Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisochPobieranie 1.19 Mb.
Strona2/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 60

AEG01 Neurophysiological correlated of apnoeic reversal by reflexes from

glossopharyngeal and trigeminal regions / Roman Beňačka, Zoltán

Tomori.


In: European Respiratory Journal : Official Journal of the European

Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 24, suppl. 48 (2004),

pp. 573s.

MSEP 010795

[BEŇAČKA, Roman - TOMORI, Zoltán]
AEG02 Diving reflex - sensitive regions and excercise - dependent effects

/ Roman Beňačka, Pavol Pobeha, Vlastimil Ratvaj. - Č. projektu:

VEGA 1/1200/04.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 5

(2004), p. 47P.

MSEP 010813

[BEŇAČKA, Roman - POBEHA, Pavol - RATVAJ, Vlastimil]
AEG03 Neurovegetative responses and resuscitation effects of trigeminal

and glossopharyngeal reflexes / Roman Beňačka, Zoltán Tomori. - Č.

projektu: VEGA 1/8296/01.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 15

(2004), p. 47P.

MSEP 010814

[BEŇAČKA, Roman - TOMORI, Zoltán]
AEG04 Acquired hemophilia: A case report from point of view of a

hematologist / B. Beňová...[et al.].

In: Haemophilia. - ISSN 1351-8216. - Vol. 10, suppl. 3 (2004), pp.

55-56.


MSEP 010722

[BEŇOVÁ, B. - TÓTHOVÁ, Elena - HULÍKOVÁ, Mária - ŠVORCOVÁ, E. -

KAFKOVÁ, A.]
AEG05 Rosacea, etiology and treatment / Michaela Bilá, Jagienka Jautová.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 203.

MSEP 011022

[BILÁ, Michaela - JAUTOVÁ, Jagienka]
AEG06 Chromatografická analýza nových antidepresív / Dáša Briňarská ...

[et al.].

In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98, č. 8 (2004), s.

606.


SSEP 06371

[BRIŇARSKÁ, Dáša - GONDOVÁ, Taťána - ŠPACAJOVÁ, Katarína - IBRAHIM,

Amar]
AEG07 PCR detection of Chlamydia trachomatis from endocervical smears /

Lýdia Čisláková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č. 1/9279/02.

In: Clinical Microbiology and Infection. - ISSN 1198-743X. - Vol.

10, suppl. 3 (2004), pp. 643.

MSEP 010395

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - DAXNEROVÁ, Zuzana - DANKOVČÍK, Róbert -

HALÁNOVÁ, Monika - ADAM, Jozef Jr.]
AEG08 Glycated haemoglobin - comparison of actual results with those

calculated according to the mathematical model of glycation / Peter

Dombrovský, Oliver Rácz.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p.

49P.

MSEP 010945[DOMBROVSKÝ, Peter - RÁCZ, Oliver]
AEG09 Interesting cases of changes in sleep-wakefulness state in sleep

apnoea patients / Viliam Donič, Zoltán Tomori, Mária Tormašiová,

Eva Feketeová.

In: Journal of Sleep Research. - ISSN 0962-1105. - Vol. 13, suppl.

1 (2004), pp. 193.

MSEP 010704

[DONIČ, Viliam - TOMORI, Zoltán - TORMAŠIOVÁ, Mária - FEKETEOVÁ, Eva]
AEG10 Moderate sleep apnoea syndrome may increase the intimo-media

thickness of carotid artery / Viliam Donič, Eva Szabóová, Zoltán

Tomori, Jozefína Petrovičová. - Č. projektu: VEGA IV.

In: European Respiratory Journal : Official Journal of the European

Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 24, suppl. 48 (2004),

pp. 330s.

MSEP 010706

[DONIČ, Viliam - SZABÓOVÁ , Eva - TOMORI, Zoltán - PETROVIČOVÁ,

Jozefína]
AEG11 Characterization of oral Candida leukoplakias / Erik Dorko, Andrej

Jenča, V. Jenčová.

In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery : Official publication

of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. -

ISSN 1010-5182. - Vol. 32, supplement 1 (2004), pp. 247.

MSEP 010356

[DORKO, Erik - JENČA, Andrej - JENČOVÁ, V.]
AEG12 Candida - asociated denture stomatitis and cancer / Erik Dorko,

Andrej Jenča, V. Jenčová.

In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery : Official publication

of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. -

ISSN 1010-5182. - Vol. 32, supplement 1 (2004), pp. 230.

MSEP 010358

[DORKO, Erik - JENČA, Andrej - JENČOVÁ, V.]
AEG13 Candidal otomycoses / Erik Dorko, Jagienka Jautová, Hana Zelenková.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 167.

MSEP 010621

[DORKO, Erik - JAUTOVÁ, Jagienka - ZELENKOVÁ, Hana]
AEG14 Diaper dermatitis / Erik Dorko, Jagienka Jautová, Hana Zelenková.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 391.

MSEP 010622

[DORKO, Erik - JAUTOVÁ, Jagienka - ZELENKOVÁ, Hana]
AEG15 Centrally analyzed home ABPM for health care and cardiovascular

science / Franz Halberg...[et al.].

In: International Journal of Cardiology : IJ/C. - ISSN 0167-5273. -

Vol. 97, suppl. 2 (2004).

MSEP 010856

[HALBERG, Franz - CORNÉLISSEN, Germaine - OTSUKA, Kuniaki - KUMAR,


Adarsh - SINGH, Ram B - PELLA, Daniel - CHIANG, Chern-an - KONG, C.

W.]
AEG16 Changes of zinc and vitamin a in rats after cadmium intoxication /

Emília Hijová, František Ništiar, Milan Kuchta.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 4

(2004), pp. 11P.

MSEP 010515

[HIJOVÁ, Emília - NIŠTIAR, František - KUCHTA, Milan]
AEG17 Humoral and cellular immunity and immunological changes in

ethiopathogenesis of epidermophytosis / Jagienka Jautová, Hana

Zelenková, Erik Dorko.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 387.

MSEP 010623

[JAUTOVÁ, Jagienka - ZELENKOVÁ, Hana - DORKO, Erik]
AEG18 Our experience with treatment of Cyclosporin A in psoriasis and

psoriatic arthritis / Jagienka Jautová, Želmíra Macejová, H.

Zelenková.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, no. 6 (2004), p. 776.

MSEP 010818

[JAUTOVÁ, Jagienka - MACEJOVÁ, Želmíra - ZELENKOVÁ, H.]
AEG19 Diagnosis and treatment alimentary alergies in children / Jagienka

Jautová, Hana Zelenková, Soňa Švická.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 310.

MSEP 011018

[JAUTOVÁ, Jagienka - ZELENKOVÁ, Hana - ŠVICKÁ, Soňa]


AEG20 Immunotherapy in patients allergic to insect treated with

hymenoptera venom / Jagienka Jautová, Milada Kovaľová, Hana

Zelenková.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 256.

MSEP 011019

[JAUTOVÁ, Jagienka - KOVAĽOVÁ, Milada - ZELENKOVÁ, Hana]
AEG21 Immunological aspects of psoriasis vulgaris / Jagienka Jautová,

Soňa Švická, Janette Baloghová.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 812.

MSEP 011025

[JAUTOVÁ, Jagienka - ŠVICKÁ, Soňa - BALOGHOVÁ, Janette]


AEG22 Multiple dentofacial deformities / Andrej Jenča...[et al.].

In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery : Official publication

of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. -

ISSN 1010-5182. - Vol. 32, supplement 1 (2004), pp. 203-204.

MSEP 010357

[JENČA, Andrej - KIZEK, Peter - JENČOVÁ, V. - ORENČÁK, Michal -

EÖTVÖŠOVÁ, Mária - MITROVÁ, Eva]
AEG23 Bone cell transplantation in reconstructive surgery in orofacial

region / Andrej Jenča...[et al.].

In: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery : Official publication

of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. -

ISSN 1010-5182. - Vol. 32, supplement 1 (2004), pp. 247-248.

MSEP 010359

[JENČA, Andrej - ROSOCHA, Ján - JENČOVÁ, V. - KIZEK, Peter -

ORENČÁK, Michal - JENČOVÁ, J. - JENČA, J.]


AEG24 Angiotensin-converting enzyme genotype modulates pulmonary artery

pressure in COPD / Pavol Joppa, Ružena Tkáčová, Branislav Stančák,

Ján Šalagovič, Adriana Trejbalová.

In: European Respiratory Journal : Official Journal of the European

Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 24, suppl. 48 (2004),

pp. 560s.

MSEP 010614

[JOPPA, Pavol - TKÁČOVÁ, Ružena - STANČÁK, Branislav - ŠALAGOVIČ,

Ján - TREJBALOVÁ, Adriana]
AEG25 NO-related spinal cord neurons are influenced by incomplete

ischemia / Darina Kluchová.

In: Journal of Molecular Histology. - 35 (2004), pp. 185.

MSEP 010540

[KLUCHOVÁ, Darina]
AEG26 Laboratory investigation of Escherichia coli biopsy specimens from

large gut of patients with inflammatory bowel diseases / Marta

Kmeťová...[et al.].

In: Gut : Journal of the British Society of Gastroenterology. -

ISSN 0017-5749. - Vol. 36, suppl. 1 (2004), pp. A140.

MSEP 010469

[KMEŤOVÁ, Marta - BIROŠOVÁ, Eva - LIPTÁKOVÁ, Adriana - SABOL, Marián

- HAVRIŠOVÁ, Katarína - LAZÚROVÁ, Ivica - SIEGFRIED, Leonard]


AEG27 The NADPH-d positive innervation in the thymus of quails / Monika

Kočišová, Mária Siroťáková, Katarína Schmidtová, František Dorko,

Eva Mechírová.

In: Journal of Molecular Histology. - 35 (2004), pp. 186.

MSEP 010488

[KOČIŠOVÁ, Monika - SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína -

DORKO, František - MECHÍROVÁ, Eva]
AEG28 Serum concentration of lipoprotein (a) in Romany children / Judita

Koprovičová, Darina Petrášová, Milan Kuchta. - Č. projektu: VEGA

1/1201/04.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 4

(2004), p. 16P.

MSEP 010992

[KOPROVIČOVÁ, Judita - PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTA, Milan]
AEG29 Skin affections as a sign of visceral malignant tumours / Milada

Kovaľová, Jagienka Jautová.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 444.

MSEP 011020

[KOVAĽOVÁ, Milada - JAUTOVÁ, Jagienka]


AEG30 Tumor necrosis factor gene G308A polymorphism in children with

nephrotic syndrome / László Kovács...[et al.].

In: Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric

Nephrology Association : Abstracts. - Vol. 19 (2004), pp. C125.

MSEP 010389

[KOVÁCS, László - PODRACKÁ, Ľudmila - HLADÍK, M. - GEIER, P.]


AEG31 The first case of haemolytic-uraemic syndrome caused by STEC O26 in

Slovakia / Adriana Liptáková...[et al.].

In: Clinical Microbiology and Infection. - ISSN 1198-743X. - Vol.

10, suppl. 3 (2004), pp. 658.

MSEP 010072

[LIPTÁKOVÁ, Adriana - SIEGFRIED, Leonard - KOTULOVÁ, Daniela -

BENCATOVÁ, A. - KOSECKÁ, M. - BÁNOVČIN, P.]
AEG32 The effect of subchronic cadmium intoxication on antioxidant status

in rats / Eva Lovásová, Anna Šipulová, František Ništiar, Oliver

Rácz. - Č. projektu: VEGA 1/8235/01.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p.

53P.

MSEP 010946[LOVÁSOVÁ, Eva - ŠIPULOVÁ, Anna - NIŠTIAR, František - RÁCZ, Oliver]
AEG33 Myocardial contractility in vasovagal syncope / P. Mitro ; P.

Mitro.


In: European Heart Journal : Journal of the European Society of

Cardiology. - ISSN 0195-668X. - Vol. 25, suppl. (2004), pp. 574.

MSEP 002742

[MITRO, Peter]


AEG34 Treatment of diabetes mellitus in BB rats with combination of

vanadium and insulin / František Ništiar...[et al.].

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p.

54P.


MSEP 010948

[NIŠTIAR, František - RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna -

LUKAČÍNOVÁ, Agnesa - NIŠTIAROVÁ, Agnesa]
AEG35 Pleiotropic effects of statins / Daniel Pella, Rafael Rybár, Viola

Mechírová.

In: International Journal of Cardiology : IJ/C. - ISSN 0167-5273. -

Vol. 97, suppl. 2 (2004), p. S3.


MSEP 010857

[PELLA, Daniel - RYBÁR, Rafael - MECHÍROVÁ, Viola]


AEG36 Probiotics and their effects on the selected metabolic parameters

in small children / Darina Petrášová, Milan Kuchta, Natália

Szitányiová, Anna Šipulová, M. Mederová. - Č. projektu: VEGA

1/0520/03.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 4

(2004), pp. 30P.

MSEP 010499

[PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTA, Milan - SZITÁNYIOVÁ, Natália -

ŠIPULOVÁ, Anna - MEDEROVÁ, M.]
AEG37 Hyperhomocysteinemia, dyslipidemia a RAAS genes in hypertensive

children - causuality or coexistens / Ľudmila Podracká...[et al.].

In: Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric

Nephrology Association : Abstracts. - Vol. 19 (2004), pp. C166.

MSEP 010365

[PODRACKÁ, Ľudmila - BALTESOVÁ, Tatiana - POTOČEKOVÁ, Dana - ŽIDZIK,

Jozef - FLEISCHER, Branislav - ŠALAGOVIČ, Ján]
AEG38 Intra-individual variation of cystatin C and creatinine in

pediatric solid organ transplant recipients / Ľudmila Podracká, J.

Feber, N. Lepage, G. Filler.

In: Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric

Nephrology Association : Abstracts. - Vol. 19 (2004), pp. C128.

MSEP 010390

[PODRACKÁ, Ľudmila - FEBER, J. - LEPAGE, N. - FILLER, G.]
AEG39 Experiments on animals and the alternatives in the curriculum of

pathological physiology - history, current status and perspectives

/ Oliver Rácz, Magdaléna Riemerová, František Ništiar.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p.

55P.

MSEP 010943[RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna - NIŠTIAR, František]
AEG40 Genomics and the ethical aspects of genomic medicine our curriculum

/ Oliver Rácz...[et al.].

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p. 49.

MSEP 010944

[RÁCZ, Oliver - LONGAUER, František - PALAŠČÁK, Jozef - NIŠTIAR,

František - BEŇAČKA, Roman - LOVÁSOVÁ, Eva]


AEG41 Ethnic and social differences in reproductive health parameters of

Roma population from east Slovakia / Kvetoslava Rimárová, Alexander

Ostró, Kamila Bernasovská, Gabriela Holéczyová. - Č. projektu: VEGA

MŠ SR 1/9310/02.

In: European Journal of Public Health. - Vol. 14, no. 4 (2004), pp. 91.

MSEP 010597

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - OSTRÓ, Alexander - BERNASOVSKÁ, Kamila -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]


AEG42 Stress from adverse effects of immunosuppressive medication as a

determinat of noncompliance in kidney transplant recipients /

Jaroslav Rosenberger ... [et al.]. - Č. projektu: APVT-20-028802.

In: Transplantation. - ISSN 0041-1337. - Vol. 78, no. 2 (2004), s.

506-507.

SSEP 05176

[ROSENBERGER, Jaroslav - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - DIJK VAN,

Jitse P. - ROLAND, Róbert - GROOTHOFF, Johan W.]


AEG43 Are all the statins equal? / Rafael Rybár, Daniel Pella.

In: International Journal of Cardiology : IJ/C. - ISSN 0167-5273. -

Vol. 97, suppl. 2 (2004).

MSEP 010858

[RYBÁR, Rafael - PELLA, Daniel]
AEG44 Short-term and long-term effect of a mental health-promoting

programme / M. Sarková ... [et al.].

In: European Journal of Public Health. - Vol. 14, no. 4 (2004), s. 89.

SSEP 05170

[SARKOVÁ, Mária - KATRENIAKOVÁ, Zuzana - RAJNIČOVÁ NAGYOVÁ, Iveta -

MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - OROSOVÁ, Oľga - DIJK VAN, Jitse P. -

HEUVEL VAN DEN, Wim A.J.]
AEG45 Distribution of the ACHE-positive nerve structures innervating GALT

in the sheep / Katarína Schmidtová, J. Danko, Mária Siroťáková.

In: Journal of Molecular Histology. - 35 (2004), pp. 198-199.

MSEP 010487

[SCHMIDTOVÁ, Katarína - DANKO, J. - SIROŤÁKOVÁ, Mária]
AEG46 Prevalence of TT virus infection in Slovakia / Ivan Schréter...[et

al.].


In: International Journal of Infectious Diseases. - ISSN 1201-9712.

- Vol. 8, suppl. 1 (2004), pp. 111.

MSEP 011011

[SCHRÉTER, Ivan - KRISTIAN, Pavol - BIROŠOVÁ, Eva - SIEGFRIED,

Leonard - JARČUŠKA, Pavol - PELLOVÁ, Alžbeta]
AEG47 Anthrax again in Slovakia after 26 years / Ivan Schréter...[et

al.].


In: International Journal of Infectious Diseases. - ISSN 1201-9712.

- Vol. 8, suppl. 1 (2004), pp. 111.

MSEP 011012

[SCHRÉTER, Ivan - JARČUŠKA, Pavol - KLEMENT, C. - VIRÁG, Ladislav -

HUŇÁR, M. - KRISTIAN, Pavol - DOKUSOVA, L. - SIRÁGI, P.]
AEG48 Cardiovascular disease: a worldwide problem / Ram B Singh, Daniel

Pella.


In: International Journal of Cardiology : IJ/C. - ISSN 0167-5273. -

Vol. 97, suppl. 2 (2004).

MSEP 010855

[SINGH, Ram B - PELLA, Daniel]


AEG49 Significance of coenzyme Q10 in statin intoxication / Ram B Singh,

Shanti S. Rastogi, Viola Mechírová.

In: International Journal of Cardiology : IJ/C. - ISSN 0167-5273. -

Vol. 97, suppl. 2 (2004), p. S18.

MSEP 010957

[SINGH, Ram B - RASTOGI, Shanti S. - MECHÍROVÁ, Viola]


AEG50 Innervation of the spleen in the rats / Mária Siroťáková, Katarína

Schmidtová.

In: Journal of Molecular Histology. - 35 (2004), pp. 199.

MSEP 010489

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína]
AEG51 Relapsing disease course of Susac syndrome may mimic multiple

sclerosis. Case report / Jarmila Szilasiová, Eleonóra Klímová,

Želmíra Macejová.

In: Multiple Sclerosis : clinical and laboratory research. - ISSN

1352-4585. - Vol. 10, suppl. 2 (2004), pp. 191.

MSEP 010518

[SZILASIOVÁ, Jarmila - KLÍMOVÁ, Eleonóra - MACEJOVÁ, Želmíra]
AEG52 Antioxidant enzymes in cord and neonatal blood / Anna Šipulová,

Oliver Rácz, Dana De Furia.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53 (2004), p. 56P.

MSEP 010947

[ŠIPULOVÁ, Anna - RÁCZ, Oliver - DE FURIA, Dana]
AEG53 Interval laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis -

well defined specific subset of elective cholecystectomies / Marek

Šoltés...[et al.].

In: Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. - ISSN

0930-2794. - Vol. 18, suppl. (2004), pp. S46.

MSEP 010260

[ŠOLTÉS, Marek - PAŽINKA, Peter - MEDVECKÝ, V. - PETROVIČOVÁ,

Jozefína]


AEG54 Effect of the LD cycle on the preconditioning by hypoventilation in

Wistar rats / Pavol Švorc, Imola Bračoková, Zuzana Richtariková,

Trenčan Martin.

In: Physiological Research. - ISSN 0862-8408. - Vol. 53, issue 4

(2004), p. 39P.

MSEP 007432

[ŠVORC, Pavol - BRAČOKOVÁ, Imola - RICHTARIKOVÁ, Zuzana - TRENČAN

MARTIN - -]


AEG55 Arousal and sleep fragmentation in patients with different levels

of sleep disordered breathing / Zoltán Tomori, Viliam Donič, Viera

Doničová. - Č. projektu: VEGA IV.

In: Journal of Sleep Research. - ISSN 0962-1105. - Vol. 13, suppl.

1 (2004), pp. 727.

MSEP 010705

[TOMORI, Zoltán - DONIČ, Viliam - DONIČOVÁ, Viera]
AEG56 Prevalence and severity of cardiac dysrhythmias correlate with

echocardiographic findings in sleep apnoea/hypopnoea syndrome B /

Zoltán Tomori, Eva Szabóová, Viliam Donič. - Č. projektu: VEGA IV.

In: European Respiratory Journal : Official Journal of the European

Respiratory Society. - ISSN 0903-1936. - Vol. 24, suppl. 48 (2004),

pp. 565s.

MSEP 010707

[TOMORI, Zoltán - SZABÓOVÁ , Eva - DONIČ, Viliam]


AEG57 The use of preparations containing glycyrhizinic acid in eczema

herpeticatum therapy / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 198.

MSEP 011021

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]
AEG58 Dangerous nature / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 540.

MSEP 011023

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]


AEG59 Simple treatment of keratosis seborrhoica multiplices - a highly

topical issue / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia Stracenská.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 251.

MSEP 011024

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]


AEG60 Epidermolysis acuta toxica (Lyell syndrome) in a patient with

generalised psoriasis vulgaris / Hana Zelenková, Jagienka Jautová.

In: JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and

Venereology. - ISSN 0926-9959. - Vol. 18, suppl. 2 (2004), pp. 791.

MSEP 011026

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka]


Skupina C

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

ABD01 Epidemiológia bipolárnej afektívnej poruchy / Eva Pálová.

In: Bipolárna porucha. - Martin : Osveta, 2004. - ISBN

80-8063-136-0. - S. 9-28.

MSEP 010137

[PÁLOVÁ, Eva]


ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ACD01 Imunopatogenéza glomerulonefritíd / Anton Miroslav Šašinka, Ľudmila

Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 172-218.

MSEP 010996

[ŠAŠINKA, Anton Miroslav - PODRACKÁ, Ľudmila]
ACD02 Chronická renálna insuficiencie u detí / Anton Miroslav Šašinka,

Ľudmila Podracká, Katarína Furková.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 719-738.

MSEP 011000

[ŠAŠINKA, Anton Miroslav - PODRACKÁ, Ľudmila - FURKOVÁ, Katarína]ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 55

ADE01 Histologické zmeny v stene jejuna po jeho autotransplantácii u psa

/ Peter Baláž...[et al.].

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České

chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. -

ISSN 0035-9351. - Roč. 83, č. 5 (2004), s. 246-250.

MSEP 010804

[BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - KIŠŠ, J. - JACKANIN, S. - ROKOŠNÝ, S. -

WOHLFAHRT, P. - PINGOROVÁ, S. - POMFY, Mikuláš]
ADE02 Encephalitozoon cuniculi infection in rabbits and laboratory mice

in Eastern Slovakia / P. Bálent...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ

SR 1/9269/02, 1/0580/03.

In: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. - ISSN

0042-4872. - Vol. 48, no. 2 (2004), pp. 113-116.

MSEP 010316

[BÁLENT, P. - HALÁNOVÁ, Monika - SEDLÁKOVÁ, Tatiana - VALENČÁKOVÁ,

Alexandra - ČISLÁKOVÁ, Lýdia]


ADE03 Coenzyme Q10 and Adverse Effects of Statins / Chern-an Chiang,

Daniel Pella, Ram B Singh.

In: Journal of Nutritional & Environmental Medicine. - ISSN

1359-0847. - Vol. 14, no. 1 (2004), p. 1-12.

MSEP 010833

[CHIANG, Chern-an - PELLA, Daniel - SINGH, Ram B]


ADE04 Vzostupy a poklesy hladiny glykémie u tehotnej diabetičky,

diagnostikované kontinuálnym monitorovaním hladiny glukózy / Viera

Doničová, Viliam Donič.

In: Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní a

praktické lékaře. - ISSN 1214-231X. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 10-12.

MSEP 010058

[DONIČOVÁ, Viera - DONIČ, Viliam]
ADE05 Efektívna diagnostika proteinúrie počítačovým spracovaním

polyakrylamidových gélov po elektroforetickej separácii moču /

Katarína Dubayová...[et al.].

In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 12(33), č. 2 (2004),

s. 120-123.

MSEP 010417

[DUBAYOVÁ, Katarína - TEJ, Radoslav - KUŠNÍR, Jaroslav - MAREKOVÁ,

Mária - PODRACKÁ, Ľudmila]


ADE06 Nurses' work schedules, work content, and well-being in seven

European countries. A comparative study within the NEXT project /

Madeleine Estryn-Béhar ... [et al. 11].

In: Ergonomia IJE&HF. - Vol. 26, no. 3 (2004), p. 209-225.

MSEP 011320

[ESTRYN-BÉHAR, Madeleine - LE NÉZET, Oliver - AFFRE, Anne -

KOVÁŘOVÁ, Mária]
ADE07 Vplyv obštrukčného spánkového apnoického syndrómu na architektúru

spánku / Eva Feketeová, Mária Tormašiová.

In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 1213-810X. -

Roč. 64, č. 5 (2004), s. 249-253.

MSEP 010698

[FEKETEOVÁ, Eva - TORMAŠIOVÁ, Mária]


ADE08 A lipidperoxidáció szerepe a nem alkoholos steatohepatitis

kialakulásában / Emil Fraenkel, Ivica Lazurová, János Fehér.

In: Orvosi hetilap. - ISSN 0030-6002. - Roč. 145, č. 12 (2004), s.

611-618.


MSEP 010828

[FRAENKEL, Emil - LAZUROVÁ, Ivica - FEHÉR, János]


ADE09 Total antioxidant capacity of serum and prognostic indices in

patients with burn trauma / Eugen Frišman...[et al.].

In: Acta chirurgiae plasticae. - ISSN 0001-5423. - Vol. 46, no. 1

(2004), p. 19-22.

MSEP 010852

[FRIŠMAN, Eugen - DROZDA, Dušan - ŠIPULOVÁ, Anna - RÁCZ, Oliver -

BABÍK, Ján]
ADE10 Tensile strength measurement of the rat skin wounds in the process

of healing / Peter Gál, Radovan Hudák, Jozef Živčák, Ján Sabo.

In: Mechanika w medycynie. - ISSN 1427-0374. - 7 (2004), s. 109-115.

MSEP 010854

[GÁL, Peter - HUDÁK, Radovan - ŽIVČÁK, Jozef - SABO, Ján]
ADE11 Blood flow velocity, erythrocyte deformability and hepatic enzymes

in heavy alcohol drinkers / Zuzana Gdovinová.

In: Comparative Clinical Pathology. - No. 12 (2004), p. 182-186.

MSEP 010159

[GDOVINOVÁ, Zuzana]
ADE12 Sledovanie výskytu antimikrosporídiových protilátok u pacientov so

sekundárnou imunodeficienciou / Monika Halánová...[et al.].

In: Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie : časopis Společnosti

pro epidemiologii a mikrobiologii. - ISSN 1210-7913. - Roč. 53, č.

2 (2004), s. 78-80.

MSEP 010006

[HALÁNOVÁ, Monika - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - ADAM, Jozef Jr. -

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - BÁLENT, P.]


ADE13 Influence of acute cadmium exposure on plasma antioxidant

parameters in rats / Emília Hijová, František Ništiar, Milan

Kuchta. - Č. projektu: VEGA 1/8235O01.

In: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. - ISSN

0042-4872. - Vol. 48, no. 2 (2004), pp. 155-157.

MSEP 010373

[HIJOVÁ, Emília - NIŠTIAR, František - KUCHTA, Milan]
ADE14 Mechanical tensile strength tests of rat skin wounds during the

first seven days of the healing process / Radovan Hudák, Peter Gál,

T. Toporcer, Róbert Kilík, Ján Sabo. - Č. projektu: 21/2002/IG4.

In: Journal of Metals, Materials and Minerals. - Vol. 14, no. 1

(2004), pp. 11-19.

MSEP 010853

[HUDÁK, Radovan - GÁL, Peter - TOPORCER, T. - KILÍK, Róbert - SABO,

Ján]
ADE15 Mukogingiválna chirurgia a jej úloha v prevencii ochorení parodontu

/ Eva Janitorová, Neda Markovská.

In: Quintessenz : Parodontologie. - Roč. 5, II. listopad (2004), s.

43-48.

MSEP 010719[JANITOROVÁ, Eva - MARKOVSKÁ, Neda]
ADE16 Infekčné komplikácie u pacientov s cirhózou pečene / Peter

Jarčuška...[et al.].

In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. - Roč. 10, č. 4

(2004), s. 176-180.

MSEP 010342

[JARČUŠKA, Peter - VESELINY, Eduard - OROLÍN, M. - TAKÁČOVÁ,

Viktória - HANČOVÁ, Martina]
ADE17 Spontánna baktériová peritonitída u pacientov s cirhózou pečene /

P. Jarčuška ... [et al.].

In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. - ISSN 1211-264X.

- Roč. 10, č. 6 (2004), s. 265-270.

SSEP 05205

[JARČUŠKA, Peter - VESELINY, Eduard - OROLÍN, Martin - TAKÁČOVÁ,

Viktória - HANČOVÁ, Martina]
ADE18 Orálna mikroflóra a jej vplyv na vznik dentálnych infekcií / Andrej

Jenča, Erik Dorko, Peter Kizek.

In: Progresdent : časopis pro zubní lékaře a techniky. - Roč. 10,

č. 4 (2004), s. 12-14.

MSEP 010521

[JENČA, Andrej - DORKO, Erik - KIZEK, Peter]


ADE19 Vzťah I/D génového polymorfizmu angiotenzín-konvertujúceho enzýmu k

pľúcnej hypertenzii u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou

pľúc / Pavol Joppa...[et al.].

In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 1213-810X. -

Roč. 64, č. 4 (2004), s. 186-190.

MSEP 010735

[JOPPA, Pavol - TKÁČOVÁ, Ružena - STANČÁK, Branislav - TREJBALOVÁ,

Adriana - ŠALAGOVIČ, Ján - KALINA, Ivan - ŠTUBŇA, Ján]


ADE20 Vplyv pozitívnych a negatívnych životných udalostí na subjektívnu

pohodu a sebaúctu v období pubescencie / Zuzana Katreniaková, Mária

Kovářová, Mária Sarková.

In: Česko - slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské

pediatrické společnosti. - ISSN 0069-2328. - Roč. 59, č. 7 (2004),

s. 381-386.

MSEP 010290

[KATRENIAKOVÁ, Zuzana - KOVÁŘOVÁ, Mária - SARKOVÁ, Mária]


ADE21 The incidence and sensitivity of microorganisms in orofacial region

/ Peter Kizek, Michal Orenčák, V. Jenčová.

In: Lucrari Stiintifice : Medicina Veterinara Timisoara. - ISSN

1221-5295. - Vol. XXXVII (2004), pp. 301-303.

MSEP 010545

[KIZEK, Peter - ORENČÁK, Michal - JENČOVÁ, V.]


ADE22 Immunohistochemical Study of Melanocytic Differentiation Antigens

in Cutaneous Malignant Melanoma / Pavel Kočan...[et al.].

In: Česko - slovenská patologie a soudní lékařství. - ISSN

1210-7875. - Roč. 40/49, č. 2 (2004), s. 50-56.

MSEP 010840

[KOČAN, Pavel - JURKOVIČ, Ivan - BÖÖR, Andrej - DUDRÍKOVÁ, Katarína

- KRAJCÁR, R. - BENICKÝ, Marián - KROMYDAKI, E.]
ADE23 Induction of micronuclei in rat bone marrow after subchronic

inhalation exposure to mixture of benzene, cyclohexanone and

cyclohexane / N. Kovalkovičová...[et al.].

In: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. - ISSN

0042-4872. - Vol. 48, no. 3 (2004), p. 341-345.

MSEP 010985

[KOVALKOVIČOVÁ, N. - ŠUTIAKOVÁ, Irena - LEGÁTH, Jaroslav - LEGÁTH,

Ľubomír - FALIS, M. - PISTL, J. - KOVÁČ, Gabriel]


ADE24 Imunofluorescenčná analýza allotransplantátov prednej šošovkovej

kapsuly u chronických vredov rohovky / Igor Kozák...[et al.].

In: Česká a slovenská oftalmologie. - ISSN 1211-9059. - Roč. 60, č.

4 (2004), s. 261-266.

MSEP 010789

[KOZÁK, Igor - TRBOLOVÁ, A. - ROSOCHA, Ján - JAUTOVÁ, Jagienka -

JUHÁS, Tomáš - LEDECKÝ, Valent]
ADE25 Súčasná infekcia vírusmi hepatitídy A a C u intravenóznych

narkomanov / Pavol Kristian...[et al.].

In: Praktický lékař. - ISSN 0032-6739. - Roč. 84, č. 8 (2004), s.

446-448.


MSEP 010844

[KRISTIAN, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - JARČUŠKA, Pavol - MAGYAR,

Bartolomej - FRANKOVÁ, Daniela]
ADE26 Aktívna resorpcia tekutiny v distálnych častiach pľúc / Štefan

Kujaník.


In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 0371-2222. -

Roč. 64, č. 1 (2004), s. 28-32.

MSEP 010298

[KUJANÍK, Štefan]


ADE27 Antioxidanty a pľúcne funkcie / Štefan Kujaník.

In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 0371-2222. -

Roč. 64, č. 4 (2004), s. 179-185.

MSEP 010421

[KUJANÍK, Štefan]
ADE28 Spôsob vyjadrenia intervalu QT mení štatistickú významnosť

rozdielov / Štefan Kujaník, Miroslav Mikulecký.

In: Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roč. LXXIII,

č. 5-6 (2004), s. 161-164.

MSEP 011142

[KUJANÍK, Štefan - MIKULECKÝ, Miroslav - VALACHOVÁ, Amália]


ADE29 Mierna nadmorská výška a srdcové arytmie u zdravých mužov nad 50

rokov / Štefan Kujaník ... [et al.].


In: Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roč. LXXIII,

č. 5-6 (2004), s. 166-172.

MSEP 011143

[KUJANÍK, Štefan - SNINČÁK, Marián - PODRACKÝ, Juraj - VOKÁĽ, Ján -

KOVAĽ, Juraj]
ADE30 QT-RR regression lines during Valsalva manoeuvre in young healthy

women are different from resting conditions / Štefan Kujaník,

Martina Rakárová, Jozefína Petrovičová.

In: Scripta medica (Brno). - ISSN 1211-3395. - Roč. 77, č. 3

(2004), s. 135-144.

MSEP 011166

[KUJANÍK, Štefan - RAKÁROVÁ, Martina - PETROVIČOVÁ, Jozefína]
ADE31 Preliminary fundamental aspects on the thyroid volume and function

in the population of long term heavily polluted area in East

Slovakia / P. Langer...[et al.].

In: Organohalogen Compounds. - Vol. 66 (2004), pp. 3532-3538.

MSEP 010613

[LANGER, P. - TAJTÁKOVÁ, Mária - KOČAN, A. - PETRÍK, J. - KOŠKA,

Juraj - KŠINANTOVÁ, L. - RADIKOVA, Z. - IMRICH, R. - SHISHIBA,

Yoshimasa - TRNOVEC, Tomáš - ŠEBÖKOVÁ, Elena - KLIMEŠ, Iwar]


ADE32 Ováriový hyperstimulačný syndróm / Igor Lazár...[et al.].

In: Gynekolog : časopis ženských lékařů. - ISSN 1210-1133. - Roč.

13, č. 1 (2004), s. 8-14.

MSEP 009827

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - HREDZÁK, Radomír - DANKOVČÍK,

Róbert - VÉCSEY, Štefan - BÁRÁNYOVÁ, Agnesa]


ADE33 Diurnálny rytmus sekrécie prolaktínu u pacientov s reumatoidnou

artritídou / Želmíra Macejová, Dušan Trejbal, Ivica Lazurová.

In: Česká revmatologie. - ISSN 1210-7905. - Roč. 12, č. 3 (2004),

s. 120-124.

MSEP 010819

[MACEJOVÁ, Želmíra - TREJBAL, Dušan - LAZUROVÁ, Ivica]


ADE34 Serotonin Levels in the Small Bowel Mucosa as A Marker of Ischemic

Injury During Small Bowel Preservation / I. Matia...[et al.].

In: Annals of Transplantation. - ISSN 1425-9524. - Vol. 9, no. 3

(2004), p. 48-51.

MSEP 010802

[MATIA, I. - BALÁŽ, Peter - JACKANIN, S. - RYBÁROVÁ, E. - KRON, Ivan

- POMFY, Mikuláš - FRONĚK, J. - RYSKA, M.]
ADE35 Visualization of protein aggregation in nerve cells after

ischemia/reperfusion by ubiquitin immunohistochemistry and

impregnative Nauta method / Eva Mechírová, Iveta Domoráková,

Marianna Feriková. - Č. projektu: VEGA 1/8294/01.

In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 47, no. 3 (2004), s.

209-211.


MSEP 010742

[MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FERIKOVÁ, Marianna]


ADE36 Effects of Indole Phytoalexins from Cruciferous Plants on the

Growth of Cancer Cells. Implications for Cancer Chemoprevention and

Chemotherapy / Roman Mezencev...[et al.].

In: International Journal of Cancer Prevention. - Vol. 1, no. 2

(2004), pp. 105-112.

MSEP 010842

[MEZENCEV, Roman - MOJŽIŠ, Ján - PILÁTOVÁ, Martina - KUTSCHY, Peter

- ČURILLOVÁ, Zuzana]


ADE37 Apoptóza, nádorový fenotyp a patogenéza zhubných nádorov / Roman

Mezencev, Anton Kohút.

In: Československá fyziologie : biomedicínsky časopis : časopis

české fyziologické společnosti. - ISSN 1210-6313. - Roč. 53, č. 2

(2004), s. 48-65.

MSEP 010843

[MEZENCEV, Roman - KOHÚT, Anton]
ADE38 Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza a respiračné funkcie

pľúc / Miroslav Mydlík...[et al.].

In: Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773x. - Roč. 50, č. 7 (2004), s.

503-506.


MSEP 011009

[MYDLÍK, Miroslav - ŠTUBŇA, Ján - TÓTH, Štefan - DERZSIOVÁ, Katarína

- MOLČÁNYIOVÁ, Angela]
ADE39 Klinická interpretácia farebnej Dopplersonografie pri

intrauterinnej rastovej retardácii (IUGR) plodu / Alexander

Ostró...[et al.].

In: Gynekolog : časopis ženských lékařů. - ISSN 1210-1133. - Roč.

13, č. 4 (2004), s. 159-162.

MSEP 010350

[OSTRÓ, Alexander - NEVICKÁ, Danka - GREŠOVÁ, Andrea - TOPORCEROVÁ,

Silvia - BUJŇÁK, J. - URDZÍK, Peter]


ADE40 Nutritional Predictors and Modulators of Insulin Resistance /

Daniel Pella...[et al.].

In: Journal of Nutritional & Environmental Medicine. - ISSN

1359-0847. - Vol. 14, no. 1 (2004), p. 3-16.

MSEP 010832

[PELLA, Daniel - SINGH, Rajinder - OTSUKA, Kuniaki - CHIANG,

Chern-an - JOSHI, Shashank R.]
ADE41 Epidemiológia chronickej renálnej insuficiencie u detí na Slovensku

/ Ľudmila Podracká, László Kovács.

In: Česko - slovenská pediatrie : časopis české a slovenské

pediatrické společnosti. - ISSN 0069-2328. - Roč. 59, č. 7 (2004),

s. 331-336.

MSEP 010227

[PODRACKÁ, Ľudmila - KOVÁCS, László]
ADE42 Problémy cievneho prístupu u dlhodobo dialyzovaných pacientov /

Jozef Radoňák...[et al.].

In: Praktická flebologie. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 66-68.

MSEP 010492

[RADOŇÁK, Jozef - VAJÓ, Július - MIZLA, P. - CHYLA, Michal - ŠIMON, R.]
ADE43 Perspektívne spôsoby ochrany miechy počas operácie aneuryzmy

torakoabdominálnej aorty v experimente / Jozef Radoňák...[et al.].

- Č. projektu: VEGA 2/2079/22.

In: Praktická flebologie. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 11-14.

MSEP 010493

[RADOŇÁK, Jozef - VAJÓ, Július - RAČEKOVÁ, J. - LUKÁČOVÁ, N. -

MARŠALA, Jozef]
ADE44 Charakteristika prietoku vo fetálnej aorte a význam hodnotenia u

tehotností komplikovaných hypertenziou a preeklampsiou / P.

Rozprávka...[et al.].

In: Gynekolog : časopis ženských lékařů. - ISSN 1210-1133. - Roč.

13, č. 4 (2004), s. 167-170.

MSEP 010351

[ROZPRÁVKA, P. - RIZVI, J. - BUJŇÁK, J. - GREŠOVÁ, Andrea -

TOPORCEROVÁ, Silvia - URDZÍK, Peter]


ADE45 Acetylcholinesterase (AChE) - positive innervation of the

guinea-pig spleen / Katarína Schmidtová, Mária Siroťáková, Monika

Kočišová, Eva Mechírová. - Č. projektu: VEGA GRANT 1/8294/01, IG

19/2002/IG4.

In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 47, no. 3 (2004), pp. 205-208.

MSEP 010490

[SCHMIDTOVÁ, Katarína - SIROŤÁKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Monika -

MECHÍROVÁ, Eva]


ADE46 Cholinergic innervation of the pharyngeal tonsil / Katarína

Schmidtová, Mária Siroťáková, J. Danko.

In: Lucrari Stiintifice : Medicina Veterinara Timisoara. - ISSN

1221-5295. - Vol. XXXVII (2004), pp. 29-32.

MSEP 010544

[SCHMIDTOVÁ, Katarína - SIROŤÁKOVÁ, Mária - DANKO, J.]


ADE47 Chirurgická liečba pľúcnych metastáz - dlhodobé výsledky / M.

Schnorrer...[et al.].

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České

chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. -

ISSN 0035-9351. - Roč. 83, č. 3 (2004), s. 149-155.

MSEP 010030

[SCHNORRER, M. - ONDRUŠ, D. - VAJÓ, Július - JANÍK, Miroslav -

MAĎAR, Milan - ŠIMON, R. - HARUŠTIAK, S.]


ADE48 Butyrylcholinesterase - positive innervation of the spleen in rats

/ Mária Siroťáková, Katarína Schmidtová, Monika Kočišová.

In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 47, no. 3 (2004), s.

201-204.


MSEP 010494

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Monika]


ADE49 Patogenéza primárnej hypertenzie / Marián Sninčák, Štefan Kujaník.

In: Vojenské zdravotnické listy. - ISSN 0372-7025. - Roč. LXXIII,

č. 4 (2004), s. 130-141.

MSEP 011115

[SNINČÁK, Marián - KUJANÍK, Štefan]
ADE50 Ischemicko-reperfúzna paraplégia u psa a jej svetelnomikroskopický

obraz / I. Šulla jr., Jozef Maršala, Jozef Radoňák.

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České

chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. -

ISSN 0035-9351. - Roč. 83, č. 2 (2004), s. 91-95.

MSEP 009955

[ŠULLA, I. jr. - MARŠALA, Jozef - RADOŇÁK, Jozef]
ADE51 Chronophysiological view on changes of the electrical stability of

the heart and heart rate under pentobarbital sodium and

ketamine/xylazine anesthesia in a hypoventilation-reoxygenation rat

model / Pavol Švorc...[et al.].

In: Experimental & Clinical Cardiology. - Vol. 9, no. 2 (2004), p.

119-124.


MSEP 010422

[ŠVORC, Pavol - BEŇAČKA, Roman - BRAČOKOVÁ, Imola - KUJANÍK, Štefan]


ADE52 Akútny ischemický syndróm horných končatín / Norbert Torma...[et al.].

In: Praktická flebologie. - Roč. 13, č. 3 (2004), s. 78-79.

MSEP 010281

[TORMA, Norbert - VOJTANÍK, Pavol - KUBÍKOVÁ, Mária - SAMEK, Peter -

ZÁVACKÝ, Peter - FRANKOVIČOVÁ, Mária - KRIEGEROVÁ, Katarína]
ADE53 Nadmerná denná spavosť - následok syndrómu obštrukčného spánkového

apnoe / Mária Tormašiová, Eva Feketeová.

In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 1213-810X. -

Roč. 64, č. 5 (2004), s. 243-248.

MSEP 010699

[TORMAŠIOVÁ, Mária - FEKETEOVÁ, Eva]


ADE54 Stav výživy a mortalita pacientov s CHOCHP liečených dlhodobou

domácou oxygenoterapiou / Štefan Tóth, Ružena Tkáčová, Ján Štubňa.

In: Studia Pneumologica et Phthiseologica : časopis České

pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej

pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti. - ISSN 0371-2222. -

Roč. 64, č. 4 (2004), s. 202-206.

MSEP 010616

[TÓTH, Štefan - TKÁČOVÁ, Ružena - ŠTUBŇA, Ján]


ADE55 Vzťah medzi expresiou Bcl-2 proteínu a výsledkami liečby u chorých

s akútnou myeloblastovou leukémiou / Elena Tóthová, N. Štecová, A.

Kafková, M. Fričová, T. Guman, Alica Elbertová.

In: Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773x. - Roč. 50, č. 2 (2004), s.

139-142.

MSEP 009894

[TÓTHOVÁ, Elena - ŠTECOVÁ, N. - KAFKOVÁ, A. - FRIČOVÁ, M. - GUMAN,

T. - ELBERTOVÁ, Alica]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna