Unia europejska


Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowymPobieranie 326.09 Kb.
Strona7/8
Data07.05.2016
Rozmiar326.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1. Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym

Rozpoczynając własną działalność poniesiemy sporo wydatków zanim zaczniemy generować przychody. Wydatki będą początkowo znacznie przekraczać wpływy - przepływ gotówki będzie ujemny. Będzie tak do momentu, gdy poziom wpływów zrówna się z poziomem wydatków, tak zwany moment wyjścia „na zero”.

W tabeli tej proszę wskazać wszystkie dobra, które będą niezbędne, aby rozpocząć działalność.

Opis planowanej inwestycji


Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. budowa, modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu, itp.) oraz wskazać, jakie efekty ona przyniesie (np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.). W pkt. I-II należy odnieść się do całokształtu działań, wskazując na udział w nim kosztów kwalifikowanych a w III jedynie do kosztów kwalifikowanych.

I. Uzasadnienie inwestycji:
II. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady):

III. Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Koszty bez VAT (PLN)/ z VAT*

1.2.


RAZEM (PLN):* Niepotrzebne skreślić.

Jeżeli mikroprzedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT proszę podać w cenach netto.Jeżeli mikroprzedsiębiorstwo nie jest płatnikiem VAT proszę podać w cenach brutto

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji


Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji w kwotach netto (brutto tylko wtedy, gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji projektu. Jeżeli okres planowany realizacji projektu jest dłuższy od 12 miesięcy tabelę należy skopiować i opisać kolumny kolejnymi numerami.

Planowane rozpoczęcie realizacji projektu (miesiąc, rok):

Miesiąc pierwszy to miesiąc rozpoczęcia inwestycji
Lp.

Wyszczególnienie (należy podać składniki takie jak w tabeliOpis planowanej inwestycji”)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nazwa zadania:........................................

1
2
3
...
ZADANIE RAZEM

Nazwa zadania:.........................................

1
2
3
...
ZADANIE RAZEM

PROJEKT RAZEM

Koszty kwalifikowane

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna