Unit 7B (part 1)Pobieranie 88.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar88.12 Kb.

UNIT 7B (part 1)

1

(to) affect the environment

wpływać na środowisko

2

a disposal of

pozbywanie się …

3

(to) dispose of

pozbywać się

4

(to) come up with the idea

wymyśleć coś

5

Kill two birds with one stone.

Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

6

(to) power

zasilać, napędzać

7

(to) glow

świecić się

8

(to) be eager to do something

być chętnym aby coś zrobić

9

(to) take something into consideration

rozważyć coś

10

the latest trend

ostatni trend

11

(to) waste energy

marnować energię

12

(to) save energy

oszczędzać energię

13

an indicator

wskaźnik

14

(to) heat water

podgrzewać wodę

15

(to) cool water

ochładzać wodę

16

junk

tandeta, dziadostwo

17

junkyard

złomowisko

18

likely / unlikely

prawdopodobny / nieprawdopodobny

19

recyclable items

rzeczy nadające się na recycling

20

a handbag

torebka

21

a license plate

tablica rejestracyjna

22

(to) turn into something

zamieniać w coś

23

parts of the car

części samochodowe

24

unwanted gadgets

niechciane gadżety

25

hazardous materials

niebezpieczne materiały

26

(to) contain something

zawierać coś

27

(to) fertilize

nawozić

28

fertilizer

nawóz

29

a sunflower

słonecznik (kwiatek)

30

biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/

biodegradowalny

31

(to) break down

1. rozkładać się / 2. zepsuć się

32

environmentally friendly

przyjazny dla środowiska

33

(to) keep up with the trends

podążać za trendamiUNIT 7B (part 2)

1

oil / oil spill

ropa / wyciek oleju

2

smog

smog

3

acid rain

kwaśny deszcz

4

toxic waste

toksyczne odpady

5

fuel / fossil fuels

paliwo / paliwa kopalne

6

a tanker

tankowiec

7

a substance

substancja

8

coal

węgiel

9

organic food

organiczne jedzenie

10

exhaust fumes

spaliny

11

alternative energy

alternatywna energia

12

wind / solar energy

energia wietrzna / słoneczna

13

harmful to

szkodliwy dla

14

(to) pump something into river

pompować coś do rzeki

15

(to) drop litter

śmiecić

16

(to) fine somebody

ukarać kogoś

17

a washing machine

pralka

18

a useful device

użyteczne urządzenie

19

a tool

narzędzie

20

an appliance

urządzenie

21

rural / urban

wiejski / miejski

22

close to nature

blisko natury

23

a lack of

brak

24

(to) breathe fresh air

oddychać świeżym powietrzem

25

(to) take out rubbish

wynosić śmieci

26

(to) be angry with

być złym na…

27

(to) raise awareness

podnosić świadomość

28

(to) close down a factory

zamykać fabrykę

29

(to) ban cars in the city center

zakazywać samochodów w mieście

30

(to) grow food

hodować, uprawiać

31

(to) cause a disease /koz/

powodować chorobę

32

harmful

szkodliwy

33

hectic

gorączkowy

34

peace / peaceful

pokój / spokojny

35

poison / poisonous

trucizna / trującyUNIT 7B (part 3)

1

(to) accept

akceptować

2

acceptable /unacceptable

akceptowalny / nieakceptowalny

3

benefits

korzyści

4

drawbacks

minusy, wady

5

(to) edit / editor

redagować / redaktor

6

(to) protest / protester

protestować / protestujący

7

(to) demonstrate / demonstrator

demonstrować / demonstrator

8

(to) use / to reuse

używać / używać ponownie

9

(to) consume / consumer

spożywać, konsumować / konsument

10

unwanted clothes

niechciane ubrania

11

(to) get rid of

pozbywać się

12

(to) dispose of

pozbywać się

13

effect

wpływ

14

(to) affect

wpływać na

15

frequent / frequently

częsty / często

16

DIY= do it yourself

zrób to sam

17

valuable treasures

cenne skarby

18

(to) go ahead with the plan

iść / posuwać się do przodu z planem

19

In response to …

W odpowiedzi na…

20

(to) point out something

wskazać coś

21

a growing problem

narastający problem

22

(to) hold a meeting

organizować spotkanie

23

outrageous

oburzający

24

(to) share a car with

dzielić samochód z…

25

(to) carpool

podwozić się do pracy

26

an alternative solution

alternatywne rozwiązanie

27

abandoned warehouses

opuszczone magazyny

28

air pollution

zanieczyszczeni powietrza

29

cuisine

kuchnia np. polska, włoska

30

mayor

burmistrz

31

a concerned resident

zaniepokojony mieszkaniec

32

(to) save something at all cost

uratować coś za wszelką cenę

33

a dustman

śmieciarz

34

(to) overflow (river)

przelewać, wylewać

35

According to a survey

Według ankiety

36

effective measures

efektywne środki

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna