Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjentaPobieranie 20.27 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.27 Kb.
Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Aspimag ostrożnie
i zgodnie z informacją w ulotce.


- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Aspimag
150 mg + 21 mg, tabletka
Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxydum


Skład:

1 tabletka zawiera 150 mg Acidum acetylsalicylicum (kwasu acetylosalicylowego)


i 21 mg Magnesii oxydum (tlenku magnezu) oraz substancje pomocnicze: sacharozę, skrobię ziemniaczaną, krzemionkę koloidalną bezwodną, kwas stearynowy, talk.
Opakowanie zawiera 50 lub 100 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny:

Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, 30-133 Kraków, ul. J. Lea 208


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Aspimag i w jakim celu się go stosuje

  2. Zanim zastosuje się lek Aspimag

  3. Jak stosować lek Aspimag

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Przechowywanie leku Aspimag

  6. Inne informacje


1. Co to jest lek Aspimag i w jakim celu się go stosuje
Kwas acetylosalicylowy stosowany zgodnie z zaleceniami, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów naczyniowych poprzez wybiórcze hamowanie syntezy tromboksanu – silnego aktywatora agregacji płytek krwi.
Wskazania do stosowania leku Aspimag

W chorobie niedokrwiennej serca i innych chorobach, w których występuje nadmierna krzepliwość krwi, po zabiegach udrażniania naczyń, zawale serca i udarze niedokrwiennym mózgu, wszczepieniu protez naczyniowych i zastawek serca. Zapobiegawczo u osób zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia zatoru naczyniowego.2. Zanim zastosuje się lek Aspimag
Nie należy stosować leku Aspimag

- w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, salicylany, tlenek magnezu lub którykolwiek składnik leku,

- w przebiegu zakażeń wirusowych u dzieci i młodzieży (grypie, ospie wietrznej),

- u pacjentów ze skazą krwotoczną,

- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,

- w ostatnim trymestrze ciąży.


Zachować szczególną ostrożność stosując Aspimag

Należy rozważyć stosunek ryzyka do korzyści przy uczuleniu na leki przeciwzapalne lub inne substancje, przy równoczesnym stosowaniu innych leków wpływających na krzepnięcie krwi, przy znacznej niewydolności wątroby, nerek oraz przebytej czy też trwającej chorobie wrzodowej.

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby – leki zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się w czasie chorób gorączkowych u dzieci
i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, gorączką sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa (polipy nosa) mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub z pokrzywką częściej niż inni pacjenci.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (z uwagi na zawartość sacharozy).
Ciąża

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy go stosować
w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie porodu.
Karmienie piersią

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

W niewielkich ilościach przenika do mleka matki dlatego, jeżeli to możliwe należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów lub spożywania alkoholu. Nasila działanie oraz objawy niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych, działanie pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, sulfonamidów
i ich połączeń oraz kwasu walproinowego. Zwiększa stężenie w osoczu digoksyny, barbituranów i związków litu. Osłabia działanie antagonistów aldosteronu i pętlowych leków moczopędnych, leków przeciw nadciśnieniu i przeciwdnawych zwiększających wydalanie kwasu moczowego.
3. Jak stosować lek Aspimag
Dorośli:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku, to:


1/2 tabletki doustnie w czasie posiłku raz na dobę lub 1 tabletka co drugi dzień.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Aspimag jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Aspimag niż zalecana

Objawami przedawkowania mogą być: przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, obniżenie poziomu glukozy we krwi, wykwity skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenia, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, wysoka gorączka, śpiączka.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Aspimag

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aspimag może powodować działania niepożądane.

Rzadko występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności, biegunka, wymioty oraz niewielkie krwawienia, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. Czasami może dochodzić do rozwoju wrzodów trawiennych
z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce należy odstawić lek
i zgłosić się do lekarza.
Objawami przedawkowania, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być: zawroty głowy oraz szumy uszne.

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co może nasilić objawy dny moczanowej. Rzadko dochodzi do reakcji nadwrażliwości (np. napad duszności lub reakcje skórne). W nielicznych przypadkach mogą pojawić się zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz) i nerek oraz reakcje skórne o szczególnie ciężkim przebiegu.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Aspimag mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Aspimag
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Aspimag po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, chronić od wilgoci.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, PolskaData opracowania ulotki: 13.06.2008
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna