Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział FilologicznyPobieranie 357.93 Kb.
Strona6/8
Data28.04.2016
Rozmiar357.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Kod:


02-AAMD-GOA-04


Cel kursu: Analiza struktury angielskich zdań prostych i złożonych w języku i przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny semantyki.
Program kursu: Pierwszy semestr poświęcony jest składni. Punkt wyjścia stanowią takie pojęcia jak gramatyka, kompetencja i performancja, intuicja rodzimego użytkownika języka. Studenci uczą się rozpoznawać składniki zdań i określać ich funkcje, a także przedstawiać strukturę zdań w postaci znaczników frazowych. Ponadto zapoznają się z rodzajami zdań złożonych w języku angielskim. Następnie poznają problematykę związaną ze znaczeniem w języku, zaznajamiając się z semantyką i innymi dyscyplinami badającymi znaczenie, z możliwymi sposobami rozumienia pojęcia znaczenia, sensem i odniesieniem oraz relacjami sensu, rolą kontekstu językowego i pozajęzykowego. Poznają także teorię aktów mowy i maksymy konwersacyjne Grice’a.
Literatura:

Burton-Roberts, J. 1987. Analyzing Sentences. An Introduction to English Syntax.

London: Longman.

Grundy, P. 1995. Doing Pragmatics. London: Edward Arnold.

Hurford, J. i Heasley, B. 1983. Semantics: A Coursebook. Cambridge: CUP.

Palmer, F. R. 1976. Semantics. A New Outline. Cambridge: CUP.

Radford, A. 1989. Transformational Grammar. A First Course. Cambridge: CUP.
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Gramatyki opisowej: Fonetyka i fonologia w semestrze 1 i 2.

Opis kursuNazwa kursu: Gramatyka opisowa języka angielskiego


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

kolokwium zaliczenioweSemestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku :

60


Punkty ECTS :

10 (łącznie z wykładem)


Kod:


02-AAMD-GOA-04


Cel kursu: Analiza struktury angielskich zdań prostych i złożonych w języku i przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny semantyki.
Program kursu: Pierwszy semestr poświęcony jest składni. Punkt wyjścia stanowią takie pojęcia jak gramatyka, kompetencja i performancja, intuicja rodzimego użytkownika języka. Studenci uczą się rozpoznawać składniki zdań i określać ich funkcje, a także przedstawiać strukturę zdań w postaci znaczników frazowych. Ponadto zapoznają się z rodzajami zdań złożonych w języku angielskim. Następnie poznają problematykę związaną ze znaczeniem w języku, zaznajamiając się z semantyką i innymi dyscyplinami badającymi znaczenie, z możliwymi sposobami rozumienia pojęcia znaczenia, sensem i odniesieniem oraz relacjami sensu, rolą kontekstu językowego i pozajęzykowego. Poznają także teorię aktów mowy i maksymy konwersacyjne Grice’a.
Literatura:

Burton-Roberts, J. 1987. Analyzing Sentences. An Introduction to English Syntax.

London: Longman.

Grundy, P. 1995. Doing Pragmatics. London: Edward Arnold.

Hurford, J. i Heasley, B. 1983. Semantics: A Coursebook. Cambridge: CUP.

Palmer, F. R. 1976. Semantics. A New Outline. Cambridge: CUP.

Radford, A. 1989. Transformational Grammar. A First Course. Cambridge: CUP.
Wymagania wstępne: Ukończenie kursu Gramatyki opisowej: Fonetyka i fonologia w semestrze 1 i 2.

Opis kursu


Nazwa kursu: Kultura angielskiego obszaru językowegoForma zajęć:

wykład


Zaliczenie:

zaliczenieSemestr:

4


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-KAO-04
Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi aspektami historyczno-kulturowo-socjologicznymi Stanów Zjednoczonych, przedstawienie możliwie najszerszego obszaru zjawisk, jakie składają się na kulturę amerykańską.

Program kursu: Tematyka ćwiczeń koncentruje się na związkach historii, literatury, kultury i zagadnień socjologicznych od momentu powstania Stanów Zjednoczonych do dnia dzisiejszego. Prezentowane aspekty kulturowe obejmują między innymi pojęcie Mitu Amerykańskiego, Granicy, Regionów Kulturowych, Grup Etnicznych, Religii, Ruchu Kobiet, Edukacji, Myśli Filozoficznej, Rządu i Wyborów, Sztuki, Sportu i Mediów. Każdy temat jest rozpatrywany z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnej. Studenci otrzymują listę tekstów niezbędnych do przygotowania i prowadzenia dyskusji, która jest bogato zilustrowana materiałami filmowymi i poglądowymi. Dyskusja rozwija analityczne i krytyczne spojrzenie na problematykę społeczeństwa amerykańskiego. Zagadnienia wykładów są niezbędnym tłem do dyskusji i polemiki w trakcie ćwiczeń, a także zachętą do dodatkowych poszukiwań.
Literatura:

Gottesman R. ,ed .,The Norton Anthology of American Literature . W.W.Norton & Company. New York , 1979 .

Queen D., Reflections on America and Americans . USIA . Washington, D.C., 1982 .

Fossum R.H. , American Ground . Paragon House Publishers .New York ,1988

Pyzik T., ed ., Readings in American Civilization . Wydawnictwo UŚ Katowice, 1984.

Luedtke L.S., ed., Making America. USIA. Washington, D.C., 1995.


Wymagania wstępne: nie ma


Opis kursu


Nazwa kursu: Historia angielskiego obszaru językowegoForma zajęć:

wykład


Zaliczenie:

zaliczenieSemestr:

3


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-HAO-03
Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi aspektami historyczno-kulturowo-socjologicznymi Stanów Zjednoczonych, przedstawienie możliwie najszerszego obszaru zjawisk, jakie składają się na kulturę amerykańską. Przeglądowy kurs wydarzeń o zasadniczym znaczeniu dla kontekstualizacji i amerykańskiej kultury i literatury; wydarzeniami takimi są np. rok 1620 czy 1776.
Program kursu: Tematyka wykładów koncentruje się na związkach historii, literatury, kultury i zagadnień socjologicznych od momentu powstania Stanów Zjednoczonych do dnia dzisiejszego. W trakcie wykładów omawiane są między innymi zagadnienia związane z powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki, związkami między Starym a Nowym Światem kształtowaniem się systemu politycznego.
Literatura:

Gottesman R. ,ed .,The Norton Anthology of American Literature . W.W.Norton & Company. New York , 1979 .

Queen D., Reflections on America and Americans . USIA . Washington, D.C., 1982 .

Fossum R.H. , American Ground . Paragon House Publishers .New York ,1988

Pyzik T., ed ., Readings in American Civilization . Wydawnictwo UŚ Katowice, 1984.

Luedtke L.S., ed., Making America. USIA. Washington, D.C., 1995.


Wymagania wstępne: nie ma


Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiejForma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Uczestnictwo w wykładzieSemestr:

3


Ilość godzin w roku:

15


Punkty ECTS :

7 (łącznie z ćwiczeniami)Kod:

02-AAMD-HLA-04
Cel kursu: Zapoznanie studentów z literaturą brytyjską od początku XVII aż do końca XIX w. Celem kursu jest prezentacja tła intelektualnego i kulturowego, teorii literackich, charakterystycznych tematów i form, a w szczególności geneza i ewolucja wątków i motywów orientalnych w literaturze angielskiej.

Od studentów oczekuje się umiejętności omówienia podstawowych kwestii i koncepcji poszczególnych okresów i wykazania sposobów ich realizacji w tekstach, których znajomością studenci muszą się wykazać w trakcie egzaminu końcowego.


Program kursu: poezja metafizyczna XVII wieku, John Milton: Paradise Lost, Oświecenie: racjonalizm i empiryzm, satyra augustiańska, początki powieści, sentymentalizm, tematy orientalne w XVIII-wiecznej literaturze angielskiej, powieść gotycka i jej transformacje, William Blake, poezja romantyczna, Romantyzm a Orientalizm, Epoka Wiktoriańska, poezja wiktoriańska, Pre-Rafaelici, powieść wiktoriańska.

Literatura:

J.Donne, G.Herbert, H.Vaughan: wybrane utwory; J.Milton: Paradise Lost; A.Pope: wybrane utwory; J.Swift: Gulliver's Travels; S.Johnson: Rasselas; D.Defoe: Robinson Crusoe; L.Sterne: A Sentimental Journey; W.Beckford: Vathek; M.Shelley: Frankenstein; W.Blake: wybrane utwory; W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats: wybrane utwory; W.Wordsworth: The Prelude (fragmenty); S.T.Coleridge: Kubla Khan; P.B.Shelley: Ozymandias; G.Byron: The Giaour; J.Austen: Mansfield Park; A.Tennyson: wybrane utwory; R.Browning: wybrane utwory; D.G Rossetti: wybrane utwory, C. Rossetti: wybrane utwory;C.Bronte: Jane Eyre; C.Dickens: Dombey and Son.


Wymagania wstępne: ukończenie kursu: Historia literatury angielskiej w semestrze 2

Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury angielskiejForma zajęć:

ćwiczeniaZaliczenie:

Uczestnictwo w wykładzieSemestr:

4


Ilość godzin w roku:

30


Punkty ECTS :

7 (łącznie z wykładem)Kod:

02-AAMD-HLA-04
Cel kursu: Zapoznanie studentów z literaturą brytyjską od początku XVII aż do końca XIX w. Celem kursu jest prezentacja tła intelektualnego i kulturowego, teorii literackich, charakterystycznych tematów i form, a w szczególności geneza i ewolucja wątków i motywów orientalnych w literaturze angielskiej.

Od studentów oczekuje się umiejętności omówienia podstawowych kwestii i koncepcji poszczególnych okresów i wykazania sposobów ich realizacji w tekstach, których znajomością studenci muszą się wykazać w trakcie egzaminu końcowego.


Program kursu: poezja metafizyczna XVII wieku, John Milton: Paradise Lost, Oświecenie: racjonalizm i empiryzm, satyra augustiańska, początki powieści, sentymentalizm, tematy orientalne w XVIII-wiecznej literaturze angielskiej, powieść gotycka i jej transformacje, William Blake, poezja romantyczna, Romantyzm a Orientalizm, Epoka Wiktoriańska, poezja wiktoriańska, Pre-Rafaelici, powieść wiktoriańska.

Literatura:

J.Donne, G.Herbert, H.Vaughan: wybrane utwory; J.Milton: Paradise Lost; A.Pope: wybrane utwory; J.Swift: Gulliver's Travels; S.Johnson: Rasselas; D.Defoe: Robinson Crusoe; L.Sterne: A Sentimental Journey; W.Beckford: Vathek; M.Shelley: Frankenstein; W.Blake: wybrane utwory; W. Wordsworth, S.T. Coleridge, J. Keats: wybrane utwory; W.Wordsworth: The Prelude (fragmenty); S.T.Coleridge: Kubla Khan; P.B.Shelley: Ozymandias; G.Byron: The Giaour; J.Austen: Mansfield Park; A.Tennyson: wybrane utwory; R.Browning: wybrane utwory; D.G Rossetti: wybrane utwory, C. Rossetti: wybrane utwory;C.Bronte: Jane Eyre; C.Dickens: Dombey and Son.


Wymagania wstępne: ukończenie kursu: Historia literatury angielskiej w semestrze 2


Opis kursu
Nazwa kursu: Historia literatury amerykańskiej


Forma zajęć:

Wykład


Zaliczenie:

Uczestnictwo w wykładzieSemestr:

3 i 4


Ilość godzin w roku :

15


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-HAM-04
Cel kursu: Zapoznanie studentów z rozwojem literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do początków XX wieku, z głównymi nurtami i twórczością najważniejszych autorów poezji, prozy, dramatu. Szczególny nacisk położony jest na artystyczne i kulturowe aspekty tej twórczości.
Program kursu:
1.Literatura okresu kolonialnego; wpływy Purytanizmu na jej charakter.

2.Pisarstwo w okresie Wojny o Niepodległość i Rewolucji Amerykańskiej.

3.Literatura okresu Oświecenia.

4.Tematyka narodowa w literaturze amerykańskiej po Rewolucji. Kształtowanie się „mitu amerykańskiego”.

5.Literatura okresu romantyzmu. Transcendentaliści i ich wpływ na literaturę.

6.Wielcy symboliści: N.Hawthorne, H.Melville.

7.Poezja w drugiej połowie 19 w. W.Whitman, E.Dickinson, H.W.Longfellow.

8.Literatura lokalnego kolorytu. Wielcy realiści: W.D.Howells, M.Twain, H. James.Powieść psychologiczna i „międzynarodowa”.

9.Dramat i teatr w 19 w.

10.Naturalizm.Twórczość S.Crane’a i T.Dreisera.


Literatura:
N.Baym et al.,eds.,The Norton Anthology of American Literature, Vol. I-II. New York,1994.

P.Lauter et.al., eds.,The Heath Anthology of American Literature, Vol.I-II., Lexington,1990.

(oraz inne antologie poezji, prozy, dramatu, powieści omawianych pisarzy)

A.Kopcewicz, M.Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. T.I-II, Warszawa, 1983.

A.Salska, red.Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T.I-II. Kraków, 2003.

E.Elliott, ed., Columbia Literary History of the United States, New York, 1998.

E.Elliott, ed., The Columbia History of the American Novel, New York,1991.
Wykorzystane zostaną filmy edukacyjne z serii Voices, Visions.
Wymagania wstępne: nie ma

Rok III

Opis kursu
Nazwa kursu: Praktyczna znajomość j. angielskiego: tłumaczenie ustne i pisemne


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Egzamin pisemny i ustnySemestr:

5 i 6


Ilość godzin w roku:

240


Punkty ECTS :

10


Kod:

02-AAMD-GPR-06
Cel kursu: Udoskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego, rozwijanie sprawności mówienia, opanowanie technik tłumaczenia konsekutywnego na poziomie średniozaawansowanym, w tym sprawności oratorskich i wystąpień publicznych. Sprawności te obejmują również przetwarzanie przyjmowanych informacji dla celów przekładu pisemnego.
Program kursu: Wprowadzenie studentów do tłumaczenia ustnego i pisemnego.

Ćwiczenia praktyczne obejmują tłumaczenie ustne

- z języka polskiego na angielski bez sporządzania notatek / z notatkami

- z języka angielskiego na polski bez sporządzania notatek / z notatkami


Zakresy tematyczne: finanse i bankowość, ekonomia, prawo, nauki społeczne, wystąpienia polityków.
Częścią kursu tłumaczenia są również zagadnienia stylistyki, pragmatyki i retoryki tekstów w języku oryginalnym i języku tłumaczenia.

Literatura:

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Autentyczne materiały polskie i angielskie opublikowane w czasopismach naukowych, referaty prezentowane na konferencjach naukowych, przemówienia polskich posłów na Sejm i ministrów, materiały pochodzące z USA.
Wymagania wstępne: Ćwiczenia przeznaczone jedynie dla studentów uczestniczących w programie tłumaczeniowym.

Opis kursu
Nazwa kursu: Gramatyka kontrastywna


Forma zajęć:

ĆwiczeniaZaliczenie:

Zaliczenie na podstawie referatów i kolokwiumSemestr:

5


Ilość godzin w roku :

30


Punkty ECTS :

3


Kod:

02-AAMD-GKN-05
Cel kursu: Prezentacja podstawowych założeń analizy kontrastywnej; porównanie różnych aspektów gramatyki polskiej i angielskiej; przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnych mini-projektów kontrastywnych.
Program kursu: Studenci poznają różnice i podobieństwa między systemami składniowymi języka angielskiego i polskiego; tematy obejmują:

1. Studia kontrastywne i ich miejsce w językoznawstwie.

2. Taksonomia studiów kontrastywnych.

3. Podstawowe pojęcia stosowane w językoznawstwie kontrastywnym.

4. Różnice strukturalne pomiędzy angielskim i polskim.

5. Kontrast kategorialny pomiędzy językiem angielskim i polskim.

6. Kontrast funkcjonalny pomiędzy językiem angielskim i polskim.

7. Szyk zdania w języku angielskim i polskim.

8. Struktura zdań prostych w ujęciu predykatowo-argumentowym w języku angielskim i polskim.

9. Rzeczownik i fraza nominalna w języku angielskim i polskim.

10. Zaimki w języku angielskim i polskim.

11. Przymiotniki i imiesłowy w języku angielskim i polskim.

12. Czasownik i fraza werbalna w języku angielskim i polskim.

13. Zdania złożone w języku angielskim i polskim.

14. Spójniki w języku angielskim i polskim.

15. Formułowanie pytań w języku angielskim i polskim.

16. Negacja w języku angielskim i polskim.

17. Zdania egzystencjalne w języku angielskim i polskim.

18. Porównania werbalnych aktów mownych w języku angielskim i polskim.

19. Polityczna poprawność w języku angielskim i polskim ze szczególnym uwzględnieniem kategorii rodzaju.


Literatura:

Arabski, J. (ed.) 1994. Papers in Linguistics and Language Acquisition, Katowice.

Arabski, J. (ed.) 1997. Języki specjalistyczne. Język biznesu, Katowice: WSZMiJO.

Crystal, D. 1987. The Cambridge Encyclopaedia of Language, Cambridge: CUP.

Fisiak, J. (ed.) 1980. Theoretical Issues in Contrastive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins.

Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zebrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar, Warszawa: PWN.

Kakietek, P. (ed.) 1998. Topics in Phraseology, Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Oleksy, W. (ed.) 1989. Contrastive Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins.

Polański, K. (ed.) 1992. Linguistica Silesiana Vol. 14, Warszawa: Energeia.
Wymagania wstępne: brak
Pobieranie 357.93 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna