Umowa w formie Protokołu Ustaleń między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie uzgodnień w dziedzinie dostępu do rynku wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, parafowanego w Brasilii dnia 8 sierpnia 2002 rokuPobieranie 1.34 Mb.
Strona10/11
Data07.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


20,0%

1,5%

6104 12
20,0%

1,5%

6104 13
20,0%

1,5%

6104 19
20,0%

1,5%

6104 21
20,0%

1,5%

6104 22
20,0%

1,5%

6104 23
20,0%

1,5%

6104 29
20,0%

1,5%

6104 31
20,0%

1,5%

6104 32
20,0%

1,5%

6104 33
20,0%

1,5%

6104 39
20,0%

1,5%

6104 41
20,0%

1,5%

6104 42
20,0%

1,5%

6104 43
20,0%

1,5%

610444
20,0%

1,5%

6104 49
20,0%

1,5%

6104 51
20,0%

1,5%

6104 52
20,0%

1,5%

6104 53
20,0%

1,5%

6104 59
20,0%

1,5%

6104 61
20,0%

1,5%

6104 62
20,0%

1,5%

6104 63
20,0%

1,5%

6104 69
20,0%

1,5%

6105 10
20,0%

1,5%

6105 20
20,0%

1,5%

6105 90
20,0%

1,5%

6106 10
20,0%

1,5%

6106 20
20,0%

1,5%

6106 90
20,0%

1,5%

6107 11
20,0%

1,5%

6107 12
20,0%

1,5%

6107 19
20,0%

1,5%

6107 21
20,0%

1,5%

6107 22
20,0%

1,5%

6107 29
20,0%

1,5%

6107 91
20,0%

1,5%

6107 92
20,0%

1,5%

6107 99
20,0%

1,5%

6108 11
20,0%

1,5%

6108 19
20,0%

1,5%

6108 21
20,0%

1,5%

6108 22
20,0%

1,5%

6108 29
20,0%

1,5%

6108 31
20,0%

1,5%

6108 32
20,0%

1,5%

6108 39
20,0%

1,5%

6108 91
20,0%

1,5%

6108 92
20,0%

1,5%

6108 99
20,0%

1,5%

6109 10
20,0%

1,5%

6109 90
20,0%

1,5%

6110 11
20,0%

1,5%

6110 12
20,0%

1,5%

6110 19
20,0%

1,5%

6110 20
20,0%

1,5%

6110 30
20,0%

1,5%

6110 90
20,0%

1,5%

6111 10
20,0%

1,5%

6111 20
20,0%

1,5%

6111 30
20,0%

1,5%

6111 90
20,0%

1,5%

6112 11
20,0%

1,5%

6112 12
20,0%

1,5%

6112 19
20,0%

1,5%

6112 20
20,0%

1,5%

6112 31
20,0%

1,5%

6112 39
20,0%

1,5%

6112 41
20,0%

1,5%

6112 49
20,0%

1,5%

6113 00
20,0%

1,5%

611410
20,0%

1,5%

611420
20,0%

1,5%

6114 30
20,0%

1,5%

6114 90
20,0%

1,5%

6115 11
20,0%

1,5%

6115 12
20,0%

1,5%

6115 19
20,0%

1,5%

6115 20
20,0%

1,5%

6115 91
20,0%

1,5%

6115 92
20,0%

1,5%

6115 93
20,0%

1,5%

6115 99
20,0%

1,5%

6116 10
20,0%

1,5%

6116 91
20,0%

1,5%

6116 92
20,0%

1,5%

6116 93
20,0%

1,5%

6116 99
20,0%

1,5%

6117 10
20,0%

1,5%

6117 20
20,0%

1,5%

6117 80
20,0%

1,5%

6117 90
20,0%

1,5%

6201 11
20,0%

1,5%

6201 12
20,0%

1,5%

6201 13
20,0%

1,5%

6201 19
20,0%

1,5%

6201 91
20,0%

1,5%

6201 92
20,0%

1,5%

620193
20,0%

1,5%

6201 99
20,0%

1,5%

6202 11
20,0%

1,5%

6202 12
20,0%

1,5%

6202 13
20,0%

1,5%

6202 19
20,0%

1,5%

6202 91
20,0%

1,5%

6202 92
20,0%

1,5%

6202 93
20,0%

1,5%

6202 99
20,0%

1,5%

6203 11
20,0%

1,5%

6203 12
20,0%

1,5%

6203 19
20,0%

1,5%

6203 21
20,0%

1,5%

6203 22
20,0%

1,5%

6203 23
20,0%

1,5%

6203 29
20,0%

1,5%

6203 31
20,0%

1,5%

6203 32
20,0%

1,5%

6203 33
20,0%

1,5%

6203 39
20,0%

1,5%

6203 41
20,0%

1,5%

6203 42
20,0%

1,5%

6203 43
20,0%

1,5%

6203 49
20,0%

1,5%

6204 11
20,0%

1,5%

6204 12
20,0%

1,5%

6204 13
20,0%

1,5%

6204 19
20,0%

1,5%

6204 21
20,0%

1,5%

6204 22
20,0%

1,5%

6204 23
20,0%

1,5%

6204 29
20,0%

1,5%

6204 31
20,0%

1,5%

6204 32
20,0%

1,5%

6204 33
20,0%

1,5%

6204 39
20,0%

1,5%

6204 41
20,0%

1,5%

6204 42
20,0%

1,5%

6204 43
20,0%

1,5%

6204 44
20,0%

1,5%

6204 49
20,0%

1,5%

6204 51
20,0%

1,5%

6204 52
20,0%

1,5%

6204 53
20,0%

1,5%

6204 59
20,0%

1,5%

6204 61
20,0%

1,5%

6204 62
20,0%

1,5%

6204 63
20,0%

1,5%

6204 69
20,0%

1,5%

6205 10
20,0%

1,5%

6205 20
20,0%

1,5%

6205 30
20,0%

1,5%

6205 90
20,0%

1,5%

6206 10
20,0%

1,5%

6206 20
20,0%

1,5%

6206 30
20,0%

1,5%

6206 40
20,0%

1,5%

6206 90
20,0%

1,5%

6207 11
20,0%

1,5%

6207 19
20,0%

1,5%

6207 21
20,0%

1,5%

6207 22
20,0%

1,5%

6207 29
20,0%

1,5%

6207 91
20,0%

1,5%

6207 92
20,0%

1,5%

6207 99
20,0%

1,5%

6208 11
20,0%

1,5%

6208 19
20,0%

1,5%

6208 21
20,0%

1,5%

6208 22
20,0%

1,5%

6208 29
20,0%

1,5%

6208 91
20,0%

1,5%

6208 92
20,0%

1,5%

6208 99
20,0%

1,5%

6209 10
20,0%

1,5%

6209 20
20,0%

1,5%

6209 30
20,0%

1,5%

6209 90
20,0%

1,5%

6210 10
20,0%

1,5%

6210 20
20,0%

1,5%

6210 30
20,0%

1,5%

6210 40
20,0%

1,5%

6210 50
20,0%

1,5%

6211 11
20,0%

1,5%

6211 12
20,0%

1,5%

6211 20
20,0%

1,5%

6211 31
20,0%

1,5%

6211 32
20,0%

1,5%

6211 33
20,0%

1,5%

6211 39
20,0%

1,5%

6211 41
20,0%

1,5%

6211 42
20,0%

1,5%

6211 43
20,0%

1,5%

6211 49
20,0%

1,5%

6212 10
20,0%

1,5%

6212 20
20,0%

1,5%

6212 30
20,0%

1,5%

6212 90
20,0%

1,5%

6213 10
20,0%

1,5%

6213 20
20,0%

1,5%

6213 90
20,0%

1,5%

6214 10
20,0%

1,5%

6214 20
20,0%

1,5%

6214 30
20,0%

1,5%

6214 40
20,0%

1,5%

6214 90
20,0%

1,5%

6215 10
20,0%

1,5%

6215 20
20,0%

1,5%

6215 90
20,0%

1,5%

6216 00
20,0%

1,5%

6217 10
20,0%

1,5%

6217 90
20,0%

1,5%

6301 10
20,0%

1,5%

6301 20
20,0%

1,5%

6301 30
20,0%

1,5%

6301 40
20,0%

1,5%

6301 90
20,0%

1,5%

6302 10
20,0%

1,5%

6302 21
20,0%

1,5%

6302 22
20,0%

1,5%

6302 29
20,0%

1,5%

6302 31
20,0%

1,5%

6302 32
20,0%

1,5%

6302 39
20,0%

1,5%

6302 40
20,0%

1,5%

6302 51
20,0%

1,5%

6302 52
20,0%

1,5%

6302 53
20,0%

1,5%

6302 59
20,0%

1,5%

6302 60
20,0%

1,5%

6302 91
20,0%

1,5%

6302 92
20,0%

1,5%

6302 93
20,0%

1,5%

6302 99
20,0%

1,5%

6303 11
20,0%

1,5%

6303 12
20,0%

1,5%

6303 19
20,0%

1,5%

6303 91
20,0%

1,5%

6303 92
20,0%

1,5%

6303 99
20,0%

1,5%

6304 11
20,0%

1,5%

6304 19
20,0%

1,5%

6304 91
20,0%

1,5%

6304 92
20,0%

1,5%

6304 93
20,0%

1,5%

6304 99
20,0%

1,5%

6305 10
16,0%

1,5%

6305 20
16,0%

1,5%

6305 32
16,0%

1,5%

6305 33
16,0%

1,5%

6305 39
16,0%

1,5%

6305 90
16,0%

1,5%

6306 11
20,0%

1,5%

6306 12
20,0%

1,5%

6306 19
20,0%

1,5%

6306 21
20,0%

1,5%

6306 22
20,0%

1,5%

6306 29
20,0%

1,5%

6306 31
20,0%

1,5%

6306 39
20,0%

1,5%

6306 41
20,0%

1,5%

6306 49
20,0%

1,5%

6306 91
20,0%

1,5%

6306 99
20,0%

1,5%

6307 10
20,0%

1,5%

6307 20
20,0%

1,5%

6307 90 10

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży, inne niż ścierki do podłogi, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia, inne niż kamizelki i pasy ratunkowe, z włóknin

20,0%

1,5%

6307 90 20

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, ognioodporne artykuły stosowane jako wyjście awaryjne dla osób, zawierające lub niezawierające elementów do montażu, z materiałów innych niż włókniny

2,0%

1,5%

6307 90 90

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży szablony ubrań, łącznie z wykrojami odzieży, inne niż ścierki do podłogi, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia, inne niż kamizelki i pasy ratunkowe, z materiałów innych niż włókniny, inne niż ognioodporne artykuły stosowane jako wyjście awaryjne dla osób, zawierające lub niezawierające elementów do montażu

20,0%

1,5%

6308 00
20,0%

1,5%

6310 10
20,0%

1,5%

631090
20,0%

1,5%

Opis wyrobów uważa się za wyłącznie orientacyjny.


Zakres uzgodnień przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 jest, do celów niniejszego załącznika, określony przez zakres kodów istniejących w momencie przyjęcia ostatniej zmiany rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK II
Aby uniknąć obchodzenia postanowień dotyczących przywozu stosowanych przez Federacyjną Republikę Brazylii i Wspólnotę Europejską:
1. Zgodnie z punktem 4 Protokołu Ustaleń, Wspólnota Europejska podda systemowi podwójnej kontroli kategorie objęte poprzednio kontyngentami, tj. kategorie 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 i 39. Zgodnie z takim systemem, przewidzianym w artykułach 18-24 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, urzędy wydające pozwolenia Wspólnoty Europejskiej wydają pozwolenia na przywóz automatycznie, bez ograniczeń i nieodpłatnie w terminie pięciu dni od dnia przedłożenia pozwolenia na wywóz. Obie Strony mogą rozpocząć uzgodnienia administracyjne przewidujące przekazywanie danych dotyczących pozwoleń na wywóz w formie elektronicznej, zastępującej przyznawanie pozwoleń na wywóz w formie papierowej.
2. Wspólnota Europejska będzie ściśle współpracowała z Brazylią w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia wywozu z Unii Europejskiej wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych objętych niniejszą Umową, w szczególności w następującym zakresie:

CN2 UE
5402 31 00
5810 92

5402 32 00
5810 99

5402 33 00
60

5402 41 00
6103 43

5402 42 00
6106 20 00

5402 52 00
6106 90

5406 10 00
6110 11

5407
6110 12

5408
6110 19

5501 30 00
6110 30

5503 20 00
6110 90

5503 30 00
6111 30

5509 32
6112 12 00

5513 11
6203

5514 13 00
6204

5515
6205

5516 12 00
6206

55161300
62082200

5516 14 00
6211 11 00

5516 22 00
6211 33

5516 92 00
6211 43

5804 10 90
6305 10

5804 21
6308 00 00

Taka współpraca jest prowadzona zgodnie z postanowieniami tytułu V protokołu A do Umowy między Wspólnotami Europejskimi i Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z dnia 12 września 1986 roku.ZAŁĄCZNIK III

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna