Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferenciíPobieranie 1.19 Mb.
Strona5/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 1

AFE01 A modern molekuláris medicína és a genomika legújabb eredményeinek

szerepe a betegségek elleni harcban / Oliver Rácz.

In: XIV. vedecká konferencia Spoločnosti "Múzeum" Sedmihradska,

Oddelenie pre medicínu a farmáciu : Cluj, Rumunsko, 15.-17.4.2004.

- Cluj, 2004.

MSEP 010936

[RÁCZ, Oliver]


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Počet záznamov: 126

AFG01 USG diagnostika tumorov hlavy a krku / Milan Almaši, P. Gal, Juraj

Kovaľ.

In: Sborník abstrakt : X. kongres mladých otolaryngologů :Luhačovice, 23.-25.9.2004. - Luhačovice, 2004. - S. 8.

MSEP 010950

[ALMAŠI, Milan - GAL, P. - KOVAĽ, Juraj]
AFG02 Čínsky lalok v rekonštrukcii pooperačných defektov orofaryngu /

Milan Almaši...[et al.].

In: Sborník abstrakt : X. kongres mladých otolaryngologů :

Luhačovice, 23.-25.9.2004. - Luhačovice, 2004. - S. 9.

MSEP 010951

[ALMAŠI, Milan - KALIARIK, L. - SEKÁČ, Ján - KÁRTIK, Peter - KYSEĽ,

Marián - KOVAĽ, Juraj]
AFG03 Genetic polymorphisms of the renin-angiotensin system in

hypertensive and normotensive children with renal diseases /

Tatiana Baltesová, Ľudmila Podracká, J. Hedvig, Dana Potočeková,

Jozef Židzik, Kamila Harčová, B. Fleisher, Ján Šalagovič.

In: XLI Congress : May 15 - 18, 2004 - Lisbon, Portugal : Abstract

Book. - Lisabon : European Renal Association, 2004. - S. 51.

MSEP 010103

[BALTESOVÁ, Tatiana - PODRACKÁ, Ľudmila - HEDVIG, J. - POTOČEKOVÁ,

Dana - ŽIDZIK, Jozef - HARČOVÁ, Kamila - FLEISCHER, Branislav -

ŠALAGOVIČ, Ján]


AFG04 ARI - priebeh, prognóza a komplikácie u detí v našom súbore v

rokoch 1998-2003 / Tatiana Baltesová...[et al.].

In: 25. pracovní dny dětské nefrologie : Olomouc 10.-12.6.2004 :

abstrakta. - Olomouc, 2004. - S. 49.

MSEP 010815

[BALTESOVÁ, Tatiana - MRÁZOVÁ, M. - PODRACKÁ, Ľudmila - KURÁK, Milan

- PISARČÍKOVÁ, Mária - SÁDOVÁ, E. - TLUČÁKOVÁ, M. - KURCINOVÁ,

Hedviga]
AFG05 Cardiovascular risk factors differences in the group of medical

students / Kamila Bernasovská, Kvetoslava Rimárová, Gabriela

Holéczyová, Darina Petrášová.

In: Using Science to Solve Environmental Health Problems;

Recognizing the Importance of tomorrow's leaders to identify

appropriate solutions : an International Conference in Prague,

Czech Republic, Prague Municipal House, October 24-27, 2004. -

Praha, 2004. - S. 22.

MSEP 010584

[BERNASOVSKÁ, Kamila - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - HOLÉCZYOVÁ, Gabriela -

PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFG06 Divertikulitída kolonu s peritonitídou - život ohrozujúca

komplikácia / Juraj Bober, Michal Vaľko, Mária Steranková, Andrej


Vrzgula.

In: IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí : 33.

společný kongres českých a slovenských chirurgů : 5.-7.9.2004,

Hradec Králové, Pardubice. - ., 2004. - S. 46.

MSEP 010282

[BOBER, Juraj - VAĽKO, Michal - STERANKOVÁ, Mária - VRZGULA, Andrej]


AFG07 A new evaluation method of traffic accident injury standardization

by pedestrians / N. Bobrov, František Longauer, Zuzana Mandelíková.

In: Alpe-Adria-Pannonia : 13. Treffen der Gerichtsmediziner : 13th

International Meeting on Forensic Medicine : Graz, 21. - 22. Mai

2004. - Graz, 2004. - S. 15-16.

MSEP 010564

[BOBROV, N. - LONGAUER, František - MANDELÍKOVÁ, Zuzana]
AFG08 Clinical experience with using of autologous human mesenchymal stem

cells and allogeneic demineralized bone matrix in bone grafting

procedures / Peter Cibur...[et al.].

In: European Journal of Trauma. - ISSN 1619-7380. - Vol. 30, suppl.

1 (2004), pp. 37.

MSEP 010559

[CIBUR, Peter - KITKA, Miroslav - MOLČÁNYI, Teodor - BURDA, R. -

TOMÁŠ, O. - ROŠÁK, Marián - MOROCHOVIČ, Radoslav - ROSOCHA, Ján -

KOMOROVÁ, T. - HARVANOVÁ, Denisa]
AFG09 Trochanter-Nagel in der Versorgung von pertrochantären Frakturen

Trochanteric nail in the treatment of proximal femoral fractures /

Róbert Čellár...[et al.].

In: Das Trauma im fortgeschrittenen Lebensalter : 40. Jahrestagung,

7.- 9. Oktober 2004, Salzburg : abstracts. - Salzburg, 2004. - S.

41.


MSEP 010879

[ČELLÁR, Róbert - VAŠKO, Gabriel - TOTKOVIČ, Roman - SIDOR, Z. -

ŠVIHLA, Róbert - HUŇÁR, M. - SEKÁČ, Ján]
AFG10 Imunita a mikrosporídiové infekcie / Lýdia Čisláková ... [et al.].

- Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9269/02, VEGA MŠ SR 1/0580/03.

In: České a Slovenské parazitologické dny 2004 : Ostravice, hotel

Montér, 17. - 21. května 2004 : sborník abstraktů. - ., 2004. - S. 5.

MSEP 010146

[ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika - ADAM, Jozef Jr. -

VALENČÁKOVÁ, Alexandra - BÁLENT, P.]
AFG11 Glycated haemoglobin - comparison of actual results with those

calculated according to the mathematical model of glycation / Peter

Dombrovský, Oliver Rácz.

In: 15. konference českých a slovenských patofyziologů : Hradec

Králové, 22. - 23. září, 2004 : program, sborník abstrakt. - Hradec

Králové, 2004. - S. 27.

MSEP 010940

[DOMBROVSKÝ, Peter - RÁCZ, Oliver]


AFG12 Ubiquitin activity during rat forebrain ischemia / Iveta

Domoráková, Eva Mechírová, Jozef Burda, Marianna Feriková.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), s. 147.

MSEP 011260

[DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva - BURDA, Jozef - FERIKOVÁ,

Marianna]


AFG13 Detekcia antikandidových protilátok nepriamou imunofluorescenciou u

pacientov s nádormi v orofaciálnej oblasti / Erik Dorko, Andrej

Jenča.

In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - ISSN0009-0646. - Roč. XXXXV (2004), s. 151.

MSEP 010317

[DORKO, Erik - JENČA, Andrej]
AFG14 Stanovenie antikandidových protilátok u novorodencov / Erik Dorko,

S. Virágová.

In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - ISSN

0009-0646. - Roč. XXXXV (2004), s. 48.

MSEP 010318

[DORKO, Erik - VIRÁGOVÁ, S.]


AFG15 Parametre vysokorozlišovacej elektrokardiografie vlny P v predikcii

fibrilácie predsiení u pacientov po infarkte myokardu / Anton

Farkaš, Jozef Gonsorčík, Peter Olexa.

In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 3, supl. A (2004), s.

A13-A14.

MSEP 009776

[FARKAŠ, Anton - GONSORČÍK, Jozef - OLEXA, Peter]
AFG16 Fulminantná hepatitída u dojčaťa / Daniel Farkaš, Silvia

Iannaccone, M. Szabo, František Longauer.

In: XII. ostravské dny forenzních věd : Ostravice, 29.9.-1.10.2004

: program a organizační pokyny. - Ostrava : Ústav soudního

lékařství v Ostravě, 2004.

MSEP 010779

[FARKAŠ, Daniel - IANNACCONE, Silvia - SZABO, M. - LONGAUER,

František]


AFG17 Application of immunohistochemical method for ubiquitin

demonstration after ischemic damage of neurons / Marianna Feriková,

Eva Mechírová, Iveta Domoráková.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), s. 150-151.

MSEP 011262

[FERIKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta]


AFG18 Antioxidačná ochrana pri popáleninovej traume / Eugen Frišman,

Dušan Drozda, Oliver Rácz, Anna Šipulová, P. Lengyel.

In: Komplexní péče o popálené a komplikace popálení : 10. výroční

konference Společnosti popáleninové medicíny České lékařské

společnosti JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. výročí

založení Popáleninového centra FNsP Ostrava, 15.-17.9.2004, Rožnov

pod Radhoštěm : program a abstrakta. - ., 2004. - S. 12.

MSEP 010941

[FRIŠMAN, Eugen - DROZDA, Dušan - RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ, Anna -

LENGYEL, P.]


AFG19 Histomorfologická štúdia vplyvu laserového žiarenia na hojenie

kožnej rany u potkana / Peter Gál, T. Toporcer, Boris Vidinský,

Lucia Lakyová, Róbert Kilík, Ján Sabo, František Longauer, Radovan

Hudák. - Č. projektu: 21/2002/IG4.

In: MEFA kongres 2004 : MediFórum : 2.-4.11.2004 : sborník

abstrakt. - Brno, 2004. - ISBN 80-86607-13-5. - S. 30.

MSEP 010860

[GÁL, Peter - TOPORCER, T. - VIDINSKÝ, Boris - LAKYOVÁ, Lucia -

KILÍK, Róbert - SABO, Ján - LONGAUER, František - HUDÁK, Radovan]
AFG20 Meranie pevnosti kožnej rany v ťahu v procese hojenia u potkana /

Peter Gál...[et al.].

In: MEFA kongres 2004 : MediFórum : 2.-4.11.2004 : sborník

abstrakt. - Brno, 2004. - ISBN 80-86607-13-5. - S. 11.

MSEP 010868

[GÁL, Peter - TOPORCER, T. - VIDINSKÝ, Boris - KILÍK, Róbert -

HUDÁK, Radovan - SABO, Ján - LONGAUER, František]
AFG21 Význam MMSE u pacientov s poruchami pamäti / Zuzana Gdovinová,

Zuzana Novosadová.

In: 19. český a slovenský neurologický sjezd. 26. český a slovenský

epileptologický sjezd : Brno, 30.11.-4.12.2004 : abstrakta. - Brno,

2004. - S. 67.

MSEP 010741

[GDOVINOVÁ, Zuzana - NOVOSADOVÁ, Zuzana]
AFG22 Centrally analyzed home ABPM for health care and cardiovascular

science / Franz Halberg...[et al.].

In: The Third International Congress on Cardiovascular Disease :

November 26-28, 2004, Taipei, Taiwan : Abstract Book. - Taipei,

2004.

MSEP 010887[HALBERG, Franz - CORNÉLISSEN, Germaine - OTSUKA, Kuniaki - KUMAR,

Adarsh - SINGH, Ram B - PELLA, Daniel - CHIANG, Chern-an - KONG, C. W.]


AFG23 HUS caused by STEC O26 / O. Hikri ... [et al.].

In: Tomáškovy dny 2004 : XIII. konference mladých mikrobiologů,

Brno, 2. - 4. června 2004 : sborník abstraktů. - Brno, 2004. - S.

36-37.


MSEP 011622

[HIKRI, O. - LIPTÁKOVÁ, Adriana - SIEGFRIED, Leonard - BENČATOVÁ,

Blažena - KOŠECKÁ, M. - BÁNOVČIN, P.]
AFG24 Occurence of heavy metals in drinking water in Košice - city and

area / Gabriela Holéczyová, Alexander Hudák, Kvetoslava Rimárová.

In: Česká a slovenská hygiena : časopis pro ochranu a podporu

zdraví. - ISSN 1214-6722. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 25.

MSEP 010045

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - HUDÁK, Alexander - RIMÁROVÁ, Kvetoslava]


AFG25 Rozdiely vo výživových zvyklostiach rómskych detí - prierezová

štúdia / Gabriela Holéczyová, Kvetoslava Rimárová, Kamila

Bernasovská. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č. 1/9310/02.

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 51.

MSEP 010396

[HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila]


AFG26 A rare case of fatal mycointoxication by Gyromitra esculenta /

Silvia Iannaccone, Daniel Farkaš, František Longauer.

In: Alpe-Adria-Pannonia : 13. Treffen der Gerichtsmediziner : 13th

International Meeting on Forensic Medicine : Graz, 21. - 22. Mai

2004. - Graz, 2004. - S. 33-34.

MSEP 010776

[IANNACCONE, Silvia - FARKAŠ, Daniel - LONGAUER, František]
AFG27 Etiopatogenéza pemfigov, diagnostika a terapia / Jagienka Jautová,

Milada Kovaľová, Soňa Švická.

In: Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a

klinické imunologii. - ISSN 1212-3536. - Roč. 6, suppl. 2 (2004),

s. 23-24.

MSEP 011034

[JAUTOVÁ, Jagienka - KOVAĽOVÁ, Milada - ŠVICKÁ, Soňa]
AFG28 Pemfigus - diagnostika a liečba / Jagienka Jautová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 4 (2004), s. 15.

MSEP 011057

[JAUTOVÁ, Jagienka]
AFG29 Genetické a enviromentálne faktory vo vzťahu k hladine fibrinogénu

u jedincov s diabetes mellitus 2. typu alebo metabolickým syndrómom

/ M. Javorský...[et al.].

In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa : časopis

pro postgraduální vzdělávání. - Roč. 7, suppl. 1 (2004), s. 22-23.

MSEP 010075

[JAVORSKÝ, M. - KOZÁROVÁ, Miriam - ŠALAGOVIČ, Ján - BALDAUFOVÁ, L. -

TKÁČ, Ivan]


AFG30 Výsledky používania autogénnej bunkovej terapie v riešení kostných

defektov v predprotetickej chirurgii / Andrej Jenča, Ján Rosocha,

V. Jenčová.

In: VII. Brněnské implantologické dny : VII. Brno implantology

symposium : Středoevropské symposium : Central-European symposium :

Brno, 4.-6.3.2004, Hotel Continental, Kounicova 6, Brno. - Brno,

2004. - ISBN 80-210-3334-7. - S. 31.

MSEP 010118

[JENČA, Andrej - ROSOCHA, Ján - JENČOVÁ, V.]
AFG31 Komplikácie v dentálnej implantológii / Andrej Jenča ... [et al.].

In: VII. Brněnské implantologické dny : VII. Brno implantology

symposium : Středoevropské symposium : Central-European symposium :

Brno, 4.-6.3.2004, Hotel Continental, Kounicova 6, Brno. - Brno,

2004. - ISBN 80-210-3334-7. - S. 14.

MSEP 010128

[JENČA, Andrej - JENČOVÁ, V. - EL SAKKA, H. - ORENČÁK, Michal -

KIZEK, Peter]


AFG32 Vzťah veľkosti stimulačnej intenzity a pooperačnej funkcie

tvárového nervu pri neurootologických operáciách v

pontocerebelárnom uhle / L. Kaliarik, Milan Almaši, Silvia

Krempaská, Juraj Kovaľ.

In: Sborník abstrakt : X. kongres mladých otolaryngologů :

Luhačovice, 23.-25.9.2004. - Luhačovice, 2004. - S. 21.

MSEP 010952

[KALIARIK, L. - ALMAŠI, Milan - KREMPASKÁ, Silvia - KOVAĽ, Juraj]


AFG33 Peroperačný monitoring hlavových nervov / L. Kaliarik, P. Gal,

Juraj Kovaľ.

In: Sborník abstrakt : X. kongres mladých otolaryngologů :

Luhačovice, 23.-25.9.2004. - Luhačovice, 2004. - S. 22.

MSEP 010953

[KALIARIK, L. - GAL, P. - KOVAĽ, Juraj]


AFG34 Cadmium effect on morphological changes of Japanes quail s' kidneys

/ Tatiana Kimáková...[et al.].

In: URMPM Special International Conference in Latin : "Advances in

Health Risk Management Strategy and Decision Science" : August 25

morning - August 27 noon, 2004, The conference hall, Congress

Center of the Investigation City, The School of Nutrition, The

University of Costa Rica, San Jose, Costa Rica : Program and

Abstracts. - San Jose, 2004.

MSEP 010309

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - BERNASOVSKÁ, Kamila - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
AFG35 Influence of cadmium on histological changes of Japanase quails /

Tatiana Kimáková, B. Koréneková.

In: V. Moravský morfologický den : Olomouc, 8. září 2004 : program,

sborník abstrakt. - Olomouc : Lékařská fakulta UP, 2004. - S. 24.

MSEP 010349

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.)]


AFG36 Effect of cadmium on histological changes of Japanese Quail's

kidneys / Tatiana Kimáková, Kamila Bernasovská, B. Koréneková,

Kvetoslava Rimárová. - Č. projektu: VEGA 1/0564/03.

In: Using Science to Solve Environmental Health Problems;

Recognizing the Importance of tomorrow's leaders to identify

appropriate solutions : an International Conference in Prague,

Czech Republic, Prague Municipal House, October 24-27, 2004. -

Praha, 2004. - S. 28.

MSEP 010548

[KIMÁKOVÁ, Tatiana - BERNASOVSKÁ, Kamila - KORÉNEKOVÁ, B. (Anot.) -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava]
AFG37 Spermatozoa banking in Slovakia / Zuzana Kladeková, Ján Rosocha,

Ladislav Bobák.

In: 13th International Congress of the European Association of

Tissue Banks : october 13-16, 2004, Prague, Czech republic :

program and abstracts. - Praha, 2004. - S. 161.

MSEP 010561

[KLADEKOVÁ, Zuzana - ROSOCHA, Ján - BOBÁK, Ladislav]
AFG38 Multiple sclerosis and autologous hematopoietic stem cell

transplantation - our two patients experience / Eleonóra

Klímová...[et al.].

In: 36th International Danube Symposium : for neurological sciences

and continuing education : 15-18 September 2004, Sofia, Bulgaria :

Final Programme & Abstracts. - Sofia, 2004. - S. 65.

MSEP 010352

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - RAFFAČ, Š. - ROSOCHA, Ján - TÓTHOVÁ, Elena]


AFG39 Sledovanie vybraných parametrov bunkovej imunity a expresie

intracelulárnych cytokínov u pacientov so sclerosis multiplex,

liečených interferónom beta / Eleonóra Klímová...[et al.].

In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých

a slovenských neurologů a neurochirurgů. - ISSN 1210-7859. - Roč.

67/100, č. 5 (2004), s. 389.

MSEP 010694

[KLÍMOVÁ, Eleonóra - ELBERTOVÁ, Alica - ROSOCHA, Ján - SZILASIOVÁ,

Jarmila - BARLOVÁ, Erika]
AFG40 Experimental models of spinal cord ischemia / Darina Kluchová.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 160.

MSEP 011644

[KLUCHOVÁ, Darina]


AFG41 Willed body program in Slovakia / Darina Kluchová, H. A. Patterson.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 161.

MSEP 011645

[KLUCHOVÁ, Darina - PATTERSON, H. A.]


AFG42 Enterovirulent Escherichia coli isolated from patients with

oncological processes and inflammatory bowel diseases / Marta

Kmeťová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/1203/04.

In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - ISSN

0009-0646. - Roč. XXXXV (2004), s. 192.

MSEP 010292

[KMEŤOVÁ, Marta - BIROŠOVÁ, Eva - LIPTÁKOVÁ, Adriana - SABOL, Marián

- HAVRIŠOVÁ, Katarína - LAZÚROVÁ, Ivica - GOMBOŠOVÁ, L. -

SIEGFRIED, Leonard]
AFG43 Histochemical study the NADPH-d positive structures of the pheasant

bursa cloacalis / Monika Kočišová ... [et al.]. - Č. projektu: IG4

19/2002.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 162.

MSEP 011646

[KOČIŠOVÁ, Monika - SIROŤÁKOVÁ, Mária - SCHMIDTOVÁ, Katarína -

DORKO, František]
AFG44 Analysis of some donor data in relation to quality of corneal graft

/ Helga Kostelná, Ján Rosocha.

In: 13th International Congress of the European Association of

Tissue Banks : october 13-16, 2004, Prague, Czech republic :

program and abstracts. - Praha, 2004. - S. 89.

MSEP 010560

[KOSTELNÁ, Helga - ROSOCHA, Ján]
AFG45 Pemphigus vurgaris nie len autoimúnny / Milada Kovaľová, Jagienka

Jautová.


In: Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a

klinické imunologii. - ISSN 1212-3536. - Roč. 6, suppl. 2 (2004),

s. 24-25.

MSEP 011033

[KOVAĽOVÁ, Milada - JAUTOVÁ, Jagienka]
AFG46 Geschichte der Rechtsmedizin in der Slowakei / P. Kovác, V.

Porubsky, Silvia Iannaccone.

In: Alpe-Adria-Pannonia : 13. Treffen der Gerichtsmediziner : 13th

International Meeting on Forensic Medicine : Graz, 21. - 22. Mai

2004. - Graz, 2004. - S. 35.

MSEP 010777

[KOVÁC, P. - PORUBSKY, V. - IANNACCONE, Silvia]
AFG47 Polymorfizmus G-308A génu TNF u detí s nefrotickým syndrómom /

László Kovács ... [et al.].

In: 25. pracovní dny dětské nefrologie : Olomouc 10.-12.6.2004 :

abstrakta. - Olomouc, 2004. - S. 27.

MSEP 010163

[KOVÁCS, László - PODRACKÁ, Ľudmila - HLADÍK, M. - GEIER, P.]


AFG48 Preventívne metódy usmerňovania erupčnej dráhy trvalého očného zuba

v čeľusti / Lucia Kovácsová, D. Hagovská, Dušan Beluš, Vladimíra

Schwartzová.

In: V. Jindřichohradecké dny : 23.-24.4.2004 : abstrakta. -

Jindřichův Hradec, 2004. - S. 15-16.

MSEP 010219

[KOVÁCSOVÁ, Lucia - HAGOVSKÁ, D. - BELUŠ, Dušan - SCHWARTZOVÁ,

Vladimíra]


AFG49 Granulomatózna myringitída / Silvia Krempaská, Juraj Kovaľ.

In: Sborník abstrakt : X. kongres mladých otolaryngologů :

Luhačovice, 23.-25.9.2004. - Luhačovice, 2004. - S. 28.

MSEP 010954

[KREMPASKÁ, Silvia - KOVAĽ, Juraj]
AFG50 NADPH-diaphorase activity in rabbit medial vestibular nuclei

following high spinal cord injury and their descending pathways /

Karolína Kuchárová, J. Polláková, Jozef Radoňák, Jozef Maršala.

In: Journal of Alzheimer's Disease. - ISSN 1387-2877. - 6 (2004),

p. 558.

MSEP 010883[KUCHÁROVÁ, Karolína - POLLÁKOVÁ, J. - RADOŇÁK, Jozef - MARŠALA,

Jozef]
AFG51 Efekty vybraných probiotík na niektoré telesné a biochemické

parametre u batoliat / Milan Kuchta...[et al.].

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 54-55.

MSEP 011121

[KUCHTA, Milan - PETRÁŠOVÁ, Darina - SZITÁNYIOVÁ, Natália -

ŠIPULOVÁ, Anna - KOPROVIČOVÁ, Judita - BERTKOVÁ, Izabela]
AFG52 Vývoj ochorení kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín,

spôsobených vibráciou, hlásených na klinike pracovného lekárstva a

klinickej toxikológie v rokoch 1993-2002 / A. Kukurová, Ľubomír

Legáth, Marek Varga.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 145.


MSEP 010979

[KUKUROVÁ, A. - LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek]


AFG53 Influence of D-glucose on impedance of supported bilayer lipid

membrane / Galina Laputková, Michal Legiň, Ján Sabo. - Č. projektu:

26/2002/IG4.

In: Sborník abstrakt XXVII. dnů lékařské biofyziky : Černý Důl,

19.-21.5.2004. - ., 2004.

MSEP 010859

[LAPUTKOVÁ, Galina - LEGIŇ, Michal - SABO, Ján]
AFG54 Effects of metformine and sibutramine in the treatment of

hyperinsulinemia in women with anovulatory cycle / Ivica Lazurová,

Ingrid Dravecká, Vladimír Kraus, P. Schwartz.

In: 12th International Congress of Endocrinology : Lisbon, August

31 - September 4, 2004. - Lisabon, 2004. - S. 238-239.

MSEP 010834

[LAZUROVÁ, Ivica - DRAVECKÁ, Ingrid - KRAUS, Vladimír - SCHWARTZ, P.]
AFG55 Štandardizácia a význam bronchoprovokačných testov v pracovnom

lekárstve / Ľubomír Legáth, Marek Varga, J. Labus.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 146.


MSEP 010980

[LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek - LABUS, J.]


AFG56 Rinomanometrické vyšetrenie v reexpozičnom teste pri objektivizácii

profesionálnej rinitídy / Ľubomír Legáth, Marek Varga, J. Labus.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 145.


MSEP 010981

[LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek - LABUS, J.]


AFG57 Chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie a bronchiálna

hyperreaktivita / Ľubomír Legáth, Marek Varga, J. Labus.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 145-146.

MSEP 010982

[LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek - LABUS, J.]


AFG58 Chronická bronchitída a bronchiálna hyperreaktivita / Ľubomír

Legáth, Marek Varga, J. Labus.

In: Slezské dny preventivní medicíny : Sborník abstrakt :

12.-13.2004, Lázně Darkov, Karviná. - Karviná, 2004.

MSEP 010986

[LEGÁTH, Ľubomír - VARGA, Marek - LABUS, J.]


AFG59 Familiar incidence of the haemolytic-uremic syndrome caused by

shiga toxin producing Escherichia coli O 157 / Adriana Liptáková

... [et al.].

In: Scripta medica (Brno). - ISSN 1211-3395. - Roč. 77, č. 2

(2004), s. 114.

MSEP 011569

[LIPTÁKOVÁ, Adriana - SIEGFRIED, Leonard - PODRACKÁ, Ľudmila - UHER,

Martin - KRAKOVÁ, E. - KMEŤOVÁ, Marta - BIROŠOVÁ, Eva - ROSOCHA,

Ján - SEHNÁLKOVÁ, H. - KOTULOVÁ, Daniela]
AFG60 The effect of subchronic cadmium intoxication on antioxidant status

in rats / Eva Lovásová, Anna Šipulová, František Ništiar, Oliver

Rácz. - Č. projektu: VEGA 1/8235/01.

In: 15. konference českých a slovenských patofyziologů : Hradec

Králové, 22. - 23. září, 2004 : program, sborník abstrakt. - Hradec

Králové, 2004. - S. 42.

MSEP 010937

[LOVÁSOVÁ, Eva - ŠIPULOVÁ, Anna - NIŠTIAR, František - RÁCZ, Oliver]


AFG61 Zriedkavé komplikácie gravidity / Štefan Lukačín.

In: Praktická gynekologie : časopis podporovaný Sdružením

soukromých gynekologů ČR. - ISSN 1211-6645. - Č. 5 (2004), s. 12.

MSEP 010666

[LUKAČÍN, Štefan]
AFG62 Hyperplastická gingivitída v detskom veku / J. Martiňuk, Dušan

Beluš.


In: V. Jindřichohradecké dny : 23.-24.4.2004 : abstrakta. -

Jindřichův Hradec, 2004. - S. 8.

MSEP 010793

[MARTIŇUK, J. - BELUŠ, Dušan]


AFG63 Visualization of protein aggregation after ischemia/reperfusion by

ubiquitin immunohistochemistry and Natura impregnation method / Eva

Mechírová, Iveta Domoráková, Marianna Feriková.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), s. 178.

MSEP 011261

[MECHÍROVÁ, Eva - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FERIKOVÁ, Marianna]


AFG64 Hodnoty sérových lipoproteínov a vitamínu C u vysokoškolskej

mládeže vo veku 18-19 rokov / Gabriela Mojžišová...[et al.].

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 38-39.

MSEP 010399

[MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Kamila -

RIMÁROVÁ, Kvetoslava - KUCHTA, Milan]


AFG65 Antioxidant therapy by oral vitamin E and vitamin E-coated dialyzer

in CAPD and haemodialyzed patients / Miroslav Mydlík, Katarína

Derzsiová, Oliver Rácz, Anna Šipulová, Eva Lovásová.

In: 12th International Congress on Nutrition and Metabolism in

Renal Disease : Venice/Padua, June 18-22, 2004 : program and

abstracts. - ., 2004. - S. 74.

MSEP 010181

[MYDLÍK, Miroslav - DERZSIOVÁ, Katarína - RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ,

Anna - LOVÁSOVÁ, Eva]
AFG66 Treatment of diabetes mellitus in BB rats with combination of

vanadium and insulin / František Ništiar...[et al.]. - Č. projektu:

VEGA 1/8235/01.

In: 15. konference českých a slovenských patofyziologů : Hradec

Králové, 22. - 23. září, 2004 : program, sborník abstrakt. - Hradec

Králové, 2004. - S. 46.

MSEP 010938

[NIŠTIAR, František - RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna -

LUKAČÍNOVÁ, Agnesa - NIŠTIAROVÁ, Agnesa]
AFG67 Hypertrofia myokardu a trvanie P vlny v predikcii indukovateľnosti

fibrilácie predsiení transesofageálnou stimuláciou u hypertonikov /

Peter Olexa, Jozef Gonsorčík, R. Kučinský.

In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 3, supl. A (2004), s.

A21.

MSEP 009774[OLEXA, Peter - GONSORČÍK, Jozef - KUČINSKÝ, R.]
AFG68 Senzitivita baroreflexu a prognóza po infarkte myokardu - výsledky

jednoročného sledovania / Peter Olexa, Jozef Gonsorčík, Anton

Farkaš, Ján Sedlák.

In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 3, supl. A (2004), s.

A20.

MSEP 009775[OLEXA, Peter - GONSORČÍK, Jozef - FARKAŠ, Anton - SEDLÁK, Ján]
AFG69 Príčiny negatívneho EFV v provokovaní predtým dokumentovanej

komorovej tachykardie ako podkladu straty vedomia / Marián

Palinský...[et al.].

In: Intervenční a akutní kardiologie. - Roč. 3, supl. A (2004).

MSEP 009772

[PALINSKÝ, Marián - PETROVIČOVÁ, Jozefína - STANČÁK, Branislav -

MIŠÍKOVÁ, Silvia - PELLA, Jozef]
AFG70 The contribution of NO production to the spinal cord damage under

ischemia following short- and long-lasting reperfusion / Jaroslav

Pavel...[et al.].

In: Journal of Alzheimer's Disease. - ISSN 1387-2877. - 6 (2004),

p. 561.

MSEP 010884[PAVEL, Jaroslav - SILVAŠIOVÁ, M. - RADOŇÁK, Jozef - LUKÁČOVÁ, N. -

MARŠALA, Jozef]


AFG71 Personality disorder in alcohol-dependent women complicates

treatment / Eva Pálová.

In: Primary Psychiatry. - Vol. 11, no. 6 (2004), pp. 24.

MSEP 010355

[PÁLOVÁ, Eva]
AFG72 Pleiotropic effects of statins / Daniel Pella, Rafael Rybár, Viola

Mechírová.

In: The Third International Congress on Cardiovascular Disease :

November 26-28, 2004, Taipei, Taiwan : Abstract Book. - Taipei,

2004. - S. 5.

MSEP 010885

[PELLA, Daniel - RYBÁR, Rafael - MECHÍROVÁ, Viola]
AFG73 Diabetes mellitus as a cardiovascular disease / Daniel Pella.

In: The Fourth Congress of Asian Pacific Society of Atherosclerosis

and Vascular Diseases : "Atherosclerosis and Vascular Diseases

Today and Tomorrow" : Nusa Dua, Bali, Indonesia, 6 - 9 May 2004 :

Abstract Book. - ., 2004. - S. 11.

MSEP 010889

[PELLA, Daniel]
AFG74 Koncentrácie esenciálnych antioxidantov a BMI u detí rómskeho

etnika na východe Slovenska / Darina Petrášová...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA 1/1201/04.

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 56.

MSEP 010504

[PETRÁŠOVÁ, Darina - KUCHTA, Milan - SANITRÍKOVÁ, Z. - KOPROVIČOVÁ,

Judita - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - HIJOVÁ, Emília - BERTKOVÁ, Izabela]
AFG75 Cyklosporín a verzus cyclophosphamid v liečbe nefrotického syndómu

/ Ľudmila Podracká, Anton Miroslav Šašinka, Andrej Böör.

In: 25. pracovní dny dětské nefrologie : Olomouc 10.-12.6.2004 :

abstrakta. - Olomouc, 2004. - S. 26.

MSEP 010162

[PODRACKÁ, Ľudmila - ŠAŠINKA, Anton Miroslav - BÖÖR, Andrej]


AFG76 Genomics and the ethical aspects of genomic medicine in our

curriculum / Oliver Rácz, František Longauer, Jozef Palaščák,

František Ništiar, Roman Beňačka, Eva Lovásová. - Č. projektu: KEGA

3/0151/02.

In: 15. konference českých a slovenských patofyziologů : Hradec

Králové, 22. - 23. září, 2004 : program, sborník abstrakt. - Hradec

Králové, 2004. - S. 49.

MSEP 010778

[RÁCZ, Oliver - LONGAUER, František - PALAŠČÁK, Jozef - NIŠTIAR,

František - BEŇAČKA, Roman - LOVÁSOVÁ, Eva]


AFG77 Experiments on animals and the alternatives in the curriculum of

pathological physiology - history, current status and perspectives

/ Oliver Rácz, Magdaléna Riemerová, František Ništiar. - Č.

projektu: KEGA 3/0151/02.

In: 15. konference českých a slovenských patofyziologů : Hradec

Králové, 22. - 23. září, 2004 : program, sborník abstrakt. - Hradec

Králové, 2004. - S. 48.

MSEP 010939

[RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna - NIŠTIAR, František]
AFG78 Influence of gender and obesity on cardiovascular risk factors in

the group of university students / Kvetoslava Rimárová...[et al.].

- Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/1177/04.

In: URMPM Special International Conference in Latin : "Advances in

Health Risk Management Strategy and Decision Science" : August 25

morning - August 27 noon, 2004, The conference hall, Congress

Center of the Investigation City, The School of Nutrition, The

University of Costa Rica, San Jose, Costa Rica : Program and

Abstracts. - San Jose, 2004.

MSEP 010307

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila - HOLÉCZYOVÁ, Gabriela -

PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFG79 The impact of ethnic and social factors on reproductive parameters

of newborns and mothers from East Slovakia / Kvetoslava

Rimárová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR 1/9310/02.

In: URMPM Special International Conference in Latin : "Advances in

Health Risk Management Strategy and Decision Science" : August 25

morning - August 27 noon, 2004, The conference hall, Congress

Center of the Investigation City, The School of Nutrition, The

University of Costa Rica, San Jose, Costa Rica : Program and

Abstracts. - San Jose, 2004.

MSEP 010310

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - OSTRÓ, Alexander - BERNASOVSKÁ, Kamila -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela - PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFG80 Rozdiely v kardiovaskulárnom riziku medzi mužmi a ženami v

dlhodobej prierezovej štúdii košických medikov / Kvetoslava

Rimárová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA MŠ SR č. 1/1177/04.

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 58-59.

MSEP 010397

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - BERNASOVSKÁ, Kamila - HOLÉCZYOVÁ, Gabriela -

PETRÁŠOVÁ, Darina]
AFG81 Etnické rozdiely v reprodukčných ukazovateľoch rómskych rodičiek na

východnom Slovensku / Kvetoslava Rimárová...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA MŠ SR č. 1/9310/02.

In: XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s

mezinárodní účastí : Rožnov p. Radhoštěm, 4.-6. května 2004. -

Ostrava : Repronis, 2004. - ISBN 80-7329-072-3. - S. 72-73.

MSEP 010398

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - OSTRÓ, Alexander - BERNASOVSKÁ, Kamila -

HOLÉCZYOVÁ, Gabriela]
AFG82 Health promotion and preventive medicine education in the praxis of

primary health care / Kvetoslava Rimárová, V. Rimár, Kamila

Bernasovská.

In: Using Science to Solve Environmental Health Problems;

Recognizing the Importance of tomorrow's leaders to identify

appropriate solutions : an International Conference in Prague,

Czech Republic, Prague Municipal House, October 24-27, 2004. -

Praha, 2004. - S. 33.

MSEP 010594

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava - RIMÁR, V. - BERNASOVSKÁ, Kamila]


AFG83 Bone marrow growth potential as one of the biological signs of ph

negative MPDS / Ján Rosocha, E. Švorcová, M. Fričová, N. Štecová,

Elena Tóthová.

In: European MPD Workshop, May 14-16, 2004 on Clinical and

Pathological Features of Ph1- MPDs. - ., 2004. - S. 126.

MSEP 010270

[ROSOCHA, Ján - ŠVORCOVÁ, E. - FRIČOVÁ, M. - ŠTECOVÁ, N. - TÓTHOVÁ,

Elena]
AFG84 New position of tissue banks in new EU member states / Ján Rosocha,

Andrej Jenča, Helga Kostelná.

In: 13th International Congress of the European Association of

Tissue Banks : october 13-16, 2004, Prague, Czech republic :

program and abstracts. - Praha, 2004. - S. 37.

MSEP 010562

[ROSOCHA, Ján - JENČA, Andrej - KOSTELNÁ, Helga]


AFG85 Descending aorta flowmetry(DAOF) impact for termination of the

pathological pregnancy / P. Rozprávka, J. Rizvi, Joao Ferreira

Muel, Alexander Ostró.

In: XVIIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology :

Athens, Greece, May 12-15, 2004 : Final Programme & Book of

Abstracts. - Athens, 2004.

MSEP 010215

[ROZPRÁVKA, P. - RIZVI, J. - FERREIRA MUEL, Joao - OSTRÓ, Alexander]


AFG86 Are all the statins equal? / Rafael Rybár, Daniel Pella.

In: The Third International Congress on Cardiovascular Disease :

November 26-28, 2004, Taipei, Taiwan : Abstract Book. - Taipei,

2004. - S. 5.

MSEP 010886

[RYBÁR, Rafael - PELLA, Daniel]


AFG87 Antifungal activity of camalexin / Marián Sabol...[et al.]. - Č.

projektu: VEGA 1/9246/02.

In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - ISSN

0009-0646. - Roč. XXXXV (2004), s. 262.

MSEP 010293

[SABOL, Marián - KUTSCHY, Peter - HUMENÍK, Martin - KMEŤOVÁ, Marta -

DUDÁŠOVÁ, A. - GALÍKOVÁ, M. - STAROSTOVÁ, M. - SIEGFRIED, Leonard]
AFG88 Monitoring of the Chosen Markers of Atherosclerosis Prevention in

the Romany Children Living in Slovakia / Z. Sanitríková, Darina

Petrášová, Jarmila Bernasovská.

In: Human Growth in Sickness and in Health : X. International

Congress of Auxology : July 4-7, 2004 - Firenze (Italy) :

abstracts. - Firenze, 2004. - S. 120.

MSEP 010495

[SANITRÍKOVÁ, Z. - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Jarmila]


AFG89 Lipid Profile Screening in Children's Population of Romany Minority

/ Z. Sanitríková, Darina Petrášová, Jarmila Bernasovská. - Č.

projektu: VEGA MŠ 1/1201/04.

In: 14th Congress European Anthropological Association : Human

Variability: a Bridge Between Sciences and Humanities : 1-5

September 2004, Komotini, Greece : abstracts. - ., 2004. - S. 45.

MSEP 010496

[SANITRÍKOVÁ, Z. - PETRÁŠOVÁ, Darina - BERNASOVSKÁ, Jarmila]


AFG90 Acetylcholinesterase (AChE) - positive innervation of the spleen in

the guinea pig / Katarína Schmidtová ... [et al.]. - Č. projektu:

VEGA 1/8294/01.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 193.

MSEP 011259

[SCHMIDTOVÁ, Katarína - SIROŤÁKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Monika -

MECHÍROVÁ, Eva]
AFG91 Možnosti rekonštrukcie citlivosti palca ruky s poúrazovým defektom

mäkkých tkanív s využitím neurovaskulárneho stopkovaného laloka z

III. prsta ruky /kazuistika/ / Ján Sekáč, Gabriel Vaško.

In: 8. kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii :

26. sympozium Ortopedické kliniky IPVZ : 50. výročí Ortopedické

kliniky Bulovka : Praha - Vinohrady - Národní dům, 18.-20.11.2004 :

akce je pořádána jako součást Dekády kostí a kloubů 2000 - 2010. -

Praha, 2004. - S. 176.

MSEP 010878

[SEKÁČ, Ján - VAŠKO, Gabriel]


AFG92 Extended-spectrum beta-lactamases in some genera of gramnegative

rods / Leonard Siegfried...[et al.].

In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - ISSN

0009-0646. - Roč. XXXXV (2004), s. 266.

MSEP 010291

[SIEGFRIED, Leonard - KMEŤOVÁ, Marta - NAĎOVÁ, Z. - FIRMENT, Jozef -

STUDENÁ, Antigona - MOLOKÁČOVÁ, A. - VIRÁGOVÁ, S.]
AFG93 Survey of extended-spectrum beta-lactamases among selected genera

of gram-negative bacteria in intensive care units / Leonard

Siegfried ... [et al.].

In: 9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious

Diseases

9th WPCCID : December 1-5, 2004, Bangkok, Thailand : Programm &

Abstracts. - Bangkok, 2004. - S. 199.

MSEP 011638

[SIEGFRIED, Leonard - KMEŤOVÁ, Marta - BUBANOVÁ, M. - NAĎOVÁ, Z. -

MOLOKÁČOVÁ, Mária - SZÖVÉNYIOVÁ, Zuzana - KUDERNÁČOVÁ, L. -

FIRMENT, Jozef]
AFG94 Nitric oxide synthase activity after transient ischemia in regions

of the spinal cord / M. Silvašiová...[et al.].

In: Journal of Alzheimer's Disease. - ISSN 1387-2877. - 6 (2004),

p. 564.


MSEP 010882

[SILVAŠIOVÁ, M. - PAVEL, Jaroslav - RADOŇÁK, Jozef - LUKÁČOVÁ, N. -

MARŠALA, Jozef]
AFG95 Alternatívne techniky v ošetrovateľskej praxi / Viera Simočková,

Mária Zamboriová.

In: X. Královéhradecké ošetřovatelské dny : 9.-10.9.2004, Hradec

Králové, Kongresové centrum Univerzity Hradec Králové : sborník

přednášek. - Hradec Králové : NUCLEUS HK, 2004. - ISBN

80-86225-60-7. - S. 14.

MSEP 010383

[SIMOČKOVÁ, Viera - ZAMBORIOVÁ, Mária]


AFG96 Cardiovascular disease: a worldwide problem / Ram B Singh, Daniel

Pella.


In: The Third International Congress on Cardiovascular Disease :

November 26-28, 2004, Taipei, Taiwan : Abstract Book. - Taipei,

2004.

MSEP 010888[SINGH, Ram B - PELLA, Daniel]
AFG97 Significance of coenzyme Q10 in statin intoxication / Ram B Singh,

Shanti S. Rastogi, Viola Mechírová.

In: The Third International Congress on Cardiovascular Disease :

November 26-28, 2004, Taipei, Taiwan : Abstract Book. - Taipei,

2004. - S. 30.

MSEP 010958

[SINGH, Ram B - RASTOGI, Shanti S. - MECHÍROVÁ, Viola]

AFG98 Innervation of the kidneys at the chronic reflux nephropathy /

Mária Siroťáková, Monika Kočišová, Katarína Schmidtová. - Č.

projektu: IG-19/2002/IG4.

In: Prague Medical Report : (Sborník lékařský) : Multidisciplinary

Biomedical Journal of the First Faculty of Medicine, Charles

University in Prague. - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 194.

MSEP 011647

[SIROŤÁKOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Monika - SCHMIDTOVÁ, Katarína]
AFG99 Infekcie a výskyt astmy bronchiale v detskom veku / Branislav

Spišák, B. jr. Spišák.

In: Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a

klinické imunologii. - ISSN 1212-3536. - Roč. 6, suppl. 2 (2004),

s. 29.

MSEP 010851[SPIŠÁK, Branislav - SPIŠÁK, B. jr.]
AFG00 Long-term research of the natural focus in the East Slovakia /

Michal Stanko, Erika Schniererová, Lýdia Čisláková, Dana Miklisová.

- Č. projektu: VEGA 2/2017/22, 1/9269/02, 2/3112/23.

In: Stawonogi pasozytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie

medyczne i sanitarne : Parasitic and allergic arthropods - medical

and sanitary significance : VI Miedzynarodowe Sympozjum, Kazimierz

Dolny, Poland, 10 - 13 maja 2004 r. : The 6th International

Symposium, Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May, 2004. - Lublin,

2004. - ISBN 83-89373-49-1. - S. 111.

MSEP 010978

[STANKO, Michal - SCHNIEREROVÁ, Erika - ČISLÁKOVÁ, Lýdia -

MIKLISOVÁ, Dana]


AFG01 Genetic susceptibility to COPD and lung cancer: combined analysis

of GSTM1 and mEH polymorphisms / Ján Šalagovič...[et al.].

In: European Environmental Mutagen Society : 34th Annual Meeting,

2004, Sept 4-8, Maastricht, The Netherlands : Genes and Environment

- Bridging the gap. - Maastricht, 2004.

MSEP 010285

[ŠALAGOVIČ, Ján - TKÁČOVÁ, Ružena - HABALOVÁ, Viera - ŽIDZIK, Jozef

- FLEISCHER, Branislav - KALINA, Ivan]


AFG02 High levels of circulating advanced glycation end products after

organ transplantation are disproportional to a mild decline in

renal function / K. Šebeková...[et al.].

In: XLI Congress : May 15 - 18, 2004 - Lisbon, Portugal : Abstract

Book. - Lisabon : European Renal Association, 2004. - S. 203.

MSEP 010104

[ŠEBEKOVÁ, K. - SCHINZEL, R. - PODRACKÁ, Ľudmila - BLAŽÍČEK, P. - DE

SANTO, N. - HEIDLAND, A.]


AFG03 Immunosuppression in chickens: radiation apoptosis, antioxidant

response to selected negative environmental factors / I. Škardová

... [et al.].

In: Molecular Radiation Biology/Oncology. - 5 (2004), p. 34.

MSEP 010180

[ŠKARDOVÁ, I. - OJEDA, F. - ŠKARDA, J. - LOVÁSOVÁ, Eva - KOČIŠOVÁ,

Monika]
AFG04 Postradiation damage in chickens - apoptosis / I. Škardová...[et

al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0581/03.

In: European Radiation Research 2004 : the 33rd Annual Meeting of

the European Society for Radiation Biology : Budapest, Hungary,

August 25-28, 2004 : abstracts. - Budapest, 2004.

MSEP 011210

[ŠKARDOVÁ, I. - ŠKARDA, J. - OJEDA, F. - LOVÁSOVÁ, Eva]
AFG05 Postradiation damage in chickens - apoptosis / I. Škardová...[et

al.]. - Č. projektu: VEGA 1/0581/03.

In: Central European Journal of Occupational and Environmental

Medicine. - 10 (2004), pp. S179.

MSEP 011211

[ŠKARDOVÁ, I. - ŠKARDA, J. - OJEDA, F. - LOVÁSOVÁ, Eva]


AFG06 Imúnne komplexy v diagnostike lymskej boreliózy / Astéria

Štefančíková, D. Lenčáková, Lýdia Čisláková, Bohuš Peťko. - Č.

projektu: VEGA MŠ SR 2/3213/23 a APVT 51-004702.

In: Zprávy České parazitologické společnosti. - ISSN 1211-7897. -

Roč. 12, č. 2 (2004), s. 11.

MSEP 010319

[ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - LENČÁKOVÁ, D. - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - PEŤKO,

Bohuš]
AFG07 Time factor and cauda equina syndrome - A canine experimental study

/ I. jr. Šulla...[et al.].

In: 3rd CENS Meeting : Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004 :

Proceedings. - Ljubljana, 2004. - S. 150.

MSEP 010284

[ŠULLA, I. jr. - MARŠALA, Jozef - ORENDÁČOVÁ, Judita - ŠULLA, Igor]
AFG08 Ischemicko-reperfúzna paraplégia u psa a jej histologický obraz /

I. jr. Šulla, Jozef Maršala, Igor Šulla.

In: Kuncův memoriál 2004 : Neurochirurgie a sport. Varia :

Kongresové centrum ÚVN Praha - Střešovice, 18. - 19. března 2004. -

Praha, 2004. - S. 22.

MSEP 010669

[ŠULLA, I. jr. - MARŠALA, Jozef - ŠULLA, Igor]
AFG09 Collagen I - hyaluronate chondrografts in animal experiment /

Róbert Švihla...[et al.].

In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. -

Roč. 71, suppl. 1 (2004), s. 49-50.

MSEP 010279

[ŠVIHLA, Róbert - VAŠKO, Gabriel - ROSOCHA, Ján - HARVANOVÁ, Denisa

- TOTKOVIČ, Roman]
AFG10 Function of the endothelium depends on the level of ghrelin, growth

hormone, adiponectin, leptin and insulin resistency / Mária

Tajtáková...[et al.].

In: 12th International Congress of Endocrinology : Lisbon, August

31 - September 4, 2004. - Lisabon, 2004.

MSEP 010348

[TAJTÁKOVÁ, Mária - PETROVIČOVÁ, Jozefína - SPURNÝ, Peter - PYTLIAK,

Marek - LANGER, P. - KLIMEŠ, Iwar - PETRÁŠOVÁ, Darina]


AFG11 Metabolic syndrome and type 2 diabetes: a global perspective / Ivan

Tkáč.


In: 4th Regional Conference on the Treatment of Type 2 Diabetes

Mellitus : Krakow, 1-2 October 2004. - Krakow, 2004. - S. 9.

MSEP 010405

[TKÁČ, Ivan]


AFG12 Hodnotenie nadmernej dennej spavosti pri syndróme spánkového apnoe

/ Mária Tormašiová, Eva Feketeová.

In: 19. český a slovenský neurologický sjezd. 26. český a slovenský

epileptologický sjezd : Brno, 30.11.-4.12.2004 : abstrakta. - Brno,

2004. - S. 34.

MSEP 010740

[TORMAŠIOVÁ, Mária - FEKETEOVÁ, Eva]
AFG13 Bronchiálna astma versus CHOCHP - diferenciálno-diagnostické

úskalia vo vzťahu k profesionalite / Marek Varga, Ľubomír Legáth,

J. Labus.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 150.

MSEP 010983[VARGA, Marek - LEGÁTH, Ľubomír - LABUS, J.]
AFG14 Je stanovenie PEF dostačujúce pri bronchoprovokačnom teste? / Marek

Varga, Ľubomír Legáth, J. Labus.

In: Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291. - Roč. 56, č. 3 (2004),

s. 150.


MSEP 010990

[VARGA, Marek - LEGÁTH, Ľubomír - LABUS, J.]


AFG15 The history of the treatment of the proximal femoral fractures at

the department of orthopaedics and traumatology in Košice / Gabriel

Vaško, Roman Totkovič, Róbert Švihla.

In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. -

Roč. 71, suppl. 1 (2004), s. 18.

MSEP 010280

[VAŠKO, Gabriel - TOTKOVIČ, Roman - ŠVIHLA, Róbert]
AFG16 Subjektívne hodnotenie stavu pacientov po reoperácii vyklenutia

driekovej medzistavcovej platničky - analýza súboru 153 chorých /

Jozef Výrostko, Igor Šulla, Miroslav Gajdoš, Peter Levkuš, V.

Kaťuch.


In: Kuncův memoriál 2004 : Neurochirurgie a sport. Varia :

Kongresové centrum ÚVN Praha - Střešovice, 18. - 19. března 2004. -

Praha, 2004. - S. 20.

MSEP 010671

[VÝROSTKO, Jozef - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, Miroslav - LEVKUŠ, Peter -

KAŤUCH, V.]


AFG17 Adrenal myelolipoma / Hedviga Wagnerová, Ivica Lazurová, P.

Schwartz, Juraj Bober, Ladislav Sokol, Marcel Zachar.

In: 12th International Congress of Endocrinology : Lisbon, August

31 - September 4, 2004. - Lisabon, 2004. - S. 200.

MSEP 010801

[WAGNEROVÁ, Hedviga - LAZUROVÁ, Ivica - SCHWARTZ, P. - BOBER, Juraj

- SOKOL, Ladislav - ZACHAR, Marcel]
AFG18 Senior nursing care management / Mária Zamboriová...[et al.].

In: Toward Active Old Age : European Conference on the Care of the

Elderly : 23-24 April 2004, Promenadi Hall, Pori, Finland. - Pori,

2004.


MSEP 010062

[ZAMBORIOVÁ, Mária - ŽIAKOVÁ, Katarína - FARSKÝ, I. - ONDREJKA, I. -

ČÁP, J. - JAROŠOVÁ, D.]
AFG19 Melanoma malignum vulvae / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská, P. Linkesch.

In: IX International Congress of Dermatology : May 19-22, 2004,

Beijing, China : abstracts. - Beijing, 2004. - S. 301-302.

MSEP 011027

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia - LINKESCH,

P.]
AFG20 Ichtyol - its renaissance in the new millenium / Hana Zelenková,

Jagienka Jautová, Júlia Stracenská.

In: IX International Congress of Dermatology : May 19-22, 2004,

Beijing, China : abstracts. - Beijing, 2004. - S. 217.

MSEP 011028

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]


AFG21 Roaccutane - still topical, its use in less common indications /

Hana Zelenková, Jagienka Jautová.

In: IX International Congress of Dermatology : May 19-22, 2004,

Beijing, China : abstracts. - Beijing, 2004. - S. 173.

MSEP 011029

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka]


AFG22 Terapeutyczne podejscie do leczenia nietypowych oparzen genitaliów

i obszarów przygenitalnych u 30-letniego mezczyzny / Hana

Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia Stracenská.

In: Przeglad dermatologiczny. - ISSN 0033-2526. - Tom. 91, numer

specjalny (2004), s. 208.

MSEP 011030

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]
AFG23 Stosowanie preparatów zawierajacych ichtiol jasny w praktyce

dermatologicznej / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská.

In: Przeglad dermatologiczny. - ISSN 0033-2526. - Tom. 91, numer

specjalny (2004), s. 173.

MSEP 011031

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]
AFG24 Melanoma malignum vulvae / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská, P. Linkesch.

In: Przeglad dermatologiczny. - ISSN 0033-2526. - Tom. 91, numer

specjalny (2004), s. 305.

MSEP 011032

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia - LINKESCH,

P.]
AFG25 The use of preparations containing glycyrhizinic acid in eczema

herpeticum therapy / Hana Zelenková, Jagienka Jautová, Júlia

Stracenská.

In: Journal of Cosmetic Dermatology. - 2 (2004), pp. 109-110.

MSEP 011035

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]


AFG26 Simple treatment of keratoses seborrhoeica multiplices - a highly

topical issue.

In: Journal of Cosmetic Dermatology. - 2 (2004), s. 110.

MSEP 011036

[ZELENKOVÁ, Hana - JAUTOVÁ, Jagienka - STRACENSKÁ, Júlia]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna