Unia europejskaPobieranie 79.76 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar79.76 Kb.

Opracowały: Magdalena Jaszowska Wanda Michalak

5 lipca 2011


UNIA EUROPEJSKA

zestawienie bibliograficzne1 lipca 2011 roku Polska objęła prezydencję Unii Europejskiej. Przez sześć miesięcy Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej. W związku z tym przygotowaliśmy zestawienie bibliograficzne, w którym zostały zebrane wszystkie pozycje dotyczące Unii Europejskiej dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Zestawienie obejmuje przede wszystkim druki zwarte – książki, a także ibuki, książkę mówioną, dokumenty elektroniczne i film.
Pozycje bibliograficzne uszeregowano alfabetycznie według autorów. Dla ułatwienia tytuły publikacji zostały wyróżnione tłustym drukiem i kursywą. Opis bibliograficzny uzupełniono informacją o dostępności tytułu w poszczególnych placówkach MBP we Wrocławiu, podając numer filii.


Książki:

 1. ABC Unii Europejskiej /opracowania wydawane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004 zaktualizowane w kwietniu 2004. Warszawa: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Dostępne w filiach 2,3,6,18,23,28,29,34,40,45,57

 2. Administracja publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej /red. nauk. Jacek Czaputowicz.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008. Dostępne w filiach 29,58

 3. Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej / pod red. Ewy Kozerskiej i Tomasza Schefflera.  Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Dostępne w filiach 22,23,57

 4. Angred, Volker; Hutter, Claus-Peter; Ribbe, Lutz / Banany dla Brukseli: ciemne strony Unii Europejskiej; z niem. przeł. Marek Krzywicki . Wrocław: "EON", 2002. Dostępne w filiach 9,26,57

 5. Bainbridge, Timothy; Teasdale, Anthony / Leksykon Unii Europejskiej; [tł. Andrzej Michalik i in.].  Kraków: "Platan", 1998. Dostępne w filiach 3,4,15,16,23,29,40,43,44,54,55,57,62

 6. Bajki europejskie /il. Jan Wróbel; [red. Irmina Pszeniczny].  Gliwice: "Wokół nas", 2001. Dostępne w filiach 4,42,45

 7. Bankowicz, Marek; Tkaczyński, Jan Wiktor / Oblicza współczesnego państwa. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Dostępne w filii 22

 8. Barcz, Jan; Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta; Michałowska-Gorywoda, Krystyna / Integracja europejska /  Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Dostępne w filii 58

 9. Barczykowscy, Agnieszka i Grzegorz / Unia Europejska: pytania i odpowiedzi.  Poznań:  Publicat, cop. 2005. Dostępne w filiach 1,7,18,22,32,54

 10. Barczykowscy, Agnieszka i Grzegorz / Unia Europejska: pytania i odpowiedzi.  Poznań:  Podsiedlik-Raniowski i S-ka, cop. 2004. Dostępne w filiach 28,32,43

 11. Bąk, Stanisław Andrzej / Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej.   Warszawa: "Difin", 2007. Dostępne w filiach 22,57

 12. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych /[wstęp Danuta Hübner].  Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,6,8,9,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,36,39,40,41,42,44,45,46,47,53,54,56,57,61,62,63

 13. Blair, Alasdair / Nowy przewodnik po Unii Europejskiej; z ang. przeł. Sandra Wdowik i Ludwik Wdowik; konsult. nauk. i aktualiz. Adam A. Ambroziak; uzup. Ludwik Wdowik.  Warszawa:  "Książka i Wiedza", cop. 2002. Dostępne w filiach 4,16

 14. Borkowski, Paweł Janusz / Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej.  Warszawa: Difin, 2009. Dostępne w filiach 42,58

 15. Brzeziński, Bogumił; Głuchowski, Jan; Kosikowski , Cezary / Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Dostępne w filii 18

 16. Brzeziński, Włodzimierz; Górczyński, Adam / Encyklopedia Unii Europejskiej.  Warszawa:  Wydaw. XXL Media, 2006. Dostępne w filiach 42,44

 17. Brzeziński, Włodzimierz; Górczyński, Adam / Encyklopedia Unii Europejskiej: [zawiera unijną książkę telefoniczną i adresową: telefony, faksy, telefaksy, poczta elektroniczna i strony internetowe].  Warszawa: XXL Grupa Medialna; Gdynia: "Lingwa", 2003. Dostępne w filiach 1,4,22,34,44,46

 18. Buitenen, Paul van / Oszustwa bez tajemnic: korupcja w Unii Europejskiej; [tł. Zofia Lorenc-Patlewicz, Sławomir Patlewicz].  Wrocław: "EON", 2002. Dostępne w filii 4

 19. Cesarz, Zbigniew; Stadtmuller, Elżbieta / Problemy polityczne współczesnego świata.  Wrocław:  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996 . Dostępne w filiach 10,57

 20. Czachór, Zbigniew; Mojsiewicz, Czesław / Leksykon Unii Europejskiej; [red. Krzysztof Wichary].  Wrocław: "Atla 2",  2002. Dostępne w filiach 1 [Biblioteka składowa],16,20,23

 21. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? /[oprac. przygot. Zespół ds. Monitorowania Zobowiązań Negocjacyjnych Biura Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej: Jakub Kępa i in.; red. Marzena Kisielewska]. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,6,8,9,10,16,17,18,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,39,40,41, 42,43,44,45,46,47,53,54,55,56,57,61,62, 63

 22. Dobroczyński, Michał / Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej. Toruń:  Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Dostępne w filii 4

 23. Domagała, Arkadiusz / Integracja Polski z Unią Europejską.  Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Dostępne w filii 57

 24. Duralska-Macheta, Teresa / Nasza Europa: ABC Unii Europejskiej; il. Aneta Krella-Moch.  Łódź:  Literatura, 2006. Dostępne w filiach 1,2,4,9,10,17,18, 21, 22,28,29,36,40,43,44,45,47,56,61,63

 25. Dwie koncepcje jedności: interwencje filozoficzno-polityczne /Adam Chmielewski.  Wrocław ; Bydgoszcz: Branta, 2006. Dostępne w filii 23

 26. Dzienisz, Łukasz; Sobieska, Justyna / Praca i staże w Unii Europejskiej: przewodnik praktyczny. Warszawa:  "Studio Emka", 2003. Dostępne w filii 15

 27. Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 28. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej /pod red. Jørgena Druda Hansena; [lista aut. Jørgen Drud Hansen i in.]; przeł. Wiktor Kisiel. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2003. Dostępne w filii 58

 29. Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej /[Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła].  Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,8,9,16,17,18,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,32,36,39,40,41,42,44, 45,46,47,53,54,55, 56,57,61,62,63

 30. Encyklopedia Unii Europejskiej: [praca zbiorowa] /pod red. Konstantego Adama Wojtaszczyka; aut. Włodzimierz Anioł i in.].  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Dostępne w filiach 4,40

 31. Energia, regiony, transport. Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 32. Europa - twoja długoterminowa lokata: scenariusze lekcji dla liceów /pod red. Beaty Łuby-Krolik i Mirosława Sielatyckiego; [aut. Krystyna Brząkalik i in.].  Warszawa: CODN, 1998. Dostępne w filii 2

 33. Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej /[red.] Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels; [aut. Franco Algieri i in.]; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.  Gliwice: "Wokół nas", 2002. Dostępne w filiach 2,4,6,16,22,24,26, 28,36,37,41,44, 47,55,58,61

 34. Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej /[red.] Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels; [aut. Franco Algieri i in.]; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.  Gliwice: "Wokół nas", 1999. Dostępne w filiach 1,2,3,10,23,44,55,57

 35. Europa od A do Z: podręcznik integracji europejskiej /[red.] Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels; przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.  Gliwice: Wokół Nas, 1996. Dostępne w filiach 1 [Biblioteka składowa], 6,10,18, 22,23, 40,54,62,Bibl. Parafialna

 36. Europa unii i federacji: idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych /praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Ślusarka; przedm. Franciszek Ziejka. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2004. Dostępne w filii 58

 37. Europeistyka w zarysie /red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek; aut. rozdz. Artur Adamczyk [et al.]. Warszawa:  Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006.  Dostępne w filiach 1,4,6,18,22,23,28, 29,37,44,54,57,58

 38. Fiszer, Józef M./ Unia Europejska a Polska - dziś i jutro. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Dostępne w filiach 44,58

 39. Fontaine, Pascal / Nowa idea dla Europy: Deklaracja Schumana - 1950-2000. Warszawa:  Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Dostępne w filiach 2,29,61

 40. Fries, Fabrice / Spór o Europę; przeł. Justyna Balasińska, Małgorzata Balasińska, Elżbieta Sadowska. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  1998. Dostępne w filiach 1,4,17, 18,57

 41. Furdal, Antoni / Jak być Polakiem w Unii Europejskiej. Wrocław: "Atla 2", 2003. Dostępne w filiach 1,4,6,10,16,22,23, 29,34,37,40,44,45,55,57,61

 42. Galster, Jan; Witkowski ,Zbigniew / Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej: z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei.  Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Dostępne w filii 29

 43. Gancarz-Stasiak, Gabriela / Edukacja w Unii Europejskiej: poradnik. Warszawa:  "Telbit", cop. 2004. Dostępne w filiach 4,37,58,62

 44. Gawrycki, Marcin F. / Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów.   Warszawa: "Aspra-Jr"; Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2004. Dostępne w filii 58

 45. Globalizacja i integracja europejska: szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki: praca zbiorowa /pod red. nauk. Juliusza Kotyńskiego.  Warszawa:  Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Dostępne w filii 58

 46. Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej /[oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk]; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji. Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2005. Dostępne w filii 1 [Biblioteka składowa]

 47. Głąbicka, Katarzyna / Wybrane elementy rynku pracy; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.  Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2001.]. Dostępne w filii 58

 48. Golluch, Norbert / Atlas Unii Europejskiej: obejmuje także kandydatów do przyjęcia w 2007 roku; il. Johanna Ignjatovic; [przekł. z niem.].   Warszawa: "Muza", 2005. Dostępne w filii 30

 49. Gospodarcze sąsiedztwo Polski: w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji /pod red. Kazmierza Starzyka.  Olsztyn: Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005.  Dostępne w filii 57

 50. Gozi, Sandro / System zarządzania w Unii Europejskiej: przewodnik; [przekł. Elżbieta Rogowiec].  Kraków: Wydaw. "M", 2004. Dostępne w filiach 4,23,57,58

 51. Hix, Simon / Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne; przekł. Anna Komasa ; posł. do wyd. polskiego Monika Poboży.  Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 2010.  Dostępne w filii 29

 52. Hübner, Danuta / Nasz kolor w Unii; rozmawia Joanna J. Mizgała.  Warszawa:  Państwowy Instytut Wydawniczy,  2006.  Dostępne w filii 29

 53. Informacja Unii Europejskiej: informacja drukowana, elektroniczna, audiowizualna, videotext i telewizja satelitarna /red. Marta Grabowska; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.  Warszawa: CEUW, 1998. Dostępne w filii 23

 54. Integracja europejska /pod red. Jerzego Wosia.  Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej,  2003. Dostępne w filii 58

 55. Integracja europejska /pod red. Jerzego Wosia.  Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej,  1999. Dostępne w filiach 1,16,23,25,45,55

 56. Integracja europejska: wprowadzenie /pod red. nauk. Macieja Perkowskiego.  Warszawa:  LexisNexis,  2002. Dostępne w filii 26

 57. Integracja europejska: wstęp /red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk. Warszawa:  Wydaw. Akademickie i Profesjonalne,  cop. 2006. Dostępne w filiach 4,57,58

 58. Jak działa Unia Europejska?: przewodnik po instytucjach UE.  Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004. Dostępne w filiach 1,2,3,29,61

 59. Jantoń-Drozdowska, Elżbieta /  Regionalna integracja gospodarcza. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  1998. Dostępne w filiach 16,18,23,28, 32,55,57

 60. Kaczmarek, Julian / Unia Europejska: rozwój i zagrożenia.  Wrocław: "Atla 2", 2001. Dostępne w filiach 2,4,10,18, 23,24,25,28,32,34,40,46,55,57,62

 61. Karta podstawowych praw Unii Europejskiej: tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji /wprowadzenie i tł. Marek Antoni Nowicki . Kraków :  "Zakamycze", 2001. Dostępne w filii 57

 62. Kasprzak, Rafał / Fundusze unijne: szansa na rozwój małych i średnich  przedsiębiorstw. Gliwice: Helion, cop. 2009. Dostępne w filii 58

 63. Kienzler, Iwona / Leksykon Unii Europejskiej.  Warszawa: Świat Książki,  2003. Dostępne w filiach 1,4,42,58

 64. Kocik, Lucjan / Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi.  Kraków: Universitas, 2001. Dostępne w filiach 23,57

 65. Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna / Unia Europejska w zarysie.  Warszawa:  "Trio", 2003. Dostępne w filiach 1,4,10, 22,23,40,57

 66. Komar, Andrzej / Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Warszawa:  Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996.  Dostępne w filii 18

 67. Komor, Marcin / Euromarketing: strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Dostępne w filii 58

 68. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman ; aut. Szymon Bielecki [et al.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Dostępne w filii 58

 69. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [et al.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. Dostępne w filii 58

 70. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [i in.].   Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  2006. Dostępne w filiach 1,6,7,9,18, 22,23,25,28,31,34,44,57,62

 71. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [et al.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Dostępne w filii 4

 72. Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa . Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23

 73. Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego: mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej /[aut. Michał Górzyński, Richard Woodward].  Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,36,39,40,41,42,44,45, 46,47,53,54,55,57,61,62,63

 74. Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  cop. 2003. Dostępne w filiach 23,57

 75. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: synteza raportu /[oprac. i red. Katarzyna Gurbiel-Chołdzyńska et al.].  Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2003. Dostępne w filii 1

 76. Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego /[aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki].  Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,8,9,15, 16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32, 36,39,40,41,42,44,45,46,47,53,54,55,57, 61,62,63

 77. Królak, Zygmunt / Polska w Europie a gospodarcza polityka narodowa. Dostępne w filiach 2,4, 16,26,34,45,57

 78. Krzyżanek, Małgorzata / Unia Europejska dla dzieci; [Centrum Edukacji Dziecięcej].   Poznań:  Podsiedlik-Raniowski i S-ka,  2003. Dostępne w filii 23

 79. Kudłacz, Tadeusz / Programowanie rozwoju regionalnego.  Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN,  1999. Dostępne w filii 57

 80. Kundera, Jarosław / Jednolity rynek europejski.  Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. Dostępne w filii 58

 81. Kundera, Jarosław; Szmyt, Władysław /  Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Dostępne w filii 58

 82. Leonard, Dick / Przewodnik po Unii Europejskiej; [przekł. Aldona i Witold Matuszyńscy; uaktualn. przekł. Dariusz Bakalarz].  Warszawa: "Studio Emka",  cop. 2003. Dostępne w filiach 1,3,4,6, 23,34,44,45,46,57

 83. Leonard, Dick / Przewodnik po Unii Europejskiej; [przekł. z ang. Aldona i Witold Matuszyńscy; il. Paweł Rusiniak].  Warszawa: "Studio Emka",  cop.1998. Dostępne w filiach 2,8,9,10, 18,28,40,43, 62

 84. Lissowski, Olgierd / Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne: kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie.  Poznań:  Contact, 2009. Dostępne w filii 58

 85. Lobbing w Unii Europejskiej: reprezentowanie interesów gospodarczych po akcesji /[aut. Radosław Zubek i in.]. Warszawa:  "Presspublica", 2003.  Dostępne w filiach 4,57

 86. Łaptos, Józef; Prażuch, Wojciech; Pytlarz, Anita / Historia Unii Europejskiej.   Kraków:  "Albatros", 2003. Dostępne w filiach 1,4,6,22,23,25,31,44,57,58

 87. Łukaszewski, Jerzy / O Polsce i Europie bez niedomówień.  Warszawa: "Noir sur Blanc", cop. 2006. Dostępne w filiach 1,22,23,28,57,58

 88. Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej /[aut. Witold M. Orłowski].  Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,8,9,15,16,17,18,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,30,32,36,39,40,41,42, 44,45,46,47,53,54,55,57,61,62,63

 89. Malendowski ,Włodzimierz; Ratajczak ,Małgorzata/ Euroregiony: pierwszy krok do integracji.   Wrocław: "Atla 2", 2000. Dostępne w filiach 2,15

 90. Marszałek-Kawa, Joanna / Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej. Toruń:  Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Dostępne w filiach 16,25,44

 91. Marszałek-Kawa, Joanna / Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej.  Toruń:  Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Dostępne w filii 58

 92. McCormick, John / Zrozumieć Unię Europejską; przeł. Magdalena Klimowicz, Magdalena Szymczukiewicz.  Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 2010. Dostępne w filii 58

 93. Miller, Leszek / Tak to było. Szczecin:  Zapol, 2009. Dostępne w filii 18

 94. Mroczkowska, Małgorzata / Podróż za 1 euro: wszystko o zjednoczonej Europie dla uczniów szkół podstawowych.   Warszawa : "Arte", 2003. Dostępne w filiach 4,21,22,25,29,56,63

 95. Nasze warunki członkowstwa.   Warszawa:  Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. Dostępne w filiach 2,3,4,8,9,10,15,17,18,20,21,24,25, 26,27,28,30,32,34,36,39,40,41,42,44,46, 53,54,55,56,57,61,62,63

 96. Nicholas, Moussis / Access to European Union: law, economics, policies.  Rixensart: European Study Service, 2004. Dostępne w filii 1

 97. Nicoll, William; Salmon, Trevor C. / Zrozumieć Unię Europejską; z ang. przeł. Sebastian Barkowski [i in.]. Warszawa:  "Książka i Wiedza", cop. 2002. Dostępne w filiach 4,6,18,22,23,27,34,37,40,45,57

 98. Noble, Alexander / Przewodnik po Unii Europejskiej :od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu; z ang. przeł. Stanisław Zalewski; ed. pol. uaktual. i wzbogacona przez Ewę Synowiec.  Warszawa:  Książka i Wiedza, cop. 1998. Dostępne w filiach 1,6,18,21,22,23,24,25,26,27,34,39,40,42,54

 99. Noble, Alexander / Przewodnik po Unii Europejskiej: od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu; z ang. przeł. Stanisław Zalewski; ed. pol. uaktual. i wzbogacona przez Ewę Synowiec . Warszawa:  "Książka i Wiedza", cop.2000. Dostępne w filiach 4,7,8,17,22,27,28,29,32,37,40,44, 45,55,57

 100. Nowak ,Alojzy Z. / Integracja europejska :szansa dla Polski.  Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Dostępne w filiach 8,28

 101. Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23

 102. Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską: mechanizmy i skutki gospodarcze /red. nauk. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław Socha.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Dostępne w filii 1

 103. Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej /pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej.  Toruń: "Mado", 2005. Dostępne w filiach 57,58

 104. Odkrywamy Unię Europejską: kompendium wiedzy /[aut. Bożena Kicińska et al.].  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.  Dostępne w filii 3

 105. Olczyk, Magdalena / Konkurencyjność: teoria i praktyka: na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006. Warszawa: CeDeWu, 2009. Dostępne w filii 58

 106. Oleksiewicz, Izabela / Uchodźcy w Unii Europejskiej :aspekty prawne i polityczne. Bydgoszcz;  Rzeszów:  "Branta", 2006. Dostępne w filiach 57,58

 107. Oręziak, Leokadia / Finanse Unii Europejskiej.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Dostępne w filii 58

 108. Orzechowski, Marek; Verheugen, Günter / Projekt - rozszerzenie: jak Polska wchodziła do Unii: nieznane kulisy rozszerzenia.Warszawa: Bellona:  Fundacja "Historia i Kultura", cop. 2009. Dostępne w filii 23

 109. Panfil, Tomasz / Unia Europejska: wszysto, co musisz wiedzieć. Poznań: Podsiedlik-Raniowski

 110. Penc, Józef / Sztuka skutecznego zarządzania: kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską.  Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2010. Dostępne w filii 58

 111. Penc, Józef / Sztuka skutecznego zarządzania: kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską.  Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006. Dostępne w filii 58

 112. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce /pod red. Ryszarda Borowieckiego; [aut. Ryszard Borowiecki i in.]. Kraków:  Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych,  2005.  Dostępne w filii 23

 113. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce /pod red. Ryszarda Borowieckiego; [aut. Ryszard Borowiecki i in.].  Kraków:  Oficyna Ekonomiczna, 2004. Dostępne w filii 57

 114. Phinnemore, David; McGowan, Lee / A dictionary of the European Union.   London; New York:  Europa Publications,  2004. Dostępne w filii 1

 115. Pietrzyk, Irena / Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich.   Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Dostępne w filii 58

 116. Pietrzyk, Irena / Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich.   Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Dostępne w filiach 1,2,18,25,46,55

 117. Pietrzyk, Irena / Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Dostępne w filiach 28,44,45,57

 118. Pietrzyk, Irena / Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich.   Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Dostępne w filiach 23,29,57

 119. Płowiec ,Urszula/ Unia Europejska a Polska.  Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości:  Lam, 2002. Dostępne w filii 10

 120. Poczta, Walenty / Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego.   Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,9,16,17,18, 20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,36,39,40, 42,44,45,46,47,53,54,55,57,61,62,63

 121. Podatki, stosunki zewnętrzne, unia celna. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 122. Polacy w drodze do Strasburga: polscy parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim / [koncepcja i red. Jürgen Wahl; przekł. Marcin Wiatr, Izabela Sikora; wstęp Nicole Fontaine].  Gliwice:  "Wokół nas", 2001. Dostępne w filii 23

 123. Polityka socjalna. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 124. Polityka wschodnia Polski: uwarunkowania, koncepcje, realizacja /red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.  Lublin; Warszawa: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Dostępne w filii 57

 125. Polska a Unia Europejska. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 126. Polska i Unia Europejska: stan obecny i wyzwania na przyszłość /pod red. Urszuli Płowiec; [aut. Ewa Synowiec i in.].   Warszawa: "Placet", 2000. Dostępne w filiach 6,40,62

 127. Polska lokalna wobec integracji europejskiej /red. Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiedzki .  Kraków:  Universitas,  cop.2002. Dostępne w filiach 6,57,62

 128. Polska lokalna wobec integracji europejskiej /red. Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiedzki. Kraków:  Universitas,  cop.2001. Dostępne w filiach 4,23,25,34, 37,44

 129. Polska w drodze do Unii Europejskiej /[red. Roman Sumczyński, Piotr Hańderek, Natalia Grabska]; Duńska Szkoła Administracji Publicznej, Europejskie Centrum Proekologiczne. Wrocław: Europejskie Centrum Proekologiczne, 2001. Dostępne w filii 57

 130. Polska w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi /pod red. Zofii Wysokońskiej.   Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1994. Dostępne w filiach 1,44,45,57

 131. Polska w Unii Europejskiej. T. 2 /red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec ; [aut. Adam A. Ambroziak et al.]. Warszawa:  Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. Dostępne w filiach 1,2,3,4,6,16,18,22,23,25,28,34,40,42,45,54,56,57,61

 132. Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej: materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001 r. = The Polish librarianship and the prospect of joining European community /[red. tomu Mieczysław Szyszko].   Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. Dostępne w filii 1 [Biblioteka składowa]

 133. Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia: przewodnik praktyczny /oprac. zespół aut. Jerzy Jendrośka (red.); [aut.] Magdalena Bar [i in.]; Centrum Prawa Ekologicznego.  Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego,  2001. Dostępne w filiach 1,4,6,7,16,18,22, 23,27,34,44,45,57

 134. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej /Paweł Czechowski [et al].  Warszawa:  Wydaw. Prawnicze PWN, 1997. Dostępne w filii 23

 135. Polskie prawo rolne: na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej ; oprac. zbiorowe .  Warszawa:  Państ. Wydaw. Naukowe, 1997. Dostępne w filii 57

 136. Porębski, Czesław / O Europie i Europejczykach.  Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej:  "Znak",  2000. Dostępne w filii 57

 137. Portret naszej Europy: informacje o krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Polsce. Gliwice: Wokół Nas, [1995]. Dostępne w filii 2

 138. Poznaj Unię Europejską: atlas tematyczny dla dzieci /[tekst Barbara Minelli; il. Gianni Bertazzoli; tł. z jęz. wł. Ksenia Zawanowska].  Wrocław:  "Siedmioróg",  2004. Dostępne w filii 28

 139. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak; [poszczególne części oprac. Marta Bednarz et al.].  Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. Dostępne w filii 58

 140. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: traktat akcesyjny i jego skutki /pod red. Stanisława Biernata, Sławomira Dudzika i Moniki Niedźwiedź.  Kraków:  "Zakamycze", 2003. Dostępne w filii 58

 141. Reisach, Ulrike; Köthe, Rainer / Europa; przekł. Justyna Kobylańska; il. Joachim Knappe i Reiner Zieger.  Wrocław:  "Atlas", 2004. Dostępne w filiach 2,18, 22,54

 142. Reisach, Ulrike; Köthe, Rainer / Europa; przekł. Justyna Kobylańska; il. Joachim Knappe i Reiner Zieger.  Wrocław:  "Atlas", 2003. Dostępne w filiach 4,6, 16,21,22,28,29,31,36,37,40,44,45,61,62

 143. Rolnictwo. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 144. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód - konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie: opinia o raporcie Fundacji Friedricha Eberta "Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa" /pod red. nauk. Andrzeja Stępniaka; [aut. Tomasz Budnikowski i in.; współpr. Alan Mayhew, Anna Zielińska-Głębocka].  Warszawa:  Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, 2000. Dostępne w filii 4

 145. Ruchniewicz, Krzysztof / Edukacja europejska :Europa daleka czy bliska?; [red. nacz. Beata Konopska].  Warszawa:  Polskie Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. E. Romera, 2002. Dostępne w filiach 6,16,22,23,57

 146. Rydzkowski, Włodzimierz; Wojewódzka-Król, Krystyna / Współczesne problemy polityki transportowej. Warszawa:  Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Dostępne w filii 23

 147. Rynek wewnętrzny. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003. Dostępne w filiach 4,23,57

 148. Rynkiewicz, Sebastian / Unia Europejska :zjednoczeni w różnorodności.   Warszawa: Egmont Polska, 2007. Dostępne w filiach 2,23

 149. Rynkiewicz, Sebastian / Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności.   Warszawa: Egmont Polska, 2008. Dostępne w filii 17

 150. Rzecz o przyszłości Europy /[Jan Barcz et al.; słowo wstępne Adam Daniel Rotfeld].  Warszawa:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Unii Europejskiej, 2005. Dostępne w filiach 1,22,44,57

 151. Sozański, Jarosław / Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktów prawnych.  Warszawa;  Poznań:  Polskie Wydaw. Prawnicze Iuris, 2008. Dostępne w filii 58

 152. Sozański, Jarosław / Prawa człowieka w Unii Europejskiej: (po Traktacie Lizbońskim).  Warszawa;  Poznań: Polskie Wydaw. Prawnicze IURIS, 2009. Dostępne w filii 58

 153. Społeczeństwo w przełomie: Polska, Niemcy i Unia Europejska /pod red. Marka Maciejewskiego; [tł. Ewa Schwierskott, Alfred Konieczny].   Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Dostępne w filii 2

 154. Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskie :badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003: praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz.   Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, [2003]. Dostępne w filiach 1,2,3,4,8,10,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,36,39,40,41,42,44,45,46,47,53,54,55,57,61,62,63

 155. Sposoby wdrażania dyrektyw opartych na Nowym Podejściu oraz Globalnym Podejściu: przewodnik . Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2001. Dostępne w filii 4

 156. Standardy europejskie: praca zbiorowa /pod red. nauk. Zbigniewa Czachóra; [aut. Adam A. Ambroziak i in.].  Wrocław: "Atla 2", cop.2001. Dostępne w filiach 2,9,,16,18,25,27,28,37,44,57

 157. Steiner, Jürg / Demokracje europejskie; przeł. Ewa Gawron; do wydruku podał Kazimierz Z. Sowa.  Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993. Dostępne w filii 1

 158. Streinz, Rudolf / Prawo europejskie; [przekł. z niem. Marek Władziński, Michał R. Podświadek].  Warszawa:  "Kodeks",  2002. Dostępne w filii 58

 159. System instytucjonalny Unii Europejskiej /red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych.  Warszawa: ASPRA-JR, 2005. Dostępne w filii 58

 160. Szełęg, Ewelina / Polska w Europie; il. Celina Kirchner. Chorzów: Videograf Edukacja, cop. 2007. Dostępne w filiach 1,4,7,18,22,23,29

 161. Sznajder, Andrzej / Euromarketing: uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości .  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Dostępne w filiach 23,57

 162. Tendera-Właszczuk, Helena / Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: Polska na tle innych krajów.  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  2001. Dostępne w filiach 2,20,23,25,27, 28,43,44,55,57,62

 163. Tkaczyński, Jan Wiktor; Willa, Rafał; Świstak, Marek / Leksykon funduszy Unii Europejskiej.   Warszawa: C.H. Beck,  2009. Dostępne w filii 58

 164. Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego / pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves.  Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2007. Dostępne w filii 57

 165. Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej: podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.  Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,9,10, 15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,53,54,55,56,57,61,62,63

 166. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską :tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) ; Traktat o Unii Europejskiej : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei).  Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,9,10,15,16, 17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 53,54,55,56,57,61,62,63

 167. Transport /pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut.: Henryk Babis [et al.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009. Dostępne w filii 58

 168. Transport /pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej- Król; aut. Henryk Babis [et al.].   Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. Dostępne w filii 29

 169. Transport /pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej- Król; aut. Henryk Babis [i in.].   Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. Dostępne w filiach 28,57

 170. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. Henryk Babis [i in.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Dostępne w filiach 57,58

 171. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. Henryk Babis [i in.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  2002. Dostępne w filiach 4,27,29,45,57

 172. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. M[irosław] Chaberek [i in.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Dostępne w filii 22

 173. Transport: praca zbiorowa /pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król; aut. M. Chaberek [et al.].  Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,  1997. Dostępne w filiach 10,23,29,54

 174. Udział Polski w jednolitym rynku: korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów /[aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i in.].   Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2003.  Dostępne w filiach 1,2,3,4,8,9,10,16,17,18,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,32,36,37,39,40, 41,42,44,45,46,47,53,54,55,57,61,62,63

 175. Unia bez tajemnic: wczoraj, dziś, jutro /[Unia Europejska].  [S.l. : Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej, [2002]. Dostępne w filii 61

 176. Unia Europejska, NATO a bezpieczeństwo Polski /praca zbiorowa pod red. Stanislawa [!] Czai i Elżbiety Tyszkiewicz; aut. Agnieszka Becela [i in.].   Warszawa: "Bellona", 2000. Dostępne w filiach 2,4,21,23,25,26,27,29,34,36,37,42, 44,45,55,57

 177. Unia Europejska, twój sąsiad /[European Commission].  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995. Dostępne w filii 2

 178. Unia Europejska, Wspólnota Europejska: zbiór dokumentów /oprac. Ewa Wojtaszek -Mik, Cezary Mik.  Kraków:  "Zakamycze", 2005. Dostępne w filiach 1,58

 179. Unia Europejska. T. 1 /[aut. Adam A. Ambroziak i in.]; red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.  Warszawa:  Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. Dostępne w filiach 1,2,4,6,16,18,22,23,25,28,34,40,42,45, 56,57,61

 180. Unia Europejska: atlas /[red. Michał Kucharski; teksty Jakub Karp i in.; okł. i oprac. graf. Ewa Cwalina, Katarzyna Janicka].  Gdańsk; Warszawa: "Carta Blanca", 2004. Dostępne w filiach 4,16,17,28,44,63

 181. Unia Europejska: leksykon integracji /pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki; [aut. Andrzej Antoszewski i in.].   Wrocław: "Europa", 2004. Dostępne w filiach 3,4,6,22,44,58

 182. Unia Europejska: leksykon integracji /pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki; [aut. Andrzej Antoszewski i in.].   Wrocław: "Europa", cop. 2003. Dostępne w filiach 20,23,29,58

 183. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [et al.].  Warszawa:   Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Dostępne w filiach 2,7,18,27,29,34,40,42,57

 184. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [et al.]. Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Dostępne w filiach 1,16,23,34,54,57

 185. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [i in.]. Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Dostępne w filiach 22,23,24

 186. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [i in.].  Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Dostępne w filiach 22,45

 187. Unia Europejska: podręcznik akademicki /Lucjan Ciamaga [i in.].  Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Dostępne w filiach 3,6,22,31,44,55

 188. Unia Europejska: podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 1,Geneza, system, prawo /Witold M. Góralski (red.) [et al.]; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.  Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Dostępne w filii 58

 189. Unia Europejska: podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2, Gospodarka, polityka, współpraca / Witold M. Góralski (red.) [et al.]; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.  Warszawa:  Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Dostępne w filii 58

 190. Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka; aut. Agnieszka Grzelak et al.].  Warszawa:  Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Dostępne w filii 58

 191. Unia Europejska: słownik encyklopedyczny /[aut. Renata Duda i in.; red. nauk. Elżbieta Stadtmüller].   Wrocław:  "Europa", 2004. Dostępne w filiach 7,17,22

 192. Unijne mity: przegląd prasy /[wybór, oprac. i red. Joanna Warecka].   Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2003. Dostępne w filii 22

 193. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej /[oprac. zespół Anna Kierzkowska i in.; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej].  Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,6,8,9,10, 15,16,17,18, 20,21,22,23,25,26,27,28,29, 30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,53,54,55,57,61,62,63

 194. W służbie regionom /[przekł. z jęz. niem. Marcin Wiatr; il. Veronique Hariga].   Warszawa:  Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Dostępne w filiach 2,3

 195. Wierzchowska, Anna / System instytucjonalny Unii Europejskiej.   Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008.  Dostępne w filiach 54,58

 196. Witkowska, Marta / Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.   Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Dostępne w filii 58

 197. Wojciechowski, Jerzy Andrzej / Stara - nowa Europa czyli Unia Europejska, jej instytucje, prawo i problemy w krótkiej rozmowie z czytelnikiem.  Warszawa:  Green Galery, 2006. Dostępne w filiach 22,23

 198. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw /[oprac. zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pod kier. Macieja Grabowskiego; aut. Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]. Warszawa:  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,  2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,15,16, 17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32, 36,39,40,41,42,44,45,46,47,53,54,55,57, 61,62,63

 199. Wpływ członkowstwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki].   Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,6,8,9,15,16,17,18,20,21,22,23,25, 26,28,29,30,32,36,39,40,41,42,44,45,46, 47,53,54,55, 57,61,62,63,

 200. Wróbel, Izabela; Mangold, Robert / Unia Europejska w testach i kazusach: zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne.  Kraków: "Zakamycze", 2006. Dostępne w filii 58

 201. Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej /pod red. Heleny Tendery-Właszczuk; [aut. Helena Tendera-Właszczuk i in.].  Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. Dostępne w filii 58

 202. Wysokińska, Zofia; Witkowska ,Janina / Integracja europejska: rozwój rynków.  Warszawa;  Łódź: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Dostępne w filiach 3,29,44,45

 203. Wysokińska, Zofia; Witkowska, Janina / Integracja europejska: dostosowania w Polsce w dziedzinie polityki. Warszawa:  Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Dostępne w filiach 1,23

 204. Wysokińska, Zofia; Witkowska, Janina / Integracja europejska: europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej.   Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  2010. Dostępne w filiach 23, 58

 205. Wysokińska, Zofia; Witkowska, Janina / Integracja europejska: rozwój rynków.  Warszawa;  Łódź: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Dostępne w filiach 4,23, 55 ,57,58

 206. Zarządzanie projektem europejskim :praca zbiorowa /pod red. Michała Trockiego i Bartosza Gruczy; aut. Emil Bukłaha [et al.].  Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007. Dostępne w filii 37

 207. Żeromski, Wojciech / W labiryncie euro.   Wrocław: "Nortom", cop. 1999. Dostępne w filiach 15,23

Książki mówione:

 1. Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej [Książka mówiona] /[Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz]; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.  Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych,  [2003.] . Dostępne w filiiach 1,66Ibuki:

 1. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej [Książka elektroniczna] / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman; aut. Szymon Bielecki [et al.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2010. [Wyd. 3 zm.].

 2. Oręziak, Leokadia / Finanse Unii Europejskiej [Książka elektroniczna]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009. Wyd 2 uaktual

Dokumenty elektroniczne:


 1. Biała Księga 2003 [Dokument elektroniczny]: Polska wobec Strategii Lizbońskiej.  Gdańsk:  Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 2003. Dostępne w filiach 1,16,22,44,57

 2. Biuletyn analiz [Dokument elektroniczny]: wrzesień 1999 - kwiecień 2003.nr 1-11. Warszawa:  UKIE, cop. 2003. Dostępne w filiach 1,16,22,44,57

 3. Integracja europejska [Dokument elektroniczny]: bibliografia wydawnictw zwartych 1986-2003.010/2003. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich.  Warszawa: UKIE, cop. 2003. Dostępne w filiach 1,2,3,4,6,8,9,15,16,17,18,22, 24,25,26,27,28,30,31,36,39,40,41,42, 43, 44,45,46,47,53,54,55, 56,57,63

 4. Integracja Polski z Unią Europejską [Dokument elektroniczny]: pytania i odpowiedzi: październik 2003 r.008/2003. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich.  Warszawa:  UKIE, cop. 2003. Dostępne w filiach 1,16,22,44,57

 5. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.1,Polska a Unia Europejska, historia UE, rozszerzenie UE, przyszłość UE; [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska i in.].   Warszawa: UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 6. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.2, Obywatelstwo europejskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne; [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska i in.].  Warszawa:  UKIE,  2004. Dostępne w filii 57

 7. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.3,Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne, polityka audiowizualna; [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska i in.].  Warszawa: UKIE,  2004. Dostępne w filii 57

 8. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.4,Podatki, stosunki zewnętrzne, unia celna; [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska i in.].  Warszawa:  UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 9. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.5,Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność; [koordynacja i oprac. Anna Kierzkowska i in.].  Warszawa:  UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 10. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.6,Badania naukowe, biotechnologia, przestrzeń kosmiczna, energia. Warszawa: UKIE,  2004. Dostępne w filii 57

 11. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.7,Konkurencja, przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa, transport. Warszawa:  UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 12. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.8,Rynek wewnętrzny.  Warszawa: UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 13. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.9,Polityka socjalna. Warszawa: UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 14. Niezbędnik Europejski [Dokument elektroniczny]: vademecum - polskie źródła informacji o UE.10,Rolnictwo, rybołówstwo, regiony.  Warszawa:  UKIE, 2004. Dostępne w filii 57

 15. Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny]. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej.  Warszawa: UKIE, 2002. Dostępne w filiach 1,2,34,,6,8, 9,15, 16,17,18,22,24,25,26,27,28,30,31, 34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 53,54,55,56,57,63

 16. Unia Europejska bez tajemnic [Dokument elektroniczny].  Łódź:  "Cartall", cop. 2005. Dostępne w filii 10

 17. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny]: (baza danych). 009/2003. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich.  Warszawa:  UKIE, 2003. Dostępne w filiach 1,16,22,44,57,58

 18. Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce [Dokument elektroniczny].011/2003. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich.   Warszawa: UKIE, cop. 2003. Dostępne w filiach 1,16,22,44,57


Filmy:

 1. Spotkania z Unią Europejską [Film] /scen. Mirosław Filipek; opracowanie red. Barbara Puszczewicz, Bożena Matejek. Kas. 2 . Warszawa: TVP S.A., [1998] Dostępny w filii 23: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
article -> Konspekt lekcji muzyki z wykorzystaniem komputera

Pobieranie 79.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna