Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział FilologicznyPobieranie 357.93 Kb.
Strona2/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wymagania wstępne: brak
Opis kursuNazwa kursu: Przedmioty humanistyczne: Historia filozofii


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

ZaliczenieSemestr:

1


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3 (łącznie z wykładem)Kod:

02-AAZD-HFL-01
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu filozofii oraz z różnorodnymi stanowiskami, jakie w istotnych kwestiach filozoficznych występowały w historii filozofii, a także pojawiają się w filozofii współczesnej.
Program kursu:

1.Przedmiot filozofii i jej tradycyjne działy.

2.Filozofia przedsokratejska.

3.Intelektualizm etyczny Sokratesa.

4.Idealizm obiektywny Platona.

5.Realizm umiarkowany Arystotelesa.

6.Szkoła epikurejska i szkoła stoicka.

7.Myśl chrześcijańska wobec tradycji platońskiej i arystotelesowskiej.

8.Filozofia Odrodzenia i początki filozofii nowożytnej.

9.Filozofia racjonalistyczna XVII wieku.

10.Tendencje naturalistyczne w filozofii francuskiego Oświecenia.

11.Empiryzm psychologiczny w tradycji angielskiego Oświecenia.

12."Przewrót Kopernikański" I. Kanta.

13.Dialektyka i historiozofia Hegla.

14.Przegląd podstawowych stanowisk filozofii współczesnej.
Literatura:

Kuderowicz, Z. Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa, 1989.

Kuderowicz, Z., Filozofia współczesna, tom 1-2, Warszawa, 1983.

Legowicz, J., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa, 1970.

Reale, G., Historia filozofii starożytnej. Lublin, 1993.

Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, tom 1-3.Wymagania wstępne: brakOpis kursuNazwa kursu: Przedmioty humanistyczne: Historia filozofii


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

1


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAZD-HFL-01
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu filozofii oraz z różnorodnymi stanowiskami, jakie w istotnych kwestiach filozoficznych występowały w historii filozofii, a także pojawiają się w filozofii współczesnej.
Program kursu:

 1. Przedmiot filozofii i jej tradycyjne działy.

 2. Filozofia przedsokratejska.

 3. Intelektualizm etyczny Sokratesa.

 4. Idealizm obiektywny Platona.

 5. Realizm umiarkowany Arystotelesa.

 6. Szkoła epikurejska i szkoła stoicka.

 7. Myśl chrześcijańska wobec tradycji platońskiej i arystotelesowskiej.

 8. Filozofia Odrodzenia i początki filozofii nowożytnej.

 9. Filozofia racjonalistyczna XVII wieku.

 10. Tendencje naturalistyczne w filozofii francuskiego Oświecenia.

 11. Empiryzm psychologiczny w tradycji angielskiego Oświecenia.

 12. "Przewrót Kopernikański" I. Kanta.

 13. Dialektyka i historiozofia Hegla.

 14. Przegląd podstawowych stanowisk filozofii współczesnej.


Literatura:

Kuderowicz, Z. Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa, 1989.

Kuderowicz, Z., Filozofia współczesna, tom 1-2, Warszawa, 1983.

Legowicz, J., Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa, 1970.

Reale, G., Historia filozofii starożytnej. Lublin, 1993.

Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, tom 1-3.Wymagania wstępne: brakOpis kursu
Nazwa kursu: Wychowanie fizyczne


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Zaliczenie na podstawie oceny postępówSemestr:

1 i 2


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

2


Kod:

02-AD-WFZ-02

Cel zajęć: Ogólny rozwój fizyczny; ćwiczenie gier zespołowych
Program kursu: Na kurs składają się zróżnicowane ćwiczenia fizyczne, takie jak elementy gimnastyki i gry zespołowe (siatkówka i koszykówka). Ponadto studenci mogą uczestniczyć w zajęciach z pływania.

Wymagania wstępne: nie maOpis kursuNazwa kursu: Wstęp do językoznawstwa


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin


Semestr:

1


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

4


Kod:

02-AAZD-WDJ-01
Cel kursu: Zapoznanie studentów z istotnymi dla języka angielskiego zagadnieniami na poszczególnych poziomach jego opisu oraz z jego miejscem w indoeuropejskiej rodzinie języków, z jego rozwojem historycznym, a także dialektologicznym zróżnicowaniem.
Program kursu: Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa i charakteryzuje pokrótce poszczególne jego działy. Omawia zagadnienia związane z fonologią, morfologią, składnią, semantyką oraz pragmatykę języka angielskiego. Przedstawia miejsce języka angielskiego w indoeuropejskiej rodzinie języków; omawia problematykę związaną ze zmianami zachodzącymi w języku angielskim poprzez wieki oraz ze zróżnicowaniem dialektologicznym tego języka.
1. Czym jest językoznawstwo?

2. Czym jest język?

3. Fonetyka.

4. System fonologiczny języka angielskiego.

5. Morfologia języka angielskiego.

6. Składnia.

7. Semantyka.

8. Pragmatyka.

9. Klasyfikacja języków, rozwój języka.

10. Odmiany języka (dialekty, rejestry itd.).


Literatura:

Aitchison, J. 1992. Linguistics. NTC Publishing Group

Crystal, D. 1985. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Cambridge: Basil Blackwell.

Janicki, K. 1977. Elements of British and American English. PWN

Kaznowski, A. 1986. Introduction to Linguistics. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Lyons, J. 1977. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, G. 1996. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Wymagania wstępne: nie maPobieranie 357.93 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna