Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział FilologicznyPobieranie 357.93 Kb.
Strona3/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Opis kursuNazwa kursu: Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i fonologia, morfologia


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin pisemnySemestr:

1 i 2


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

8 (łącznie z ćwiczeniami)Kod:

02-AAZD-GOA-02
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawami fonetyki języka angielskiego oraz z podstawami fonologicznego i morfologicznego opisu języka angielskiego.
Program kursu: Kurs poświęcony jest przede wszystkim szczegółowemu opisowi wymowy angielskich głosek i ich porównaniu z głoskami języka polskiego. Studenci poznają istniejące rodzaje transkrypcji fonetycznej oraz podstawy fonemiki. Kurs kończy wprowadzenie do morfologicznego opisu języka.
Literatura:

Bauer, L. 1983. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Gimson, A.C. 1994. Gimson's Pronunciation of English. 5th ed. revised by A. Cruttenden. London: Edward Arnold.

Ladefoged, P. 1993. A Course in Phonetics. Third edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.

Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Wells, J.C. 1990. Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman.


Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursuNazwa kursu: Gramatyka opisowa języka angielskiego: Fonetyka i fonologia, morfologia


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Kolokwium zaliczenioweSemestr:

1 i 2


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

8 (łącznie z wykładem)Kod:

02-AAZD-GOA-02
Cel kursu: Zapoznanie studentów z podstawami fonetyki języka angielskiego oraz z podstawami fonologicznego i morfologicznego opisu języka angielskiego.
Program kursu: Kurs poświęcony jest przede wszystkim szczegółowemu opisowi wymowy angielskich głosek i ich porównaniu z głoskami języka polskiego. Studenci poznają istniejące rodzaje transkrypcji fonetycznej oraz podstawy fonemiki. Kurs kończy wprowadzenie do morfologicznego opisu języka.
Literatura:

Bauer, L. 1983. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Gimson, A.C. 1994. Gimson's Pronunciation of English. 5th ed. revised by A. Cruttenden. London: Edward Arnold.

Ladefoged, P. 1993. A Course in Phonetics. Third edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.

Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Wells, J.C. 1990. Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman.


Wymagania wstępne: nie ma
Opis kursu
Nazwa kursu: Kultura angielskiego obszaru językowego


Forma zajęć:

wykładZaliczenie:

egzaminSemestr:

2


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS:

4


Kod:

02-AAZD-KAO-02
Cel kursu: Celem kursu jest przybliżenie studentom pierwszego roku zagadnień współczesnej kultury brytyjskiej, jej specyfiki oraz kierunków rozwoju. Omawiane zagadnienia obejmują kwestie tożsamości narodowej oraz tożsamości regionalnych, reprezentacje brytyjskości w literaturze, filmie i sztuce, kwestie mniejszości etnicznych i ich status, rozwój społeczeństwa wielokulturowego. Zjawiska współczesnej kultury brytyjskiej omawiane są w kontekście bieżących wydarzeń społeczno-polityczno-kulturowych.
Program kursu:

- Continuity and Change: Lifestyles, work and the family

- British Cultural Studies: central categories, ideology and methodology. Defining Culture.

- Britishness, National Identity and Imagined Community.

- National Identity and Historical Narratives.

- Colonialism. Imperial Fictions and Reality.

- The "Other" Stories. British Multiculturalism.

- Britishness Redefined


- The Politics of Representation

- Gender Relations in Britain.

- Visibility and Invisibility in Contemporary Art.

- Great Britain: 4-nation state

- London: Reading the Urban Space

- Urban subculture


Literatura:

R. Dyer, Essays on representation.

M. Arnold, Culture and Anarchy.

Writing Places and Mapping Words, eds. D. Jarett, T. Rachwał, T. Sławek

C. Baker, “Cultural Studies. Theory and PracticeBritishness and Cultural Studies, eds. S.Murray and K. Knauer

V. Woolf, A Room of Her Own

G. Jordan, C. Weedon, Cultural Politics

Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia angielskiego obszaru językowego


Forma zajęć:

wykład


Zaliczenie:

egzamin


Semestry:

1


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS:

4


Kod:

02-AAZD-HAO-01
Cel kursu: Kurs historii angielskiego obszaru językowego skierowany jest do studentów pierwszego roku i jego celem jest ukazanie procesów zachodzących w Wielkiej Brytanii od czasów prehistorycznych aż do współczesności. Szczególny nacisk położony jest na takie ukazanie historii, które pozwala na lepsze zrozumienie charakteru przemian zachodzących we współczesnym społeczeństwie brytyjskim takich jak np. wielokulturowość lub autonomizacja regionów.
Program kursu:

Program kursu obejmuje analizę dokumentów historycznych oraz omówienie między innymi zagadnień związanych z początkami państwowości angielskiej, formowaniem się państwa brytyjskiego oraz kształtowaniem się brytyjskiego systemu parlamentarnego. Problematyka tożsamości brytyjskiej i zmian jakim podlega omawiana jest z perspektywy procesów historycznych takich jak kształtowanie się imperium brytyjskiego czy też z perspektywy historii stosunków anglo-szkockich i anglo-irlandzkich.

- Prenorman Britain: first settlement, Roman legacy, Anglo-Saxon invasions

- Medieval England (1066- 1485): formation of the English nation, the beginnings of the English Parliament,

- Tudor England (1485-1603): Reformation, Counter reformation, the birth of the nation

- The Stuarts (1603 – 1688): British expansion overseas, the creation of the Republic

- The Eighteenth century (1688 – 1789) the growth of the empire, Anglo-Scotish relations, the rise of the cabinet

- The Liberal age (1851-1914) industrualization, the growth of the cities

- The Twentieth century: the collapse of the Empire, the rise of multicultural society, Britishness in the 20th century
Literatura:

C. Bernas, E. Gaudin, F. Poirier The Document in British Civilization Studies: understanding, analysis, commentary

H. Zins, Historia Anglii

N. Davis, The Isles. A History

W. Lipoński, Narodziny cywilizacji wysp brytyjskich
Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursu
Nazwa kursu: Wstęp do literaturoznawstwa


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

2


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS :

4


Kod:

02-AAZD-WDL-02
Cel kursu: Celem kursu jest udostępnienie studentom podstawowego aparatu pojęciowego w obszarze literaturoznawstwa, zapoznanie ich z różnorodnością stanowisk metodologicznych oraz przygotowanie do interdyscyplinarnego myślenia o literaturze w szerszym kontekście kulturowy. Program kursu obejmuje przegląd najistotniejszych teorii i koncepcji literaturoznawczych i filozoficznych od końca dziewiętnastego wieku, ze szczególnym naciskiem na teorie najnowsze.
Program kursu:


 1. Przełom antypozytywistyczny (Dilthey, Bergson, Croce)

 2. Hermeneutyka (Schleiermacher, Dilthey, Hirsch / Heidegger, Gadamer, Ricoeur)

 3. Krytyka psychoanalityczna (Freud, Bonaparte, Holland)

 4. Krytyka archetypowa (Jung, Bodkin, Frye)

 5. Fenomenologia (Ingarden)

 6. Nowa Krytyka

 7. Szkoła Chikagowska

 8. Formalizm rosyjski

 9. Strukturalizm

 10. Semiotyka

 11. Heteroglosja i karnawalizm M. Bachtina

 12. Krytyka recepcji (reader-response criticism)

 13. Psychoanalityczno-semiotyczna teoria J. Lacana

 14. Dekonstrukcja

 15. Teorie ideologiczne (marksizm, feminizm, krytyka postkolonialna)


Literatura:

Selden, Raman; Widdowson, Peter; Brooker, Peter, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory

Catherine Belsey, Critical Practice

Terry Eagleton, Literary Theory


Wymagania wstępne: nie ma

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiej


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Egzamin


Semestr:

1


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

8 (łącznie z ćwiczeniami)Kod:

02-AAZD-HLA-02
Cel kursu: Zdobycie wiedzy o kanonie literackim dzieł ogólnie uznawanych za najistotniejsze i najbardziej wpływowe we wczesnej literaturze brytyjskiej od Średniowiecza do Renesansu.
Program kursu: Kurs literatury angielskiej obejmuje cotygodniowe wykłady, które zapoznają studentów z literaturą Wysp Brytyjskich od najdawniejszych czasów po okres Restauracji. Wybór tekstów odzwierciedla historyczną chronologię ich pojawiania się. Wykłady przedstawiają szersze spojrzenie na omawiane okresy literackie.
Literatura:


Pobieranie 357.93 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna