Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisochPobieranie 1.19 Mb.
Strona3/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 113

ADF01 Niektoré imunologické aspekty pri HPV infekciách / Jozef Adam ...

[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

112-118.


MSEP 009343

[ADAM, Jozef Jr. - LEŠNÍK, F. - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HALÁNOVÁ,

Monika - OSTRÓ, Alexander - SEDLIAK, Igor]
ADF02 HPV a chlamydióza / Jozef Adam, F. Lešník, Monika Halánová, Lýdia

Čisláková, Alexander Ostró.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 106-111.

MSEP 009344

[ADAM, Jozef - LEŠNÍK, F. - HALÁNOVÁ, Monika - ČISLÁKOVÁ, Lýdia -

OSTRÓ, Alexander]
ADF03 Morphological changes of small bowel graft in Wistar rats after

preservation injury / Peter Baláž...[et al.].

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 62-64.

MSEP 010805

[BALÁŽ, Peter - MATIA, I. - JACKANIN, S. - POMFY, Mikuláš - FRONĚK,

J. - RYSKA, M.]
ADF04 Diagnostika lokalizovanej sklerodermie - literárny prehľad /

Janette Baloghová, Jagienka Jautová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 2-3 (2004), s. 27-32.

MSEP 011015

[BALOGHOVÁ, Janette - JAUTOVÁ, Jagienka]


ADF05 Stav kazivosti chrupu u osemnásť ročných jedincov v meste Košice za

rok 1996 a 1998 / Petra Berešová, Milan Bereš, Eugen Ďurovič.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 7-8.

MSEP 010283

[BEREŠOVÁ, Petra - BEREŠ, Milan - ĎUROVIČ, Eugen]


ADF06 Stav kazivosti chrupu vo vekovej kategórii 35-44 ročných jedincov v

meste Košice za rok 1996 a 1998 / Petra Berešová, Milan Bereš,

Eugen Ďurovič.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 8-9.

MSEP 010519

[BEREŠOVÁ, Petra - BEREŠ, Milan - ĎUROVIČ, Eugen]
ADF07 Novinky v onkochirurgii pečene / Juraj Bober.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 44-52.

MSEP 009399

[BOBER, Juraj]
ADF08 Chirurgická liečba cholelitiázy / Juraj Bober.

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 83-86.

MSEP 010205

[BOBER, Juraj]


ADF09 Drobné cicavce - prirodzený rezervoár chlamýdií na východnom

Slovensku / Lýdia Čisláková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR

č.2/2017/22, 2/3112/23, 1/9269/02, 1/1354/04.

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

1 (2004), s. 33-35.

MSEP 009773

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ,

Ladislav - TRÁVNÍČEK, Milan - HALÁNOVÁ, Monika - MARDZINOVÁ, Sylvia

- ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria]
ADF10 Epidemiologické a epizootologické aspekty ornitózy - psitakózy a

cicavčích chlamydióz na Slovensku v rokoch 1997-1999 / Lýdia

Čisláková, Daniela Kováčová. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9269/02,

1/1354/04.

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

2 (2004), s. 39-41.

MSEP 010149

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - KOVÁČOVÁ, Daniela]


ADF11 Inzulinóm - popis troch prípadov a literárny prehľad / Ingrid

Dravecká, Ivica Lazurová, Miroslav Paľko, N. Fenďová, Juraj Bober.

In: Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej

spoločnosti. - ISSN 13358383. - Roč. 4, č. 8 (2004), s. 49-58.

MSEP 010800

[DRAVECKÁ, Ingrid - LAZUROVÁ, Ivica - PAĽKO, Miroslav - FENĎOVÁ, N.

- BOBER, Juraj]
ADF12 Vplyv laserového žiarenia (632,8 nm) na hojenie chirurgických rán /

P. Gál ... [et al.].

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

6 (2004), s. 42-43.

MSEP 010803

[GÁL, P. ml. - KILÍK, Roman - TOPORCER, T. - SABO, Ján - POMFY,

Mikuláš - GÁL, Ľ.]
ADF13 Vaskulárne demencie / Zuzana Gdovinová.

In: Medinews : časopis pre lekárov. - ISSN 1336-3239. - Roč. 2, č.

1 (2004), s. 32-33.

MSEP 010167

[GDOVINOVÁ, Zuzana]
ADF14 Cysticerkóza a sarkocystóza jeleňa lesného (Cervus elaphus) / Mária

Goldová ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1363/04.

In: Folia venatoria. - 34 (2004), s. 188-194.

MSEP 011848

[GOLDOVÁ, Mária - LAZAR, P. - TÓTH, Štefan - LETKOVÁ, V. - KONJEVIČ,

D. - ČURLÍK, J.]


ADF15 Analýza predčasného odchodu sestier z profesie v Európe / Alžbeta

Hanzlíková, Mária Kovářová, H. M. Hasselhorn.

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X. - Roč.

II, č. 4 (2004), s. VI-VIII.

MSEP 010566

[HANZLÍKOVÁ, Alžbeta - KOVÁŘOVÁ, Mária - HASSELHORN, H. M.]


ADF16 Prevencia infekčnej endokarditídy v detskom veku / J. Hedvig, M.

Hrebík, Ľudmila Podracká.

In: Detský lekár : časopis Slovenskej pediatrickej spoločnosti. -

ISSN 1335-0838. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 25-26, 28-29.

MSEP 010477

[HEDVIG, J. - HREBÍK, M. - PODRACKÁ, Ľudmila]


ADF17 ALT - ukazovateľ poškodenia pečene kadmiom / Emília Hijová,

František Ništiar, B. Koréneková, M. Skalická. - Č. projektu: VEGA

1/8235/01.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 39.

MSEP 010374

[HIJOVÁ, Emília - NIŠTIAR, František - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) -

SKALICKÁ, M.]
ADF18 Celková antioxidačná kapacita plazmy - ukazovateľ intoxikácie

kadmiom v experimente / Emília Hijová...[et al.]. - Č. projektu:

VEGA 1/8235/01.

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

2 (2004), s. 41-42.

MSEP 010375

[HIJOVÁ, Emília - NIŠTIAR, František - KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ,

Darina]
ADF19 Kadmium ako potravinový kontaminant / Emília Hijová, František

Ništiar, Milan Kuchta.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 7-8 (2004),

s. 233-235.

MSEP 010376

[HIJOVÁ, Emília - NIŠTIAR, František - KUCHTA, Milan]


ADF20 Immunohistochemical detection of MRP1 protein in normal and

hyperplastic human thyroid gland / Ingrid Hodorová...[et al.].

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 10-11 (2004), s. 362-364.

MSEP 010665

[HODOROVÁ, Ingrid - SCHMIDTOVÁ, Katarína - HAJDUKOVÁ, Monika -

BOBROV, N. - RYBÁROVÁ, Silvia]
ADF21 Content of Heavy Metals in System "River Water - Sediment - Fish" /

Gabriela Holéczyová...[et al.].

In: Transactions of the Universities of Košice : Biomedical

subedition Folia Medica Cassoviensia. - ISSN 1335-2334. - Tomus 63,

no. 2 (2004), s. 76-79.

MSEP 010743

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - HUDÁK, Alexander - VOJTEKOVÁ, Viera -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava]


ADF22 Makrolidy v liečbe cystickej fibrózy I. Vplyv makrolidov na

Pseudomonas aeruginosa, jej virulenciu a biofilm / Pavol

Jarčuška...[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 31-35.

MSEP 010344

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - NOVOTNÝ, R. - JARČUŠKA, Peter]
ADF23 Makrolidy v liečbe cystickej fibrózy II. Výsledky klinických štúdií

/ Pavol Jarčuška...[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 36-39.

MSEP 010345

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - NOVOTNÝ, R. - JARČUŠKA, Peter]


ADF24 Použitie azitromycínu v liečbe infekcií kože a dentálnych infekcií

/ Pavol Jarčuška, P. Kristian, Ladislav Virág, M. Jarčušková.

In: Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 17-22.

MSEP 010963

[JARČUŠKA, Pavol - KRISTIAN, P. - VIRÁG, Ladislav - JARČUŠKOVÁ, M.]


ADF25 Makrolidové antibiotiká v liečbe respiračných infekcií / Pavol

Jarčuška, R. Novotný.

In: Terapia : časopis pre ambulantných lekárov. - 2 (2004), s.

35-37.


MSEP 010964

[JARČUŠKA, Pavol - NOVOTNÝ, R.]


ADF26 Infekcie vyvolané herpesvírusom 1 a herpesvírusom 2 / Pavol

Jarčuška, Elena Adamkovičová.

In: Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. -

Č. 2 (2004), s. 100-103.

MSEP 010966

[JARČUŠKA, Pavol - ADAMKOVIČOVÁ, Elena]


ADF27 Rezistencia antibiotík a ich spotreba / Pavol Jarčuška, Adriana

Liptáková.

In: Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. -

Č. 4 (2004), s. 211, 213-214.

MSEP 010967

[JARČUŠKA, Pavol - LIPTÁKOVÁ, Adriana]


ADF28 Novšie makrolidové antibiotiká v ambulantnej praxi / Pavol

Jarčuška, P. Kristian.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 2 (2004), s.

98-102.


MSEP 010968

[JARČUŠKA, Pavol - KRISTIAN, P.]


ADF29 Antivirotiká v klinickej praxi / Pavol Jarčuška, P. Kristian.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 12 (2004), s.

624-628.

MSEP 010969

[JARČUŠKA, Pavol - KRISTIAN, P.]
ADF30 Infekčné enteritídy / Pavol Jarčuška, P. Kristian.

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 3, č. 1 (2004), s. 45-49.

MSEP 010970

[JARČUŠKA, Pavol - KRISTIAN, P.]


ADF31 Monitoring of selected "non-hepatic" laboratory parameters in

hospitalized cirrhotic patients and their influence on prognosis /

Peter Jarčuška...[et al.].

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 1 (2004), s. 18-21.

MSEP 009990

[JARČUŠKA, Peter - OROLÍN, M. - KOVÁČOVÁ, Anna - HANČOVÁ, Martina]
ADF32 Komplikácie ascitu pri cirhóze pečene / Peter Jarčuška...[et al.].

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 2 (2004), s.

40-44.

MSEP 010343[JARČUŠKA, Peter - VESELINY, Eduard - OROLÍN, M. - TAKÁČOVÁ,

Viktória]


ADF33 Laboratórne nálezy v sére a v ascite u pacientov s cirhózou pečene

a s infekciou ascitu / Peter Jarčuška...[et al.].

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 16-22.

MSEP 010346

[JARČUŠKA, Peter - VESELINY, Eduard - OROLÍN, M. - KOVÁČOVÁ, Anna]
ADF34 Diferenciálna diagnostika a liečba opuchov dolných končatín pri

poruchách cievnej a lymfatickej cirkulácie / Darina Jarčušková,

Jagienka Jautová, Marta Ficová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 1 (2004), s.

12-15.


MSEP 011017

[JARČUŠKOVÁ, Darina - JAUTOVÁ, Jagienka - FICOVÁ, Marta]


ADF35 Mykoplazmy ako príčina ľudskej sterility / Jagienka Jautová, Darina

Jarčušková, Janette Baloghová, Soňa Švická.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 1 (2004), s.

21-23.

MSEP 011016[JAUTOVÁ, Jagienka - JARČUŠKOVÁ, Darina - BALOGHOVÁ, Janette -

ŠVICKÁ, Soňa]


ADF36 Karcinóm jazyka. Druhá časť / Andrej Jenča.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 2 (2004), s. 11-17.

MSEP 010153

[JENČA, Andrej]
ADF37 Karcinóm jazyka / Andrej Jenča.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 25-32.

MSEP 010223

[JENČA, Andrej]
ADF38 Karcinóm jazyka. Štvrtá časť / Andrej Jenča.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 25-30.

MSEP 010520

[JENČA, Andrej]
ADF39 Pľúcna hypertenzia - klasifikácia, diagnostika a liečba / Pavol

Joppa, Ružena Tkáčová.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 48-51.

MSEP 009972

[JOPPA, Pavol - TKÁČOVÁ, Ružena]
ADF40 Syndróm z rozpadu nádoru - tumor lysis syndrome (TLS) / A. Kafková,

Elena Tóthová.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 176-179.

MSEP 010069

[KAFKOVÁ, A. - TÓTHOVÁ, Elena]
ADF41 Ischemické zmeny ganglion spirale potkana / Peter Kalanin, Andrej

Jenča, Pavol Harbuľák.

In: Orbis Medicinae : publikácia kontinuálneho lekárskeho

vzdelávania. - ISBN 80-88922-12-7. - Roč. 5, č. 2 (2004), s. 74-77.

MSEP 011698

[KALANIN, Peter - JENČA, Andrej - HARBUĽÁK, Pavol]


ADF42 Vascular endothelial growth factor / Peter Kalanin, Andrej Jenča,

Pavol Harbuľák.

In: Orbis Medicinae : publikácia kontinuálneho lekárskeho

vzdelávania. - ISBN 80-88922-12-7. - Roč. 5, č. 2 (2004), s. 78-80.

MSEP 011699

[KALANIN, Peter - JENČA, Andrej - HARBUĽÁK, Pavol]


ADF43 Výskyt ortuti v kŞmnych surovinách / Tatiana Kimáková, B.

Koréneková, M. Skalická.

In: Informačný spravodajca KVL SR. - Roč. XIII, č. 3 (2004), s. 19-20.

MSEP 010004

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) - SKALICKÁ, M.]
ADF44 Sledovanie výskytu ortuti v kravskom mlieku / Tatiana Kimáková, B.

Koréneková.

In: Mliekarstvo : bulletin pre internú potrebu výrobcov a

spracovateľov mlieka. - ISSN 1210-3144. - Roč. 35, č. 2 (2004), s.

30-31.

MSEP 010171[KIMÁKOVÁ, Tatiana - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.)]
ADF45 Sclerosis multiplex a žena / Eleonóra Klímová, D. Kanianska.

In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej

gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862. - Roč. 11,

č. 4 (2004), s. 192-195.

MSEP 010984

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - KANIANSKA, D.]


ADF46 Sledovanie vybraných parametrov bunkovej imunity a expresie

intracelulárnych cytokínov u pacientov so sclerosis multiplex,

liečených interferónmi beta / Eleonóra Klímová, Ján Rosocha, Anna

Elbertová, Jarmila Szilasiová.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 2-3

(2004), s. 92-96.

MSEP 011244

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - ROSOCHA, Ján - ELBERTOVÁ, Anna - SZILASIOVÁ,

Jarmila]
ADF47 Neuronálna smrť po ischémii / Darina Kluchová. - Č. projektu: VEGA

2/2082/22.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 5-6 (2004),

s. 147-148.

MSEP 010539

[KLUCHOVÁ, Darina]


ADF48 Miecha a neurónová syntáza oxidu dusíka: identita a rozdielnosti

pri znázornení použitím histochemickej NADPH-d a

imunohistochemickej NOS metódy / Darina Kluchová. - Č. projektu:

VEGA GRANT 2/2082/22.

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 9 (2004), s.

344-347.


MSEP 010817

[KLUCHOVÁ, Darina]


ADF49 Apolipoproteíny C-II, C-III a B100 u mužov s nadváhou a obezitou

stredného veku / Judita Koprovičová, Jozef Kollár.

In: Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba. - ISSN

1335-2253. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 3-7.

MSEP 010991

[KOPROVIČOVÁ, Judita - KOLLÁR, Jozef]


ADF50 Profylaktické metódy ovplyvňovania erupčnej dráhy trvalého očného

zubav čeľusti / Lucia Kovácsová, Darina Hagovská, Dušan Beluš.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 9-11.

MSEP 010226

[KOVÁCSOVÁ, Lucia - HAGOVSKÁ, Darina - BELUŠ, Dušan]


ADF51 Fajčenie nikotínu a fyzická aktivita poslucháčov Lekárskej fakulty

v Košiciach / Mária Kovářová, Ivan Dóci.

In: Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor). -

ISSN 0862-0350. - Roč. 39, č. 3 (2004), s. 131-143.

MSEP 010606

[KOVÁŘOVÁ, Mária - DÓCI, Ivan]


ADF52 Tkanivová hypoxia a deformabilita erytrocytov / Štefan Kujaník.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 3-4 (2004),

s. 98-100.

MSEP 010079

[KUJANÍK, Štefan]


ADF53 Chronic obstructive pulmonary disease and nutrition / Štefan

Kujaník.


In: Acta Medica Martiniana : Journal for Biomedical Sciences,

Clinical Medicine and Nursing. - ISSN 1335-8421. - Roč. 4, č. 1

(2004), s. 3-8.

MSEP 010294

[KUJANÍK, Štefan]
ADF54 Niektoré aspekty stravovania a kardiovaskulárny systém / Štefan

Kujaník, Marián Sninčák.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. ll-12

(2004), s. 319-323.

MSEP 010511

[KUJANÍK, Štefan - SNINČÁK, Marián]
ADF55 Súčasné pohľady na možné toxické účinky POPs na ľudský a živočíšny

organizmus / P. Langer...[et al.].

In: Odpady. - Č.7 (2004), s. 12-18.

MSEP 010607

[LANGER, P. - KOČAN, A. - TAJTÁKOVÁ, Mária - PETRÍK, J. -

CHOVANCOVÁ, J. - KOŠKA, Juraj - TRNOVEC, Tomáš - ŠEBÖKOVÁ, Elena -

KLIMEŠ, Iwar]
ADF56 Neuropatická bolesť a jej terapia v gynekológii / I. Lazár...[et

al.].


In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 181-185.

MSEP 009347

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - WAGNEROVÁ, Mária - DUBINSKÝ, P. -

SAKSUN, Ladislav - TOPORCEROVÁ, Silvia - URDZÍK, Peter]
ADF57 Problém popôrodnej depresie / Igor Lazá r... [et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 22

(2004), s. 29-30.

MSEP 010151

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK, Róbert - URDZÍK, Peter]
ADF58 Metformin versus sibutramine in the treatment of hyperinsulinemia

in chronically anovulating women / Ivica Lazurová, Ingrid Dravecká,

Vladimír Kraus, Jozefína Petrovičová.

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 5-6 (2004), s. 207-210.

MSEP 010829

[LAZUROVÁ, Ivica - DRAVECKÁ, Ingrid - KRAUS, Vladimír - PETROVIČOVÁ,

Jozefína]


ADF59 Primárny hyperaldosteronizmus / Ivica Lazurová.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 103-108.

MSEP 010830

[LAZUROVÁ, Ivica]


ADF60 Niektoré aspekty kvality života diabetických pacientov / M.

Linková, Oliver Rácz, Magdaléna Riemerová.

In: Orbis Medicinae : publikácia kontinuálneho lekárskeho

vzdelávania. - ISBN 80-88922-12-7. - Roč. 5 (2004), s. 9-12.

MSEP 011425

[LINKOVÁ, M. - RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna]


ADF61 Cievna anomália krvného zásobenia glandula thyroidea / Květuše

Lovásová, Monika Kočišová.

In: Choroby hlavy a krku. (Head and Neck Diseases). - ISSN

1210-0447. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 36-40.

MSEP 010664

[LOVÁSOVÁ, Květuše - KOČIŠOVÁ, Monika]


ADF62 Gravidita u žien po chemoterapii / Alena Majeríková...[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

177-180.


MSEP 009348

[MAJERÍKOVÁ, Alena - VÉCSEY, Štefan - OSTRÓ, Alexander - WAGNEROVÁ,

Mária - TOMÁŠKOVÁ, Beáta - GREŠOVÁ, Andrea - FERREIRA MUEL, Joao]
ADF63 Lacalut a jeho použitie v parodontologickej praxi / Neda Markovská,

Eva Janitorová, Andrea Staššová.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 1 (2004).

MSEP 009706

[MARKOVSKÁ, Neda - JANITOROVÁ, Eva - STAŠŠOVÁ, Andrea]


ADF64 Transplantácia rohovky - dôvody a výsledky preventívneho

genetického vyšetrovania darcov / Eva Mitrová, Pavol Černák, Ján

Rosocha.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 9-10

(2004), s. 264-266.

MSEP 010558

[MITROVÁ, Eva - ČERNÁK, Pavol - ROSOCHA, Ján]


ADF65 Tubulointersticiálne poškodenie obličiek pri akútnej intermitentnej

a zmiešanej porfýrii / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, I.

Haffnerová, Ľubomír Legáth, M. Kalinčák.

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 7-8 (2004), s.

254-256.

MSEP 011008

[MYDLÍK, Miroslav - DERZSIOVÁ, Katarína - HAFFNEROVÁ, I. - LEGÁTH,

Ľubomír - KALINČÁK, M.]


ADF66 Apendektómia v detskom veku a výskyt komplikácií / Miroslav Mýtnik,

Karol Kyslan, Milan Kuchta.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 7-8 (2004),

s. 201-203.

MSEP 010529

[MÝTNIK, Miroslav - KYSLAN, Karol - KUCHTA, Milan]
ADF67 Nádory rodidiel v detskom veku / Danka Nevická...[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

162-171.


MSEP 009346

[NEVICKÁ, Danka - URDZÍK, Peter - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK,

Róbert - SAKSUN, Ladislav - ROZPRÁVKA, P.]
ADF68 Hormonálne závislé malignómy / Alexander Ostró, Anna Jacinová,

Mária Wagnerová, Róbert Dankovčík.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

129-132.

MSEP 009342

[OSTRÓ, Alexander - JACINOVÁ, Anna - WAGNEROVÁ, Mária - DANKOVČÍK,

Róbert]
ADF69 Kombinovaná hormonálna antikoncepcia - základné informácie o

rizikách a výhodách / Alexander Ostró, Silvia Toporcerová.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 65-72.

MSEP 009597

[OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]


ADF70 Liečba diabetu pomocou inzulínovej pumpy / Miroslav Paľko, Ivica

Lazurová.

In: Ambulantná terapia. - (2004), s. 11-14.

MSEP 010831

[PAĽKO, Miroslav - LAZUROVÁ, Ivica]
ADF71 Antikonvulzíva v liečbe manickej fázy bipolárnej poruchy / Eva

Pálová.


In: Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - Roč. 11, č. 1

(2004), s. 9-13.

MSEP 010618

[PÁLOVÁ, Eva]

ADF72 Výber vhodného hypolipemika podľa typu dyslipoproteinémie / Daniel

Pella.


In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 154-156.

MSEP 010527

[PELLA, Daniel]
ADF73 Pleiotropné účinky statínov / Daniel Pella, Viola Mechírová, Rafael

Rybár, V. jr. Mechírová.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 259-261.

MSEP 010536

[PELLA, Daniel - MECHÍROVÁ, Viola - RYBÁR, Rafael - MECHÍROVÁ, V. jr.]
ADF74 Polymorfizmus izoenzýmov LDH z hľadiska medzidruhových a

medzipohlavných rozdielov u vybraných druhov zvierat / Janka

Poráčová...[et al.].

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 58-59.

MSEP 010497

[PORÁČOVÁ, Janka - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETRÁŠOVÁ, Darina -

SANITRÍKOVÁ, Z. - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) - SKALICKÁ, M. - JACKOVÁ,

Anna]
ADF75 Je potrebný HbA1c pre prax? / Oliver Rácz, Daniela Kuzmová, Peter

Dombrovský.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 2-3

(2004), s. 12-17.

MSEP 002489

[RÁCZ, Oliver - KUZMOVÁ, Daniela - DOMBROVSKÝ, Peter]


ADF76 Stanovenie C-peptidu novou imunochemickou metódou u chorých s

diabetes mellitus 2. typu a obezitou / Oliver Rácz, Andrej Janco,

D. Nogová, Eva Lovásová, Eva Sedláková.

In: Diabetik : odborná príloha pre lekárov. - Roč. 2, č. 6 (2004),

s. 11-14.

MSEP 010847

[RÁCZ, Oliver - JANCO, Andrej - NOGOVÁ, D. - LOVÁSOVÁ, Eva -

SEDLÁKOVÁ, Eva]


ADF77 Aspekty skríningu karcinómu ovária / P. Rozprávka, Alexander Ostró,

Danka Nevická, Andrea Grešová, Joao Ferreira Muel.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

148-152.

MSEP 009336

[ROZPRÁVKA, P. - OSTRÓ, Alexander - NEVICKÁ, Danka - GREŠOVÁ, Andrea

- FERREIRA MUEL, Joao]


ADF78 Súčasné trendy zobrazovacích metód prsníka / Ladislav Saksun,

Alexander Ostró, Peter Urdzík, Silvia Toporcerová.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

125-128.

MSEP 009339

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter - TOPORCEROVÁ,

Silvia]
ADF79 Flowmetria lézií prsníka / Ladislav Saksun, Alexander Ostró, Róbert

Dankovčík, Mária Wagnerová, I. Lazár.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

119-124.


MSEP 009341

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK, Róbert -

WAGNEROVÁ, Mária - LAZÁR, Igor]
ADF80 Hormonálna substitúcia a CNS / Ladislav Saksun, Alexander Ostró,

Andrea Grešová.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 22

(2004), s. 16.

MSEP 010150

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - GREŠOVÁ, Andrea]


ADF81 Monitoring vybraných markerov prevencie aterosklerózy u detí

rómskeho etnika / Z. Sanitríková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA

1/1201/04.

In: Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov

diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Roč. IX, č. 1

(2004), s. 60.

MSEP 010498

[SANITRÍKOVÁ, Z. - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Jarmila -

PORÁČOVÁ, Janka - KOVAĽ, Ján - KUCHTA, Milan]
ADF82 Liečba chrípky - súčasné možnosti v ambulantnej praxi / Ivan Schréter.

In: Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. -

Č. 4 (2004), s. 208-210.

MSEP 010845

[SCHRÉTER, Ivan]
ADF83 Chronická poúrazová osteomyelitída : kazuistika / Ivan Schréter ...

[et al.].

In: Antibiotiká a rezistencia : Interdisciplinárny časopis pre

klinickú a laboratórnu medicínu. - ISSN 1336-1147. - Roč. 3, č. 2

(2004), s. 76-78.

MSEP 011779

[SCHRÉTER, Ivan - KITKA, Miroslav - JARČUŠKA, Pavol - MOLČÁNYI,

Teodor - BALOGOVÁ, Lenka - ROŠÁK, Marián]


ADF84 Sjögrenov syndróm /SS/. 1. časť : /Gougerot-Houwer-Sjögrenov

syndróm, Sicca syndróm, Epitheloxerosis/. 1. časť / Silvia

Slovinská, Andrea Vödrösová, Eugen Ďurovič.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 17-18.

MSEP 010553

[SLOVINSKÁ, Silvia - VÖDRÖSOVÁ, Andrea - ĎUROVIČ, Eugen]
ADF85 Hypertenzia - základný prehľad, súčasná klasifikácia, technika

merania, rizikové faktory, posudková problematika / Marián Sninčák.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 2 (2004), s.

34-40.


MSEP 011037

[SNINČÁK, Marián]


ADF86 Postavenie inhibítorov angiotenzín - konvertujúceho enzýmu v liečbe

hypertenzie a cilazapril.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 6 (2004), s.

378-382.


MSEP 011043

[SNINČÁK, Marián]


ADF87 Postavenie inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu v liečbe

arteriovej hypertenzie a cilazapril / Marián Sninčák.

In: Medicina Militaris Slovaca. - Roč. 6, č. 1 (2004), s. 39-43.

MSEP 011116

[SNINČÁK, Marián]
ADF88 Štruktúra mastných kyselín / Ján Suržin, Juraj Guzy.

In: Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba. - ISSN

1335-2253. - Roč. 8, č. 1 (2004), s. 38-39.

MSEP 010418

[SURŽIN, Ján - GUZY, Juraj]
ADF89 Významné metabolity mastných kyselín / Ján Suržin, Juraj Guzy.

In: Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba. - ISSN

1335-2253. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 51-52.

MSEP 010419

[SURŽIN, Ján - GUZY, Juraj]
ADF90 Diagnostika baktériových infekcií uropoetického systému u detí /

Miroslav Šašinka...[et al.].

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 3 (2004), s.

78-83.


MSEP 010001

[ŠAŠINKA, Anton Miroslav - FURKOVÁ, Katarína - PODRACKÁ, Ľudmila -

TOPOĽSKÝ, Ivo]
ADF91 Mužské pohlavie - rizikový faktor náročnosti laparoskopickej

cholecystektómie / Marek Šoltés, Peter Pažinka, Jozefína

Petrovičová.

In: Slovenský chirurg. - ISSN 1335-2954. - Roč. VIII, č. 2 (2004),

s. 13-15.

MSEP 010259

[ŠOLTÉS, Marek - PAŽINKA, Peter - PETROVIČOVÁ, Jozefína]
ADF92 Súčasné možnosti diagnostiky ovariálnych nádorov / Zuzana

Šoltésová, Alexander Ostró, Róbert Dankovčík, Silvia Toporcerová,

Joao Ferreira Muel.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

140-147.


MSEP 009337

[ŠOLTÉSOVÁ, Zuzana - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK, Róbert -

TOPORCEROVÁ, Silvia - FERREIRA MUEL, Joao]
ADF93 Porovnanie telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov

vysokých škôl v stredoeurópskom regióne systémom Eurofit / Ivan

Šulc, Oliver Rácz, Viktor Sergienko, Imrich Staško, Marián Telepka.

In: Telesná výchova a šport. - ISSN 1335-2245. - Roč. 14, č. 1

(2004), s. 15-18.

MSEP 010178

[ŠULC, Ivan - RÁCZ, Oliver - SERGIENKO, Viktor - STAŠKO, Imrich -

TELEPKA, Marián]


ADF94 Porovnanie telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov

vysokých škôl v stredoeurópskom regióne systémom Eurofit / Ivan

Šulc ...[et al].

In: Telesná výchova a šport. - ISSN 1335-2245. - Roč. 14, č. 1

(2004), s. 115-118.

SSEP 006093

[ŠULC, Ivan - RÁCZ, Oliver - SERGIENKO, Viktor - STAŠKO, Imrich -

TELEPKA, Marián]


ADF95 Analýza niektorých psychosociálnych faktorov v rehabilitácii po

infarkte myokardu / Peter Takáč ... [et al.].

In: EuroRehab : časopis pre otázky fyzikálnej a rehabilitačnej

medicíny. - ISSN 1210-0366. - Roč. XIV, č. 2 (2004), s. 60-67.

MSEP 011322

[TAKÁČ, Peter - ONDEČKOVÁ, M. - SKORODENSKÝ, M. - BABINČÁK, P.]


ADF96 Evaluácia vertebrogénnych bolestí vo vyššom veku / Peter Takáč, M.

Hamráková.

In: EuroRehab : časopis pre otázky fyzikálnej a rehabilitačnej

medicíny. - ISSN 1210-0366. - Roč. XIV, č. 3 (2004), s. 114-121.

MSEP 011323

[TAKÁČ, Peter - HAMRÁKOVÁ, M.]


ADF97 Stav ústneho zdravia 18-ročnej populácie / Margareta Tamášová, Neda

Markovská, Štefánia Vidriczkóová.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 2-6.

MSEP 010717

[TAMÁŠOVÁ, Margareta - MARKOVSKÁ, Neda - VIDRICZKÓOVÁ, Štefánia]


ADF98 Prevencia diabetickej polyneuropatie - čím skôr, tým lepšie? / Ivan

Tkáč.


In: JAMA. Výber z českého a slovenského vydania. - Č. I (2004), s.

71-72.


MSEP 010123

[TKÁČ, Ivan]


ADF99 Liečba dyslipidémií u pacientov s chronickou anginou pectoris /

Ivan Tkáč.

In: Súčasná klinická prax. - Č. 1 (2004), s. 12-15.

MSEP 010125

[TKÁČ, Ivan]
ADF00 Stratégia prevencie rozvoja aterosklerózy pri diabete 2. typu /

Ivan Tkáč.

In: Kardiológia pre prax. - Roč. 2, č. 3 (2004), s. 160-165.

MSEP 010556

[TKÁČ, Ivan]
ADF01 Vzťah spánkového apnoe k ochoreniam kardiovaskulárneho systému /

Ružena Tkáčová.

In: JAMA. Výber z českého a slovenského vydania. - Č. I (2004), s.

74-76.


MSEP 010122

[TKÁČOVÁ, Ružena]


ADF02 Idiopatické intersticiálne pneumónie. 2. časť - charakteristika

jednotlivých typov a ich liečba / Ružena Tkáčová, Štefan Tóth.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 6 (2004), s.

346-351.


MSEP 010615

[TKÁČOVÁ, Ružena - TÓTH, Štefan]


ADF03 Súčasné názory na etiológiu nádorov vulvy a pošvy / Beáta

Tomášková, Alexander Ostró, Andrea Grešová, Mária Mikulová, Joao

Ferreira Muel.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

133-139.


MSEP 009338

[TOMÁŠKOVÁ, Beáta - OSTRÓ, Alexander - GREŠOVÁ, Andrea - MIKULOVÁ,

Mária - FERREIRA MUEL, Joao]
ADF04 Realita ovariálnych karcinómov / Silvia Toporcerová, Róbert

Dankovčík, Ladislav Saksun, Alexander Ostró, Zuzana Šoltésová.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

153-161.

MSEP 009379

[TOPORCEROVÁ, Silvia - DANKOVČÍK, Róbert - SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ,

Alexander - ŠOLTÉSOVÁ, Zuzana]


ADF05 Biochemické parametre pri diferenciálnej diagnostike akútnej

pankreatitídy / Norbert Torma, Juraj Bober, Pavol Harbuľák, M.

Múdry.

In: Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickejspoločnosti. - ISSN 1336-5975. - Roč. 1 (2004), s. 15-17.

MSEP 010631

[TORMA, Norbert - BOBER, Juraj - HARBUĽÁK, Pavol - MÚDRY, M.]
ADF06 Stratégia liečby varixov dolných končatín / Norbert Torma...[et

al.].


In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 11 (2004), s.

425-428.


MSEP 010662

[TORMA, Norbert - FRANKOVIČOVÁ, Mária - KUBÍKOVÁ, Mária - SAMEK,

Peter - ARENDARČÍK, František]
ADF07 Idiopatické intersticiálne pneumónie. 1. časť - klasifikácia a

diagnostika / Štefan Tóth, Ružena Tkáčová.

In: Interná medicína. - Roč. 4, č. 5 (2004), s. 291-295.

MSEP 010168

[TÓTH, Štefan - TKÁČOVÁ, Ružena]
ADF08 Celiakálna sprue - choroba mnohých tvárí / Dušan Trejbal.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 11 (2004), s.

589-592.

MSEP 010718

[TREJBAL, Dušan]
ADF09 Multidisciplinárny prístup ku karcinómu prsníka v gravidite / Peter

Urdzík, Róbert Dankovčík, Alexander Ostró, I. Lazar, Danka Nevická.

In: Acta chemotherapeutica : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s.

172-176.

MSEP 009345

[URDZÍK, Peter - DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - LAZÁR, Igor

- NEVICKÁ, Danka]


ADF10 Modifikovaná fixácia pig-tail cievky v liečbe pacientov s dlhodobou

perkutánnou nefrostómiou a cystostómiou / Ladislav Valanský, Igor

Milichovský.

In: Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN

1335-3071. - Roč. X, č. 1 (2004), s. 27, 29-30.

MSEP 010173

[VALANSKÝ, Ladislav - MILICHOVSKÝ, Igor]
ADF11 Alimentárny botulizmus / Michal Vaľko, Juraj Bober, Vit Pribula.

In: Slovenský chirurg. - ISSN 1335-2954. - Roč. VIII, č. 1 (2004),

s. 12-14.

MSEP 010005

[VAĽKO, Michal - BOBER, Juraj - PRIBULA, Vit]
ADF12 Bolesti kĺbov u detí / Richard Veselý, Veronika Vargová.

In: Detský lekár : časopis Slovenskej pediatrickej spoločnosti. -

ISSN 1335-0838. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 16-18.

MSEP 010528

[VESELÝ, Richard - VARGOVÁ, Veronika]
ADF13 Výsledky konzervačnej terapie leukoplakií slizníc ústnej dutiny /

Andrea Vödrösová, Eugen Ďurovič, Rastislav Boroš, Silvia Slovinská.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 4-7.

MSEP 010522

[VÖDRÖSOVÁ, Andrea - ĎUROVIČ, Eugen - BOROŠ, Rastislav - SLOVINSKÁ,

Silvia]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna