Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstváchPobieranie 1.19 Mb.
Strona7/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 4

BBA01 Dlouhodobá zdravotní a sociální ústavní péče / Zdeněk Kalvach...[et al.].

In: Geriatrie a gerontologie. - Praha : Grada Publishing, 2004. -

ISBN 80-247-0548-6. - S. 490-502.

MSEP 010780

[KALVACH, Zdeněk - JANEČKOVÁ, H. - BUREŠ, I. - HEGYI, Ladislav -

KOVAL, Štefan - PŘEHNAL, J.]
BBA02 Nemocniční geriatrická péče / Zdeněk Kalvach...[et al.].

In: Geriatrie a gerontologie. - Praha : Grada Publishing, 2004. -

ISBN 80-247-0548-6. - S. 473-489.

MSEP 010781

[KALVACH, Zdeněk - BUREŠ, I. - KOVAL, Štefan - KRAJČÍK, Š. -

PŘEHNAL, J.]


BBA03 Ubiquinone in Heart and Vascular Disease / N. S. Neki ... [et al.].

In: Antioxidants and cardiovascular disease. - ., 2004. - S.

150-179.

MSEP 011072

[NEKI, N. S. - SINGH, Ram B. - KARTIKEY, Kumar - MOSHIRI, Mahmood -

PELLA, Daniel - RASTOGI, Shanti S. - SRIVASTAV, Shiv S.L.]


BBA04 Modulators of Brain-Heart Nutritional Interactions / N.S. Nekl ...

[et al.].

In: Antioxidants and cardiovascular disease. - ., 2004. - S.

258-277.


MSEP 011071

[NEKL, N.S. - SINGH, Ram B. - KARTIKEY, Kumar - PELLA, Daniel -

RASTOGI, Shanti S.]
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

BBB01 Sociálno-ekonomické dôsledky reumatoidnej artritídy / Angela

Szilasiová, Želmíra Macejová.

In: Reumatológia v teórii a praxi. VI. - Martin : Osveta, 2004. -

S. 324-345.

MSEP 011070

[SZILASIOVÁ, Angela - MACEJOVÁ, Želmíra]
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Počet záznamov: 45

BCK01 Úvod do patofyziológie endokrinného systému / Roman Beňačka.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 74-91.

MSEP 010796

[BEŇAČKA, Roman]


BCK02 Poruchy vedomia / Roman Beňačka.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 53-59.

MSEP 010797

[BEŇAČKA, Roman]
BCK03 Úvod do patofyziológie nervového systému / Roman Beňačka.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 60-73.

MSEP 010811

[BEŇAČKA, Roman]
BCK04 Infertilita / J. Breza, Martin Hrivňák.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 224-234.

MSEP 011935

[BREZA, J. - HRIVŇÁK, Martin]


BCK05 Hypoxia / Peter Dombrovský...[et al.].

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 49-57.

MSEP 010902

[DOMBROVSKÝ, Peter - RÁCZ, Oliver - TOMORI, Zoltán - DONIČ, Viliam]

BCK06 Schizofrénia / Ivan Dóci, Jozef Kafka.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 161-169.

MSEP 010750

[DÓCI, Ivan - KAFKA, Jozef]


BCK07 Zneužívanie psychotropných látok / Ivan Dóci.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 186-195.

MSEP 010755

[DÓCI, Ivan]
BCK08 Mentálne zdravie / Jozef Kafka.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 37-76.

MSEP 010753

[KAFKA, Jozef - KOVANIČOVÁ, Milana]
BCK09 Gerontopsychiatria / Jozef Kafka, Erika Safková.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 238-248.

MSEP 010754

[KAFKA, Jozef - SAFKOVÁ, Erika]
BCK10 Samovraždy a samovražedné pokusy / Jozef Kafka, Eva Pálová.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 217-222.

MSEP 010756

[KAFKA, Jozef - PÁLOVÁ, Eva]
BCK11 Megavoltová rádioterapia / Valér Kováč.

In: Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky, rádiológie,

rádiodiagnostiky a rádioterapie v onkológii. - Bratislava :

Slovenská zdravotnícka univerzita, 2004. - S. 45-63.

MSEP 010645

[KOVÁČ, Valér]


BCK12 Vrodené poruchy metabolizmu / Eva Lovásová, Oliver Rácz.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 5-12.

MSEP 010890

[LOVÁSOVÁ, Eva - RÁCZ, Oliver]
BCK13 Poruchy acidobázickej rovnováhy / Eva Lovásová.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 109-115.

MSEP 010898

[LOVÁSOVÁ, Eva]
BCK14 Zobrazovacie vyšetrovacie metódy : Röntgenologické vyšetrovacie

metódy / Igor Milichovský, J. Ľupták, J. Kliment.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 38-60.

MSEP 010681

[MILICHOVSKÝ, Igor - ĽUPTÁK, J. - KLIMENT, J.]
BCK15 Choroby retroperitonea / Igor Milichovský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 202-206.

MSEP 010685

[MILICHOVSKÝ, Igor]


BCK16 Sexualita a sexuálne poruchy / Miroslav Murcko.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 208-216.

MSEP 010751

[MURCKO, Miroslav]
BCK17 Psychické poruchy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými

faktormi / Miroslav Murcko, Jozef Kafka.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 196-207.

MSEP 010752

[MURCKO, Miroslav - KAFKA, Jozef]


BCK18 Urologická diagnostika / Vincent Nagy, Michal Horňák.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 21-37.

MSEP 010680

[NAGY, Vincent - HORŇÁK, Michal]


BCK19 Biochemická diagnostika urologických ochorení / Vincent Nagy.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 75-77.

MSEP 010682

[NAGY, Vincent]


BCK20 Vrodené chyby močového a mužského pohlavného ústrojenstva / Vincent

Nagy.


In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 101-115.

MSEP 010683

[NAGY, Vincent]
BCK21 Poranenia urogenitálneho systému / Vincent Nagy.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 138-149.

MSEP 010684

[NAGY, Vincent]


BCK22 Ochorenia obsahu skróta / Vincent Nagy.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 207-211.

MSEP 010686

[NAGY, Vincent]


BCK23 Zápal, horúčka, stres a šok / František Ništiar, Peter Dombrovský.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 92-99.

MSEP 010896

[NIŠTIAR, František - DOMBROVSKÝ, Peter]
BCK24 Afektívne poruchy / Eva Pálová.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 145-160.

MSEP 010757

[PÁLOVÁ, Eva]
BCK25 Racionálna výživa, podvýživa a poruchy príjmu potravy / Oliver

Rácz, Daniela Kuzmová.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 13-18.

MSEP 010891

[RÁCZ, Oliver - KUZMOVÁ, Daniela]


BCK26 Metabolizmus stopových prvkov / Oliver Rácz, Anna Šipulová.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 19-25.

MSEP 010892

[RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ, Anna]
BCK27 Obezita / Oliver Rácz, Daniela Kuzmová.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 26-30.

MSEP 010893

[RÁCZ, Oliver - KUZMOVÁ, Daniela]
BCK28 Poruchy metabolizmu lipidov, ateroskleróza a ischemická choroba

srdca / Oliver Rácz.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 31-40.

MSEP 010894

[RÁCZ, Oliver]


BCK29 Diabetes mellitus / Oliver Rácz...[et al.].

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 41-52.

MSEP 010895

[RÁCZ, Oliver - KUZMOVÁ, Daniela - ŠIPULOVÁ, Anna - DOMBROVSKÝ,

Peter]
BCK30 Poruchy metabolizmu vody a elektrolytov, edémy / Oliver Rácz,

Magdaléna Riemerová.

In: Základy patologickej fyziológie. II. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový študijný materiál pre

študentov všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004.

- S. 100-108.

MSEP 010897

[RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna]
BCK31 Úvod do patologickej fyziológie / Oliver Rácz, Magdaléna Riemerová.

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 6-17.

MSEP 010899

[RÁCZ, Oliver - RIEMEROVÁ, Magdaléna]
BCK32 Fyzikálne príčiny porúch zdravia / Oliver Rácz, František Ništiar.

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 18-37.

MSEP 010900

[RÁCZ, Oliver - NIŠTIAR, František]
BCK33 Chemické látky exogénneho pôvodu ako príčiny chorôb / Oliver

Rácz...[et al.].

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 38-48.

MSEP 010901

[RÁCZ, Oliver - NIŠTIAR, František - TOMORI, Zoltán - KUCHTA, Milan

- LOVÁSOVÁ, Eva]
BCK34 Patogenéza chorôb z hľadiska genetiky a genomiky / Oliver Rácz,

František Ništiar.

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 58-79.

MSEP 010903

[RÁCZ, Oliver - NIŠTIAR, František]


BCK35 Starnutie / Oliver Rácz, Anna Šipulová.

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - ISBN

80-967446-2-3. - S. 80-93.

MSEP 010904

[RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ, Anna]
BCK36 Rehabilitácia v psychiatrickom ošetrovateľstve / Peter Takáč.

In: Mentálne zdravie, psychiatria a ošetrovateľstvo. - Košice :

Mercury, 2004. - ISBN 80-89203-01-9. - S. 262-266.

MSEP 011332

[TAKÁČ, Peter]
BCK37 Osobnosť a starnutie / Peter Takáč.

In: Rámce a roviny pastorálnej psychológie. - Košice, 2004. - ISBN

80-89138-18-7. - S. 123-135.

MSEP 011333

[TAKÁČ, Peter]
BCK38 Terminálne stavy a kardio-pulmonálno-cerebrálna resuscitácia /

Zoltán Tomori, Roman Beňačka, Viliam Donič.

In: Základy patologickej fyziológie. I. diel : študijný materiál

pre študentov ošetrovateľstva : doplnkový materiál pre študentov

všeobecného a zubného lekárstva. - Košice : Amicus, 2004. - S.

94-98.


MSEP 010812

[TOMORI, Zoltán - BEŇAČKA, Roman - DONIČ, Viliam]


BCK39 Zápalové ochorenia močového ústrojenstva a mužských pohlavných

orgánov / Ladislav Valanský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 116-125.

MSEP 010675

[VALANSKÝ, Ladislav]
BCK40 Nádory obličiek / Ladislav Valanský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 169-173.

MSEP 010676

[VALANSKÝ, Ladislav]


BCK41 Poruchy močenia u detí / Ladislav Valanský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 212-214.

MSEP 010677

[VALANSKÝ, Ladislav]


BCK42 Inkontinencia moču / Ladislav Valanský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -

ISBN 80-223-1907-4. - S. 215-216.

MSEP 010678

[VALANSKÝ, Ladislav]


BCK43 Gynekologická urológia / Ladislav Valanský.

In: Všeobecná a špeciálna urológia : pre poslucháčov lekárskych

fakúlt. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004. -
ISBN 80-223-1907-4. - S. 217-219.

MSEP 010679

[VALANSKÝ, Ladislav]
BCK44 Zdravie pre všetkých / Silvia Velková.

In: Komunitné ošetrovateľstvo. - Martin : Osveta, 2004. - ISBN

80-8063-155-7. - S. 46-49.

MSEP 010748

[VELKOVÁ, Silvia]
BCK45 Národný program podpory zdravia (NPPZ) / Silvia Velková.

In: Komunitné ošetrovateľstvo. - Martin : Osveta, 2004. - ISBN

80-8063-155-7. - S. 56-72.

MSEP 010749

[VELKOVÁ, Silvia]
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 12

BDE01 Bolestivé symptómy neznámej etiológie v orofaciálnej oblasti /

Ľubomír Javorský, Žaneta Macurová, Michaela Siváková.

In: Progresdent : časopis pro zubní lékaře a techniky. - Roč. 10,

č. 3 (2004), s. 20-22.

MSEP 011434

[JAVORSKÝ, Ľubomír - MACUROVÁ, Žaneta - SIVÁKOVÁ, Michaela]
BDE02 Osteoporóza alveolárnych výbežkov maxilly a mandibuly :

diagnostické metódy osteoporotických zmien / Ľubomír Javorský,

Žaneta Macurová.

In: Progresdent : časopis pro zubní lékaře a techniky. - Roč. 10,

č. 2 (2004), s. 20-23.

MSEP 011436

[JAVORSKÝ, Ľubomír - MACUROVÁ, Žaneta]
BDE03 Prejavy osteoporózy na kostiach tvárového skeletu / Ľubomír

Javorský, Žaneta Macurová.

In: Progresdent : časopis pro zubní lékaře a techniky. - Roč. 10,

č. 1 (2004), s. 16-19.

MSEP 011437

[JAVORSKÝ, Ľubomír - MACUROVÁ, Žaneta]


BDE04 Laserová technika v medicíne : Biofyzikálna podstata a možnosti

aplikácie / Žaneta Macurová, Ľubomír Javorský, Jaroslav Majerník.

In: Progresdent : časopis pro zubní lékaře a techniky. - Roč. 10,

č. 4 (2004), s. 22-25.

MSEP 011433

[MACUROVÁ, Žaneta - JAVORSKÝ, Ľubomír - MAJERNÍK, Jaroslav]


BDE05 Terapia slizničných zmien vznikajúcich ako následok nevyhovujúcich

protetických prác / Žaneta Macurová, Ľubomír Javorský.

In: Quintessenz : mezinárodní odborný časopis pro zubní lékaře a

zubní techniky. - ISSN 1210-017X. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 30-34.

MSEP 011435

[MACUROVÁ, Žaneta - JAVORSKÝ, Ľubomír]


BDE06 Pneumatúria ako dôsledok asymptomatickej divertikulitídy / Dušan

Martinčok...[et al.].

In: Rozhledy v chirurgii : celostátní odborný časopis České

chirurgické společnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti. -

ISSN 0035-9351. - Roč. 83, č. 4 (2004), s. 181-184.

MSEP 010105

[MARTINČOK, Dušan - VAJÓ, Július - JEGER, Tomáš - KMECOVÁ, D.]
BDE07 Hematúria v pediatrickej praxi / Ľudmila Podracká, László Kovács.

In: Česko - slovenská pediatrie : časopis české a slovenské

pediatrické společnosti. - ISSN 0069-2328. - Roč. 59, č. 5 (2004),

s. 249-255.

MSEP 010081

[PODRACKÁ, Ľudmila - KOVÁCS, László]


BDE08 Klasifikačné systémy impaktovaných dolných tretích molárov /

Vladimíra Schwartzová...[et al.].

In: Praktické zubní lékařství. - Roč. 52, č. 4 (2004), s. 113-118.

MSEP 010286

[SCHWARTZOVÁ, Vladimíra - KYSEĽ, Marián - KAIFEROVÁ, Jana - KÁRTIK,

Peter]
BDE09 Neurologické prejavy Susacovho syndrómu / Jarmila Szilasiová,

Eleonóra Klímová.

In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých

a slovenských neurologů a neurochirurgů. - ISSN 1210-7859. - Roč.

67/100, č. 6 (2004), s. 469-471.

MSEP 010881

[SZILASIOVÁ, Jarmila - KLÍMOVÁ, Eleonóra]


BDE10 Syndróm androgénnej insenzitivity / Silvia Toporcerová...[et al.].

In: Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické

společnosti. - ISSN 1210-7832. - Roč. 69, č. 5 (2004), s. 401-408.

MSEP 010674

[TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander - HREDZÁK, Radomír - ADAM,

Jozef Jr.]


BDE11 Infekcie u detí zapríčinené kvasinkami rodu Candida / S. Virágová,

Erik Dorko, Emil Pilipčinec.

In: Česko - slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské

pediatrické společnosti. - ISSN 0069-2328. - Roč. 59, č. 11 (2004),

s. 575-588.

MSEP 010612

[VIRÁGOVÁ, S. - DORKO, Erik - PILIPČINEC, Emil]
BDE12 Renín-angiotenzínový systém: molekulárna biológia / Jozef

Židzik...[et al.].

In: Československá fyziologie : biomedicínsky časopis : časopis

české fyziologické společnosti. - ISSN 1210-6313. - Roč. 53, č. 4

(2004), s. 142-151.

MSEP 010721

[ŽIDZIK, Jozef - ŠALAGOVIČ, Ján - FLEISCHER, Branislav - KALINA,

Ivan]
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisochPočet záznamov: 76

BDF01 Onkogynekologické ochorenia vo vyššom veku / Jozef Adam...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 11,

marec (2004), s. 34-35.

MSEP 009966

[ADAM, Jozef - MIKULOVÁ, Mária - OSTRÓ, Alexander - ADAM, Alojz -

JACINOVÁ, Anna - SAKSUN, Ladislav]
BDF02 Prekancerózy a rizikové faktory karcinómu endometria / Jozef

Adam...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 40

(2004), s. 12-13.

MSEP 010641

[ADAM, Jozef Jr. - TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander - SAKSUN,

Ladislav - ADAM, Alojz]
BDF03 Prekancerózy krčka maternice / Jozef Adam...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 40

(2004), s. 4-5.

MSEP 010642

[ADAM, Jozef Jr. - TOPORCEROVÁ, Silvia - OSTRÓ, Alexander - SAKSUN,

Ladislav - JACINOVÁ, Anna]


BDF04 Mimokožné infekcie vyvolané kvasinkami rodu Malassezia / Zuzana

Baranová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 1 (2004), s.

25-27.

MSEP 010170[BARANOVÁ, Zuzana]
BDF05 Chorobnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu rómskej

populácie / Izabela Bertková, Darina Petrášová.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 11-12

(2004), s. 332-334.

MSEP 010534

[BERTKOVÁ, Izabela - PETRÁŠOVÁ, Darina]
BDF06 Cholelitiáza / Juraj Bober.

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 65.

MSEP 010206

[BOBER, Juraj]


BDF07 Syphilis congenita - vzácny prípad plakopatie a fetopatie v

kombinácii s cytomegalovírusovou infekciou / Želmíra Čontofalská,

František Gmitter, Andrej Böör, Mária Kovaľová.

In: DERMA 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,

estetickej dermatológie a kozmetiky. - Roč. IV, č. 2-3 (2004), s.

18-20.


MSEP 010849

[ČONTOFALSKÁ, Želmíra - GMITTER, František - BÖÖR, Andrej -

KOVAĽOVÁ, Mária]
BDF08 Vek nad 35 rokov a invazívna prenatálna diagnostika / Róbert

Dankovčík...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 10-11.

MSEP 009765

[DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter - LAZÁR, Igor

- ADAM, Jozef - CISÁRIK, František - MECHÍROVÁ, V. jr.]
BDF09 Teória Lydie Hallovej / Lucia Dimunová, Gabriela Hrisenková.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 12 (2004),

s. 18.

MSEP 010716[DIMUNOVÁ, Lucia - HRISENKOVÁ, Gabriela]
BDF10 Úvod k imunohistochemickým metódam / Iveta Domoráková, Eva

Mechírová, Marianna Feriková.

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

1 (2004), s. 24-25.

MSEP 009950

[DOMORÁKOVÁ, Iveta - MECHÍROVÁ, Eva - FERIKOVÁ, Marianna]


BDF11 Q horúčka - výskyt na Slovensku a v Čechách / Erik Dorko, Lýdia

Čisláková.

In: Slovenský veterinársky časopis. - ISSN 1335-0099. - Roč. 29, č.

5 (2004), s. 26-28.

MSEP 010624

[DORKO, Erik - ČISLÁKOVÁ, Lýdia]


BDF12 Q horúčka - história a etiologický agens / Erik Dorko, Lýdia

Čisláková.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 11-12

(2004), s. 358-362.

MSEP 010625

[DORKO, Erik - ČISLÁKOVÁ, Lýdia]
BDF13 Zneužívanie psychotropných látok a násilie v rodine v USA / Ivan

Dóci, P. Pavlov.

In: Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor). -

ISSN 0862-0350. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 37-45.

MSEP 010729

[DÓCI, Ivan - PAVLOV, P.]


BDF14 Zneužívanie alkoholu a nelegálnych psychotropných látok ako

sociálny problém / Ivan Dóci, Mária Kovářová, P. Pavlov.

In: Alkoholizmus a drogové závislosti : (protialkoholický obzor). -

ISSN 0862-0350. - Roč. 39, č. 4-5 (2004), s. 237-248.

MSEP 010734

[DÓCI, Ivan - KOVÁŘOVÁ, Mária - PAVLOV, P.]


BDF15 Intraorálny rádiodiagnostický popis korunky zuba / Eugen

Ďurovič...[et al.].

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 1 (2004), s. 11-14.

MSEP 009624

[ĎUROVIČ, Eugen - FRANKOVIČ, Koloman - ĽAPINOVÁ, Katarína - BODNÁR,

Ondrej - BODNÁROVÁ, Marta]
BDF16 Modifikovaný Björnovej a Holmbergov index resorpcie alveolárnej

kosti v analýzach ortopantomogramov / Eugen Ďurovič...[et al.].

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 2 (2004), s. 20-22.

MSEP 010353

[ĎUROVIČ, Eugen - KLEMOVÁ, J. - SLOVINSKÁ, Silvia - JENČA, Andrej -

HREHOROVÁ, Janka]
BDF17 Halitosis, pseudohalitosis, halitofóbia / Anton Farkaš, Eugen

Ďurovič.


In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 1 (2004), s. 30-32.

MSEP 009621

[FARKAŠ, Anton - ĎUROVIČ, Eugen]


BDF18 Zmysel bolesti a utrpenia / Ľubica Fedáková, Mária Zamboriová.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 9 (2004),

s. 25.

MSEP 010381[FEDÁKOVÁ, Ľubica - ZAMBORIOVÁ, Mária]
BDF19 Štruktúra fyziologického spánku dospelých / Eva Feketeová, Mária

Tormašiová, Roman Beňačka.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 1-2 (2004),

s. 59-62.

MSEP 010037

[FEKETEOVÁ, Eva - TORMAŠIOVÁ, Mária - BEŇAČKA, Roman]
BDF20 Rekurentná hypersomnia - kazuistika / Eva Feketeová, Mária

Tormašiová.

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 2 (2004), s.

57-59.


MSEP 010157

[FEKETEOVÁ, Eva - TORMAŠIOVÁ, Mária]


BDF21 Súčasný stav poznatkov o patogenéze Alzheimerovej choroby a

možnosti jej ovplyvnenia / Zuzana Gdovinová.

In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč. 4, č. 7-8 (2004), s.

437-440.


MSEP 010739

[GDOVINOVÁ, Zuzana]


BDF22 Idiopatický hirzutizmus / Andrea Grešová...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 12-13.

MSEP 009766

[GREŠOVÁ, Andrea - OSTRÓ, Alexander - SAKSUN, Ladislav -

TOPORCEROVÁ, Silvia]


BDF23 Malígne nádory vulvy / Andrea Grešová, Alexander Ostró, Anna

Jacinová.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 40

(2004), s. 15.

MSEP 010663

[GREŠOVÁ, Andrea - OSTRÓ, Alexander - JACINOVÁ, Anna]


BDF24 Štúdia NEXT na Slovensku / Alžbeta Hanzlíková, Mária Kovářová, H.

M. Hasselhorn.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 9 (2004),

s. 4-5.


MSEP 010394

[HANZLÍKOVÁ, Alžbeta - KOVÁŘOVÁ, Mária - HASSELHORN, H. M.]


BDF25 Ako postupovať pri prevencii infekčnej endokarditídy v detskom

veku? / Juraj Hedvig...[et al.].

In: Kardiológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 235-238.

MSEP 011144

[HEDVIG, Juraj - HREBÍK, M. - PODRACKÁ, Ľudmila - VRŠANSKÁ, Viera]
BDF26 Metallothioneins and zinc: their functions and interactions /

Emília Hijová.

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 5-6 (2004), s. 230-234.

MSEP 010377

[HIJOVÁ, Emília]


BDF27 Makrolidy - čo ovplyvňuje ich klinickú účinnosť a rezistenciu? /

Pavol Jarčuška.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 2

(2004), s. 8.

MSEP 010965

[JARČUŠKA, Pavol]


BDF28 Zelený zákal vás môže pripraviť o zrak / Tomáš Juhás.

In: Dôvera : časopis Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera. - Jún

(2004), s. 16.

MSEP 010790

[JUHÁS, Tomáš]
BDF29 Katarakta, alebo sivý starecký zákal / Tomáš Juhás.

In: Dôvera : časopis Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera. -

November (2004), s. 23.

MSEP 010791

[JUHÁS, Tomáš]
BDF30 K otázke osobnosti: základné konštrukcie, metodológia, dynamická

štruktúra osobnosti / Jozef Kafka, Milana Kovaničová, Eva Pálová.

In: Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - Roč. 11, č. 1

(2004), s. 14-21.

MSEP 010136

[KAFKA, Jozef - KOVANIČOVÁ, Milana - PÁLOVÁ, Eva]


BDF31 Psychosociálne aspekty v správaní pacientov s kardiovaskulárnymi

chorobami / Martina Komová, Lucia Dimunová.

In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - ISSN

1335-5090. - Roč. 10, č. 1 (2004), s. 18-19.

MSEP 010288

[KOMOVÁ, Martina - DIMUNOVÁ, Lucia]


BDF32 Reforma zdravotníctva a korene ageizmu alebo stará generácia ako

menšina vo vlastnom štáte / Štefan Koval.

In: Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. -

ISSN 1335-1850. - Roč. X, č. 3 (2004), s. 99-105.

MSEP 010378

[KOVAL, Štefan]


BDF33 Ideme do Európskej únie: aj v kvalite života? / Štefan Kujaník,

Marián Sninčák.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 5-6 (2004),

s. 149-153.

MSEP 010080

[KUJANÍK, Štefan - SNINČÁK, Marián]
BDF34 Ideme do Európy: aj v zdravotníctve? / Štefan Kujaník, Marián

Sninčák.


In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 3-4 (2004),

s. 117-121.

MSEP 010083

[KUJANÍK, Štefan - SNINČÁK, Marián]
BDF35 Terapia intoxikácií paracetamolom / Milan Kurák...[et al.].

In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 53, č. 6 (2004), s.

237-239.

MSEP 010630

[KURÁK, Milan - PISARČÍKOVÁ, Mária - ČERNÁKOVÁ, A. - PARILÁK, Tomáš

- HEDVIG, J.]


BDF36 Medikamentózna supresia ovariálneho hyperandrogenizmu / Igor Lazár,

Alexander Ostró, Silvia Toporcerová.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 14-16.

MSEP 009770

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]


BDF37 Stimulácia ovulácie pri PCOS / Igor Lazár, Alexander Ostró, Silvia

Toporcerová.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 22-23.

MSEP 009771

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia]


BDF38 Rehabilitácia svalov panvového dna pri inkontinencii moču / Igor

Lazár, Alexander Ostró, Peter Urdzík, Róbert Dankovčík.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 16

(2004), s. 24-25.

MSEP 010029

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter - DANKOVČÍK, Róbert]


BDF39 Negynekologické malignity v gravidite / Igor Lazár...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 40

(2004), s. 10-11.

MSEP 010643

[LAZÁR, Igor - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter - DANKOVČÍK, Róbert

- SAKSUN, Ladislav]


BDF40 Problém sarkómov maternice / Igor Lazár...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 40

(2004), s. 6-8.

MSEP 010644

[LAZÁR, Igor - DANKOVČÍK, Róbert - OSTRÓ, Alexander - URDZÍK, Peter

- SAKSUN, Ladislav]


BDF41 Lieky v gravidite / Anna Linková, Lívia Kipikašová.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 7-8 (2004),

s. 206-209.

MSEP 010875

[LINKOVÁ, Anna - KIPIKAŠOVÁ, Lívia]


BDF42 Diagnostika ochorení temporomandibulárneho kĺbu v stomatologickom

kresle. Súborný referát / Zuzana Lišková, Milan Kotráň.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 14-16.

MSEP 011013

[LIŠKOVÁ, Zuzana - KOTRÁŇ, Milan]


BDF43 Melkersson - Rosenthalov syndróm (MRS) : (Cheilitis granulomatosa,

Miescher - Melkersson - Rosenthalov syndróm) / Žaneta Macurová,

Eugen Ďurovič.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 23-24.

MSEP 010341

[MACUROVÁ, Žaneta - ĎUROVIČ, Eugen]
BDF44 Prejavy fuzospirochétovej infekcie u imunosuprimovaných pacientov /

Žaneta Macurová, Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 19-21.

MSEP 010555

[MACUROVÁ, Žaneta - ĎUROVIČ, Eugen - VODRÁŽKA, Ján]


BDF45 Komparácia terapeutických prístupov v liečbe slizničných

hyperplastických zmien / Žaneta Macurová, Ľubomír Javorský.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 2 (2004), s. 18-19.

MSEP 011432

[MACUROVÁ, Žaneta - JAVORSKÝ, Ľubomír]


BDF46 Mechanizmy účinku fotodynamicky aktívnej látky hypericínu /

Ladislav Mirossay...[et al.].

In: Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej

spoločnosti SLS. - ISSN 1335-0579. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 30-35.

MSEP 010874

[MIROSSAY, Ladislav - MOJŽIŠ, Ján - MIŠKOVSKÝ, Pavol - MIROŠŠAY,

Andrej]
BDF47 Farmakogenetika MDR1/ABCB1 génu a jeho vplyv na farmakoterapiu /

Andrej Miroššay, Ladislav Mirossay.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 41

(2004), s. 16-17.

MSEP 011275

[MIROŠŠAY, Andrej - MIROSSAY, Ladislav]


BDF48 Odôvodnenie potreby merania dĺžky koreňových kanálov / Nikola

Mitrová...[et al.].

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 12-13.

MSEP 010340

[MITROVÁ, Nikola - SLÁVIK, Ján - LACKOVÁ, Adriana - JENČA, Andrej]


BDF49 Elektronické meranie dĺžky koreňových kanálov : Súborný referát -

2. časť / Nikola Mitrová, Ján Slávik, Andrej Jenča.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 4 (2004), s. 14-16.

MSEP 010554

[MITROVÁ, Nikola - SLÁVIK, Ján - JENČA, Andrej]


BDF50 Syndróm polycystických ovárií / Alexander Ostró, Radomír Hredzák,

Silvia Toporcerová.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 20-21.

MSEP 009762

[OSTRÓ, Alexander - HREDZÁK, Radomír - TOPORCEROVÁ, Silvia]


BDF51 Hormonálna liečba mastodýnie / Alexander Ostró...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 8.

MSEP 009769

[OSTRÓ, Alexander - SAKSUN, Ladislav - GREŠOVÁ, Andrea - NEVICKÁ,

Danka - ŠOLTÉSOVÁ, Zuzana]


BDF52 Liposukcia ako súčasť liečby lipodystrofie / Miloš Petráš, Štefan

Guzanin, Marianna Zábavníková.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskej

lekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 7-8 (2004),

s. 228-232.

MSEP 010287

[PETRÁŠ, Miloš - GUZANIN, Štefan - ZÁBAVNÍKOVÁ, Marianna]
BDF53 Nové liekové formy dezmopresínu v liečbe nočnej enurézy / Ľudmila

Podracká.

In: Terapia : časopis pre ambulantných lekárov. - 4 (2004), s. 35,

37.


MSEP 010161

[PODRACKÁ, Ľudmila]


BDF54 Výskyt reaktívnej artritídy po enterálnych infekciách / Ľuba

Poracká, Marta Kmeťová, Ivan Schréter, Bartolomej Magyar, Robert

Magyar.

In: Slovenský lekár : časopis rodinnej medicíny a Slovenskejlekárskej komory. - ISSN 1335-0234. - Roč. 14.(28.), č. 5-6 (2004),

s. 165-167.

MSEP 010798

[PORACKÁ, Ľuba - KMEŤOVÁ, Marta - SCHRÉTER, Ivan - MAGYAR,

Bartolomej - MAGYAR, Robert]
BDF55 Význam oxidačného stresu v patobiochémii cievnych komplikácií

diabetes mellitus / Oliver Rácz, Anna Šipulová, Eva Lovásová.

In: Diabetik : odborná príloha pre lekárov. - Roč. 2, č. 4 (2004),

s. 6-12.


MSEP 010848

[RÁCZ, Oliver - ŠIPULOVÁ, Anna - LOVÁSOVÁ, Eva]


BDF56 Extragenitálna endometrióza / Ladislav Saksun...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 9-10.

MSEP 009763

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK, Róbert -

ŠOLTÉSOVÁ, Zuzana]


BDF57 Hyperplázia a karcinóm endometria pri nadprodukcii androgénov /

Ladislav Saksun...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 13-14.

MSEP 009764

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - LAZÁR, Igor - BODNÁR, Jozef]


BDF58 Vyšetrovanie prsníkov a skríning karcinómu prsníka / Ladislav

Saksun, Alexander Ostró, Silvia Toporcerová, Jozef Adam.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 17

(2004), s. 23.

MSEP 010120

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - TOPORCEROVÁ, Silvia - ADAM,

Jozef Jr.]
BDF59 K epidemiológii karcinómu prsníka / Ladislav Saksun, Alexander

Ostró, Jozef Adam, Róbert Dankovčík.

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 32

(2004), s. 18, 20.

MSEP 010306

[SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - ADAM, Jozef Jr. - DANKOVČÍK,

Róbert]
BDF60 Kaposiho sarkóm ako oportunný nález u pacientov s AIDS / Silvia

Slovinská, Eugen Ďurovič.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 1 (2004), s. 26-27.

MSEP 009623

[SLOVINSKÁ, Silvia - ĎUROVIČ, Eugen]


BDF61 Infekcie vyvolané cytomegalovírusom / Silvia Slovinská, Eugen

Ďurovič, Andrea Vödrösová.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 3 (2004), s. 17-19.

MSEP 010339

[SLOVINSKÁ, Silvia - ĎUROVIČ, Eugen - VÖDRÖSOVÁ, Andrea]


BDF62 Pozícia inhibítorov ACE v liečbe hypertenzie a cilazapril / Marián

Sninčák.


In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 20

(2004), s. 22-24.

MSEP 011048

[SNINČÁK, Marián]


BDF63 Acute toxicity of propafenone in a case of suicidal attempt /

Branislav Stančák ... [et al.].

In: Bratislavské lekárske listy : Bratislava Medical Journal. -

ISSN 0006-9248. - Roč. 105, č. 1 (2004), s. 14-17.

MSEP 010152

[STANČÁK, Branislav - MARKOVIČ, P. - RAJNIČ, Alojz - PETRÍKOVÁ, V.]


BDF64 Pokročilé a exulcerované karcinómy mliečnej žľazy / M.

Stebnický...[et al.].

In: Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej

spoločnosti. - ISSN 1336-5975. - Roč. I, č. 1 (2004), s. 18-21.

MSEP 010746

[STEBNICKÝ, M. - VAJÓ, Július - BÖÖR, Andrej - TONCR, Ivo -

ANDRAŠINA, Igor - POTOCKÁ, Eva]
BDF65 Psychosociálne aspekty bolesti / Renáta Suchanová, Libuša

Tirpáková, Mária Sováriová Soósová, Mária Zamboriová.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 10 (2004),

s. 22-24.

MSEP 010574

[SUCHANOVÁ, Renáta - TIRPÁKOVÁ, Libuša - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária -

ZAMBORIOVÁ, Mária]
BDF66 Starostlivosť o telesne postihnutých / Jana Sušinková.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Roč. III, č. 2

(2004), s. 9.

MSEP 009761

[SUŠINKOVÁ, Jana]
BDF67 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o starých ľudí / Jana

Sušinková.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 9 (2004),

s. 26-27.

MSEP 010289

[SUŠINKOVÁ, Jana]


BDF68 Budúce ošetrovateľky na odbornej stáži v Nemecku / Gabriela

Štefková, Jana Drábiková.

In: Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo,

sociálne služby a farmáciu. - Roč. IX/LIII, č. 3 (2004).

MSEP 011256

[ŠTEFKOVÁ, Gabriela - DRÁBIKOVÁ, Jana]


BDF69 Chronobiologické aspekty klinickej kardiológie. 1. časť / Pavol

Švorc, Jozef Gonsorčík, Katarína Kassayová.

In: Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba. - ISSN

1335-2253. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 37-41.

MSEP 010535

[ŠVORC, Pavol - GONSORČÍK, Jozef - KASSAYOVÁ, Katarína]


BDF70 Návykové látky a ich užívanie adolescentmi / Libuša Tirpáková,

Renáta Suchanová, Mária Sováriová Soósová.

In: Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. - Č. 9 (2004),

s. 18-20.

MSEP 010575

[TIRPÁKOVÁ, Libuša - SUCHANOVÁ, Renáta - SOVÁRIOVÁ SOÓSOVÁ, Mária]


BDF71 Glitazóny - nová skupina antidiabetík s pleiotropným účinkom na

prejavy inzulínovej rezistencie / Ivan Tkáč.

In: Diabetik : odborná príloha pre lekárov. - Roč. 2, č. 2 (2004),

s. 4-7.


MSEP 010124

[TKÁČ, Ivan]


BDF72 Diagnostika a liečba neplodnosti / Silvia Toporcerová...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 4-6.

MSEP 009768

[TOPORCEROVÁ, Silvia - HREDZÁK, Radomír - OSTRÓ, Alexander -

ŽDILOVÁ, V. - LAZÁR, Igor]


BDF73 Diferenciálna diagnostika nespavosti / Mária Tormašiová.

In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 2, č. 3 (2004), s. 10-11.

MSEP 010166

[TORMAŠIOVÁ, Mária]


BDF74 Poruchy spánku z pohľadu neurológa / Mária Tormašiová.

In: Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. -

Č. 3 (2004), s. 175-178.

MSEP 010538

[TORMAŠIOVÁ, Mária]
BDF75 Autotransfúzia v pôrodníctve / Peter Urdzík...[et al.].

In: Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Č. 8

(2004), s. 7.

MSEP 009767

[URDZÍK, Peter - SAKSUN, Ladislav - OSTRÓ, Alexander - DANKOVČÍK,

Róbert - LAZÁR, Igor]


BDF76 Infekcie vyvolané vírusom Epsteina a Bárrovej / Andrea Vödrösová,

Eugen Ďurovič, Silvia Slovinská.

In: Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. - Roč.

14, č. 2 (2004), s. 36-38.

MSEP 010354

[VÖDRÖSOVÁ, Andrea - ĎUROVIČ, Eugen - SLOVINSKÁ, Silvia]Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna