Umcs w Lublinie Udział w konferencjach naukowychPobieranie 95.49 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar95.49 Kb.
Dr Jolanta Panasiuk

Zakład Logopedii i Językoznawstwa StosowanegoUMCS w Lublinie
Udział w konferencjach naukowych
1991 rok

 1. 6-9 lutego 1991 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w konferencji autorów II tomu Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku pt. „Współczesny Język Polski” Zakładu Języka Polskiego UMCS w Lublinie.

 2. 16-17 czerwca 1991 r. w Lublinie udział w konferencji autorów II tomu Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku pt. „Współczesny Język Polski” Zakładu Języka Polskiego UMCS w Lublinie.

 3. 21-23 czerwca 1991 r. w Karpaczu udział w na XII Konwersatorium z cyklu Język a kultura „Płeć w języku i kulturze” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 4. 3-7 września 1991 r. w Bogdance k. Lublina udział w III Międzynarodowym Seminarium „Społeczne skutki przekształceń gospodarczych i politycznych w krajach Europy Środkowowschodniej” organizowanym przez Konsorcjum Kształcenia Dorosłych i Rozwoju Ludzkich Możliwości.

 5. 20-23 listopada 1991 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Naukowej „Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych” organizowanej przez Zakład Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

 6. 25-27 listopada 1991 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w konferencji „Definicja i definiowanie” Zakładu Języka Polskiego UMCS w Lublinie.


1992 rok

 1. 28-30 maja 1992 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich” Instytutu Filologii Polskiej UMCS, I Oddziału Humanistycznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Środkowo-Wschodniej Europy.

 2. 7-10 czerwca 1992 r. w Zielonce k. Poznania wygłoszenie referatu pt. Stereotypy językowe na Konferencji Młodych Językoznawców „Język – Teoria – Dydaktyka”.


1993 rok

 1. 17-18 września 1993 w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Metodologia badań Logopedycznych” Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 2. 4-6 listopada 1993 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w Konwersatorium Naukowym „Światy za słowami” Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

 3. 11-12 grudnia 1993 r. w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu pt. Stan badań nad afazją w świetle teorii komunikacji językowej na Konferencji Naukowej „Interakcje językowe i metody ich opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.


1994 rok

 1. 14-17 września 1994 r. w Krakowie udział w 4th International Congress of Neurolinguistics Polskiego Towarzystwa Neurolingwistyki.

 2. 1-2 grudnia 1994 r. w Puławach wygłoszenie referatu Metody pracy nad afazją [współautor: Tadeusz Czochra] na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy i metody ich usuwania – próba opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

 3. 27-29 września 1995 r. w Kazimierzu n. Wisłą udział w Konwersatorium Naukowym Światy za słowami „Językowa kategoryzacja świata” Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

 4. 1-2 grudnia 1994 r. w Puławach wygłoszenie referatu Ćwiczenia tekstowe. Akty mowy na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy i metody ich usuwania – próba opisu” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

 5. 12-14 grudnia 1994 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Stereotypy nazw członków rodziny na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – język – tradycja – tożsamość” Instytutu Filologii Słowiańskiej, Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzyuczelnianego Towarzystwa Naukowego im. K. Ajdukiewicza w Dąbrowie Górniczej.


1995 rok

 1. 14-16 czerwca 1995 r. w Karpaczu udział w XIV Konwersatorium z cyklu Język a kultura „Językowy obraz świata a kultura” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 2. 24-25 listopada 1995 r. w Rzeszowie wygłoszenie referatu pt. Strategie komunikacyjne w afatycznych zaburzeniach mowy na Konferencji Naukowej „Interakcja językowa i tekst” Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Zakładu Logopedii i Językoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.


1996 rok

 1. 10 grudnia 1996 r. w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Nowe tendencje w badaniach nad zaburzeniami mowy” Komisji Logopedycznej Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.

 2. 10 grudnia 1996 r. w Warszawie udział w Seminarium Naukowym „Programy studiów logopedycznych i programy kształcenia studentów różnych kierunków w zakresie logopedii” Komisji Logopedycznej Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.


1997 rok

 1. 3-5 kwietnia 1997 r. w Bydgoszczy udział w Konferencji Naukowej „Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych” Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

 2. 26 lutego 1997 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 3. 5-7 czerwca 1997 r. w Zielonej Górze udział w LV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

 4. 10 października 1997 w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne tendencje w opisie zaburzeń mowy” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.


1998 rok

 1. 25-27 marca 1998 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Metatekst jako wykładnik kompetencji językowej w tekstach afatycznych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stan świadomości normatywno-stylistycznej” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 1. 6-7 kwietnia 1998 r. w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu k. Warszawy udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zaburzenia głosu – badanie, diagnozowanie, metody usprawniania” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 2. 17-19 września 1998 r. w Ustroniu/Cieszynie wygłoszenie referatu Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji na III Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

 3. 8-10 października 1998 r. w Berlinie wygłoszenie referatu Zaburzenia języka a komunikacja w przypadku afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV” II na Uniwersytecie Humboldta (Niemcy).

 4. 4 listopada 1998 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 5. 18 listopada 1998 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 6. 20 listopada 1998 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji na konferencji Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


1999 rok

 1. 4-6 czerwca 1999 r. w Karpaczu wygłoszenie referatu Pragmatyka agresji w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży na XXIII Konwersatorium z cyklu Język a kultura „Życzliwość i agresja w języku i kulturze” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 2. 9 czerwca 1999 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 3. 19 czerwca 1999 r. w Pułtusku wygłoszenie referatu pt. Aspekty diagnozy afazji w perspektywie różnych metodologii opisu języka na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Diagnozowanie logopedyczne. Afazja. Zaburzenia rozwoju mowy” Katedry Logopedii Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka.

 4. 30 września – 2 października 1999 r. w Białymstoku wygłoszenie referatu Audycja radiowa jako tekst [współautor: Barbara Boniecka] na III Forum Kultury Słowa „Język w mediach masowych” Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydziału Nauk Społecznych PAN, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu w Białymstoku i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 5. 7-9 października 1999 r. w Toruniu wygłoszenie referatu pt. Wykładniki spójności tekstów afatycznych na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV” III na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

 6. 15-17 października 1999 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu Afazja semantyczna – diagnoza i terapia. Opis przypadku na XIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Kolegium Redakcyjnego „Logopedii”.

 7. 21-22 października 1999 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu Profilowanie wzorca gatunkowego audycji przez spikerów radiowych [współautor: Barbara Boniecka] na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Leksyka a gramatyka w tekście językowym” Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.

 8. 8-10 listopada 1999 r. w Łodzi wygłoszenie referatu pt. Strategie i modele konwersacji osób z afazją na Międzynarodowej Konferencji „Język w komunikacji” Katedry Komunikacji Językowej i Katedry Literatury Porównawczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 9. 15-16 listopada 1999 r. w Dąbrowicy k. Lublina wygłoszenie referatu pt. Struktury konwersacji w afazji na Konferencji Naukowej „Zaburzenia mowy a struktury języka”

 10. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

 11. 2-3 grudnia 1999 r. w Katowicach wygłoszenie referatu Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji Naukowej „Gatunki mowy i ich ewolucja” Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.


2000 rok

 1. 2-4 października 2000 r. w Kazimierzu n. Wisłą wygłoszenie referatu pt. Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne u osób po uszkodzeniach mózgu na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV” IV UMCS w Lublinie.

 2. 13 października 2000 r. w Krakowie wygłoszenie referatu Typy wiedzy a gatunkowe wzorce wypowiedzi [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji Naukowej „Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym” Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej.

 3. 20-22 października w Lublinie przeprowadzenie warsztatu Strategie postępowania logopedycznego z osobami po uszkodzeniach mózgu (afazja, niedokształcenie mowy o typie afazji, zaburzenia nieafatyczne) na XIII Warsztatach Naukowo-Szkoleniowych „Rozwijanie sprawności językowych w poszczególnych zaburzeniach mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

 4. 8-10 listopada 2000 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Oferta programowa „Radia Lublin” dla dzieci i młodzieży [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji Naukowej „Polszczyzna po 1989 roku – ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny popularnonaukowej” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.2001 rok

 1. 2 kwietnia 2001 r. w Lublinie udział w I Studenckiej Sesji Naukowej „Humanista wobec tradycji i współczesności” Naukowego Koła Logopedów i Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS w Lublinie.

 2. 22-23 września 2001 r. w Kazimierzu n. Wisłą przeprowadzenie warsztatu pt. Studium przypadku osoby dorosłej z zaburzeniami rozwoju mowy nabytymi na skutek urazu czaszkowo-mózgowego w drugim roku życia. Diagnoza, terapia, dynamika wycofywania się zaburzeń na Konferencji Naukowej „Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów” Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

 3. 27-29 września 2001 r. w Pradze wygłoszenie pt. Struktury języka a struktury poznania w afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „POLYSLAV” V na Uniwersytecie Karola Wielkiego w Pradze referatu (Czechy).

 4. 12-14 listopada 2001 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Konceptualizacja przestrzeni a zaburzenia mowy na XXVIII Konwersatorium Język a kultura „Przestrzeń w języku i kulturze” Zakładu Kulturoznawstwa oraz Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS w Lublinie i Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.


2002 rok

 1. 22-23 kwietnia 2002 r. w Lublinie udział w II Studenckiej Sesji Naukowej „Humanista wobec tradycji i współczesności” Naukowego Koła Logopedów i Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS.

 2. 25-27 kwietnia 2002 r. w Poroninie wygłoszenie referatu pt. Neologizmy znaczeniowe w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy na I Konferencji Naukowej z cyklu „Język – Literatura – Dydaktyka” Katedry Komunikacji Językowej i Katedry Literatury Porównawczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 3. 29 maja 2002 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Metatekst a metajęzyk w wypowiedziach chorych z uszkodzeniami lewej półkuli mózgu na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 4. 7-9 czerwca 2002 r. w Warszawie-Międzylesiu udział w Konferencji Naukowej Zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych opóźnieniach” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 5. 5-8 września 2002 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kompetencja a performancja w afazji na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Lublinie.

 6. 10-11 października 2002 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. By wyjść poza standard (życiorys, podanie a list motywacyjny) [współautor: Barbara Boniecka] na Konferencji Naukowej „Gatunki mowy i ich ewolucja” Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.2003 rok

 1. 15 stycznia 2003 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Metatekst a metajęzyk w afazji w Instytucie Filologii Angielskiej UMCS.

 2. 26 stycznia 2003 r. we Wrocławiu wygłoszenie wykładu pt. Zaburzenia mowy po stronnych uszkodzeniach mózgu – afazja i nieafatyczne zaburzenia mowy u dzieci na Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 3. 24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Struktury języka a struktury poznania w afazji na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia – teoria i praktyka” Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców Zwolenników Psychostymulacji.

 4. 24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń językowych u chorych nabytymi uszkodzeniami mózgu (afazja, dyzartria, nieafatyczne zaburzenia mowy, zespół czołowy, demencja wielozawałowa) na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia – teoria i praktyka” Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców Zwolenników Psychostymulacji.

 5. 24-27 kwietnia 2003 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Konceptualizacja przestrzeni a zaburzenia mowy” na Międzynarodowej Konferencji „Logopedia – teoria i praktyka” Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców Zwolenników Psychostymulacji.

 6. 22 maja 2003 r. w Lublinie udział w IV Seminarium RRR Kognitywistyki „Kognitywistyka – problemy i perspektywy” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS.

 7. 23 maja 2003 r. w Katowicach wygłoszenie wykładu pt. Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji na konferencji Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 8. 6-8 czerwca 2003 r. w Karpaczu wygłoszenie referatu pt. Idiolekt w afazji na XXXI Konwersatorium z cyklu Język a kultura „Idiolekty w różnych sferach komunikacji” Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 9. 11-13 września 2003 roku w Nałęczowie udział w Konferencji Naukowej „Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku” Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie.

 10. 15-16 września 2003 r. w Biłgoraju wygłoszenie referat pt. Potoczność – kategoria poznawcza czy językowa? Na przykładzie rozmaitych jednostek zaburzeń mowy” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Potoczność a zachowania językowe Polaków” Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 11. 22-24 września 2003 r. w Czudcu k. Rzeszkowa wygłoszenie referatu pt. Tekst a metatekst. Analiza wypowiedzi chorych ze stronnymi uszkodzeniami mózgu na Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze” Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 12. 18-20 września 2003 r. w Tybindze wygłoszenie referat pt. Wizytówka – tekst czy nie-tekst [współautor: Rafał Zimny] na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów POLYSLAV VII na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy).

 13. 16-18 października 2003 r. w Lublinie udział w V Forum Kultury Słowa „Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty” Rady Języka Polskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, UMCS w Lublinie oraz Towarzystwa Kultury Języka.

 14. 8 grudnia 2003 r. w Lublinie wygłoszenie wykładu pt. Zaburzenia języka czy komunikacji po stronnych uszkodzeniach mózgu u dzieci w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

 15. 15-16 grudnia 2003 r. w Biłgoraju wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst – kontekst. Na przykładzie wypowiedzi afatycznych na Konferencji Naukowej „Mowa a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.


2004 rok

 1. 27-28 maja 2004 r. w Lublinie udział w II Seminarium RRR Kognitywistyki „O podobieństwie” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie.

 2. 17-19 czerwca 2004 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. na XLI Zjeździe Naukowym Psychiatrów Polskich.

 3. 22-26 września 2004 r. w Bergamo wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst – kontekst w afazji na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów POLYSLAV VII na Uniwersytecie w Bergamo (Włochy).

 4. 21-23 października 2003 r. w Kamieniu Śląskim wygłoszenie referatu pt. Afazja – problem narastający na Konferencji Naukowej „Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku” Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komitetu Językoznawstwa PAN, Towarzystwa Kultury Języka, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.


2005 rok

 1. 7 marca 2005 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 2. 4-5 kwietnia 2005 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Interakcja w afazji. TEKST – metaTEKST konTEKST na Międzynarodowej Konferencji pt. Oblicza komunikacji, Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 3. 19-20 maja 2005 r. w Lublinie udział w III Seminarium RRR Kognitywistyki „Empatia” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS.

 4. 27-28 maja 2005 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 5. 27-28 maja 2005 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Alalia – procedury diagnostyczne i terapeutyczne na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 6. 27-28 maja 2005 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Schorzenia neurodegeneracyjne w praktyce logopedycznej [współautor: Katarzyna Gustaw] na XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 7. 8-12 czerwca 2005 r. we Florencji (Włochy) zaprezentowanie plakatu pt. Cognitive and speech disorders in FTD/ALS patient [współautor: Katarzyna Gustaw] na 2nd Congress of The International Society for Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VAS-COG).

 8. 2-4 września 2005 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych: diagnoza, terapia, rokowanie na II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 9. 2-4 września 2005 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu Idiolekt w afazji na II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 10. 2-4 września 2005 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Afazja w świetle diagnozy neurologicznej, psychologicznej i logopedycznej na II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 11. 14 listopada 2005 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 12. 1-2 grudnia 2005 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Wizytówka wczoraj i dziś. Autoprezentacja wobec przemian kulturowych [współautor: Rafał Zimny] na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja „Gatunek a odmiany funkcjonalne”, Zakładu Historii Języka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 13. 18-25 czerwca 2005 r. w Waszyngtonie (USA) zaprezentowanie posteru pt. FTD/ALS – A are Case With Cognitive Impairment And Variety Of Speech Disorders [współautor: Katarzyna Gustaw] na Alzheimer’s Association International Conference on Prevention of Dementia.


2006 rok

 1. 12-22 kwietnia 2006 r. w Poznaniu udział w konferencji „Mówić po prawnie… Zasady wymowy polskiej” Komisji Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego, Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Językoznawstwa UAM oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych.

 2. 18-19 maja 2006 r. w Lublinie udział w VI Seminarium RRR Kognitywistyki „Obrazowanie” Instytutu Anglistyki i Instytutu Filozofii UMCS.

 3. 26-27 maja 2006 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu pt: Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „referat pt: „Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją” Akademii Podlaskiej.

 4. 12 czerwca 2006 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 5. 8-10 września 2006 r. w Warszawie udział w Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego oraz Zakładu Fonetyki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego, Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, Zakładu Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 6. 25-27 września 2006 r. w Zamościu wygłoszenie referat Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją w perspektywie komunikacyjnej na Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów POLYSLAV X UMCS.

 7. 25-27 września 2006 r. w Lublinie zaprezentowanie posteru pt.: Otępienie czołowo-skroniowe wieku rozwojowego. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego” Akademii Medycznej w Lublinie.

 8. 6-7 listopada 2006 r. w Lublinie udział w Międzynarodowej Konferencji Etnolingwistycznej „Opozycja SWÓJ/OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich. Problem tożsamości grupowej w Europie” Komisji Etnolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS.

 9. 18-19 listopada 2006 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Problemy diagnozy i terapii sprzężonych zaburzeń mowy u dziewczynki z zespołem poróżyczkowym. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Konferencji Naukowej „Edukacja osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 10. 20 listopada 2006 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.


2007 rok

 1. 24-26 maja 2007 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Zaburzenia poznawcze i komunikacyjne w przebiegu zespołu neurodegeneracyjnego o nieustalonej etiologii. Studium przypadku [współautorzy: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Joanna Jędrzejczak] na XX Konferencji nt. Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

 2. 21-23 czerwca 2007 r. w Białymstoku przeprowadzenie warsztatu pt. na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

 3. 21-23 września 2007 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia czynności czytania i pisania u chorych z afazją na III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 4. 21-23 września 2007 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Dynamika narastania zaburzeń psychoruchowych w afazji pierwotnej postępującej. Studium przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg] na III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 5. 21-23 września 2007 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia komunikacyjne i poznawcze w przebiegu wieloogniskowego uszkodzenia mózgu. Studium przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg] na III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia u progu XXI wieku” Podyplomowego Studium Logopedycznego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

 6. 9-10 listopada 2007 r. w Poznaniu przeprowadzenie warsztatu pt. Obraz zaburzeń komunikacji u dziewczynki z wczesnodziecięcym zespołem psychoorganicznym pourazowym. Diagnoza – terapia – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] w panelu „Ciekawe przypadki” na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowoczesna Pediatria” Katedry Pediatrii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.


2008 rok

 1. 19 marca 2007 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 2. 28-30 marca 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie posteru pt. Zaburzenia psychiczne w przebiegu zespołu poróżyczkowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXIII Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji” Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Dziecięcej.

 3. 28-30 marca 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie warsztatu pt. Od struktury do funkcji – zaburzenia organiczne a czynnościowe CUN wiek rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXIII Konferencji Psychiatrów Dzieci i Młodzieży „Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji” Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Dziecięcej.

 4. 14-17 maja 2008 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. “How are speech development disorders described in standards for disease diagnosis?” rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na International Conference „Diagnosis & Treatment in Pediatric Neurology” Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

 5. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 6. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadku pragnozji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 7. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 8. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Otępienie czołowo-skroniowe wieku rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 9. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w zespole poróżyczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] pt. Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 10. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w przypadkach afazji pierwotnej postępującej i demencji wielozawałowej na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 11. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w przypadkach afazji pierwotnej postępującej i demencji wielozawałowej na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 12. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Postępowanie logopedyczne w przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji poróżyczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 13. 6-8 czerwca 2008 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Postępowanie logopedyczne w przypadku pragnozji na XVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy” Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 14. 16-17 czerwca 2008 r. w Lublinie udział w Konferencji Naukowej „Polonistyczne Językoznawstwo UMCS” Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UMCS.

 15. 12-14 września 2008 r. w Warszawie udział w Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny” Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, Zakładu Logopedii i Komunikacji Językowej Wydziału Polonistyki UW, Zakładu Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.


2009 rok

 1. 22-24 maja 2009 r. w Łańcucie wygłoszenie referatu pt. Profil zaburzeń lingwistycznych w Zespole Aspergera jako narzędzie do oceny funkcji poznawczych i komunikacyjnych [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Kongresie „Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

 2. 22-24 maja 2009 r. w Łańcucie przeprowadzenie warsztatu pt. Od struktury do funkcji – zaburzenia organiczne a czynnościowe CUN wieku rozwojowego [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Kongresie „Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

 3. 5-6 czerwca 2009 r. w Siedlcach wygłoszenie referatu pt. Zaburzenia w realizacji struktur wyrazowych u chorych neurologicznie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka” Akademii Podlaskiej.

 4. 5-6 czerwca 2009 r. w Siedlcach przeprowadzenie warsztatu pt. „Struktury wyrazowe w zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka” Akademii Podlaskiej.

 5. 25-27 września 2009 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Profil zaburzeń językowych w zespole Aspergera – kryteria diagnozowania i procedury terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne” Katedry Psychologii Klinicznej KUL Jana Pawła II oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

 6. 25-27 września 2009 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. „Między strukturą a funkcją – zaburzenia organiczne i czynnościowe CUN wieku rozwojowego. Diagnoza – terapia – rokowania” [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne” Katedry Psychologii Klinicznej KUL Jana Pawła II oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej.

 7. 16 listopada 2009 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Interakcja w afazji. TEKST – meta-TEKST – kontekst na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk.


2010 rok

 1. 10 maja 2010 r. w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 2. 10-11 czerwca 2010 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia – współczesność i perspektywy rozwoju polskiej logopedii” Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego i Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


2011 rok

 1. 2 lutego 2011 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Teoretyczne podstawy postępowania logopedycznego w przypadkach alalii na Konferencji Logopedycznej Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.

 2. 2 lutego 2011 r. w Katowicach przeprowadzenie warsztatu pt. Terapia alalii motorycznej [współautor: Katarzyna Dworniczak] na Konferencji Logopedycznej Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.

 3. 2 lutego 2011 r. w Katowicach przeprowadzenie warsztatu pt. Terapia alalii sensorycznej [współautor: Elżbieta Bogacz] na Konferencji Logopedycznej Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” Metis.

 4. 4-5 kwietnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Gdzie w mózgu mieszka słowo? Biologiczne podstawy mowy i języka na Konferencji Naukowej „Dni Socjologa” „Siła języka” Naukowego Koła Socjologów UMCS.

 5. 7-8 kwietnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Afazja a bilingwizm na Konferencji Naukowej „Lingwistyka Stosowana – aktualne paradygmaty badawcze” Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

 6. 1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Standardy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej” Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej.

 7. 1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowane plakatu pt. Diagnoza kliniczna a diagnoza logopedyczna dzieci chorych neurologicznie - dylematy interpretacyjne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.

 8. 1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Problemy neuropsychiatryczne a Zespół Gregga [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.

 9. 1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Dementia infantylis w zespole padaczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”

 10. 1-4 czerwca 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Zintegrowany model postępowania terapeutycznego w zespole psychorogranicznym pourazowym. Przebieg - dynamika – rokowania) [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na VI Zjeździe Neurologów Dziecięcych „Blaski i cienie neurologii dziecięcej”.

 11. 10-11 czerwca 2011 r w Lublinie. zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – standardy diagnozy i terapii logopedycznej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.

 12. 10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Sprzężone zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi – dylematy interpretacyjne diagnozy klinicznej i logopedycznej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.

 13. 10-11 czerwca 2011 r. poster pt. Dziecko z zespołem Gregga – diagnoza i terapia [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce” w Lublinie.

 14. 10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia poznawcze i komunikacyjne w zespole padaczkowym – diagnoza i terapia logopedyczna [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.

 15. 10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza logopedyczna w Zespole Aspergera – profile zaburzeń i procedury terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce”.

 16. 10-11 czerwca 2011 r. w Lublinie przeprowadzenie warsztatu pt. Zasady postępowania logopedycznego w zespole psychorogranicznym pourazowym wieku rozwojowego. Przebieg - dynamika – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Konferencji Naukowej PTL i Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS „200 lat logopedii w Polsce” w Lublinie.

 17. 8-9 września 2011 r. w Kulicach k. Szczecina wygłoszenie referat pt. Modele diagnozy różnicowej zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie na Sympozjum Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego „Objaw a przyczyna w teorii i terapii zaburzeń mowy”.

 18. 26-27 września 2011 r. referat pt. Metody badania rozpadu sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych neurologicznie na Konferencji Naukowej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Diagnozowanie logopedyczne. Procedury i narzędzia diagnostyczne w zaburzeniach mowy” w Biłgoraju.

 19. 28-30 września 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Modele neuroplastyczności a procedury terapii zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele”.

 20. 28-30 września 2011 r. we Wrocławiu zaprezentowanie plakatu pt. Opóźniony rozwój mowy a ADHD – problemy diagnostyczno-terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele”.

 21. 28-30 września 2011 r. zaprezentowanie plakatu pt. Psychopatologiczny obraz opóźnionego rozwoju mowy – diagnoza i terapia na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele” we Wrocławiu.

 22. 28-30 września 2011 r. zaprezentowanie plakatu pt. Spektrum autystyczne w opóźnionym rozwoju mowy – problemy diagnozy różnicowej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele” we Wrocławiu.

 23. 28-30 września 2011 r. we Wrocławiu przeprowadzenie warsztatu pt. Subtypy zespołu Aspergera – profile psychopatologiczno-lingwistyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na Zjeździe Psychiatrów Dziecięcych „Psychiatria i psychologia wieku rozwojowego – wspólne cele”.

 24. 18-20 listopada 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.

 25. 18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna postępująca jako osobna jednostka nozologiczna w logopedii na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.

 26. 18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika narastania zaburzeń językowych w afazji pierwotnej postępującej [współautor: Małgorzata Maj] na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.

 27. 18-20 listopada 2011 r. w Lublinie zaprezentowaniu plakatu pt. Multilingwizm a afazja [współautor: Małgorzata Maj] na Konferencji Naukowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”.

 28. 2-3 grudnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Dwie półkule – jeden mózg. Biologiczne podstawy języka i komunikacji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Logopedów i Audiologów UMCS „MOWA – MÓZG – ZACHOWANIE”.

 29. 5-6 grudnia 2011 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. W mózgu mieszka słowo. Neurobiologiczne podstawy języka i kultury na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności Studenckiego Koła Etnolingwistów UMCS „TEKST – INTERTEKST – KONTEKST”.

 30. 7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Deficyty w komunikowaniu się w ontogenezie osób z zespołem Aspergera na Konferencji szkoleniowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Całościowe zaburzenia rozwojowe”.

 31. 7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie przeprowadzenie warsztatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w całościowych zaburzeniach rozwojowych u dzieci. Standardy diagnostyczne na Konferencji szkoleniowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Całościowe zaburzenia rozwojowe”.


2012 rok

 1. 21-22 czerwca 2012 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Tekst – metatekst – kontekst w perspektywie teorii interakcji. Implikacje metodologiczne na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja – tradycja i innowacje” Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 2. 5-8 lipca 2012 r. w Warszawie udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „SLI – specyficzne zaburzenie językowe. Diagnoza, prognoza, interwencja” Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

 3. 21 listopada 2012 r. w Krakowie wygłoszenie referatu pot. Sprawności interakcyjne jako kryterium różnicujące obraz zaburzeń rozwojowych u dzieci. Aplikacje diagnostyczno-terapeutyczne na IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Nowa Logopedia” Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 4. 21-22 września 2012 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Interakcja jako kategoria diagnostyczna w różnicowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], na 26 Konferencji „Poznanie i funkcjonowanie społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży” Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 5. 21-22 września 2012 r. w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Sprawności społeczne w ontogenezie dziecka z zaburzeniami rozwoju – aplikacje diagnostyczno-terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], na 26 Konferencji „Poznanie i funkcjonowanie społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży” Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 6. 18-20 września 2012 r. w Toruniu wygłoszenie referatu pt. Diagnoza i terapia logopedyczna w modelu wielospecjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi na XV Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej „Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi” Europejskiego Centrum Opieki Długoterminowej TZMO.


2013 rok

 1. 19-20 czerwca 2013 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Kryteria wyodrębniania jednostek nozologicznych – między rozpoznaniem klinicznym a diagnozą logopedyczną wygłoszenie referatu na Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym „Metodologia badań logopedycznych”.

 2. 20-22 czerwca 2013 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Płeć mózgu. Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań językowych i komunikacyjnych kobiet i mężczyzn wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce”.

 3. 27-29 czerwca 2013 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Kryteria lingwistyczne w diagnozowaniu zespołu Aspergera [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XLIV Zjeździe Psychiatrów Polskich Między neurobiologią a środowiskiem”.

 4. 13-15 września w Warszawie wygłoszenie referatu pt. Skala do oceny zaburzeń mowy w zespole Aspergera konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.

 5. 13-15 września 2013 r. w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska] na konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.

 6. 13-15 września w Warszawie zaprezentowanie plakatu pt. Opóźniony rozwój mowy a ADHD – kryteria diagnozy logopedycznej konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.

 7. 13-15 września 2013 r. w Warszawie zaprezentowania plakatu pt. Praktyczne parametry diagnozy różnicowej dzieci z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi konferencji Towarzystwa Kultury Języka „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”.

 8. 9–11 października w Szczecinie wygłoszenie referatu pt. Gdzie w mózgu mieszka słowo? Filo- a ontogeneza mowy na IX Forum Kultury Słowa „Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków” Rady Języka Polskiego.

 9. 13-15 listopada 2013 r. w Katowicach wygłoszenie referatu pt. Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu - formy i gatunki wypowiedzi w afazji na konferencji naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice” Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

 10. 6-7 grudnia 2013 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Sprawności interakcyjne jako kryterium różnicowania zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na konferencji naukowej „Język – człowiek – społeczeństwo”.2014 rok

 1. 3 marca 2014 r. w Bytomiu wygłoszenie referatu pt. Jak nazywać, diagnozować i rozpoznawać specyficzne zaburzenia rozwoju mowy?” na konferencji naukowej pt. „Czynnościowe a organiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju mowy. Diagnoza i terapia” Regionalnego Ośrodka Metodycznego Metis w Katowicach oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu.

 2. 23-25 czerwca 2014 r. w Chełmie wygłoszenie referatu pt. Między biologią a kulturą. Przekaz medialny a możliwości percepcyjne człowieka na konferencji naukowej „Człowiek – Media – Kultura”.

 3. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie wygłoszenie referatu pt. Perspektywy badawcze w opisie, diagnozie i terapii nabytych zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 4. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Mechanizmy mózgowej dezintegracji a modele neuroplastyczności u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 5. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Rozwój poznawczy i językowy dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 6. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna postępująca – problemy diagnozy i terapii logopedycznej [współautor: Małgorzata Maj] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 7. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja a bilingwizm. Studium przypadku [współautor: Małgorzata Maj] na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 8. 27-28 czerwca 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie plakatu pt. Zaburzenia uwagi u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy problemy diagnozy różnicowej na XVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia – nowe horyzonty”.

 9. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Afazja pierwotna postępująca w diagnozie i terapii logopedycznej na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 10. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Kryteria różnicowania zaburzeń mowy u chorych neurologicznie na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 11. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Interakcja jako kategoria istotna diagnostycznie w rozpoznawaniu zespołu psychoorganicznego na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 12. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie zaprezentowanie plakatu pt. Procedury diagnostyczno-terapeutyczne w zespole zamknięcia na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 13. 3-6 września 2014 r. w Szczecinie wygłoszenie referatu pt. Dysocjacja czy neurodegeneracja? Narastające zaburzenia ruchowe, emocjonalne i poznawcze w diagnozie klinicznej [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na XXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 14. 12-14 września 2014 r. we Wrocławiu wygłoszenie referatu pt. Modele terapii logopedycznej a mechanizmy neuroplastyczności na IV Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej” w 20-lecie wrocławskiej logopedii.

 15. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Kryteria różnicowania zaburzeń rozwoju mowy dla potrzeb diagnozy klinicznej na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 16. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Diagnoza różnicowa zaburzeń neurologicznych i psychicznych w przebiegu dysplazji korowej wieku rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 17. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Dynamika zaburzeń neurorozwojowych w następstwie czynnościowych zakłóceń pracy mózgu [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 18. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Mutyzm wybiórczy w autyzmie. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj]na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 19. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku zaprezentowanie plakatu pt. Oblicza zaburzeń psychicznych w przebiegu neurodegeneracji uwarunkowanej rodzinie [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 20. 26-27 września 2014 r. w Gdańsku wygłoszenie referatu pt. Specyfika zaburzeń interakcyjnych w encefalopatii dziecięcej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj]na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Nowe diagnozy, nowe terapie?”.

 21. 23-24 października 2014 r. w Gnieźnie zaprezentowanie wykładu pt.: Zaburzenia interakcji u chorych neuropsychiatrycznie we wczesnym etapie leczenia. Patomechanizmy – symptomatologia – terapia na konferencji z okazji 120 lat istnienia Szpitala Dziekanka w Gnieźnie „Wielowymiarowe spojrzenie na psychiatrię”.

 22. 25. października 2014 roku w Bydgoszczy zaprezentowanie wykładu Strategie terapii logopedycznej w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych mechanizmów zaburzeń rozwoju mowy na konferencji logopedycznej „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych”.

 23. 21 listopada, 2014 r. w Bytomiu zaprezentowanie wykładu: Dziecięca afazja ruchowa – przyczyny, mechanizmy, objawy na konferencji naukowej METISDziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole”.

 24. 21 listopada, 2014 r. w Bytomiu zaprezentowanie wykładu: Wspomaganie rozwoju dziecka z afazją ruchową na konferencji naukowej METIS „Dziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole”.

 25. 25-26 listopada 2014 r. w Warszawie udział w konferencji naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowej SLI”.

 26. 5-6 grudnia 2014 r. w Lublinie udział w IV konferencji naukowej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego”.

 27. 11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Subtypy zespołu Aspergera na podstawie skali do oceny profilu zaburzeń lingwistycznych dziecięcej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Medycyna Personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA SZKOŁA-DESIGN”.

 28. 11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Mutyzm wybiórczy w autyzmie. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Medycyna Personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA SZKOŁA-DESIGN”.

 29. 11-13 grudnia 2014 r. w Lublinie zaprezentowanie wykładu pt. Patofizjologia autyzmu [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj] na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Medycyna Personalizowana GENOM-ARCHITEKTURA SZKOŁA-DESIGN”.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna