Šulgi (2095-2046 p n. e.) -1 Określenia rocznePobieranie 117.28 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar117.28 Kb.
Šulgi (2095-2046 p.n.e.) -1

Określenia roczne

01. mu šul-gi lugal Rok, Šulgi (stał się) królem


02. mu šul-gi lugal uri5ki-ma-ke4 gišgu-za za-gin3 den-lil2-ra Rok, Šulgi, król Ur tron z lapis-lazuli boga Enlila

i3-na-ku4-ra wprowadził

03. mu e2 muhaldim dnin-šubur ba-du3-a Rok, kuchnia świątyni Ninšubura została zbudowana

04. nie poświadczone


05. mu uš e2 dnin-urta ki ba-a-gar Rok, fundamenty świątyni Ninurty zostały położone

06a. mu dērki(BAD3.GAL.AN.KI) ki-be2 gi4-a Rok, Dēr zostało odbudowane

06b. mu us2-sa uš e2 dnin-urta ki-a bi2-gar Rok następny po 05
07a. mu gir3 nibruki si bi2-sa2-a Rok, droga do Nippur została naprawiona1

07b. mu lugal-e uri5ki-ta nibruki-še3 in-nigin3 Rok, król z Ur do Nippur odbył podróż


08. mu ma2 dnin-lil2-la2 ba-du8 Rok, statek bogini Ninlil został uszczelniony2
09. mu e2 dnanna kar-zi-da e2-a ba-ku4 Rok, bóg Nanna z Karzida do (swej) świątyni został wprowadzony3

10. mu e2 hur-sag lugal ba-du3 Rok, „Górski Dom”4 króla został zbudowany


11. mu dištaran dērki (BAD3.GAL.AN.KI) e2-a ba-ku4 Rok, bóg Ištaran z Dēr do (swej) świątyni został wprowadzony

12a. mu nu-umušmuš-da ka-zal-luki e2-a ba-ku4 Rok, bóg Numušda z Kazallu do (swej) świątyni został wprowadzony

12b. mu lugal-ba-gara2 e2-a-na! ku4-ra Rok, bóg Ningirsu5 do swej świątyni Bagara został wprowadzony

13a. mu e2 hal-bi lugal ba-du3 Rok, „Pałac Zimowy” króla został zbudowany

13b. mu lugal-ba-gara2 e2-a ku4-ra us2-sa Rok następny po, Lugal-ba-gara2 (=Ningirsu) do świątyni (swej) został wprowadzony

14. mu dnanna nibruki e2-a ba-ku4 Rok, bóg Nanna z Nibru do (swej) świątyni został wprowadzony

15. mu en-nir-zi-an-na en dnanna maš2-e i3-pa3 Rok, En-nirzi-ana, arcykapłan boga Nanna został wybrany poprzez wróżbę

16. mu na2 dnin-lil2-la2 ba-dim2 Rok, łoże bogini Ninlil zostało zbudowane


17. mu en-nir-zi-an-na en dnanna ba-hun-ga2 Rok, En-nirzi-ana, arcykapłan boga Nanna został intronizowany6

18. mu li2-wir(GIR3)-mi-ţa-šu dumu-munus lugal Rok, Liwir-miţţašu, córka króla, królową Marhaši

nam-nin mar-ha-šiki ba-il2 została wybrana7
19. mu EZENxKASKAL(?)ki ki-be2 ba-ab-gi4 Rok, EZENxKASKAL(?)8 zostało odbudowane

20a. mu dumu uri2ki-ma lu2 gišgid2-še3 KA ba-ab-kešda Rok, „obywatele” Ur jako włócznicy zostali zmobilizowani9

20b. mu dnin-hur-sag-ga2 nu-tur e2-a-na ba-an-ku4 Rok, bogini Ninhursanga z Nutur do swej świątyni została wprowadzona

21a. mu dnin-urta ensi2 gal den-lil2-la2-ke4 e2 den-lil2 Rok, bóg Ninurta, „wielki namiestnik (zarządca)”dnin-lil2-la2-ke4 eš-bar-kin ba-an-du11-ga boga Enlila, w świątyni Enlila i Ninlil wyrocznię

dšul-gi lugal uri5ki-ma-ke4 GANA2 ni3-kas7 wypowiedział; Šulgi, król Ur na polach, w rachun-

šuku e2 den-lil2 dnin-lil2-la2-ke4 si bi2-sa2-a kach, w aprowizacji świątyni Enlila i Ninlil porządek zaprowadził

21b. mu BAD3.ANki ba-hul Rok, Dēr zostało zniszczone10
22a. mu us2-sa dnin-urta [...] Rok następny po, Ninurta ...

22b. mu us2-sa BAD3.ANki ba-hul Rok następny po, Dēr zostało zniszczone


23. mu dšul-gi lugal-e a2-mah den-lil2 sum-ma-ni [...] x.x.x Rok, Šulgi król, (któremu) Enlil podarował siłę potężną [...]

24. mu kara2-harki ba-hul Rok, Karahar zostało zniszczone


25. mu si-mu-ru-umki ba-hul Rok, Simurrum11 zostało zniszczone
26. mu si-mu-ru-umki a-ra2 2-kam-ma-aš ba-hul Rok, Simurrum drugi raz zostało zniszczone
27. mu ha-ar-šiki ba-hul Rok, Harši zostało zniszczone
28a. mu en eriduki-ga ba-hun-ga2 Rok, arcykapłanka Eridu została intronizowana

28a2. mu en-nam-šita-dšul-gi-ra-ke4-ba-gub ba-hun Rok, En-nam-šita-Šulgirake-ba-gub została (jako arcykapłanka) intronizowana

29. mu us2-sa en eriduki-ga ba-hun-ga2 Rok następny po, arcykapłanka Eridu została intronizowana

30. mu dumu-munus lugal ensi2 an-ša-anki-ke4 ba-tuk Rok, córka króla z ensi2 Anšan została ożeniona


31. mu kara2-harki a-ra2 2-kam-ma-aš ba-hul Rok, Karahar po raz drugi zostało zniszczone
32. mu si-mu-ru-umki a-ra2 3-kam-ma-aš ba-hul Rok, Simurrum po raz trzeci zostało zniszczone12
33. mu us2-sa si-mu-ru-umki a-ra2 3-kam-ma-aš ba-hul Rok następny po, Simurrum po raz trzeci zostało zniszczone

34. mu an-ša-anki ba –hul Rok, Anšan zostało zniszczone13


35. mu us2-sa an-ša-anki ba –hul Rok następny po, Anšan zostało zniszczone
36. mu dnanna kar-zi-daki a-ra2 2-kam-aš e2-a ba-ku4 Rok, bóg Nanna z Karzida po raz drugi do (swej) świątyni wszedł

37. mu bad3 ma-da ba-du3 Rok, mur (terytorium) mada został zbudowany14

37?15. mu e2 dnergal ba-du3 Rok, świątynia boga Nergala została zbudowana
38. mu us2-sa bad3 ma-da ba-du3 Rok następny po, mur mada został zbudowany
39a. mu e2 puzur4-iš-dda-gan-na ba-du3 Rok, (dom-świątynia) Puzriš-Dagān zostało zbudowane16

39a2. mu puzur4-iš-dda-gan e2 dšul-gi ba-du3 Rok, Puzriś-Dagān – dom (świątynia) Šulgi zostało zbudowane


40. mu us2-sa e2 puzur4-iš-dda-gan-na ba-du3 Rok następny po, Puzriš-Dagān zostało zbudowane
41. mu us2-sa e2 puzur4-iš-dda-gan-na ba-du3 mu us2-sa-a-bi Rok następny po, Puzriš-Dagān zbudowane zostało, rok następny po tym17
42. mu ša-aš-ruki ba-hul Rok, Šašru18 zostało zniszczone
43. mu en-ubur-zi-an-na en dnanna maš-e i3-pa3 Rok, En-ubur-zi-ana arcykapłank boga Nanna poprzez wróżbę została wybrana

44. mu si-mu-ru-umki u3 lu-lu-buki a-ra2 10-la2-1-kam-aš Rok, Simurrum i Lulubu po raz dziewiąty zostały

ba-hul zniszczone
45. mu dšul-gi nita kala-ga lugal uri5ki-ma lugal an-ub-da Rok, Šulgi, mąż potężny, król Ur, król czterech

limmu2-ba-ke4 ur-bi2-lumki si-mu-ru-umki lu-lu-buki stron świata Urbilum, Simurrum, Lulubu i Karahar,

u3 kara2-harki-ra AŠ19-eš šu du11-ga šu-tibir-ra im-mi-ra nagle jak jedno pokonał20
46. mu dšul-gi nita kala-ga lugal uri5ki-ma lugal an-ub-da Rok, Šulgi, mąż potężny, król Ur, król czterech

limmu4-ba-ke4 ki-maški hu-ur5-tiki u3 ma-da-bi stron świata Kimaš, Hurti i ich kraje jednego dnia

u4-AŠ!-a mu-hul zniszczył
47. mu dšul-gi nita kala-ga lugal uri5ki-ma lugal an-ub-da Rok, Šulgi mąż potężny, król Ur, król czterech

limuu4-ba-ke4 ki-maški hu-ur5-tiki u3 ma-da-bi stron świata Kimaš, Hurti i ich kraje jednego dnia

u4-AŠ-a mu-hul-a mu us2-sa-a-bi zniszczył, rok następny po tymże21
48. mu ha-ar-šiki ki-maški hu-ur5-tiki u3 ma-da-bi u4-AŠ-a Rok, Harši, Kimaš, Hurti i ich kraje jednego dnia

ba-hul22 zostały zniszczone23Amar-Suen (2045-2037 p.n.e.) -1

Określenia roczne

01. mu damar-dsuen lugal Rok, Amar-Suen (został) królem24


02. mu ur-bi2-lumki ba-hul Rok, Urbilum zostało zniszczone25
03a. mu dgu-za den-lil2-la2 ba-dim2 Rok, boski tron Enlila został wykonany

03b. mu en-mah-gal-an-na en dnanna maš2-e i3-pa3 Rok, En-mah-gal-ana, arcykapłanka boga Nanna została wybrana poprzez wróżbę


04. mu en-mah-gal-an-na en dnanna ba-hun Rok, En-mah-gal-ana, arcykapłanka boga Nanna została intronizowana (wprowadzona na urząd)26.
05. mu en-unu6-gal dinanna unuki ba-hun Rok, (arcykapłanka) En-unu-gal bogini Inanny z Uruk została intronizowana.
06. mu ša-aš-ru-umki a-ra2-2-kam ba-hul Rok, Šašrum po raz drugi27 zostało zniszczone28
07. mu hu-uh2-nu-riki ba-hul Rok, Huhnuri29 zostało zniszczone
07!30. mu damar-dsuen lugal-e bi2-tum-ra-bi2-umki ia3-ab-ruki Rok, Amar-Suen król, Bītum-rabi’um, Jabru

ma-da ma-da-bi u3 hu-uh2-nu-riki mu-hul (i) kraje ich oraz Huhnuri zniszczył


08. mu en-nun-ne2 ki-ag2 en eriduki ba-hun31 Rok, En-nune ukochany arcykapłan Eridu został intronizowany
09. mu en dnanna ga-eški ba-hun Rok, arcykapłanka boga Nanna z Gaeš została intronizowana

09!32. mu en-dnanna-damar-dsuen-ra-ki-ag2 Rok, En-Nanna-Amar-Suen-kiag33 arcykapłanka

en dnanna kar-zi-da ba-hun boga Nanna z Karzida została intronizowana34

Šū-Sîn (2036-2028 p.n.e.) -1

Określenia roczne

01. mu dšū-dsîn35 lugal-am3 Rok, Šū-Sîn został królem


02. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 ma2 dara3-abzu Rok, Šū-Sîn, król Ur, statek (zwany) „koziorożec

den-ki in-dim2 podziemnego oceanu” boga Enki zbudował.
03. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 si-ma-num2ki mu-hul Rok, Šū-Sîn król Ur, Simānum36 zniszczył37
04. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 bad3 mar-du2 Rok, Šū-Sîn król Ur mur (przeciw) Amorytom

mu-ri-iq-ti-id-ni-im mu-du3 (zwany) „Powstrzymujący Tidnum38” zbudował39
05. mu us2-sa dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 bad3 mar-du3 Rok następny po, Šū-Sîn król Ur, mur (przeciw)

mu-ri-iq-ti-id-ni-im mu-du3 Amorytom, (zwany) „Powstrzymujący Tidnum”

zbudował.

06. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 na-ru2-a mah Rok, Šū-Sîn król Ur stelę potężną dla Enlila i

den-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-ru2 Ninlil poświęcił
07. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 ma-da za-ab-ša-liki Rok, Šū-Sîn król Ur, kraj Zabšali zniszczył40

mu-hul
08. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 ma2-gur8 mah Rok, Šū-Sîn król Ur, wspaniały statek magur dladen-lil2 dnin-lil2-ra mu-ne-dim2 Enlila i Ninlil wykonał

09. mu dšū-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 e2 dšara2 ummaki mu-du3 Rok, Šū-Sîn król Ur, świątynię41 boga Šara w Ummie zbudował42Ibbī-Sîn (2028-2005 p.n.e.) -1

Określenia roczne

01. mu di-bi2-dsîn lugal Ro, Ibī-Sîn (został) królem43


02. mu en dinanna maš2-e i3-pa3 Rok, en Inanny została wybrana poprzez wróżbę44
03. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 si-mu-ru-umki mu-hul Rok, Ibī-Sîn król Ur, Simurrum zniszczył
04. mu en-am-gal-an-na en dinanna ba-hun Rok, En-amgal-ana, arcykapłanka Inanny została intronizowana
05. mu tu-ki-in-PA-mi-ig-ri-ša dumu-munus lugal Rok, Tukīn-hatti-migrīša, córka króla (przez) ensi2

ensi2 za-ab-ša-liki-ke4 ba-an-tuk Zabšali została poślubiona


06. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 nibruki uri5ki-ma Rok, Ibī-Sîn król Ur mury wielkie Nippur i Ur

bad3 gal-bi mu-du3 zbudował


07. mu us2-sa di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 nibruki uri5ki-ma Rok następny po 06

bad3 gal-bi mu-du3


08. mu us2-sa di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 nibruki uri5ki-ma Rok następny po 06, rok następny po tymże45

bad3 gal-bi mu-du3-a mu us2-sa-a-bi


09. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 hu-uh2-nu-riki KA.BAD Rok, Ibī-Sîn król Ur przeciw Huhunuri –

ma-da an-ša-anki-še3 a2-dugud ba-ši-in-gin „otwartym ustom” kraju Anšan z siłą ogromną

[...]-ra gin7 a2 mah si3-bi sa bi-in-gar poszedł i jak [...] siłą potężną otoczył go i w sieć pochwycił
10. mu en-nir-si3-an-na en dnanna maš2-e in-pa3 Rok, En-nirsi-ana arcykapłanka (en) boga Nanna poprzez wróżbę została wybrana
11. mu en-nam-ti-di-bi2-dsîn-ka-še3 kiri3-šu-gal2 x-unu Rok, En-namti-Ibī-Sîn kiri3-šu-gal ?…? en boga

en den-ki-ka maš2-e i3-pa3 Enki został poprzez wróżbę wybrany.


12. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 gu-za an dnanna-ra Rok, Ibī-Sîn król Ur, tron boski dla boga Nanna

mu-na-dim2 wykonał


13. mu us2-sa di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 gu-za an dnanna-ra Rok następny po, Ibī-Sîn król Ur boski tron

mu-na-dim2 dla boga Nanna wykonał


14. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 šušinki a-dam-dunki Rok, Ibī-Sîn król Ur zagrzmiał jak burza przeciw

ma-da a-wa-anki-ka u4-gin7 ŠID bi2-in-gi7 u4-1-a Suzie, Adamdun46 i krajowi Awan47 i jednego dnia

mu-un-GAM u3 en-bi LU2x-a ich (sobie) podporządkował a władców ich

mi-ni-in-dab5-ba-a cudzoziemskich pojmał48


15. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ra dnanna-a ša3 ki-ag2-ga2-ni Rok, Ibī-Sînowi królowi Ur, bóg Nanna w dobroci

dalla mu-un-na-an-e3-a swego serca pozwolił osiągnąć doskonałość


16. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 dnanna-ar Rok, Ibī-Sîn król Ur bogu Nanna (posąg?) „Książę

dnun-me-te-an-na mu-na-dim2 ozdoba nieba” wykonał

17. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ra mar-tu a2-IM-ulu3 Rok, Ibī-Sînowi królowi Ur, Amoryci znad

ul-ta uruki nu-zu gu2 im-ma-na-na-ga2-ar południowej granicy, którzy miast od dawna nie znali, podporządkowali się
18. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 dnin-lil2 u3 dinanna Rok, Ibī-Sîn król Ur dla bogiń Ninlil i Inanny

e2 šutum2 ku3 mu-ne-du3 świetlisty magazyn zbudował


19. mu us2-sa di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 dnin-lil2 Rok następny po Ibī-Sîn król Ur dla bogiń Ninlil

u3 dinanna-ra e2 šutum2 ku3 mu-ne-du3 i Inanny magazyn świetlisty zbudował


20. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma den-lil2-le me-lam2-a-ni Rok, Ibī-Sîn król Ur – bóg Enlil blaskiem swoim

kur-kur-ra bi2-in-dul4 wszystkie kraje pokrył


21. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 dnin-igi-zi-bar-ra Rok, Ibī-Sîn król Ur, Nin-igi-zibara49, boską lirę

balag dinanna-ra mu-na-dim2 bogini Inannie wykonał


22. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ke4 a-ma-ru ni3-du11-ga Rok, Ibī-Sîn król Ur (w czasie gdy) powódź

dingir-re-ne-ke4 za3 an-ki im-suh3-suh3-a uri5ki z rozkazu bogów niebem i ziemią wstrząsnęła,

URUxUDki tab-ba bi2-in-ge-en obydwa miasta Ur i URUxUD umocnił50
23. mu di-bi2-dsîn lugal uri5ki-ma-ra ugu2(A.KA)ku-bi Rok, Ibī-Sînowi królowi Ur ludzie „głupią

dugud kur-bi mu-na-e-ra małpę”51 kraju górskiego wydali


24. mu [...] GIBIL [...]52

Ur-Nammu (2095-2046 p.n.e.) -1

Określenia roczne

01. mu
1 Chodzi zapewne o ustanowienie na całej drodze regularnych stacji dla kurierów i podróżnych

2 Barka ta była wykorzystywana do corocznych „podróży” posągów Enlila i Ninlil do Tummal w czasie tamtejszych świąt

3 Chodzi o uroczyste wprowadzenie albo nowego posągu boga albo do jego nowej (odnowionej) świątyni

4 e2 hur-sag lugal – „Górski Dom” – nazwa pałacu królewskiego Šulgiego w Ur

5 lugal-ba-gara2 - dosł. „Król świątyni Bagara” – imię boga Ningirsu

6 ba-hun-ga2 – dosł. „został zaangażowany (do pełnienia funkcji)” = „objął urząd”

7 nam-nin ... ba-il2 – dosł. „(do godności) królowej ... została wyniesiona” („wywyższona”)

8 GN niezidentyfikowane

9 (KA) ... kešda – „być przywiązanym”

10 Zapewne po tym zwycięstwie, dla utrwalenia swej władzy Šulgi wybudował w tym rejonie (między rzekami Dijala i Taban) dwie nowe fortece Išim-Šulgi i Šulgi-Nanna.

11 Simurrum = Zabban – prawdopodobnie leżało obok dzisiejszych Gór Zangan niedaleko ujścia rzeki Pungla do Sirwān

12 Walki Šulgiego z Simurrum na granicy huryckiej (Hallo, RHA 36, 1978) są poświadczone w ominach starobabilońskich – Goetze, JCS 1(1947), gdzie jest mowa o wzięciu do niewolo króla Simurrum Tappa-Daraha. Obecność córki Tappa-Daraha jest poświadczona w tekstach gospodarczych z Drehem – TLB 3,14,3; Molina,Montserrat(MM) 53,22. Żona Tappa-Daraha natomiast w MM 40,4. Kronika z Uruk z czasów Seleukidów (Hunger,m SbTU 1, 2,lin. 3-5) wspomina „Šulgi, król Ur, syn Ur Nammu, sprawował władzę królewską nad wszystkimi krajami; Taban-gar i Rabsisi, królami kraju Subartu rządził”.

13 Ponieważ ma to miejsce tylko 4 lata po ożenku jego córki z władcą Anšan, a znany jest tekst z Nippur (NRVN 7) mówiący o zniszczeniu Anšan gdzie Šulgi jest bez prefiksu dingir (u4 an-ša-anki šul-gi mu-hul) można przypuszczać, że to określenie roczne Š.34 odnosi się do wydarzeń wcześniejszych – sprzed Š.21 (deifikacja króla).

14 Wg Michałowskiego (Royal Correspondence of Ur, nr 9-11) chodzi o mur mający powstrzymać ataki Amorytów Tidnum i zbudowano go gdzieś na wysokości Bad-Igi-hursanga. W Sigrist ROM 14 z Š.38 są przydziały dla żołnierzy króla (mu aga3 us2 lugal-ka-še3) i na wyprawę wojenną (ša3 kaskal-la), zaś Michałowski, Correspondence, p. 81, są wspomniani jeńcy amoryccy (nam-ra-ak MAR.TU) – to mają być dowody kampanii przeciw Amorytom Tidnum.

15 Określenie roczne nie zlokalizowane czasowo. Wg długiego wywodu Frayne’a najbardziej pasuje na Š.37

16 Chodzi o ukończenie budowy nowego centrum dystrybucji zwierząt hodowlanych w Puzriš-Dagān (Drehem). Dotychczas role tę pełniło Esagdana Nibru – też niedaleko lub w samym Puzriś-Dagān położone.

17 Chodzi o drugi rok po roku zbudowania Puzriš-Dagān

18 Šašru = późniejsze Ašur

19 AŠ = 1

20 Wiele tekstów gospodarczych z Š.45 podaje łupy lub jeńców z Urbilum i Lulubu – np.: UET 3,1763: geme2 nam-ra-aš-ak lu lu buki na-ke4-ne; DPOA-E 39: nam-ra-ak ur-bil3-lumki-ma; MVN 13,423: ša3 nam-ra-ak ur-bil2-lumki lub ofiary z Urbilum – BIN3,18: maš-da-ri-a ma-da ur-bi2-lumki-ka

21 Kilka tekstów gospodarczych z Š.47 podaje łupy z Šimaški jako skutek tych walk: ASJ 14, s.157 = Michałowski, Correspondence s. 82: nam-ra-ak LU2.SU

22 Tekst z Drehem (Watson 1,132) pozwala dokładnie określić dzień śmierci Šulgi na 1 lub 2 dzień XI Š.48 (u4 dšul-gi an-na ba-a-e11-da-a)

23 Kilka tekstów gospodarczych z Š.48 podaje nam-ra-ak z Harši: TCL 2, pl.8; PTS 60; 473; JCS 33,252; AUCT 2,364; PDT 538 (tu wzmianka o 40 silnych młodzieńcach z Harši): 40 guruš sig7-a lu2 ha-ar-šiki)

24 Amar-Suen zaczął panowanie już w XII miesiącu Š.48, gdyż Šulgi zmarł w 1 lub 2 dniu XI miesiąca

25 Dwa teksty wspominają o łupach z tej kampanii: AUCT 2,284 (AS.2.VII) i AUCT 1,28 (AS.3.VII); zob. też Maeda, ASJ 14 (1992), s.158

26 Sollbereger, AfO 17(1954-56), s. 24 sugerował, że chodzi o córkę Šulgi, która jako En-ubur-zi-ana została wybrana przez wróżbę do funkcji en dnanna kar-zi-da w Š.43, a dopiero teraz pod zmienionym imieniem i po powtórnej wróżbie intronizowana. Jednak obyczajem Ur III było, że król wprowadzał na urząd kapłański własną córkę  En-mah-gal-ana raczej jest córką Amar-Suena (to twierdził już Woolley, UE 7, p. 50)

27 Cztery dokumenty (wszystkie datowane na AS.4) poświadczają pierwsze zwycięstwo Amar-Suena nad Šašrum i Šuruthum: Riedel, RA 10(1913), p. 219,25-26: u4 damar-dsuen-ke4 ša-aš-ru-umki u3 šu-ru-ut-hu-umki hul-a (kiedy AS Šašrum i Šuruthum zdobył); TCL 2, pl.35,4: ša3 mu-DU nam-ra-ak ša-aš-ruki u3 šu-ru-ut-hu-umki (dostawa łupów z Šašru i Šuruthum); Genouillac TD 2,6: u4 damar-dsuen-ke4 ša-aš-ru-umki u3 šu-ru-ut-hu-umki mu-hul-a (kiedy AS Šašrum i Šuruthum zdobył); (cztery takie same teksty) YOS 4,67 = RA 15(1918), 61-62 = RA 24(1927), 44-45 = ASJ 7(1985), 191-192 = Fales, Alfabeto 33: nam-ra-ak a-ru-a dšara2 uruša-ri2-ip-hu-um-maki (łupy ofiarowane bogu Šara z miasta Šariphum), a wg Edzarda, RGTC 2, 177 Šariphum to wariant graficzny dla Šarithum.

28 Kilka tekstów potwierdza tę druga kampanie przeciw Šašrum. Wg Laessoe i Hallo Šašrum to Šemšara w rejonie Górnego Zabu, a zatem AS pokonałby hurycką Arraphę.

29 Huhunuri lokalizowane w obecnym Arrajan w Iranie, 8 km. na północ od Behbehan przy trasie z Chuzestanu do Fars – zob. Duchene, La localisation de Huhnur, Fs. Steve, pp. 65-74

30 Tę pełniejszą wersję podaje jedynie Schneider w Zeitbestimmungen, p. 28, nr 7q

31 Pełną wersję rekonstruował Schneider w Zeitbestimmungen, p. 29 8Ba, podając imię arcykapłanki: En-nune-Amar-Suen-ra-ki-ag (En, książę =Enki kochający Amar-Suena). Inne teksty potwierdzają szczególne uwielbienie AS dla boga Enki

32 Pełna wersja zachowała się w UET 3,1499

33 Imię to znaczy: „En – bóg Nanna Amar-Suena kocha”

34 To już druga arcykapłanka Nanna z Karzida intronizowana w czasach panowania Amar-Suena (zastąpiła ona poprzedniczkę En-mah-gal-anę). Z drugiej strony czy to oznacza, że była ona też arcykapłanką w Gaeš?

35 Jakkolwiek SLK nazywa Šū-Sîna synem Amar-Suena to wielu badaczy przypuszcza, że był jego bratem, a synem Šulgi – zob. RIME 3/2 ss. 285-286

36 Simanum / Šimanum w okresie staroakadyjskim znane jako Asimanum leżało gdzieś nad górnym Tygrysem i chyba należy je utożsamiać ze średniowiecznym Sinan u ujścia rzeki Batman do Tygrysu (obok dzisiejszego Bismil w Turcji)

37 O związkach dynastii Ur III z państwem Simānum (oddanie córki Šū-Sîna Kunšī-mātum jeszcze w czasach Šulgi jako synowej na dwór panujących w Simānum) zob. RIME 3/2 ss. 287-290 oraz Michałowski, The Bride of Simanum, JAOS 95(1975), ss. 716-719

38 Tidnum nazwa jednego z plemion (lub krajów opanowanych przez) Amorytów

39 O budowie muru Murīq-Tidnim i walkach z Amorytami zob. Michałowski, Correspondence, ss. 20-23, 53-55, 225, 229; Ali, Sumerian Letters, ss. 92-98; RIME 3/2 ss. 290-292

40 O kampanii przeciw Zabšali i Šimaški zobacz inskrypcje E3/2.1.4.5 i E3/2.1.4.6

41 Świątynia ta zwana była e2 ša3-ge-pa3-da a jej budowę potwierdza wiele źródeł (E3/2.1.4.16-18 i wiele dokumentów gospodarczych zob. RIME 3/2 s. 294).

42 Ofiary na cześć tronu Šû-Sîna zaczynają się od 4 X ŠS.9 co określa dokładną datę śmierci króla

43 Dokładny moment wstąpienia na tron Ibbī-Sîna jest bardzo dobrze znany – zob. Sigrist, Le deuil de Šū-Sîn, Fs. Sjoberg, 499-505; Jacobsen, JCS 7(1953),36 n.2; Sollberger, JCS 7(1953),48-50; RLA 5(1980),2; Sallaberger, Kalender 1,112-113 n.509; RIME3/2,361. Wiele tabliczek datowanych na ŠS.9.X czyli w miesiąc po śmierci ŠS wspomina o koronacji IS. Np. AnOr7,108=Montserrat 108 mówi o licznych ofiarach w dniu ŠS.9.X.1 poczynionych w świątyniach Enlila i Ninlil w Nippur z okazji „wejścia króla” (lugal ku4-ra)  IS był wówczas w Nippur, oraz o zaopatrzeniu na podróż łodzią do Ur (lugal uri5ki-še3 gin-ne2 ma2a ba-a-gar). MAH 19352 mówi o dostawach z okazji „wejścia wieczorem króla, (podczas) jego podróży z Nippur do Uruk, kiedy Ibī-Sîn otrzymał koronę” (a2 u4-te-na lugal ku4-ra lugal nibruki-ta unuk-še3 du-ni u4 di-bi2-dsîn aga3 šu-ba-an-ti-a). Wg UDT 100 od 3-go dnia X miesiąca król był już w Ur. Tenże UDT 100 i Sollberger, JCS 10(1956), p.28 datowany na ŠS.9.X.6 również wspominają o koronacji króla (u4 di-bi2-dsîn aga3 šu-ba-an-ti-a).

44 En-amgal-ana w tym roku wybrana poprzez wróżbę, a funkcję objęła w dwa lata później (IS.4)

45 Czyli „drugi rok po roku 06”

46 Lokalizacja nieznana. Wg F. Vallat jedna z inskrypcji fundacyjnych Gudei znaleziona niedaleko obecnego Šuštar, mówiąca o budowie świątyni w Adamdun, może świadczyć, że to ostatnie leżało w tej okolicy  ok. 60 km. na pd.-wsch. od Suzy.

47 Termin znany raczej z czasów staroakadyjskich (inskrypcja Rimuša). Określa miasto niedaleko na wschód od Suzy, gdzieś na wschód od rzeki Qablitum (chyba dzisiejsza rzeka Diz)

48 Nie wykluczone że znaczne polepszenie się sytuacji ekonomicznej Ur w latach IS.14-16 było wynikiem napływu łupów z tej udanej wyprawy

49 Zob. Sallaberger, Kalender I, p. 88, n. 374

50 Zapewne podobna aluzja, którą odnajdujemy w „Lamencie nad zniszczeniem Sumeru i Akadu” . Tam powodzią niszczącą kraj z rozkazu bogów byli Gutejczycy – Michałowski, Lamentation, p. 40-41, lin. 75-78β.

51 ugu2ku-bi – „małpa” - użyta również w literackim liście Puzur-Numušda do Ibī-Sîna (Dunham, ZA 75, p. 242) aluzja do wrogich sił. Górski kraj (kur) to zapewne aluzja do Elamu  całość nawiązuje do ataku elamickiego

52 Sollberger, RLA 5(1980), p. 7 sugeruje informację o drugim ataku Elamitów. Rozpad państwa wg dokumentów gospodarczych można prześledzić już od IS.3 – upadek produkcji, wstrzymanie wielu dostaw, drożyzna: Gomi, JCS 36(1984); JESHO 23 (1980) oraz z „literackich listów Ibī-Sîna” – Wilcke, ZA 60(1970), pp. 54-69; Michałowski, Correspondence,; Kramer, OECT 5, pp. 15-16; RIME 3/2, 366-368


Pobieranie 117.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna