Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchPobieranie 1.19 Mb.
Strona4/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 6

AEC01 Verejná politika a jej komunálna úroveň / Dagmar Fillová. - Č.

projektu: VEGA 1/9185/02.

In: Studia z zakresu prawa, administracji i gospodarki : Polska -

Ukraina - Slowacja. - Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i

Zarzadzania, 2004. - ISBN 83-89473-03-8. - S. 126-154.

MSEP 011841

[FILLOVÁ, Dagmar]


AEC02 Mikrobiálna kontaminácia štepov krvotvorných kmeňových buniek počas

autológnej transplantácie / A. Kafková, Elena Tóthová, Ján Rosocha,

M. Fričová, T. Guman, E. Švorcová, N. Štecová, B. Beňová.

In: Podpůrná léčba v onkologii 2003 : podpora výživy, léčba

komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika. - Praha

: Galén, 2004. - S. 118-121.

MSEP 010068

[KAFKOVÁ, A. - TÓTHOVÁ, Elena - ROSOCHA, Ján - FRIČOVÁ, M. - GUMAN,

T. - ŠVORCOVÁ, E. - ŠTECOVÁ, N. - BEŇOVÁ, B.]
AEC03 Syndróm náhleho úmrtia detí / Milan Kuchta.

In: Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. - Praha : Grada

Publishing, a.s., 2004. - ISBN 80-247-0430-7. - S. 225-231.

MSEP 010424

[KUCHTA, Milan]
AEC04 Nové trendy riadenia vo verejnej správe / Nora Štangová, Dagmar

Fillová. - Č. projektu: VEGA 1/9185/02.

In: Studia z zakresu prawa, administracji i gospodarki : Polska -

Ukraina - Slowacja. - Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i

Zarzadzania, 2004. - ISBN 83-89473-03-8. - S. 21-31.

MSEP 011842

[ŠTANGOVÁ, Nora - FILLOVÁ, Dagmar]
AEC05 Imunologická liečba infekčných komplikácií u chorých s chronickou

lymfocytovou leukémiou / E. Švorcová, Š. Raffač, B. Beňová, Elena

Tóthová, M. Fričová, T. Guman, A. Kafková.

In: Podpůrná léčba v onkologii 2003 : podpora výživy, léčba

komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika. - Praha

: Galén, 2004. - S. 108-112.

MSEP 010067

[ŠVORCOVÁ, E. - RAFFAČ, Š. - BEŇOVÁ, B. - TÓTHOVÁ, Elena - FRIČOVÁ,

M. - GUMAN, T. - KAFKOVÁ, A.]
AEC06 Fyziológia dýchania v spánku / Zoltán Tomori, Viliam Donič.

In: Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. - Praha : Grada

Publishing, a.s., 2004. - ISBN 80-247-0430-7. - S. 33-41.

MSEP 010423

[TOMORI, Zoltán - DONIČ, Viliam]
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 29

AED01 Fajčenie a s ním súvisiace faktory u školskej mládeži na Slovensku

- niektoré predbežné výsledky projektu Global Youth Tobacco Survey

/ T. Baška ... [et al.].

In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. -

Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska

fakulta Martin, 2004. - ISBN 80-88866-29-4. - S. 85-88.

MSEP 010106

[BAŠKA, T. - BÉREŠOVÁ, Anna - ČUČOVÁ, A. - JACKOVÁ, Ľ. - KOBETIČOVÁ,

L. - KORCOVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, Mária - MARCINKOVÁ, D. - PAKOSOVÁ, A.

- WARREN, W.]
AED02 Niekoľko poznatkov o životnom štýle poslucháčov Lekárskej fakulty

UPJŠ v Košiciach / Kamila Bernasovská, Mária Kovářová, Kvetoslava

Rimárová.

In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. -

Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska

fakulta Martin, 2004. - ISBN 80-88866-29-4. - S. 98-104.

MSEP 010107

[BERNASOVSKÁ, Kamila - KOVÁŘOVÁ, Mária - RIMÁROVÁ, Kvetoslava]


AED03 Štruktúra obličiek / Andrej Böör.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 9-16.

MSEP 011002

[BÖÖR, Andrej]
AED04 Mikrosporídiové nákazy / Lýdia Čisláková, Monika Halánová.

In: Vybrané aktuálne témy súčasnej epidemiológie. - Banská Bystrica

: Agentúra DUMAS, 2004. - ISBN 80-968999-2-9. - S. 12-15.

MSEP 011286

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika]
AED05 Virtuálna kolaborácia využitie IKT v edukačnom procese / Alexander

Dirner ... [et al.].

In: INFOVEK : zborník príspevkov zo 4. celoštátnej konferencie :

Spišská Nová Ves 5.-8.11.2003. - Bratislava, 2004. - ISBN

80-7098-381-7. - S. 142-148.

SSEP 05560

[DIRNER, Alexander - LOKŠOVÁ, Irena - MARTINSKÁ, Gabriela - MURÍN,

Pavel - KÍREŠ, Marián - KALAKAY, Radoslav - PETRÁŠ, G. - DEMKO,

Jozef - DOMARACKÝ, Marek - HLAVÁČOVÁ, Júlia]
AED06 Urolitiáza a nefrokalcinóza / Michal Horňák, Ľudmila Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 619-623.

MSEP 010999

[HORŇÁK, Michal - PODRACKÁ, Ľudmila]
AED07 Porovnanie výsledkov liečby u rekonvalescentných nosičov šigel a

salmonel, ktorí boli liečení fluorovanými chinolónmi v dávkovaní 1

x denne a 2 x denne / Pavol Jarčuška, Ivan Schréter, P. Kristian,

Š. Porubčin, R. Novotný.

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 29-31.

MSEP 010971

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - KRISTIAN, P. - PORUBČIN, Š. -

NOVOTNÝ, R.]


AED08 Niektoré farmakoekonomické aspekty vysokoaktívnej

antiretrovírusovej liečby v Slovenskej republike / Pavol

Jarčuška...[et al.].

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 18-21.

MSEP 010972

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - NOVOTNÝ, R. - KYSLAN, Karol -

ELIÁŠOVÁ, Anna - BIROŠ, Peter - MEĽUCHOVÁ, Jana - FOLTÁN, Viliam -

LIPTÁKOVÁ, Adriana - VOLOŠINOVÁ, Diana]


AED09 Porovnanie výsledkov liečby u pacientov s akútnou

gastroenteritídou, ktorí boli liečení fluorovanými chinolónmi v

dávkovaní 1x denne a 2x denne / Pavol Jarčuška, Ivan Schréter, P.

Kristian, Š. Porubčin, R. Novotný.

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 25-28.

MSEP 010973

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - KRISTIAN, P. - PORUBČIN, Š. -

NOVOTNÝ, R.]


AED10 Sledovanie pacientov z prešovského kraja infikovaných vírusom HIV v

centre starostlivosti o HIV pozitívnych pacientov v Košiciach /

Pavol Jarčuška...[et al.].

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 22-24.

MSEP 010974

[JARČUŠKA, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - NOVOTNÝ, R. - ELIÁŠOVÁ, Anna -

VIRÁG, Ladislav - KYSLAN, Karol - MEĽUCHOVÁ, Jana - NOVOTNÁ, Zuzana]
AED11 Parenterálna a enterálna výživa hospitalizovaných geriatrických

pacientov / Peter Jarčuška...[et al.].

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 38-40.

MSEP 009994

[JARČUŠKA, Peter - NOVOTNÝ, R. - KYSLAN, Karol - JARČUŠKOVÁ, M. -

BIROŠ, Peter]


AED12 Renálne komplikácie pri infekcii vírusom hepatitídy C / Peter

Jarčuška, Ľ. Beňa, M. Jarčušková.

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 35-37.

MSEP 009995

[JARČUŠKA, Peter - BEŇA, Ľ. - JARČUŠKOVÁ, M.]
AED13 Význam hodnotenie klinického nálezu, laboratórneho vyšetrenia a

psychometrických testov pri určení diagnózy hepatálnej

encefalopatie / Peter Jarčuška...[et al.].

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 32-34.

MSEP 009996

[JARČUŠKA, Peter - BODNÁROVÁ, Katarína - BONOVÁ, S. - PALGUTOVÁ,

Ivana - VESELINY, Eduard - KOVÁČOVÁ, Anna]
AED14 Korene ageizmu alebo stará generácia ako menšina vo vlastnom štáte

/ Štefan Koval.

In: Právna kultúra a európsky integračný proces

historické, politicko-právne a filozofické aspekty práva a právnej

kultúry : zborník vedeckých prác riešiteľov grantového projektu

VEGA a konferenčných príspevkov účastníkov vedeckej konferencie

"Právna kultúra a európsky integračný proces" : Právnická fakulta

UPJŠ v Košiciach - november 2004. - Košice : Univerzita

P.J.Šafárika v Košiciach, 2004. - ISBN 80-7097-570-9. - S. 272-282.

MSEP 011006

[KOVAL, Štefan]
AED15 Primárna nočná enuréza / Ladislav Kovács, Ľudmila Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 615-618.

MSEP 010998

[KOVÁCS, Ladislav - PODRACKÁ, Ľudmila]
AED16 K duševnému zdraviu ľudí vo vyššom veku - výsledky výskumu / Mária

Kovářová, Ivan Dóci.

In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. -

Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska

fakulta Martin, 2004. - ISBN 80-88866-29-4. - S. 110-113.

MSEP 010108

[KOVÁŘOVÁ, Mária - DÓCI, Ivan]
AED17 Hypotonické syndrómy / Ivica Lazurová.

In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 178-180.

MSEP 011743

[LAZUROVÁ, Ivica]
AED18 Difúzna hormonálna tvorba : endokrinné srdce / Ivica Lazurová,

Branislav Lichardus.

In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 771-775.

MSEP 011744

[LAZUROVÁ, Ivica - LICHARDUS, Branislav]


AED19 Endokrinný endotel / Ivica Lazurová.

In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 777-781.

MSEP 011745

[LAZUROVÁ, Ivica]
AED20 Erytropoetín / Ivica Lazurová, Branislav Lichardus.

In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 819-820.

MSEP 011746

[LAZUROVÁ, Ivica - LICHARDUS, Branislav]
AED21 Kalikreínovo-kinínový systém / Branislav Lichardus, Ivica Lazurová.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 36-38.

MSEP 011003

[LICHARDUS, Branislav - LAZUROVÁ, Ivica]
AED22 Endotelíny / Branislav Lichardus, Ivica Lazurová.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 38-41.

MSEP 011004

[LICHARDUS, Branislav - LAZUROVÁ, Ivica]
AED23 Závislosť produkcie shiga toxínu od pôsobenia vybraných antibiotík

v podmienkach in vitro / A. Liptáková ... [et al.].

In: MOLISA I : Medicínsko - ošetrovateľské listy Šariša : zborník

vydaný pri príležitosti prvého výročia vzniku Fakulty zdravotníctva

Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove. - Prešov, 2004. - ISBN

80-8068-248-8. - S. 58-60.

MSEP 008533

[LIPTÁKOVÁ, Adriana - SIEGFRIED, Leonard - ROSOCHA, Ján -

SEHNÁLKOVÁ, H. - MOLOKÁČOVÁ, Mária - BIROŠOVÁ, Eva - KOTULOVÁ,

Daniela]
AED24 Akútne a chronické zlyhanie obličiek / Ľudmila Podracká.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 235-239.

MSEP 010380

[PODRACKÁ, Ľudmila]


AED25 Formované elementy v moči / Ľudmila Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 124-128.

MSEP 010995

[PODRACKÁ, Ľudmila]
AED26 Transplantácia obličky u detí / Ľudmila Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 766-770.

MSEP 011001

[PODRACKÁ, Ľudmila]
AED27 Patogenéza chronických komplikácií / Oliver Rácz, Anna Šipulová.
In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 653-660.

MSEP 011301

[RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ, Anna]


AED28 Laboratórne vyšetrenia v diabetológii / Oliver Rácz, Daniela

Kuzmová.


In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 577-86.

MSEP 011302

[RÁCZ, Oliver - KUZMOVÁ, Daniela]


AED29 Membránovoproliferatívna glomerulonefritída / Anton Miroslav

Šašinka, Ľudmila Podracká.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 279-286.

MSEP 010997

[ŠAŠINKA, Anton Miroslav - PODRACKÁ, Ľudmila]


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 21

AFC01 Ergonómia a jej uplatnenie v práci sestry / Lucia Dimunová, Mária

Zamboriová, M. Komová.

In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing III. - Ostrava

: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. - S. 26-29.

MSEP 010084

[DIMUNOVÁ, Lucia - ZAMBORIOVÁ, Mária - KOMOVÁ, M.]
AFC02 Prevalence and clinical characteristics of atrial fibrillation in

patients with chronic renal failure / Jozef Gonsorčík...[et al.].

In: Cardionephrology 8 : 10th European Meeting on Cardionephrology,

April 2004, Assisi, Italy. - . : Editoriale Bios, 2004. - S.

135-137.

MSEP 010076

[GONSORČÍK, Jozef - RAJNIČ, Alojz - FARKAŠ, Anton - STAŠKO, Jozef]
AFC03 Uplatňovanie ošetrovateľského procesu v praxi a jeho vplyv na

kvalitu starostlivosti / Martina Komová, Mária Zamboriová, Lucia

Dimunová.

In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing III. - Ostrava

: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. - S. 83-87.

MSEP 010085

[KOMOVÁ, Martina - ZAMBORIOVÁ, Mária - DIMUNOVÁ, Lucia]
AFC04 Lipoprotein (a) a apolipoproteín B u obéznych školopovinných detí /

Judita Koprovičová, Darina Petrášová, Milan Kuchta. - Č. projektu:

VEGA 1/1201/04.

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3.

MSEP 010993

[KOPROVIČOVÁ, Judita - PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTA, Milan]


AFC05 Aká je sérová koncentrácia lipoproteinu(a), apolipoproteínov B a

lipidov u detí so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom? / Judita

Koprovičová, Milan Kuchta, Darina Petrášová.

In: Atherosklerosa 2004 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i

dospělém věku : program, sborník. - Praha, 2004. - ISBN

80-239-3523-2. - S. 71-75.

MSEP 010994

[KOPROVIČOVÁ, Judita - KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFC06 Porovnanie fyzickej záťaže pri výkone profesie v niektorých

európskych krajinách / Mária Kovářová.

In: Nové trendy v ošetřovatelství III : sborník příspěvků z

konference s mezinárodní účastí : III. jihočeské ošetřovatelské dny

: 23. - 24. září 2004. - České Budějovice, 2004. - ISBN

80-7040-705-0. - S. 169-178.

MSEP 010393

[KOVÁŘOVÁ, Mária]


AFC07 Výskyt násilia voči sestrám v SR v kontexte NEXT štúdie / Mária

Kovářová.

In: Cesta k modernímu ošetřovatelství. VI. ročník : sborník z

příspěvků konference 16. - 17. září 2004. - Praha : Fakultní

nemocnice Motol, 2004. - S. 108-113.

MSEP 010761

[KOVÁŘOVÁ, Mária]
AFC08 Influence of D-glucose on lipid solid support membrane system as

attempt for biosensing of medically relevant molecules / Galina

Laputková, Michal Legiň, Ján Sabo. - Č. projektu: 164/36/2002.

In: Acta Medica (Hradec Králové). - Vol. 47, no. 4 (2004), p.

323-326.

MSEP 011092

[LAPUTKOVÁ, Galina - LEGIŇ, Michal - SABO, Ján]
AFC09 The influence of metformin and sibutramin on hyperinsulinemia and

ovarian function in anovulating women / Ivica Lazurová...[et al.].

In: 12th International Congress of Endocrinology : Lisbon, August

31 - September 4, 2004. - Lisabon, 2004. - S. 1319-1323.

MSEP 010827

[LAZUROVÁ, Ivica - DRAVECKÁ, Ingrid - KRAUS, Vladimír - PETROVIČOVÁ,

Jozefína - SCHWARTZ, P.]
AFC10 Hodnoty sérových lipoproteínov a vitamínu C u vysokoškolskej

mládeže vo veku 18-19 rokov [elektronický zdroj] / Gabriela

Mojžišová...[et al.]. - elektronický optický disk (CD ROM).

In: Sborník z konference s mezinárodní účastí : XXXII. Ostravské

dny dětí a dorostu : Rožnov p. Radhoštěm 4.-6. května 2004. - .,

2004.


MSEP 010400

[MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Kamila -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava - KUCHTA, Milan]
AFC11 Chalkóny a ich potenciálne antiproliferatívny účinok u nádorových

buniek / Martina Pilátová...[et al.].

In: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult

: 1. královéhradecké lékařské postgraduální dny : Hradec Králové

16. - 17. prosince 2004. - Hradec Králové : Univerzita Karlova v

Praze, 2004. - S. 78-83.

MSEP 010876

[PILÁTOVÁ, Martina - ŠARIŠSKÝ, Marek - PERJESI, P. - MOJŽIŠ, Ján]


AFC12 Cardiovascular complications patients suffering from analgesic

nephropathy in pre-ESRD stage / Alojz Rajnič, Jozef Gonsorčík.

In: Cardionephrology 8 : 10th European Meeting on Cardionephrology.

- . : Editoriale Bios, 2004. - S. 65-67.

MSEP 009969

[RAJNIČ, Alojz - GONSORČÍK, Jozef]


AFC13 Health promotion, health protection and preventive medicine

education at secondary and university level in Slovakia with impact

on praxis in primary health care / Kvetoslava Rimárová.

In: URMPM Special International Conference in Latin : "Advances in

Health Risk Management Strategy and Decision Science" : August 25

morning - August 27 noon, 2004, The conference hall, Congress

Center of the Investigation City, The School of Nutrition, The

University of Costa Rica, San Jose, Costa Rica : Program and

Abstracts. - San Jose, 2004.

MSEP 010308

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
AFC14 Rozdiely v kardiovaskulárnom riziku medzi mužmi a ženami v

dlhodobej prierezovej štúdii košických medikov [elektronický zdroj]

/ Kvetoslava Rimárová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č.

1/1177/04. - elektronický optický disk (CD ROM).

In: Sborník z konference s mezinárodní účastí : XXXII. Ostravské

dny dětí a dorostu : Rožnov p. Radhoštěm 4.-6. května 2004. - .,

2004.

MSEP 010401[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila - HOLÉCZYOVÁ, Gabriela -

PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFC15 Etnické rozdiely v reprodukčných ukazovateľoch rómskych rodičiek na

východnom Slovensku [elektronický zdroj] / Kvetoslava

Rimárová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č. 1/9310/02. -

elektronický optický disk (CD ROM).

In: Sborník z konference s mezinárodní účastí : XXXII. Ostravské

dny dětí a dorostu : Rožnov p. Radhoštěm 4.-6. května 2004. - .,

2004.

MSEP 010402[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - OSTRÓ, Alexander - BERNASOVSKÁ, Kamila -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]


AFC16 Prevencia osteoporózy v klimaktériu / Viera Simočková, Mária

Zamboriová.

In: IV. Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí :

14. dubna 2004, Ostrava : sborník. - Ostrava, 2004. - S. 165-168.

MSEP 010064

[SIMOČKOVÁ, Viera - ZAMBORIOVÁ, Mária]


AFC17 Prevencia osteoporózy v klimaktériu / Viera Simočková, Mária

Zamboriová.

In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing III. - Ostrava

: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. - S. 163-166.

MSEP 010065

[SIMOČKOVÁ, Viera - ZAMBORIOVÁ, Mária]


AFC18 Alternatívne techniky v ošetrovateľskej praxi / Viera Simočková,

Mária Zamboriová.

In: Ošetřovatelství : perspektivní věda i umění. - Praha : Grada

Publishing, 2004. - ISBN 80-247-1156-7. - S. 323-326.

MSEP 010382

[SIMOČKOVÁ, Viera - ZAMBORIOVÁ, Mária]


AFC19 Manažment práce sestry pri uplatňovaní ošetrovateľského procesu /

Mária Zamboriová, Viera Simočková.

In: Trendy v ošetřovatelství III. Trends in nursing III. - Ostrava

: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. - S. 192-196.

MSEP 010061

[ZAMBORIOVÁ, Mária - SIMOČKOVÁ, Viera]


AFC20 Manažment práce sestry pri uplatňovaní ošetrovateľského procesu /

Mária Zamboriová, Viera Simočková.

In: IV. Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí :

14. dubna 2004, Ostrava : sborník. - Ostrava, 2004. - S. 198-202.

MSEP 010063

[ZAMBORIOVÁ, Mária - SIMOČKOVÁ, Viera]


AFC21 Vzťah génových polymorfizmov na vznik a progresiu chronickej

obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) / Jozef Židzik...[et al.].

In: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult

: 1. královéhradecké lékařské postgraduální dny : Hradec Králové

16. - 17. prosince 2004. - Hradec Králové : Univerzita Karlova v

Praze, 2004. - S. 107-111.

MSEP 010697

[ŽIDZIK, Jozef - FLEISCHER, Branislav - JOPPA, Pavol - ČERIPKOVÁ,

Marianna - ŠALAGOVIČ, Ján]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Počet záznamov: 127

AFD01 Prediktívna hodnota HPV pozitivity u pacientiek po konizácii /

Jozef Adam ... [et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 19-20.

MSEP 010210

[ADAM, Jozef Jr. - DANKOVČÍK, Róbert - TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ,

Alexander]
AFD02 Význam HPV pozitivity u konizovaných pacientiek / Jozef Adam ...

[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 147-149.

MSEP 010601

[ADAM, Jozef Jr. - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]
AFD03 Pasívne fajčenie školskej mládeže na Slovensku - výsledky prieskumu

Global Youth Tobacco Survey / T. Baška...[et al.].

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 254-258.

MSEP 010573

[BAŠKA, T. - BÉREŠOVÁ, Anna - ČUČOVÁ, A. - JACKOVÁ, Ľ. - KOBETIČOVÁ,

L. - KORCOVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, Mária - MARCINKOVÁ, D. - PAKOSOVÁ, A.

- WARREN, W.]
AFD04 Molekulovo-biologické metódy pri identifikácii oportúnnych

patogénov / P. Bálent, Jana Točková. - Č. projektu: VEGA MŠ SR

1/0580/03.

In: Zborník agrochemikálie a morfogenéza : vedecké sympózium so

zahraničnou účasťou z príležitosti 55. výročia založenia UVL v

Košiciach, 3. december 2004, Košice. - Košice : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. - ISBN 80-8077-014-X. -

S. 45-47.

MSEP 011854

[BÁLENT, P. - TOČKOVÁ, Jana]


AFD05 Energetická a nutričná hodnota stravy poslucháčov LF UPJŠ v

Košiciach vo vzťahu k odporúčaným výživovým normám / Kamila

Bernasovská...[et al.].

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 170-177.

MSEP 010571

[BERNASOVSKÁ, Kamila - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - KOVÁŘOVÁ, Mária -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFD06 FORTIS - štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch

chodcov v súdnom lekárstve / N. Bobrov, František Longauer, M.

Szabo, M. Mandelík, Zuzana Mandelíková.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 62-66.

MSEP 010774

[BOBROV, N. - LONGAUER, František - SZABO, M. - MANDELÍK, M. -

MANDELÍKOVÁ, Zuzana]
AFD07 Štandardizácia parametrov poranení - cesta k unifikácii slovenského

traumaregistra / N. Bobrov, Radoslav Morochovič, František

Longauer.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 157-163.

MSEP 010782

[BOBROV, N. - MOROCHOVIČ, Radoslav - LONGAUER, František]
AFD08 Európsky pohľad na diagnostiku a terapiu atriálnej fibrilácie. Prvé

klinické skúsenosti s digitálnymi kardiostimulátormi na východnom

Slovensku. Praktické aspekty využitia hybridnej terapie / Juraj

Bodnár...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 114-116.

MSEP 010922

[BODNÁR, Juraj - KALIST, Peter - MITRO, Peter - SZAKÁCS, Mikuláš -

PELLA, Jozef - CHYLA, Michal - VAJÓ, Július]


AFD09 K významu praktickej aplikácii a limitom tzv. rýchlej biopsie

pomocou zmrazovačových rezov / Andrej Böör...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 1-5.

MSEP 010850

[BÖÖR, Andrej - JURKOVIČ, Ivan - DUDRÍKOVÁ, Katarína - KRAJCÁR, R. -

BENICKÝ, Marián - BABJAKOVÁ, Ľ. - GMITTER, František]


AFD10 Bradykardia počas reverzibilného hemoragického šoku? / Imola

Bračoková...[et al.].

In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80.

výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - Bratislava, 2004. - S.

41-45.

MSEP 010668[BRAČOKOVÁ, Imola - ŠVORC, Pavol - MAROSSY, Alexander - STUDENÁ,

Antigona - BRAČOK, Ivan]


AFD11 Bradykardia počas reverzibilného hemoragického šoku? / Imola

Bračoková...[et al.].

In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80.

výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - Bratislava, 2004. - S.

41-45.

MSEP 010709[BRAČOKOVÁ, Imola - ŠVORC, Pavol - MAROSSY, Alexander - STUDENÁ,

Antigona - BRAČOK, Ivan]


AFD12 Presence of antibodies to Chlamydophilla (Chlamydia) psittaci in

small mammals in the East Slovakia / L. Čisláková ... [et al.].

In: II. International Seminar on Wild Fauna : June 18-21, 2004,

Košice, Vysoké Tatry, Slovakia : Proceeding. - Košice, 2004. - ISBN

80-8077-003-4. - S. 10-13.

MSEP 009312

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ,

Ladislav - TRÁVNÍČEK, Milan - HALÁNOVÁ, Monika - MARDZINOVÁ, Sylvia

- ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - BHIDE, M. R.]
AFD13 Monitorovanie antichlamýdiových protilátok drobných zemných

cicavcov (Insectivora, Rodentia) na východnom Slovensku / Lýdia

Čisláková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 2/2017/22,

2/3112/23, 1/9269/02, 1/1354/04.

In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : zborník referátov a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej z

príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : 9.-10.9.2004,

Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra infekčných a

parazitárnych chorôb, 2004. - ISBN 80-8077-007-7. - S. 410-414.

MSEP 010313

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - STANKO, Michal - FRIČOVÁ, Jana - MOŠANSKÝ,

Ladislav - TRÁVNÍČEK, Milan - HALÁNOVÁ, Monika - ŠTEFANČÍKOVÁ,

Astéria]
AFD14 Diagnostika Chlamydia trachomatis PCR metódou / Lýdia

Čisláková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9279/02.

In: Aktuálne problémy humánnej parazitológie. - Bratislava :

Parazitologický ústav LFUK, 2004. - ISBN 80-969261-8-7. - S. 16-18.

MSEP 010773

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - DAXNEROVÁ, Zuzana - DANKOVČÍK, Róbert -

MIKULOVÁ, Jana - HULJAKOVÁ, Mária - MIKULOVÁ, Mária]


AFD15 Dynamika koncentrácie kreatinínu a urey v krvnom sére králikov

infikovaných mikrosporídiou Encephalitozoon cuniculi po aplikácii

albendazolu / Eva Čonková...[et al.].

In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : zborník referátov a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej z

príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : 9.-10.9.2004,

Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra infekčných a

parazitárnych chorôb, 2004. - ISBN 80-8077-007-7. - S. 389-392.

MSEP 010314

[ČONKOVÁ, Eva - NEUSCHL, J. - ČELLÁROVÁ, Eva - HALÁNOVÁ, Monika -

BÁLENT, P. - ŠUTIAK, V.]


AFD16 Nesplynuté amnion a chorion po 14. týždni gravidity - súvislosť s

chromozómovými a štrukturálnymi abnormalitami ľudského plodu /

Róbert Dankovčík...[et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 11-12.

MSEP 010201

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - LAZÁR, Igor - URDZÍK, Peter

- GREŠOVÁ, Andrea]
AFD17 Dopplerovské vyšetrenie ductus venosus v prvom trimestri / Róbert

Dankovčík...[et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 143-144.

MSEP 010202

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - LAZÁR, Igor - MECHÍROVÁ, V.

jr. - URDZÍK, Peter]


AFD18 Prenatálne ultrasonografické meranie uhla iliackých kostí ako

markera trizómie 21 chromozómu / Róbert Dankovčík...[et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 21-22.

MSEP 010203

[DANKOVČÍK, Róbert - ADAM, Jozef Jr. - URDZÍK, Peter - LAZÁR, Igor -

OSTRÓ, Alexander]


AFD19 Chýbajúca nosová kosť ako USG marker chromozómových abnormalít v

prvom trimestri / Róbert Dankovčík, Igor Lazár, Peter Urdzík,

Alexander Ostró.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 13-14.

MSEP 010204

[DANKOVČÍK, Róbert - LAZÁR, Igor - URDZÍK, Peter - OSTRÓ, Alexander]


AFD20 Uhol iliackých kostí ako marker trizómie 21 chromozómu / Róbert

Dankovčík, Alexander Ostró, Peter Urdzík, Silvia Toporcerová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 131-133.

MSEP 010598

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter - TOPORCEROVÁ,

Silvia]
AFD21 Štrukturálne a chromozómové abnormality ľudského plodu / Róbert

Dankovčík, Alexander Ostró, Andrea Grešová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 128-130.

MSEP 010603

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - GREŠOVÁ, Andrea]


AFD22 Usg vyšetrenie venózneho duktu v prvom trimenóne gravidity / Róbert

Dankovčík, Alexander Ostró, Silvia Toporcerová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 134-136.

MSEP 010604

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]
AFD23 Chýbajúca nosová kosť a chromozómové abnormality plodu / Róbert

Dankovčík, Alexander Ostró, Silvia Toporcerová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 122-124.

MSEP 010605

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]
AFD24 Miesto ergonómie v ošetrovateľskej starostlivosti / Lucia Dimunová,

Mária Zamboriová.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR : 1.

konferencia s medzinárodnou účasťou, 21. - 23. október 2004,

Košice, Slovenská republika : zborník abstraktov. - Košice : SAVEZ,

2004. - S. 82-85.

MSEP 010712

[DIMUNOVÁ, Lucia - ZAMBORIOVÁ, Mária]


AFD25 Vplyv Tanakanu na NADPH-diaforázovú aktivitu po ischémii a

reperfúzii v hipokampe potkana / Iveta Domoráková...[et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 59-60.

MSEP 010101

[DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva - FERIKOVÁ, Marianna -

HREHOROVSKÁ, M.]


AFD26 Prínos "tesnej" kompenzácie glykémie u kriticky chorých pacientov

na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny / Viera

Doničová...[et al.].

In: Intraoperačný manažment 2004 : zborník materiálov z 11.

kongresu slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou,

konaného v dňoch 19.-21. mája 2004 v Piešťanoch. - Prešov :

Náuka-Gustáv Moško, 2004. - ISBN 80-89038-30-1. - S. 73-74.

MSEP 010264

[DONIČOVÁ, Viera - FIRMENT, Jozef - ČERHYTOVÁ, A. - ILLÉŠOVÁ, A. -

JAKUBOVOVÁ, M. - MÜLLEROVÁ, J. - ULIANOVÁ, M.]


AFD27 Autonómna inervácia a funkcia niektorých lymfatických orgánov /

František Dorko, Katarína Schmidtová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 5-6.

MSEP 010483

[DORKO, František - SCHMIDTOVÁ, Katarína]
AFD28 Inervácia týmusu bažanta po aplikácii endoxanu / František Dorko,

S. Flešárová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 141-142.

MSEP 010514

[DORKO, František - FLEŠÁROVÁ, S.]
AFD29 Vplyv bendiokarbamátu na lymfatické orgány králika / František

Dorko, S. Flešárová, I. jr. Šulla.

In: Zborník agrochemikálie a morfogenéza : vedecké sympózium so

zahraničnou účasťou z príležitosti 55. výročia založenia UVL v

Košiciach, 3. december 2004, Košice. - Košice : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. - ISBN 80-8077-014-X. -

S. 55-54.

MSEP 010976

[DORKO, František - FLEŠÁROVÁ, S. - ŠULLA, I. jr.]
AFD30 Psychologické faktory oneskoreného vyhľadávania odbornej

starostlivosti u ľudí s Parkinsonovou chorobou / T. Dubayová ...

[et al.].

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 144-147.

SSEP 05179

[DUBAYOVÁ, Tatiana - HAVLÍKOVÁ, Eva - NAGYOVÁ, Iveta - GDOVINOVÁ,

Zuzana - DIJK VAN, Jitse P.]


AFD31 Faktory vplývajúce na oddiaľovanie vyhľadania odbornej pomoci u

pacientov s Parkinsonovou chorobou / Tatiana Dubayová ... [et al.].

In: Psychologické dimenzie kvality života. - Prešov : Prešovská

univerzita v Prešove, 2004. - ISBN 80-8068-282-8. - S. 211-216.

SSEP 05184

[DUBAYOVÁ, Tatiana - HAVLÍKOVÁ, Eva - NAGYOVÁ RAJNIČOVÁ, Iveta -

GDOVINOVÁ, Zuzana - DIJK VAN, Jitse P.]
AFD32 Vplyv Tanakanu na poškodenie nervových buniek sivej hmoty miechy

králika po ischémii/reperfúzii / Marianna Feriková, Eva Mechírová,

Iveta Domoráková, Štefan Tóth.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 51-52.

MSEP 010102

[FERIKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta - TÓTH,

Štefan]
AFD33 Nález tkanivových parazitov v myokarde jeleňa lesného (Cervus

elaphus) / Mária Goldová, P. Lazar, Štefan Tóth, V. Letková, D.

Konjevič, J. Čurlík. - Č. projektu: VEGA GÚ 1/1363/04.

In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : zborník referátov a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej z

príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : 9.-10.9.2004,

Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra infekčných a

parazitárnych chorôb, 2004. - ISBN 80-8077-007-7. - S. 340-343.

MSEP 010772

[GOLDOVÁ, Mária - LAZAR, P. - TÓTH, Štefan - LETKOVÁ, V. - KONJEVIČ,

D. - ČURLÍK, J.]


AFD34 Pôsobenie pôrodu na mechanizmy zabezpečujúce kontinenciu moču /

Andrea Grešová, Silvia Toporcerová, Alexander Ostró, Róbert

Dankovčík.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 17-18.

MSEP 010208

[GREŠOVÁ, Andrea - TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander -

DANKOVČÍK, Róbert]
AFD35 Vplyv pôrodu na kontinenciu moču / Andrea Grešová...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - S.

142-143.


MSEP 010476

[GREŠOVÁ, Andrea - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK, Róbert -

TOPORCEROVÁ, Silvia]
AFD36 Vzťah polymorfizmu ACE génu k rôznym typom demencií / Viera

Habalová...[et al.].

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 17-19.

MSEP 010078

[HABALOVÁ, Viera - GDOVINOVÁ, Zuzana - ŽIDZIK, Jozef - SCHMUCZEROVÁ,

Jana - MEDVECKÝ, M.]


AFD37 Úloha polymorfizmu mikrozomálnej epoxid hydrolázy pri vzniku

nádorového ochorenia pľúc. Predbežné výsledky / Viera

Habalová...[et al.].

In: Genetická toxikológia a prevencia rakoviny : jesenné pracovné

dni : 18. - 20. októbra 2004 : ÚEO SAV Bratislava. - Bratislava,

2004. - ISBN 80-969136-9-7. - S. 36-38.

MSEP 010670

[HABALOVÁ, Viera - ŠALAGOVIČ, Ján - KALINA, Ivan - ŠTUBŇA, Ján]


AFD38 Kadmium - stále aktuálne riziko v životnom a pracovnom prostredí /

Emília Hijová, Milan Kuchta, František Ništiar.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 23-27.

MSEP 010517

[HIJOVÁ, Emília - KUCHTA, Milan - NIŠTIAR, František]
AFD39 Expresia MRP1 (Multidrug resistance-associated protein) v tkanive

štítnej žľazy / Ingrid Hodorová, Monika Hajduková, Katarína

Schmidtová, N. Bobrov, Silvia Rybárová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 43-44.

MSEP 010482

[HODOROVÁ, Ingrid - HAJDUKOVÁ, Monika - SCHMIDTOVÁ, Katarína -

BOBROV, N. - RYBÁROVÁ, Silvia]
AFD40 Porovnanie zdravotno-nutričných názorov a stravovacieho režimu detí

- Rómov a Slovákov / Gabriela Holéczyová, Kamila Bernasovská,

Kvetoslava Rimárová. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9310/02.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 178-181.

MSEP 010577

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - BERNASOVSKÁ, Kamila - RIMÁROVÁ, Kvetoslava]


AFD41 Výskumná činnosť Ústavu hygieny LF UPJŠ - štúdie monitoringu

životného prostredia / Gabriela Holéczyová.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 359-361.

MSEP 010578

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFD42 Vývojová schopnosť myšacích embrií po zmrazení vitrifikáciou a

pomalým zmrazovaním / Radomír Hredzák, Alexander Ostró, V. Ždilová,

Silvia Toporcerová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 27-28.

MSEP 010213

[HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander - ŽDILOVÁ, V. - TOPORCEROVÁ,

Silvia]
AFD43 Vplyv rýchlosti poklesu teploty na prežívanie embryí pri

vitrifikácii / Radomír Hredzák, Alexander Ostró, V. Ždilová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 25-26.

MSEP 010214

[HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander - ŽDILOVÁ, V.]
AFD44 Rýchlosť poklesu teploty a prežívanie embryí pri vitrifikácii /

Radomír Hredzák, Alexander Ostró, Silvia Toporcerová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 125-127.

MSEP 010599

[HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]
AFD45 Effect of Tanakan on postischemic activity of protein synthesis

machinery in the rat brain / M. Hrehorovská...[et al.].

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 20-22.

MSEP 010099

[HREHOROVSKÁ, M. - BURDA, Jozef - DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva]
AFD46 Natural head posture in different head types / Andrej Jenča, V.

Jenčová.


In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 169-171.

MSEP 010130

[JENČA, Andrej - JENČOVÁ, V.]
AFD47 Osteosarkoma in the region of the mandible / Andrej Jenča, J. Jenčová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 172-175.

MSEP 010131

[JENČA, Andrej - JENČOVÁ, J.]


AFD48 Použitie autogénnej a autológnej bunkovej terapie pri riešení

kostných defektov v orofaciálnej oblasti / Andrej Jenča...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 79-83.

MSEP 010549

[JENČA, Andrej - ORENČÁK, Michal - KIZEK, Peter - ANDREJKO,

Stanislav - JENČOVÁ, V.]


AFD49 Problematika karcinómu jazyka / Andrej Jenča...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 40-49.

MSEP 010551

[JENČA, Andrej - KIZEK, Peter - ORENČÁK, Michal - ANDREJKO,

Stanislav - JENČOVÁ, V. - VOLTÉROVÁ, K.]
AFD50 Šikanovanie a sebaúcta adolescentov / Zuzana Katreniaková, Mária

Sarková. - Č. projektu: APVT-20-028802.

In: Psychologické dimenzie kvality života. - Prešov : Prešovská

univerzita v Prešove, 2004. - ISBN 80-8068-282-8. - S. 303-309.

SSEP 05183

[KATRENIAKOVÁ, Zuzana - SARKOVÁ, Mária]


AFD51 Sledovanie histologických zmien v obličkách japonských prepelíc po

aplikácii kadmia / Tatiana Kimáková ... [et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 55-56.

MSEP 010134

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - KORÉNEKOVÁ, B. - SKALICKÁ, M. - NAĎ, Pavol -

CIGÁNKOVÁ, V.]


AFD52 Antioxidanty vo výžive starých Slovanov / Tatiana Kimáková, Kamila

Bernasovská, Hana Mačalová.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 188-191.

MSEP 010547

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - BERNASOVSKÁ, Kamila - MAČALOVÁ, Hana]
AFD53 The Principles of Antimicrobial Therapy in Orofacial Region / Peter

Kizek, Michal Orenčák, L. Baldaufová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 178-182.

MSEP 010552

[KIZEK, Peter - ORENČÁK, Michal - BALDAUFOVÁ, L.]
AFD54 Sekréčna funkcia epididymu u mužov s astenozoospermiou a

teratozoospermiou / Zuzana Kladeková, Ladislav Bobák, Ján Rosocha,

Martin Hrivňák.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 139-140.

MSEP 010696

[KLADEKOVÁ, Zuzana - BOBÁK, Ladislav - ROSOCHA, Ján - HRIVŇÁK,

Martin]
AFD55 5-lox inhibítor MK-886 zvýšil podiel apoptózy v HT29 bunkách po

fotodynamickom účinku hypericínu / J. Kleban ... [et al.].

In: Zborník 2. rádiobiologickej konferencie : venovanej 55. výročiu

založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva : 24.6.2004 Košice. -

Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. -

ISBN 80-8077-004-2. - S. 80-94.

SSEP 06213

[KLEBAN, Ján - SZILÁRDIOVÁ, Beáta - MIKEŠ, Jaromír - SAČKOVÁ,

Veronika - BREZÁNI, Peter - FEDOROČKO, Peter]
AFD56 Adrenergická inervácia lymfatickej uzliny u oviec / Monika

Kočišová, Mária Siroťáková, Katarína Schmidtová. - Č. projektu:

1/0612/03.

In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G.

Čierneho, DrSc. - Bratislava : Asklepios, 2004. - ISBN

80-7167-071-5. - S. 66-67.

MSEP 010410

[KOČIŠOVÁ, Monika - SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína]


AFD57 Adrenergická inervácia bursa cloacalis (Fabricii) u prepelíc po

ovplyvnení endoxanom / Monika Kočišová...[et al.]. - Č. projektu:

1/0581/03.

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 26-28.

MSEP 010411

[KOČIŠOVÁ, Monika - SIROŤÁKOVÁ, Mária - DORKO, František - ŠKARDOVÁ, I.]


AFD58 Rastová charakteristika ľudských mezenchýmových kmeňových buniek

derivovaných z kostnej drene / T. Komorová, Ján Rosocha.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 111-112.

MSEP 010928

[KOMOROVÁ, T. - ROSOCHA, Ján]
AFD59 Lipoproteín (a) v korelácii s koncentráciou apolipoproteínu B u

rómskych detí / Judita Koprovičová, Darina Petrášová, Natália

Kuchtová, Milan Kuchta.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 232-236.

MSEP 011007

[KOPROVIČOVÁ, Judita - PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTOVÁ, Natália -

KUCHTA, Milan]
AFD60 Porovnanie hladín kadmia v priebehu technológie výroby kravského a

ovčieho syra feta / B. Koréneková ... [et al.].

In: Hygiena Alimentorum XXV. "Aktuálne otázky výroby a spracovania

mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých" : zborník prednášok a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 27.-28.5.2004

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko. - Bratislava, 2004. - ISBN

80-88985-99-4. - S. 288-289.

MSEP 010132

[KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) - SKALICKÁ, M. - KOTTFEROVÁ, Janka -
JACKOVÁ, Anna - KIMÁKOVÁ, Tatiana - PORÁČOVÁ, Janka]
AFD61 Korelačná analýza vybratých darcovských ukazovateľov a kvality

endotelu ľudských rohovkových transplantátov / Helga Kostelná, Ján

Rosocha, Marián Sabol, Jozefína Petrovičová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 137-138.

MSEP 010216

[KOSTELNÁ, Helga - ROSOCHA, Ján - SABOL, Marián - PETROVIČOVÁ,

Jozefína]
AFD62 Pracovné podmienky sestier v Slovenskej republike - Európska NEXT

štúdia / Mária Kovářová, Ivan Dóci, H. M. Hasselhorn, B. H.

Mueller.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 283-288.

MSEP 010572

[KOVÁŘOVÁ, Mária - DÓCI, Ivan - HASSELHORN, H. M. - MUELLER, B. H.]


AFD63 Klinické a epidemiologické aspekty infekcií novými hepatotropnými

vírusmi TTV a SENV / P. Kristian...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 17-21.

MSEP 010960

[KRISTIAN, P. - SCHRÉTER, Ivan - BIROŠOVÁ, Eva - SIEGFRIED, Leonard

- JARČUŠKA, Pavol - PORUBČIN, Š.]


AFD64 Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so sklerózou multiplex /

M. Krokavcová ... [et al.].

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 148-150.

SSEP 05180

[KROKAVCOVÁ, Martina - GAVELOVÁ, Miriam - NAGYOVÁ, Iveta -

GDOVINOVÁ, Zuzana - DIJK VAN, Jitse P.]
AFD65 Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka detí /

Milan Kuchta, Mária Siroťáková, Natália Kuchtová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - S.

159-166.

MSEP 010530

[KUCHTA, Milan - SIROŤÁKOVÁ, Mária - KUCHTOVÁ, Natália]
AFD66 Vplyv niektorých probiotík na vybrané parametre metabolizmu malých

detí / Milan Kuchta...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0520/03.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 237-241.

MSEP 010531

[KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina - MEDEROVÁ, M. - NEMCOVÁ, M. -

BOMBA, A. - SIEGFRIED, Leonard - IGRINIOVÁ, M.]


AFD67 Sekundárna prevencia náhlych úmrtí (SIDS) v podmienkach Slovenska /

Milan Kuchta, Jiří Jura.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 219-220.

MSEP 010672

[KUCHTA, Milan - JURA, Jiří]
AFD68 Zhodnotenie a zvýšenie hygienického zabezpečenia tradičných

mäsových výrobkov od producentov po konzumentov / Andrea Lauková,

V. Strompfová, Monika Simonová, Miroslava Marciňáková, Mária

Mareková.

In: Agropotravinárska legislatíva v podmienkach globalizácie :

zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice, 2004. - ISBN

80-232-0234-0.

MSEP 011014

[LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, V. - SIMONOVÁ, Monika - MARCIŇÁKOVÁ,

Miroslava - MAREKOVÁ, Mária]


AFD69 Pracovné lekárstvo vo vývoji - od merania poškodenia organizmu v

práci k profesionálnej a environmentálnej bezpečnosti / Ľubomír

Legáth, J. Labus, Marek Varga.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 98-102.

MSEP 010977

[LEGÁTH, Ľubomír - LABUS, J. - VARGA, Marek]


AFD70 Vplyv subchronickej intoxikácie ťažkými kovmi na antioxidačný

status organizmu / Eva Lovásová. - Č. projektu: 1/8235/01.

In: Risk factors of food chain : Proceedings Book of 4-th

International Scientific Conference : October 7-th, 2004, Nitra. -

Nitra : Slovak Agricultural University in Nitra, 2004. - ISBN

80-8069-416-8. - S. 152-154.

MSEP 010425

[LOVÁSOVÁ, Eva]


AFD71 Morfologická charakteristika štruktúr myokardu potkana po

ovplyvnení / Květuše Lovásová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 57-58.

MSEP 010541

[LOVÁSOVÁ, Květuše]
AFD72 Hemisection at thoracic level influences nitric oxide synthase

activity in segments of cervicothoracic and lumbosacral

intumescence / N. Lukáčová, Jaroslav Pavel, Dáša Čížková, M.

Silvašiová, Imrich Lukáč, Jozef Maršala.

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 34-36.

MSEP 010467

[LUKÁČOVÁ, N. - PAVEL, Jaroslav - ČÍŽKOVÁ, Dáša - SILVAŠIOVÁ, M. -

LUKÁČ, Imrich - MARŠALA, Jozef]


AFD73 Histochemický a imunohistochemický dôkaz protektívneho účinku

extraktu EGb 761 na neuróny miechy po ischemickoreperfúznom zásahu

/ Eva Mechírová, Zuzana Gdovinová, Iveta Domoráková, Marianna

Feriková.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 53-54.

MSEP 010100

[MECHÍROVÁ, Eva - GDOVINOVÁ, Zuzana - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FERIKOVÁ,

Marianna]


AFD74 Je zvýšená syntéza ubikvitínu v nervových bunkách po ischémii

indikátorom ich prežitia? / Eva Mechírová, Iveta Domoráková,

Marianna Feriková. - Č. projektu: VEGA 1/8294/01.

In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G.

Čierneho, DrSc. - Bratislava : Asklepios, 2004. - ISBN

80-7167-071-5. - S. 95-96.

MSEP 011108

[MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FERIKOVÁ, Marianna]


AFD75 Prežívanie gynekologických ochorení vo vzťahu ku kvalite života:

porovnanie pacientiek s malígnym a benígnym ochorením prsníkov /

Margita Mesárošová ... [et al.].

In: Psychologické dimenzie kvality života. - Prešov : Prešovská

univerzita v Prešove, 2004. - ISBN 80-8068-282-8. - S. 388-398.

MSEP 010199

[MESÁROŠOVÁ, Margita - OSTRÓ, Alexander - SAKSUN, Ladislav -

GREŠOVÁ, Andrea]


AFD76 Sledovanie MAO-A a MAO-B v krčku maternice potkana použitím

histochemickej metódy / Jozef Mihalik, Katarína Schmidtová,

František Dorko, Monika Kočišová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 47-48.

MSEP 010484

[MIHALIK, Jozef - SCHMIDTOVÁ, Katarína - DORKO, František -

KOČIŠOVÁ, Monika]
AFD77 Analýza najčastejších príčin neúspechov pri plastinácii

biologického materiálu / Mária Miklošová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 61-62.

MSEP 010542

[MIKLOŠOVÁ, Mária]
AFD78 Zmeny v hodnotách sérových lipoproteínov a BMI u študentov počas

vysokoškolského štúdia / Gabriela Mojžišová...[et al.].

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 102-105.

MSEP 010747

[MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Kamila -

KOPROVIČOVÁ, Judita - KUCHTA, Milan]


AFD79 Vzťah NADPH-d pozitívnych neurónov v lamina X. v sivej hmote miechy

králika / Adriana Molčáková.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 69-70.

MSEP 010543

[MOLČÁKOVÁ, Adriana]
AFD80 Konsenzus používania antibiotík v stomatologickej praxi / Michal

Orenčák, Peter Kizek, Ž. Kňažeková.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 137-140.

MSEP 010550

[ORENČÁK, Michal - KIZEK, Peter - KŇAŽEKOVÁ, Ž.]
AFD81 Glukokortikoidmi indukovaná asteoporóza v našom klinickom materiáli

/ Alexander Ostró, J. B. Ferreira, Andrea Grešová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - S.

52-54.

MSEP 008435[OSTRÓ, Alexander - FERREIRA, J. B. - GREŠOVÁ, Andrea]
AFD82 Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza / Alexander Ostró, Joao

Ferreira Muel.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 7-8.

MSEP 010212

[OSTRÓ, Alexander - FERREIRA MUEL, Joao]
AFD83 Zmrazenie vitrifikáciou a pomalé zmrazovanie - vplyv na vývojovú

schopnosť myšacích embrií / Alexander Ostró, Radomír Hredzák,

Silvia Toporcerová, V. Ždilová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 150-152.

MSEP 010600

[OSTRÓ, Alexander - HREDZÁK, Radomír - TOPORCEROVÁ, Silvia -

ŽDILOVÁ, V.]
AFD84 The Application of Information and Communication Technologies in

the Selected subjects at Faculty of Medicine, University of P. J.

Šafárik / G. Petráš...[et al.].

In: ICETA 2004 : 3nd International Conference on Emerging

Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop

Organisation and Management of Scientific, Technology and

Industrial Parks : 16-18 September 2004, Košice, Slovak Republic :

Conference Proceedings. - Košice, 2004. - ISBN 80-89066-85-2. - S.

567-568.

MSEP 010332

[PETRÁŠ, G. - PETROVIČOVÁ, Jozefína - FIRMENT, Jozef - LUKAČÍN,

Štefan - DIRNER, Alexander]


AFD85 Niektoré biochemické a imunologické možnosti hodnotenia stavu

výživy / Darina Petrášová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA

1/1201/04.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 157-160.

MSEP 010501

[PETRÁŠOVÁ, Darina - BERTKOVÁ, Izabela - HIJOVÁ, Emília - MOJŽIŠOVÁ,

Gabriela - KOPROVIČOVÁ, Judita - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - HOLÉCZYOVÁ,

Gabriela - KUCHTA, Milan - BERNASOVSKÁ, Kamila]


AFD86 Integrácia rómskych komunít z pohľadu európskej perspektívy /

Darina Petrášová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1201/04.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 106-109.

MSEP 010502

[PETRÁŠOVÁ, Darina - SANITRÍKOVÁ, Z. - HIJOVÁ, Emília - BERTKOVÁ,

Izabela - BERNASOVSKÁ, Jarmila - KUCHTA, Milan]


AFD87 Niektoré markery nutričného stavu detí rómskeho etnika vo vzťahu k

ich výžive / Darina Petrášová, Milan Kuchta, Natália Kuchtová,

Emília Hijová. - Č. projektu: VEGA 1/1201/04.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - S.

174-177.


MSEP 010503

[PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTA, Milan - KUCHTOVÁ, Natália - HIJOVÁ,

Emília]
AFD88 Fuzzy sets and their applications / Jozefína Petrovičová.

In: PRASTAN 2004 : proceedings of the conference : Kočovce,

Slovakia, May 17-21, 2004. - ., 2004. - ISBN 80-88946-36-0. - S.

79-83.


MSEP 010701

[PETROVIČOVÁ, Jozefína]


AFD89 Funkčné, biochemické a morfologické zmeny po ischemickom poškodení

mozgu / Mikuláš Pomfy...[et al.].

In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G.

Čierneho, DrSc. - Bratislava : Asklepios, 2004. - ISBN

80-7167-071-5. - S. 122-123.

MSEP 010806

[POMFY, Mikuláš - MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta - MASLEJ, Peter

- TÓTH, Štefan]


AFD90 Reprodukčné ukazovatele rómskych rodičiek - prierezová štúdia /

Kvetoslava Rimárová, Alexander Ostró, Kamila Bernasovská, Gabriela

Holéczyová. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9310/02.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 110-114.

MSEP 010579

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - OSTRÓ, Alexander - BERNASOVSKÁ, Kamila -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFD91 Kardiovaskulárne riziká v populácii medikov - rizikovosť podľa

pohlavia / Kvetoslava Rimárová, Kamila Bernasovská, Darina

Petrášová, Gabriela Holéczyová.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 95-101.

MSEP 010580

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila - PETRÁŠOVÁ, Darina -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFD92 Nerovnosti z zdraví - zdravie rómskej populácie / Kvetoslava

Rimárová, Kamila Bernasovská, Gabriela Holéczyová. - Č. projektu:

VEGA MŠ SR 1/9310/02.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 86-92.

MSEP 010596

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila - HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFD93 Vplyv medicínskych faktorov na kvalitu života pacientov po

obličkovej transplantácii v závislosti od veku / J. Rosenberger ...

[et al.].

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 151-156.

SSEP 05181

[ROSENBERGER, Jaroslav - NAGYOVÁ, Iveta - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea

- ROLAND, Róbert - DIJK VAN, Jitse P. - GROOTHOFF, Johan W.]


AFD94 Meranie veľkosti nádorov prsníka / Ladislav Saksun, Alexander

Ostró, J. Bodnár, Mária Wagnerová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 9-10.

MSEP 010211

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - BODNÁR, J. - WAGNEROVÁ, Mária]
AFD95 Rizikové správanie študentov prvých ročníkov košických vysokých

škôl / Ferdinand Salonna...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1408/04

a VVGS009/2004/HU.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 103-107.

MSEP 010975

[SALONNA, Ferdinand - RAČKOVÁ, Marianna - OROSOVÁ, Oľga - MADARASOVÁ

GECKOVÁ, Andrea - JARČUŠKA, Pavol]


AFD96 Medzirodové rozdiely v spôsoboch prežívania voľného času a vo

frekcencii fajčenia u pubescentov / M. Sarková ... [et al.].

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 93-96.

SSEP 05172

[SARKOVÁ, Mária - KATRENIAKOVÁ, Zuzana - NAGYOVÁ, Iveta - OROSOVÁ,

Oľga - DIJK VAN, Jitse P.]
AFD97 So zdravím súvisiace správanie, sebaúcta a psychická pohoda

adolescentov / Mária Sarková, Zuzana Katreniaková, Iveta

Rajničová-Nagyová.

In: Psychologické dimenzie kvality života. - Prešov : Prešovská

univerzita v Prešove, 2004. - ISBN 80-8068-282-8. - S. 445-450.

SSEP 05185

[SARKOVÁ, Mária - KATRENIAKOVÁ, Zuzana - RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, Iveta]
AFD98 ACHE - pozitívna inervácia sleziny králika / Katarína Schmidtová,

Jozef Mihalik. - Č. projektu: 19/2002/IG4.

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 67-69.

MSEP 010485

[SCHMIDTOVÁ, Katarína - MIHALIK, Jozef]
AFD99 Autonómna inervácia sleziny potkana / Katarína Schmidtová.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 101-102.

MSEP 010486

[SCHMIDTOVÁ, Katarína]


AFD00 Adrenergická inervácia bursa cloacalis u Japonských prepelíc po

aplikácii kadmia / Mária Siroťáková, V. Cigánková, Pavol Naď. - Č.

projektu: 1/0581/03.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 95-96.

MSEP 010406

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - CIGÁNKOVÁ, V. - NAĎ, Pavol]


AFD01 Inervácia atrioventrikulárnych chlopní a epikardu u kurčiat a

bažantov / Mária Siroťáková. - Č. projektu: 1/0581/03.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 97-98.

MSEP 010407

[SIROŤÁKOVÁ, Mária]
AFD02 Výskyt mastocytov v podnebných mandliach u ľudí / Mária Siroťáková,

Monika Kočišová, Katarína Schmidtová. - Č. projektu: 19/2002/IG4.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 99-100.

MSEP 010408

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Monika - SCHMIDTOVÁ, Katarína]
AFD03 Fluorescenčná histochemická štúdia adrenergickej inervácie apendixu

u dospelých králikov / Mária Siroťáková, Monika Kočišová, Katarína

Schmidtová. - Č. projektu: 1/0613/03.

In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G.

Čierneho, DrSc. - Bratislava : Asklepios, 2004. - ISBN

80-7167-071-5. - S. 136-138.

MSEP 010409

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Monika - SCHMIDTOVÁ, Katarína]


AFD04 Cholinergické neurálne komponenty a mastocyty v tonsila palatina u

králikov a mačiek / Mária Siroťáková, Katarína Schmidtová, Monika

Kočišová. - Č. projektu: 19/2002/IG4.

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 73-75.

MSEP 010412

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Monika]


AFD05 Mikroskopické obrazy adrenergickej a BuChE-pozitívnej inervácie

sleziny u králikov po aplikácii bendiokarbamátu / Mária Siroťáková,

Katarína Schmidtová.

In: Zborník agrochemikálie a morfogenéza : vedecké sympózium so

zahraničnou účasťou z príležitosti 55. výročia založenia UVL v

Košiciach, 3. december 2004, Košice. - Košice : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. - ISBN 80-8077-014-X. -

S. 21-23.

MSEP 010700

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína -]


AFD06 Výskyt minerálnych látok vo výrobkoch z ovčieho mlieka / M.

Skalická... [et al.].

In: Hygiena Alimentorum XXV. "Aktuálne otázky výroby a spracovania

mlieka - bezpečné potraviny pre všetkých" : zborník prednášok a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 27.-28.5.2004

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko. - Bratislava, 2004. - ISBN

80-88985-99-4. - S. 286-287.

MSEP 010133

[SKALICKÁ, M. - KORÉNEKOVÁ, B. - KOTTFEROVÁ, Janka - JACKOVÁ, Anna -

KIMÁKOVÁ, Tatiana - PORÁČOVÁ, Janka]


AFD07 Kontrola hypertenzie vo svete a u nás - nové možnosti hodnotenia

účinnosti liečby / Marián Sninčák.

In: Kardiológia. Cardiology : Oficiálny časopis Slovenskej

kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej

spoločnosti : Official journal of the Slovak Society of Cardiology

and Slovak Society of Hypertension. - ISSN 1210-0048. - Roč. 13,

(Suppl. 1) (2004), s. 40S-41S.

MSEP 011046

[SNINČÁK, Marián]
AFD08 Úspešná liečba dieťaťa s ARDS / Branislav Spišák...[et al.].

In: Diagnostika a terapia v pediatrii : recenzovaný zborník prác z

vedeckej konferencie Galandov deň 2004, Martin 26.11.2004. - Martin

: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2004. - ISBN

80-88866-31-6. - S. 31-37.

MSEP 010792

[SPIŠÁK, Branislav - PODRACKÁ, Ľudmila - BÖÖR, Andrej - KURÁK, Milan

- FEKETEOVÁ, Anna - MACH, Peter]


AFD09 Problémy sprevádzajúce starobu a možnosti zlepšenia starostlivosti

o starých ľudí / Renáta Suchanová...[et al.].

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 176-180.

MSEP 010714

[SUCHANOVÁ, Renáta - TIRPÁKOVÁ, Libuša - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária -

ZAMBORIOVÁ, Mária]
AFD10 Špecifiká gerontologického ošetrovateľstva / Jana Sušinková.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 189-193.

MSEP 010910

[SUŠINKOVÁ, Jana]
AFD11 Zmeny bunkového cyklu v závislosti od podmienok fotodynamickej

terapie navodenej hypericínom / B. Szilárdiová ... [et al.]. - Č.

projektu: 1/9211/02.

In: Zborník 2. rádiobiologickej konferencie : venovanej 55. výročiu

založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva : 24.6.2004 Košice. -

Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2004. -

ISBN 80-8077-004-2. - S. 53-67.

SSEP 05639

[SZILÁRDIOVÁ, Beáta - KLEBAN, Ján - SAČKOVÁ, Veronika - MIKEŠ,

Jaromír - SOLÁR, Peter - BREZÁNI, Peter - FALIS, M. - FEDOROČKO,

Peter]
AFD12 Celková antioxidačná kapacita plazmy a lipidová peroxidácia v

detskej rómskej populácii / Anna Šipulová...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA 1/1201/04.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 227-231.

MSEP 010924

[ŠIPULOVÁ, Anna - PETRÁŠOVÁ, Darina - SZITÁNYIOVÁ, Natália -

MEDEROVÁ, M. - KUCHTA, Milan]
AFD13 Sú rastové faktory významným vstupom do produktivity brojlerových

kurčiat? / I. Škardová ... [et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0581/03.

In: Dni výživy a veterinárnej dietetiky "VI" : Days of nutriton and

veterinary dietetics "VI" : medzinárodná vedecká konferencia konaná

pri príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : "Aktuálne

otázky výživy, produkcie a zdravia hospodárskych zvierat" : zborník

prednášok a posterov : 7. - 8. september 2004, Košice. - Košice :

Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, 2004. - ISBN

80-8088-009-3. - S. 318-321.

MSEP 011209

[ŠKARDOVÁ, I. - OJEDA, F. - SESZTÁKOVÁ, E. - ŠKARDA, J. - CABADAJ,

R. - LUPTÁKOVÁ, O. - LOVÁSOVÁ, Eva - ŠKARDOVÁ, Ludmila - BAJOVÁ, V.

- BÍLEK, Ján]
AFD14 Transplantácia štepov z nervus tibialis do mozgu králika v

experimente / I. Šulla, jr. ... [et al.].

In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G.

Čierneho, DrSc. - Bratislava : Asklepios, 2004. - ISBN

80-7167-071-5. - S. 147-148.

MSEP 010165

[ŠULLA, I. jr. - MARŠALA, Jozef - DANKO, J. - ŠULLA, Igor]
AFD15 Efekt pentobarbitalovej a ketamín/xylazínovej anestézie na

elektrickú stabilitu srdca v hypoventilačno-reoxygenačnom modeli u

potkana v závislosti na striedaní sa svetla a tmy / Pavol Švorc,

Imola Bračoková.

In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80.

výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - Bratislava, 2004. - S.

207-211.

MSEP 010667

[ŠVORC, Pavol - BRAČOKOVÁ, Imola]
AFD16 Návykové látky užívané adolescentmi / Libuša Tirpáková, Renáta

Suchanová, Mária Sováriová Soósová.

In: Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR :

zborník príspevkov z 1. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou,

21. - 23. októbra 2004, Košice, Slovenská republika. - Košice :

SAVEZ, 2004. - ISBN 80-969224-1-6. - S. 97-102.

MSEP 010784

[TIRPÁKOVÁ, Libuša - SUCHANOVÁ, Renáta - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária]


AFD17 Rizikové faktory a možné patogenetické mechanizmy pri rozvoji

aterosklerózy pri diabetes mellitus 2. typu / Ivan Tkáč...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 6-11.

MSEP 010711


[TKÁČ, Ivan - MUDRÍKOVÁ, Tatiana - KOZÁROVÁ, Miriam - JAVORSKÝ, M. -

BALDAUFOVÁ, Lucia - STEINER, George - TAKÁČ, M. (Zostav.)]


AFD18 Patogenetické mechanizmy rozvoja chronickej obštrukčnej choroby

pľúc a bronchogénneho karinómu. Moderné postupy v diagnostike a

liečbe týchto ochorení / Ružena Tkáčová...[et al.].

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 22-29.

MSEP 010737

[TKÁČOVÁ, Ružena - ŠTUBŇA, Ján - ČAVARGA, Ivan - TÓTH, Štefan -

JOPPA, Pavol - OROLÍN, M.]
AFD19 Endometrióza a ženská neplodnosť / Silvia Toporcerová, Alexander

Ostró, Radomír Hredzák, Igor Lazár, V. Ždilová.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. - S.

30-32.

MSEP 008430[TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander - HREDZÁK, Radomír - LAZÁR,

Igor - ŽDILOVÁ, V. -]


AFD20 Počet antrálnych folikulov ako predikcia ovariálnej rezervy /

Silvia Toporcerová, Radomír Hredzák, Alexander Ostró.

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 15-16.

MSEP 010207

[TOPORCEROVÁ, Silvia - HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander]
AFD21 Spektrum prejavov endometriózy u žien so sterilitou / Silvia

Toporcerová ... [et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 23-24.

MSEP 010209

[TOPORCEROVÁ, Silvia - HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander - SAKSUN,

Ladislav - ADAM, Jozef Jr.]


AFD22 Využitie množstva antrálnych folikulov na predpoveď rezervy ovárií

/ Silvia Toporcerová, Alexander Ostró, Igor Lazár, Radomír Hredzák.

In: 80. výročie založenia Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura :

Košice, 14. október 2004 : zborník referátov. - Košice, 2004. -

ISBN 80-969218-4-3. - S. 144-146.

MSEP 010602

[TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander - LAZÁR, Igor - HREDZÁK,

Radomír]
AFD23 Mikrosporídiová infekcia u ošípaných / Alexandra Valenčáková...[et

al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9269/02, 1/0580/03.

In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : zborník referátov a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej z

príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : 9.-10.9.2004,

Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra infekčných a

parazitárnych chorôb, 2004. - ISBN 80-8077-007-7. - S. 123-125.

MSEP 010312

[VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HÚSKA, M. - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - BÁLENT, P.]
AFD24 Detekcia protilátok proti mikrosporídiám u BLV séropozitívnych kráv

/ Alexandra Valenčáková...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR

1/9269/02, 1/0580/03.

In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat : zborník referátov a

posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej z

príležitosti 55. výročia založenia UVL v Košiciach : 9.-10.9.2004,

Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Univerzita

veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra infekčných a

parazitárnych chorôb, 2004. - ISBN 80-8077-007-7. - S. 100-103.

MSEP 010315

[VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEŠNÍK, F. - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - CABADAJ, R.]
AFD25 Štúdium vplyvu lipoproteínu vysokej hustoty na elektrické parametre

modelovej lipidovej membrány / Lea Vojčíková, Ján Sabo.

In: 13. konferencia slovenských fyzikov : 25.-28.8.2003 Kongresové

centrun SAV v Smoleniciach : zborník príspevkov. - Bratislava :

Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2004. - ISBN 80-969071-8-2. - S.

137-138.


MSEP 010038

[VOJČÍKOVÁ, Lea - SABO, Ján]


AFD26 Degenerácia myónov a ultraštruktúra mäkkých tkanív v unilaterálnom

rázštepe pery detí / M. Zibrín ... [et al.].

In: 7. košický morfologický deň : s medzinárodnou účasťou : pri

príležitosti 55. výročia UVL, Košice 28. máj 2004 : zborník

referátov. - Košice, 2004. - ISBN 80-8077-006-9. - S. 103-104.

MSEP 010129

[ZIBRÍN, M. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. -

HOLOVSKÁ, K. - PIVKO, J.]


AFD27 Histologické a elektrónovomikroskopické štúdium mäkkých tkanív

kongenitálneho unilaterálneho rázštepu pery u detí / M. Zibrín ...

[et al.].

In: Mechanizmy poškodenia a možnosti regenerácie v CNS : zborník

prác z vedeckej konferencie venovanej vedecko-výskumnej a

pedagogickej činnosti prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. pri

príležitosti jeho životného jubilea : Košice 16. februára 2004. -

Košice, 2004. - ISBN 80-969143-2-4. - S. 84-86.

MSEP 011874

[ZIBRÍN, M. - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna - JENČA, Andrej - KOMOROVÁ, T. -

HOLOVSKÁ, K. - TOMAJKOVÁ, E. - PIVKO, J.]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna