Unia europejska


Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcyPobieranie 326.09 Kb.
Strona3/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy

Przez pierwszy okres działalności swojej firmy będziesz prawdopodobnie jedyną i najważniejszą osobą, do której będą należały wszystkie obowiązku i od której będą zależały wszystkie decyzje. Dlatego, równie ważne jak potencjał jest doświadczenia zawodowe, wykształcenie i inne umiejętności, które mogą zagwarantować, że będziesz dobrym menadżerem.
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy

Przedstaw swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności.


WykształcenieDoświadczenie zawodowe
Znajomość języków obcych
Umiejętność obsługi komputera
Kursy i szkolenia
Dodatkowe umiejętności


Charakterystyka kluczowych osób dla działalności firmy

Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby podając: stanowisko, zakres działania (np. finanse, sprzedaż, produkcja), imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, doświadczenie związane z wykonywaną funkcją, inne istotne informacje.Personel*- Proszę o podanie w etatach lub częściach etatów.


Nazwa stanowiska

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób/etatów (wymagane kwalifikacje)

Liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych

(wymagane kwalifikacje)

Suma:
Suma:* wypełnić tylko w wypadku zatrudnienia personelu

Tabela oceny*


Nazwa Kategorii i podkategorii

Ilość punktów przyznana przez oceniającego

Maksymalna ilość punktów

Potencjał i wykształcenie beneficjenta20

Beneficjent posiada potencjał i motywację do wdrożenia projektu
10

Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu
10

*wypełnia członek Komisji Oceny Projektów

Kategoria III. Znajomość rynku i konkurencji


Znajomości rynku i konkurencji będzie oceniana w pięciu kategoriach:  • opis produktu/usługi i jego/jej pozycja na rynku,

  • identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa projektodawcy
    i pozycjonowanie produktu/usługi,

  • wielkość rynku docelowego oraz prezentacja metod dotarcia do jego uczestników,

  • analiza rynku, konkurentów wraz z prezentacją strategii konkurencyjnej,

  • analiza silnych i słabych stron przedsięwzięcia, jego zagrożeń i możliwości1. Opis produktu i jego pozycja na rynku

Pojęcia produktu/usługi nie należy utożsamiać tylko z dobrami materialnymi. Warunkiem rynkowego sukcesu produktu/usługi jest jego zdolność do zaspokojenia potrzeb. Dlatego zakup produktu/usługi powinien zapewnić nabywcom określone korzyści. Zatem produkt/usługa powinna być pojmowana jako zbiór korzyści dla jego/jej nabywcy. Proszę o tym pamiętać dokonując opisu produktu/usługi


Proszę również pamiętać o innowacyjności biznesu, być może dotyczy ona samego produktu lub usługi, jeśli
tak to opisać. Jeśli innowacja rynkowa nie dotyczy produktu/usługi, to proszę przeanalizować czy istnieją możliwości poszerzenia produktu/usługi, i na czym ono mogłoby polegać. Równocześnie pamiętając,
że poszerzenie produktu nie polega jedynie na coraz lepszych rozwiązaniach technicznych i dodawaniu wartości użytkowych. Poszerzenie produktu może dotyczyć coraz dłuższych gwarancji, zapewniania instalacji, serwisu posprzedażowego, zakupu nowego modelu po niższej cenie, a w ramach tego zwrotu starego, bezpłatnego poradnictwa czy udziału w konkursach konsumenckich.Charakterystyka produktu/usługi

Charakterystyka produktu/usługi

Możliwości poszerzenia produktu/usługi. Działania towarzyszące jego sprzedaży.
Czy produkt/usługa będzie odznaczał się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał się równoważyć jej niekorzystny wpływ.
1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna