Unia europejska


Kategoria IV – Identyfikacja rozwiązań alternatywnychPobieranie 326.09 Kb.
Strona6/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Kategoria IV – Identyfikacja rozwiązań alternatywnych

Identyfikacja rozwiązań alternatywnych będzie oceniana w dwóch podkategoriach:  • propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń związanych z wykonalnością przedsięwzięcia

  • umiejętność zbudowania elastycznej strategii przedsiębiorstwa,1. Propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń związanych z wykonalnością przedsięwzięcia

W pierwszej części biznes planu, na etapie charakterystyki pomysłu wskazano ograniczenia, które mogą spowodować opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia lub spowodować obniżenie jego dochodowości, w analizie SWOT wskazano natomiast zagrożenia, które w połączeniu ze słabymi stronami firmy również mogą stanowić istotne ograniczenia dla rozwoju. Proszę jeszcze raz przeanalizować wszystkie wskazane przez siebie ograniczenia, zagrożenia i słabe strony. Świadomość ich istnienia to połowa sukcesu, jednak, aby


jak najlepiej przygotować się do działania na rynku potrzebne są jeszcze prawidłowe rozwiązania dla problemów, które ograniczenia te mogą generować. Poniższa tabela pomoże opisać rozwiązania będące odpowiedzią
na poszczególne ograniczenia. Jeśli to możliwe proszę znaleźć więcej niż jedno rozwiązanie.


Ograniczenia

RozwiązaniaOrganizacyjneTechniczne


CzasoweFinansowe
Prawne

Inne


2. Umiejętność zbudowania elastycznej strategii przedsiębiorstwa


Biorąc pod uwagę wskazane powyżej ograniczenia oraz część biznes planu dotyczącą marketingowej strategii przedsięwzięcia proszę sformułować strategię przedsiębiorstwa, proszę skupić się na celach, które firma ma osiągnąć, dzieląc je na cele krótkookresowe, czyli do 1 roku, i długookresowe do 3 lat. Proszę pamiętać, że dobrze sprecyzowany cel mówi o tym, co firma ma osiągnąć, w jakiej wielkości i w jakim czasie. Proszę jeszcze raz wskazać na możliwe ograniczenia i zagrożenia dla firmy i zaprezentować rozwiązania, jako część strategii przedsiębiorstwa.
Strategia przedsiębiorstwa

Proszę opisać planowane kierunki rozwoju i cele strategiczne firmy. Czy przedsiębiorstwo zamierza skoncentrować się na jednym rodzaju działalności czy prowadzić kilka rodzajów działalności? Czy planuje rozwijanie skali działalności? Czy zamierza pozyskiwać nowe grupy klientów? Czy zamierza wprowadzać nowe produkty? Czy posiada zdolność wprowadzenia alternatywnych strategii w sytuacji zidentyfikowanych ograniczeń?
Tabela oceny*


Nazwa Kategorii i podkategorii

Ilość punktów przyznana przez oceniającego

Maksymalna ilość punktów

Identyfikacja rozwiązań alternatywnych20

Propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń związanych z wykonalnością przedsięwzięcia
12

Umiejętność zbudowania elastycznej strategii przedsiębiorstwa
8

*wypełnia członek Komisji Oceny Projektów

Kategoria V – Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia


Pierwsze pytania, jakie należy sobie zadać zastanawiając się nad opłacalnością i efektywnością przedsięwzięcia są następujące:  1. ile pieniędzy potrzeba na założenie i skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa

  2. jaka jest ilość środków płynnych (gotówki), do których potrzeba mieć dostęp stale, aby firma była w stanie regulować swoje bieżące płatności?

  3. w jaki sposób i skąd można uzyskać niezbędne fundusze

Biznesplan powinien zawierać plan finansowy firmy. Finansowa część biznesplanu powinna dawać odpowiedź


na następujące pytania:

• Ile pieniędzy firma potrzebuje i w jakim okresie czasu?

• Jakich zysków można się spodziewać po wprowadzeniu firmy na rynek?

• Na jakich założeniach oparte są prognozowane wyniki?


Informacje te pozwolą zorientować się, na ile przedstawione dane są realne i czy warto traktować przedstawiony projekt jako dobrą inwestycję na przyszłość.


Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia będzie oceniana w dwóch podkategoriach:


  • Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym,

  • Trwałość ekonomiczno-finansowa rozumiana jako zdolność do zapewnienia wnioskodawcy odpowiedniego wynagrodzenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna