Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i PolitologicznychPobieranie 21.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.72 Kb.

Uniwersytet Łódzki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Kierunek/ Specjalność

TYTUŁ PRACY

Imię i Nazwisko

Nr albumu:

Praca napisana w Katedrze / Zakładzie

Pod kierunkiem

(Nazwisko promotora)

Łódź 20..


Łódź, dn. ..........................................

Imię i Nazwisko

Nr albumu:

Kierunek: ..........................................,

specjalność ..........................................

Wydział Studiów Międzynarodowych i

Politologicznych

Uniwersytet ŁódzkiSzanowny(a) Pan(i) Dziekan

Oświadczenie

Oświadczam, że złożona przeze mnie praca licencjacka/magisterska, kończąca studia pt.: ................................................................................................................, jest moim samodzielnym opracowaniem. Oznacza to, że nie zlecałem/am opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałem/am tej rozprawy lub jej części z prac innych osób.

................................................

(podpis)


Łódź, dn. ..........................................

Imię i Nazwisko

Nr albumu:

Kierunek: ..........................................,

specjalność ..........................................

Wydział Studiów Międzynarodowych i

Politologicznych

Uniwersytet ŁódzkiSzanowny(a) Pan(i) Dziekan

Oświadczenie

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy magisterskiej / licencjackiej pt.: ................................................................................................................

................................................

(podpis)


Łódź, dn. ..........................................

Imię i Nazwisko

Nr albumu:

Kierunek: ..........................................,

specjalność ..........................................

Wydział Studiów Międzynarodowych i

Politologicznych

Uniwersytet ŁódzkiSzanowny(a) Pan(i) Dziekan

Oświadczenie

Oświadczam, o zgodności zawartości danych na nośniku elektronicznym z przedstawionym wydrukiem pracy dyplomowej.

………………………………….

(podpis)


Łódź, dn. ..........................................

Imię i Nazwisko promotoraSzanowny(a) Pan(i) Dziekan

Oświadczenie

Oświadczam, że złożona przez Panią/Pana …………………………………….. praca licencjacka/magisterska, kończąca studia pt.: ………………………………………………………………………………………………… spełnia wymagania kierunkowe dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i została przeze mnie przyjęta jako praca zaliczająca seminarium licencjackie/magisterskie.

................................................

podpis promotoraW
ydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź, Polska; tel. (48 42) 635 42 65, faks (48 42) 66 55 687
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: interul@uni.lodz.pl


Pobieranie 21.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna