 3-12-59

cz. dz. ewid. nr 155 o pow. 1000 m2

KW WA6M/00000640/7

dzierżawiona powierzchnia nieruchomości


210 m2, z czego 4,50 m2 pod pawilonem i 205,50 m2 terenu przyległegoopis nieruchomości

zabudowana

przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego


w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego -

teren M2.12 - przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z przewagą jednorodzinnejforma przekazania nieruchomości

i okres jej trwaniadzierżawa na czas oznaczony

do lat trzech


cel dzierżawy


Pod pawilon gastronomiczny i teren przyległy


wysokość i termin wnoszenia opłatMiesięcznie:

6,63 zł/m2 gruntu pod pawilonem

0,54 zł/m2 terenu przyległego

plus Vat

płatne: pierwsza wpłata w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,

następne do 15 dnia każdego miesiąca

Aktualizacja stawki w IV kwartale wg. wskaźnika wzrostu cen i usług ogłoszonego przez GUS

warunki zmiany wysokości opłatZarządzenie Nr 4240/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25.02.2010 r.
Dzierżawca zobowiązany jest do poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 k.p.c.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna