Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPobieranie 222.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar222.75 Kb.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

X. Europejska Konferencja Naukowa
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
EUROPA XXI. wieku

Nowe Państwa Członkowskie UE.
Bilans doświadczeń i najważniejsze wyzwania

4-5 lutego 2010 r., Collegium Polonicum, Słubice


Ramowy Program Konferencji

4 lutego 2010 r.

Godz. 08:00 – 09:00 - śniadanie, breakfast


Godz. 10.15 - 10.30 - otwarcie konferencji, Opening

Godz. 10.30 – 12.00 - Obrady plenarne, plenary sessionGodz. 12.00 – 12.30 - przerwa na kawę, coffee break

Godz. 12.30 – 14.00 - Obrady plenarne, plenary session

Godz. 14.00 – 15.15 - przerwa na obiad, lunch

Godz. 15.15 – 16.45 - Obrady plenarne, plenary sessionGodz. 16:45 – 17.15 - przerwa na kawę, coffee break

Praca w zespołach


Godz. 17.15 – 19:00 - Praca w zespołach, sessions

Godz. 17.15 - Zebranie zarządu głównegoPolskiego Towarzystwa Nauk politycznych (sala 102, I piętro)

Godz. 19:15 - kolacja, dinner


5 lutego 2010 r.

Godz. 07.30 – 08.45 - śniadanie, breakfast


Praca w zespołach

Godz. 09.00 – 10.45 - Praca w zespołach, sessionsGodz. 10.45 – 11.15 - przerwa na kawę, coffee break

Godz. 11.15 – 13.00 - Praca w zespołach, sessions

Godz. 13.15 - podsumowanie i zamknięcie konferencji (sesja plenarna)


  • concluding remarks, plenary session

Godz. 14.00 - obiad, lunch

Panele w czasie Konferencji
Czwartek, Thursday, 05.02.2010 r.
Obrady plenarne

Plenary session (translated into English)


Panel 1. część 1. EU Policies and Politics

(English language panel) STARTS at 3:15
Panel 2. część 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

The European Union and its external relations
Panel 3. część 1. Polska w UE – wyzwania, szanse, zagrożenia

Poland in the EU – challenges, chances, threats
Panel 4. Kobiety we współczesnej Europie
Women in modern Europe

Piątek, Friday, 05.02.2010

Panel 1. część 2. EU Policies and Politics(English language panel)
Panel 2. część 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

The European Union and its external relations
Panel 3. część 2. Polska w Ue – wyzwania, szanse, zagrożenia

Poland in the EU – challenges, chances, threats

Panel 5. Polska i Niemcy w realiach członkostwa w UEPoland and Germany in the realities of the EU membership
Panel 6. Teoria Integracji, Reforma instytucjonalna ue

Theory of Integration, Institutional Reform of the EU
Panel 7. GOSPODARKA EUROPEJSKA W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

European Economy in the Face of Global Crisis
Panel 8. Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne w europie

Ecology and Energy Security in Europe
Panel 9. Etyka, Wartości, kultura we współczesnej Europie

Ethics, Values, Culture in Modern Europe
Panel 10. wyzwania Europy – różne wymiary
challenges of Europe - Different Dimensions
Panel 11. Urząd Prezydenta w systemie polityczny
the president office in the political system

Czwartek, Thursday, 4 .02. 2010
Godz. 10.30 – 12.00 - Obrady plenarne, plenary session


Prof. zw. dr hab.

Zięba Ryszard

Uniwersytet Warszawski

Jaka Unia Europejska po wejściu w życie Traktatu z Lizbony? Polski punkt widzenia

Prof. zw. dr hab.

Malendowski Włodzimierz

WNPiD UAM

Suwerenność w procesie integracji europejskiej

Prof. zw. dr hab.

Wojtaszczyk Konstanty A.

Uniwersytet Warszawski

Polskie interesy w Unii Europejskiej

Prof. dr hab.

Sasińska-Klas Teresa

Uniwersytet Jagielloński

Społeczeństwo polskie w Unii Europejskiej 2004-2009. Bilans doświadczeń w świetle badań opinii publicznej

Prof. dr

Beichelt Timm

Europejski Uniwersytet Viadrina

Democracy promotion as a field of research


Godz. 12.00 – 12.30 - przerwa na kawę, coffee break
Godz. 12.30 – 14.00 - Obrady plenarne, plenary session

Prof. dr hab.

Konopacki Stanisław

UKSW w Warszawie, Uniw. Łódzki

Unia Europejska po Lizbonie – zapowiedzi i rzeczywistość

Prof. dr

Banus Enrique

Barcelona University

What is the Sense of the European Studies in the 21ts Century?

Prof. zw. dr hab.

Janowski Karol B.

WSFiZ w Warszawie

Polska wobec kulturowych dylematów i wyzwań "europejskości"

Prof. zw. dr hab.

Sobczak Jacek

WNPiD, UAM

Polityka socjalna Rady Europy. Wyzwania dla Polski w świetle orzecznictwa Europejskiego Komitetu Praw Społecznych

Prof. dr hab.

Piwnicki Grzegorz

Uniw. Gdański

Unia Europejska jako konfederacja

Prof. dr hab.

Wallas Tadeusz

WNPID, UAM

Unia Europejska – organizacja międzynarodowa, konfederacja czy federacja? Przyczynek do sporu

o optymalny kierunek rozwoju


Godz. 14.00 – 15.15 - przerwa na obiad, lunch

Godz. 15.15 – 16.45 - Obrady plenarne, plenary session


Prof. dr

Wegmarshaus Gert-Rüdiger

Europejski Uniwersytet Viadrina

The European Union - Democratic Legitimation and Civic Participation

Prof. zw. dr hab.

Koszel Bogdan

WNPiD UAM

Rola Polski i Niemiec w realizacji tzw. wschodniego wymiaru UE

Prof. zw. dr hab.

Puślecki Zdzisław

WNPiD UAM

Ekonomiczne efekty członkostwa Polski w UE w latach 2004-2009

Prof. dr hab.

Babiak Jerzy

WNPiD UAM

Droga do Eurolandu państw – członków Unii po 1 maja 2004 r.

Prof. dr hab.

Bäcker Roman

UMK Toruń

Perspektywy wejścia Rosji do Europy

Doc. dr

Mikhalev Oleg

Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

Partnerstwo wschodnie UE a interesy Rosji

Godz. 17.15 – 19:00 - Praca w zespołach, sessions


Godz. 17.15 - Zebranie zarządu głównego

Polskiego Towarzystwa Nauk politycznych (sala 102, I piętro)
Godz. 19:05 - kolacja, dinner

Godz. 17.15 – 19:00 - Praca w zespołach, sessions


Panel 1. część 1. EU Policies and Politics STARTS at 3:15


Anna Potyrała

Adam Mickiewicz University

European Asylum Policy vs. Politics Towards Refugees – Safe Haven or Fortress Europe

Léa Salvini

University of Luxembourg

Politics and Policies in the Field of Civil Justice: The Abolishment of the Exequatur Procedure

Knut Erik Solem


Norwegian University of Science And Technology

Lessons from The Nordic Model? Democracy, Integration Theory and Community Building in Small States: the Case of Norway.

Agnieszka Wójcicka

Adam Mickiewicz University

Nordization versus Europeanization Processes

Lika Mkrtchyan

Russian-Armenian (Slavonic) State University in Yerevan

Turkey’s European Integration from Armenia’s Perspective

Przemysław Osiewicz

Adam Mickiewicz University

The European Union and its Attitude Towards Turkey’s EU Membership Bid After 2005: Between Policy and Politics

Yuliya Nesteriak

Kyiv National Shevcenko University

Information Obstacles on the European Integration Way in Ukraine

Justyna Zając

University of Warsaw

EU Policy in The Mediterranean: How Much Rationality?Panel 2. część 1. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

The European Union and its external relations


dr

Dośpiał-Borysiak Katarzyna

Uniw. Łódzki

Inicjatywynowych państw członkowskich: wymiar północny i wschodni UE - analiza porównawcza

dr

Piskorska Beata

KUL

Od non-paper po Wschodnie Partnerstwo. Rola Polski w kształtowaniu wymiaru wschodniego EPS

mgr

Cieślińska Joanna

WNPiD UAM

Partnerstwo Wschodnie i Unia dla Śródziemnomorza - koncepcje wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE

mgr

Sudyn Swietłana

WNPiD UAM

Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE

dr

Solak Janusz

Akademia Obrony Narodowej

Graniczna Misja Wspomagająca Unii Europejskiej w Mołdawii i na Ukrainie z Naddniestrzańską Republiką Mołdawską w tle

mgr

Kosienkowski Marcin

UMCS

Unia Europejska wobec konfliktu naddniestrzańskiego

dr

Przybylska-Maszner Beata

WNPiD UAM

Perspektywy rozwoju polityki zagranicznej Unii Europejskiej po Traktacie lizbońskimPanel 3. część 1. Polska w Ue – wyzwania, szanse, zagrożenia

Poland in the EU – challenges, chances, threats


dr

Ossowski Szymon

WNPiD UAM

Stan demokracji w Polsce na tle pozostałych nowych państw członkowskich UE

mgr

Strzelczyk Krzysztof

WNPiD UAM

Polski system partyjny po przystąpieniu do UE. Porządek czy chaos?

mgr

Czub Jarosław Filip

Uniw. Warszawski

Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Dr

Domagała Arkadiusz

Uniw. Wrocławski

Polacy wobec członkostwa w Unii Gospodarczo Walutowej. Obawy i mity

mgr

Drygiel Marlena

Uniw. Warszawski

Koncepcje adaptacyjne Polski wobec systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej

dr

Pokładecki Jacek

WNPiD UAM

Zmiany w zakresie współpracy regionalnej w Europie z polskiej perspektywyPanel 4. Kobiety we współczesnej Europie
Women in modern Europe


dr

Andruszkiewicz Iwetta

WNPiD UAM

Stereotypy płci a prasa dla kobiet na podstawie wybranych czasopism

dr

Balczyńska-Kosman Alina

WNPiD UAM

dr

Klejdysz Natalia

WNPiD UAM

Równouprawnienie kobiet w Polsce - problem parytetu

Dr

Lorenc Magdalena

WNPiD UAM

Stereotyp feministki w polskim dyskursie publiczny

mgr

Knochenmuss Karolina

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Mentoring dla kobiet - transfer wiedzy w obszarze woj. lubuskiego

dr

Musiał-Karg Magdalena

WNPiD UAM

Udział kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Europie

dr

Koźbiał Krzysztof

Uniw. Jagielloński

Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie. Zarys problematyki

dr

Bielawska Agnieszka

WNPiD UAM

Angela Merkel – wpływ na stosunki polsko-niemieckie

mgr

Secler Bartłomiej

WNPiD UAM

Rola i miejsce "pierwszych dam" w państwach europejskich

Piątek, Friday, 5.02.2010
Panel 1. część 2. EU Policies and Politics


Robert Kmieciak

Adam Mickiewicz University

Local Government in the Process of Implementation of the European Union’s Regional Policy in Poland

Ekaterina Islentyeva

University of Luxembourg

EC Commission Cooperation with the non-EU Countries in the Field of the Competition Policy

Paweł Frankowski

Maria Curie-Sklodowska University

Beyond Development Policy – the Case Of EPAS

Bordian Nicolina

University of Luxembourg

Europe and Arbitration. Is there a Necessity of European Regulation of Arbitration?

Tomasz R. Szymczyński

Adam Mickiewicz University

Presidency in the European Union as a Policy and Politics

Monica Bajan

University of Luxembourg

Regulation vs. Competition Policy in Shaping up an EU Gas Market

Piotr Tosiek

Maria Curie-Sklodowska University

Comitology Implementation of EU Policies: Democratic Intergovernmentalism?

Irma Slomczynska

Maria Curie-Sklodowska University

Security and Defence Policy of the European Union: Decision-Making and Effectiveness after Ten YearsPanel 2. część 2. UNIA EUROPEJSKA I JEJ RELACJE ZEWNĘTRZNE

The European Union and its external relations


dr

Ranke Andrzej

WSHiD Poznań

Bezpieczeństwo Europejskie – wymiar wspólnotowy i partykularny

mgr

Raubo Jacek

WNPiD UAM

Nowe państwa członkowskie UE –wyzwania w zakresie obronności w XXI w.

dr

Wojnicz Luiza

Uniw. Szczeciński

Nieformalne struktury Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym terroryzmem

dr

Wyligała Helena

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE - niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej?

mgr

Zobeniak Marta

WNPiD UAM

Unia Europejska wobec Kaukazu i Azji Centralnej

mgr inż.

Pająk Krzysztof

Dywizjon Okrętów Podwodnych

Współpraca państw UE w realizacji polityki akwenowej na przykładzie pierwszej morskiej, militarnej operacji EUNAVFOR ATALANTA

mgr

Potkańska Monika

Uniw. Szczeciński

Miejsce Eurojustu w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po ratyfikacji Traktatu z Lizbony

mgr

Grygo Błażej

WNPiD UAM

Perspektywy członkostwa Republiki Turcji w Unii Europejskiej. Wyzwania i przeszkody dla szóstego rozszerzenia poza kontynent

dr

Stachurska Szczesiak Katarzyna

UMCS

Kwestia Turcji w Unii Europejskiej. Przyszłe scenariusze.Panel 3. część 2. Polska w Ue – wyzwania, szanse, zagrożenia

Poland in the EU – challenges, chances, threats


dr

Stępińska Agnieszka

WNPiD UAM

Unia Europejska w polskich telewizyjnych programach informacyjnych

mgr

Marcinkowski Tomasz

PWSZ, Gorzów Wlkp.

Problematyka integracji europejskiej w polskiej kampanii wyborczej 2005 r.

dr

Barabasz Adam

WNPiD UAM

Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego

dr

Kuczyńska Anna

WSB, Dąbrowa Grn/

Rola polskiej prezydencji w promowaniu polityki wschodniej UE

mgr

Tomaszyk Mikołaj

WNPiD UAM

System koordynacji spraw europejskich w Polsce po 1.01.2010. Wyzwania w kontekście przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.

dr

Tarnawski Marcin

Uniw. Jagielloński

Otoczenie międzynarodowe Polski w 2020 – prognoza rozwoju sytuacji międzynarodowej


Panel 5. Polska i Niemcy w realiach członkostwa w Ue

Poland and Germany in the realities of the EU membership


dr

Trosiak Cezary

WNPiD UAM

Problem partnerstwa w stosunkach polsko-niemieckich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

dr

Bielawska Agnieszka

WNPiD UAM

Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego

dr

Kruk Aleksandra

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

FDP jako „gwarant stabilności, ale i zmiany” w niemieckiej polityce zagranicznej.

Mgr

Piosik Jan

WNPiD, UAM

Fenomen Eriki Steinbach. Wpływ przewodniczącej BdV na relacje polsko – niemieckie

mgr

Kopka Artur

EUV

Populizm lewicowy w Europie na przykładzie zjednoczonych Niemiec


Panel 6. Teoria Integracji, Reforma instytucjonalna ue

Theory of Integration, Institutional Reform of the EU


dr

Mikiewicz Przemysław

Uniw. Wrocławski

Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych

dr

Lesiewicz Elżbieta

WNPiD UAM

Suwerenność w integrującej się Europie

mgr

Żukowski Sebastian

WNPiD UAM

Kosmopolityczna Europa - konstrukt teoretyczny czy realna możliwość

mgr

Wilczewski Michał

Uniw. Szczeciński

Zjednoczona Unia Europejska jako gracz światowy

mgr

Miłoszewska Dorota

WNPiD UAM

Unia Europejska: postnowoczesne imperium XXI wieku

dr

Natanek Mirosław

Uniw. Jagielloński

Działalność Rady Europy w zakresie wspierania Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych i jej możliwe konsekwencje dla przyszłego kształtu UE

mgr

Huczek Agnieszka

Uniw. Wrocławski

Wzmocniona współpraca jako forma integracji europejskiej

mgr

Klatta Piotr

PWSZ, Gorzów Wlkp.

Współpraca jako istotny element stosunków międzynarodowych?

mgr

Scheffs Łukasz

WNPiD UAM

Herman van Rompuy – kim jest nowy „Prezydent UE”

mgr

Jaskulski Adam

WNPiD UAM

Traktat Lizboński – prawdziwy sukces czy porażka procesu integracji europejskiej?Panel 7. GOSPODARKA EUROPEJSKA W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

European Economy in the Face of Global Crisis


dr

Kacperska Magdalena

WNPiD UAM

Liberalizm a interwencjonizm. Recepta na kryzys

dr

Burdelski Marceli

Uniwersytet Gdański

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stosunki UE z Chinami

dr

Hajder Krzysztof

WNPiD UAM

Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle współczesnego kryzysu

dr

Kałążna Klaudia

WNPiD UAM

Wpływ restrukturyzacji na rynek pracy UE

dr

Jagusiak Bogusław

WAT

Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej

prof. dr hab.

Róg Jan

Politechnika Śląska

Rola społeczności lokalnych w rozwoju społeczno - gospodarczym

dr

Kamola-Cieślik Małgorzata

Uniw. Szczeciński

Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o. o. w latach 2004 – 2009

dr

Kaniewski Sebastian

Uniw. Szczeciński

Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia.

mgr

Miliszewski Kamil

UMK Toruń

Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej

Panel 8. Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne w europie

Ecology and Energy Security in Europe


mgr

Sójka Arkadiusz

WNPiD UAM

Ochrona Środowiska a miejsce Unii Europejskiej w porządku międzynarodowym

mgr

Rosicki Remigiusz

WNPiD UAM

Wskaśniki bezpieczeństwa energetycznego UE

dr

Szulczyński Mirosław

CP, Słubice

Zabiegi dyplomatyczne nowoprzyjętych państw, w tym Polski, w celu stworzenia jednolitego systemu bezpieczeństwa energetycznego

mgr

Ostant Witold

Instytut Zachodni, Poznań

Bilans energetyczny „nowego” członka UE, na przykładzie Polski

mgr

Gnaś Herbert

UMCS

Limity emisji gazów cieplarnianych – wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego

mgr

Sakson Anna

WNPiD UAM

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w ocenie pozarządowych organizacji ekologicznych. Polska – „klimatycznym winowajcą Europy”?Panel 9. Etyka, Wartości, kultura we współczesnej Europie

Ethics, Values, Culture in Modern Europe


dr

Kusztal Aleksandra

Uniwersytet Opolski

Skutki akcesji Polski do UE w ocenie głównych Kościołów chrześcijańskich w RP

dr

Hordecki Bartosz

WNPiD UAM

Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w świetle encykliki „Caritas in veritate”

mgr

Secler Bartłomiej

WNPiD UAM

Europa bez krzyża? Spór o symbole religijne w europejskiej przestrzeni publicznej

dr

Mrówczyńska Janina

WNPiD UAM

O ochronie dziedzictwa kulturowego w Polsce

mgr

Polakowski Marcin

UMK Toruń

Miejsce republikańskiej teorii życia publicznego w Europie

mgr

Kaszkur Alina

WNPiD UAM

Etyka a polityka – przykład Jacka Kuronia

mgr

Biały Filip

WNPiD UAM

Konflikt jako wartość. Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal MouffePanel 10. wyzwania Europy – różne wymiary
challenges of Europe - Different Dimensions


dr

Lissewski Piotr

WNPiD UAM

Edukacja polityczna a innowacyjność społeczna. Uwarunkowania metodyczne

dr

Musiał Miron

WSJO

Europejski system szkolnictwa wyższego?

mgr

Antkowiak Paweł

WNPiD UAM

Europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów

mgr

Narożna Dominika

WNPiD UAM

Eksplanacyjny wymiar zniesławienia prasowego

dr

Grochowski Robert

WNPiD UAM

Europejska reklama i towarzysząca jej nienawiść

dr

Leszczyński Paweł

PWSZ, Gorzów Wlkp.

Eurosceptycyzm znad Wełtawy.Inspiracja brytyjska czy oryginalny wariant czeskich konserwatystów?

dr

Donaj Łukasz

WNPiD UAM

Transformacja polityczna i gospodarcza współczesnej Ukrainy. Dryf euroatlantyckiej polityki

Dr

Figura Marek

Instytut Wschodni UAM

Sytuacja polityczna Ukrainy po pierwszej turze wyborów prezydenckich 2010 r. w kontekście jej szans na integrację z UE

mgr

Lugina Olena

WNPiD UAM

Inicjatywy UE wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Rola ukraińskich organizacji pozarządowych

mgr

Matiazh Svitlana

UMCS

Kierunki rozwoju mecenatu w Polsce i na Ukrainie w kontekście poszukiwania optymalnego modelu mecenatu

dr

Nawrot Bogdan

WNPiD UAM

Obszar metropolitarny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce

dr

Hajdasz Jolanta

WSUS, Poznań

Cyfryzacja telewizji w Polsce, wyzwania i zagrożeniaPanel 11. Urząd Prezydenta w systemie polityczny
the president office in the political system


prof. zw. dr hab.

Sobczak Jacek

WNPiD UAM

Urząd prezydenta w systemie politycznym Polski

mgr

Kakareko Ksenia

WNPiD UAM

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Białorusi

dr

Sobczak Witold

UAM, Collegium Europaeum Gnesnense

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Ukrainy

mgr

Travinska Svitlana

WNPiD, UAM

Prezydent Ukrainy a Krajowa Rada Ukrainy Radiofonii i Telewizji

dr

Shukuralieva Nartsiss

Wyższa Szkoła Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Kirgistanu

dr

Piesiewicz Piotr

SWPS

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Estonii

dr hab.

Grochmalski Piotr

UMK Toruń

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Kazachstanu

prof. dr hab.

Bäcker Roman

UMK Toruń

Instytucja prezydenta w systemie politycznym Rosji

dr

Adas Jakubauskas

Uniwersytet Wileński

Instytucja prezydenta w systemie politycznym LitwyPobieranie 222.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna