Umowa przewozuPobieranie 9.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.67 Kb.
Gdańsk .................r.

ACHILLES

UMOWA PRZEWOZU
Sporządzona w dniu ......................... r. Pomiędzy firmą „Achilles” Transport – Przeprowadzki ul. Walecznych 7a Gdańsk – reprezentowaną przez właściciela pana Tomasza Wądołowskiego (nr. Dowodu osobistego AIW428985) zwanego dalej w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ
a...........................................................................................................
............................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy ZLECENIODAWCĄ

Zleceniobiorca podejmuje sie dokonania przeprowadzki wskazanych przez zleceniodawcę mebli, kartonów oraz pozostałych rzeczy (luzem)
dnia od ..................... do ......................

polegającej na : załadunku na swój meblowóz mebli oraz pozostałych rzeczy, ich odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu.
................................................................................................'>Załadunek mienia nastąpi w ................................................................................................
................................................................................................

Przewiezienie mienia do...............................................................................................
...............................................................................................

w nienaruszonym stanie.
Rozładowanie i wniesienie mienia

Strony ustalają za w/w usługę zapłatę w kwocie ................................
Pobrano zaliczkę w wysokości ........................ dnia .......................
Termin zapłaty ....................... W razie nieuiszczenia zapłaty za wykonaną usługę w ustalonym terminie strony ustalają kare umowną w wysokości 1% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCAWWW.ACHILLES.GDA.PL

ACHILLES USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ WĄDOŁOWSKI” 80-513 GDAŃSK UL. WALECZNYCH 7A NIP: 583-132-37-19TEL. 0601 61 25 33 ; 058 343 48 36 FAX 058 522 14 24

KREDYT BANK 881500 1025 1210 2003 3482 0000 BANK MILLENIUM 211160 2202 0000 0000 6867 5262©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna