Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach Lekárska fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab,aba,abb) Počet záznamov: 4


BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkochPobieranie 1.19 Mb.
Strona8/8
Data29.04.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

(konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

BEC01 Zanedbávání a týrání seniorů (elder abuse) / Zdeněk Kalvach, Štefan

Koval.

In: Geriatrie a gerontologie. - Praha : Grada Publishing, 2004. -ISBN 80-247-0548-6. - S. 352-361.

MSEP 010379

[KALVACH, Zdeněk - KOVAL, Štefan]
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch

(konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 5

BED01 Amisulprid (Solian) zvyšuje kvalitu života u pacientov so

schizofréniou / Ivan Dóci, Mária Kovářová.

In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. -

Martin : Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska

fakulta Martin, 2004. - ISBN 80-88866-29-4. - S. 303-305.

MSEP 010109

[DÓCI, Ivan - KOVÁŘOVÁ, Mária]


BED02 Abúzus, škodlivé užívanie alebo závislosť od alkoholu? / Ivan Dóci,

Mária Kovářová.

In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. -

Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - ISBN

80-7159-146-7. - S. 115-117.

MSEP 010570

[DÓCI, Ivan - KOVÁŘOVÁ, Mária]
BED03 Metabolický syndróm / Iwar Klimeš, Elena Šeböková, Ivan Tkáč.

In: Všeobecná a klinická endokrinológia. - Bratislava : AEP, 2004.

- ISBN 80-88880-58-0. - S. 610-613.

MSEP 011321

[KLIMEŠ, Iwar - ŠEBÖKOVÁ, Elena - TKÁČ, Ivan]
BED04 Markery chronického zápalu u detí s urémiou / Ľudmila

Podracká...[et al.].

In: Diagnostika a terapia v pediatrii : zborník prác z vedeckej

konferencie Galandov deň 2004, Martin. - Martin, 2004. - S. 16-18.

MSEP 010760

[PODRACKÁ, Ľudmila - ŠEBEKOVÁ, K. - ŠAŠINKA, Anton Miroslav -

HEIDLAND, A.]
BED05 Dysfunkcia dolných močových ciest / Ladislav Valanský.

In: Nefrológia : zväzok 1. - Bratislava : Herba, spol. s r. o.,

2004. - ISBN 80-89171-03-6. - S. 607-612.

MSEP 010673

[VALANSKÝ, Ladislav]
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie..)

Počet záznamov: 3

BFA01 Genotoxic activity of ambient air pollution in three european

cities: Prague, Košice and Sofia; an in vitro study / A.

Gábelová...[et al.].

In: Using Science to Solve Environmental Health Problems;

Recognizing the Importance of tomorrow's leaders to identify

appropriate solutions : an International Conference in Prague,

Czech Republic, Prague Municipal House, October 24-27, 2004. -

Praha, 2004. - S. 18.

MSEP 010588

[GÁBELOVÁ, A. - VALOVIČOVÁ, Z. - BINKOVÁ, Blanka - ŠRÁM, R.J. -

SINGH, Rajinder - KAUR, Balvinder - KALINA, Ivan - POPOV, Todor A.

- FARMER, P. B.]
BFA02 Effect of PAHs in complex mixtures on biomarkers of effect / Ivan

Kalina, Jozef Židzik, Ján Šalagovič.

In: Using Science to Solve Environmental Health Problems;

Recognizing the Importance of tomorrow's leaders to identify

appropriate solutions : an International Conference in Prague,

Czech Republic, Prague Municipal House, October 24-27, 2004. -

Praha, 2004. - S. 27-28.

MSEP 010587

[KALINA, Ivan - ŽIDZIK, Jozef - ŠALAGOVIČ, Ján]
BFA03 Klinický profil tretieho molára predpovedajúci najväčšie riziko

vzniku perikoronitídy u našich pacientov / Vladimíra Schwartzová,

Dušan Beluš, Marián Kyseľ, Lucia Kovácsová.

In: V. Jindřichohradecké dny : 23.-24.4.2004 : abstrakta. -

Jindřichův Hradec, 2004. - S. 18-19.

MSEP 010121

[SCHWARTZOVÁ, Vladimíra - BELUŠ, Dušan - KYSEĽ, Marián - KOVÁCSOVÁ,

Lucia]BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie..)

Počet záznamov: 8

BFB01 Sú gravidity rómskych žien medicínskym problémom? / K. Dianišková,

Peter Suchánek, Božena Fialová, K. Sovová, Štefan Lukačín.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011065

[DIANIŠKOVÁ, K. - SUCHÁNEK, Peter - FIALOVÁ, Božena - SOVOVÁ, K. -

LUKAČÍN, Štefan]


BFB02 Sérový AFP versus triplle test v prenatálnom skríningu

chromozomálnych malformácií plodov / Božena Fialová, K. Dianišková,

Peter Suchánek, Štefan Lukačín, E. Žemberová.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011063

[FIALOVÁ, Božena - DIANIŠKOVÁ, K. - SUCHÁNEK, Peter - LUKAČÍN,

Štefan - ŽEMBEROVÁ, E.]


BFB03 Zriedkavá zlomenina členkovej kosti - kazuistika a referát / P.

Horváth...[et al.].

In: II. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2nd Visegrad

Congress on Sports Medicine : 9. - 11. septembra 2004, Trenčianske

Teplice, Slovensko : program a abstrakty. - ., 2004.

MSEP 010927

[HORVÁTH, P. - KOLESÁR, E. - VITKOVSKÝ, Jozef - BOHUŠ, Branislav -

PRAMUK, Igor]


BFB04 Endometriálny karcinóm - vzťah postihnutia lymfatických uzlín ku

štádiu ochorenia / Štefan Lukačín, M. Hoppan.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011064

[LUKAČÍN, Štefan - HOPPAN, M.]


BFB05 Sinus erogenitalis - operácia v novorodeneckom veku / Štefan

Lukačín...[et al.].

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011067

[LUKAČÍN, Štefan - CSICSAIOVÁ, K. - ZIMOVÁ, Nóra - DRAHOVSKÝ,

Vladimír - BÖSZÖRMENYI, Peter - KUBÍKOVÁ, Mária - PISARČÍKOVÁ,

Mária]
BFB06 Je CIN III bezpečnou diagnózou? / Štefan Lukačín.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011068

[LUKAČÍN, Štefan]


BFB07 Intraamiálna transabdominálna infúzia antibiotika po predčasnom

odtoku plodovej vody / B. Murín...[et al.].

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej

spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011066

[MURÍN, B. - BÖSZÖRMENYI, Peter - LUKAČÍN, Štefan - FIALOVÁ, Božena

- SUCHÁNEK, Peter]
BFB08 Akútne urologické príhody v gravidite / Peter Suchánek, K.

Dianišková, Štefan Lukačín, Vladimír Kraus, Božena Fialová, B.

Murín.

In: XI. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej


spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti s medzinárodnou

účasťou : Banská Bystrica, 27.-29.5.2004 : abstrakty. - Banská

Bystrica, 2004.

MSEP 011062

[SUCHÁNEK, Peter - DIANIŠKOVÁ, K. - LUKAČÍN, Štefan - KRAUS,

Vladimír - FIALOVÁ, Božena - MURÍN, B.]

- -


Pobieranie 1.19 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna