Unia europejskaPobieranie 326.09 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA

fundusze strukturalneBiznes plan

dla Beneficjentów Ostatecznych

Działania 2.5 ZPORR

Promocja przedsiębiorczości


Tytuł projektu/nazwa firmy: .................................................................................


INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Strukturalnych


Spis treściIdentyfikacja wnioskodawcy 2

Kategoria I - Pomysł na biznes 3

1. Innowacyjność rynkowa pomysłu 3

2. Analiza wykonalności pomysłu poprzez identyfikację jego ograniczeń 4

Kategoria II. Potencjał i wykształcenie wnioskodawcy 5

1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy 5

2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy 6

Personel*- Proszę o podanie w etatach lub częściach etatów. 7

Kategoria III. Znajomość rynku i konkurencji 8

1. Opis produktu i jego pozycja na rynku 8

2. Identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa projektodawcy


i pozycjonowanie produktu 8

3. Wielkość rynku docelowego oraz prezentacja metod dotarcia do jego uczestników 10

4. Analiza rynku, konkurentów wraz z prezentacją strategii konkurencyjnej 11

5. Analiza silnych i słabych stron inicjatywy, jej zagrożeń i możliwości 12

Kategoria IV – Identyfikacja rozwiązań alternatywnych 13

1. Propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń związanych z wykonalnością przedsięwzięcia 13

2. Umiejętność zbudowania elastycznej strategii przedsiębiorstwa 13

Kategoria V – Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia 15

1. Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym 15

Opis planowanej inwestycji 15

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 16

2. Trwałość ekonomiczno-finansowa rozumiana jako zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego wynagrodzenia 17Prognoza sprzedaży 17

Prognoza przychodów ze sprzedaży 17

Koszty 18

Rachunek zysków i strat 18

Podsumowanie 20

Identyfikacja wnioskodawcy

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług.

Nazwa działalnościData uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorcówData rozpoczęcia działalnościPrzedmiot i zakres działalności
Forma prawna działalnościKategoria I - Pomysł na biznes

Nie jest sztuką otworzyć własną firmę, zadaniem trudniejszym jest znalezienie pomysłu na prowadzenie dochodowej działalności. A zatem, w tej części należy dokładanie zaplanować, czym i w jaki sposób firma będzie się zajmować, aby osiągnąć konkurencyjność na rynku i zdobyć klientów.


Pomysł na biznes będzie oceniany w dwóch podkategoriach: innowacyjności rynkowej i wykonalności.

1. Innowacyjność rynkowa pomysłu

Innowacja, czyli wprowadzenie czegoś nowego, może oznaczać nowość, ale również pewną znaczącą modyfikację. Nie tylko nowość jest innowacją, w każdej branży i na każdym etapie procesu rynkowego można znaleźć miejsce na modyfikacje, które na tyle spodobają się potencjalnym klientom, że firma będzie w stanie zdystansować konkurencję. Dlatego należy mieć świadomość, że pomysł na biznes nie będzie miał wielkich szans powodzenia, jeśli będzie to kolejna działalność niczym kalka, funkcjonująca obok konkurenta.


Firma dopiero wchodzi na rynek i musi zachęcić niezdecydowanych, aby mogli ją poznać. Dlatego innowacja rozumiana w kontekście rynkowym może dotyczyć funkcjonowania przedsiębiorstwa w niszy rynkowej, ale może również dotyczyć samej lokalizacji, która będzie na tyle atrakcyjna, że dzięki jej wykorzystaniu, będzie można liczyć, na lepsze zyski niż konkurencja, może dotyczyć samego produktu, jak i sposobu jego sprzedaży,
jego ceny, dystrybucji, czy też szeroko rozumianego marketingu. Aby wygrać na rynku, gdzie jest już prawie wszystko należy mimo wszystko być innym. Kto się nie zmienia ten stoi w miejscu. Warto również zapamiętać, że kiedy pojawiają się naśladowcy innowatora i robi się ciasno, znów warto wykonać ruch, który pozwoli otworzyć kolejną, nieznaną wcześniej, przestrzeń rynkową - bo żaden sukces nie jest dany raz
na zawsze.....


Charakterystyka pomysłu

Proszę opisać, na czym polegać będzie opisywana działalność. Proszę pokazać, gdzie tkwi źródło jej innowacyjności rynkowej oraz do jakiego obszaru rynku czy też procesu produkcji lub sprzedaży innowacyjność ta się odnosi. Proszę krótko uzasadnić, dlaczego dokonano takiego wyboru.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna