Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lubliniePobieranie 12.11 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.11 Kb.


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl

centrala: +48 81 537 51 00, fax: +48 81 533 36 69, 537 51 02

NIP: 712-010-36-92 | REGON: 000001353


oznaczenie sprawy: PN/03-2015/POIŚ Lublin, dn. 27.01.2015r.


Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia 041 na sanitariaty oraz remont portierni w budynku Fizyki Starej UMCS w Lublinie przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/03 2015/POIŚ), zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniach 16-22.01.2015r pod pozycją 9218-2015, do Zamawiającego w dniu 16.01.2015r wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy w portierni ma być 2 szt. drzwi drewnianych, jedne zwykłe a drugie EI S30 jak to jest w przedmiarze poz. 58, 59, 60, 61 po 2m2 w każdej pozycji, czy jedne drzwi drewniane DP4A a jedne aluminiowe 90/205 jak to jest na rysunku portierni Nr A33?Odpowiedź: W wycenie robót dot. portierni należy uwzględnić drzwi drewniane zwykłe – 1 szt., drzwi drewniane EI30 – 1 szt., drzwi aluminiowe – 1 szt. Zakres ten ujęto w przedmiarze robót.
Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie wymiarów i ilości obudowy aluminiowej portierni w przedmiarze w poz. 57 i zabudowy lady w poz. 68. Obudowa aluminiowa jest policzona następująco:

1,05 + 0,05 + 1,07 + 1,22 + 0,05 + 1,28 + 0,05 + 1,22 + 0,05 + 0,10 = 6,14 m długości od wierzchu lady do sufitu tj. na wys. (1,65 + 0,54 + 0,2), 1 segment jest tylko policzony na pełną wysokość 1,0 * 3,5.
Długość lady w przedmiarze w poz. 68 wynosi:

1,05 + 0,05 + 1,07 + 1,22 + 0,05 + 1,28 = 4,72m


Ponadto w opisie poz. 57 jest określenie ścianka aluminiowa z drzwiami jednoskrzydłowymi raz okienkiem podawczym przesuwnym. Na rys. A33 nie ma zaznaczonych drzwi, jest okienko przesuwne i okienko uchylne.
Jak w ofercie uwzględnić obudowę aluminiową i obudowę lady wg przedmiaru czy wg rys. A33?

Odpowiedź: Na rysunku A33 są zaznaczone zarówno drzwi aluminiowe oszklone jak i okienko podawcze przesuwne. Pozycja 68 obejmuje zabudowę lady portierni wraz z wykonaniem szafek i szuflad pod nią. Ilości ujęte w przedmiarze są ilościami prawidłowymi.
Pytanie 3

Proszę o zamieszczenie rysunków mebli do portierni na stronie internetowej.Odpowiedź: Na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego pisma naniesiono umiejscowienie lady portierni (kolor niebieski) wraz z opisem dotyczącym wymaganej zabudowy.

Pytanie 4

Proszę o sprecyzowanie parametrów drzwi lub proszę o podanie przykładowego producenta. Kierując się informacją z opisu oraz typem grzejnika o nazwie typ 20 720/1000 nie można jasno określić producenta. Grzejnik dostępny na tynku typ 20 720/1000 nie występuje w wersji ocynkowanej. W wyniku czego można twierdzić, że informacje podane w opisie są sprzeczne z danymi przedstawionymi w przedmiarze. Prosimy o podanie nazwy przykładowego producenta grzejników oraz typ zaworów grzejnikowych.Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie może opisywać przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych producentów. Tym samym na Wykonawcy uczestniczącym w postępowaniu spoczywa obowiązek dobrania odpowiednich urządzeń na podstawie parametrów określonych w dokumentacji technicznej.
ZATWIERDZIŁ

Prorektor

prof. dr hab. Ryszard Dębicki


: attachments -> 2015
2015 -> Lp. Wymagania Zamawiającego
2015 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
2015 -> Targi edukacja pełne konferencji, spotkań, warsztatów za nami
2015 -> 1. Badania nad wypadkami przy pracy. Praktyczne zastosowania socjologii medycyny. (Studies on accidents during work. Practical application of the sociology of medicine.) [Aut.] WŁodzimierz piątkowski. Zdr. Publ. 1978 t
2015 -> Opis oferowanego towaru
2015 -> Raport fundacji uniwersytetu marii curie-skłodowskiej prof. Umcs dr hab. Zbigniew Pastuszak, dr Mirosław Łoboda
2015 -> Federacja Rosyjska I państwa kaukaskie II
2015 -> Estetyka tematyka esejóW – ogólne obszary skandale w sztuce. Transgresje
2015 -> Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
2015 -> Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Pobieranie 12.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna