Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Pobieranie 192.67 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar192.67 Kb.
  1   2


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)

USŁUGA INFORMATYCZNA ZAPEWNIAJĄCA DZIAŁANIE SYSTEMU TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W 10-CIU LOKALIZACJACH NA TERENIE UTP

Nr postępowania AZZP-AJ.24-167/2013
Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 11 września 2013 r.
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
   dalej w skrócie jako: PZP.

  3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
 1. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

USŁUGA INFORMATYCZNA ZAPEWNIAJĄCA DZIAŁANIE SYSTEMU TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W 10-CIU LOKALIZACJACH NA TERENIE UTP


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

       1. Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia i udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie UTP.

 1. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  CPV: 487800009, 722620009,722650000
  1. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67
  ust.1 pkt 7 PZP.

5. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa informatyczna zapewniająca działanie systemu tworzenia i udostępniania treści multimedialnych w 10-ciu lokalizacjach na terenie UTP, na monitorach LCD 55” ( lub większych) w jakości Full HD, w ramach stałej miesięcznej opłaty jednostkowej.

Usługa obejmuje kompleksowo: • procesy przygotowania treści z możliwością różnicowania ze względu na wymagania lokalne (min. 8 wersji),

 • tworzenie harmonogramów wyświetlania,

 • procesy emisji treści w strukturze rozproszonej jednostek UTP

 • aspekty techniczne sterowania monitorami poprzez sieć komputerową

 • zabezpieczenie sprzętowe w odtwarzacze treści multimedialnych wraz z koniecznym oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż podano poniżej

 • zdalny dostęp do aplikacji (oprogramowania) umożliwiającej tworzenie, przechowywanie, dystrybucję i zarządzanie treściami multimedialnymi.

Wykonawca w ramach usługi wdroży i udostępni multimedialny pakiet oprogramowania do zarządzania, przechowywania, emisji zawartości multimedialnej (Digital Signage - DMS) w UTP na 10 monitorach oraz przeszkoli dwóch pracowników UTP w zakresie:.

 1. zasad funkcjonowania

 2. edycji treści multimedialnej (obraz i dźwięk)

 3. tworzenia harmonogramów emisji

 4. publikowania (emisji)

 5. administracji systemu (w tym przechowywania i backupu)

 6. zarządzania użytkownikami i uprawnieniami

 7. emisji próbnej i diagnostyki

Termin szkolenia do 07.10.2013r., szkolenie jednodniowe w siedzibie UTP.
Oczekiwane cechy systemu, podlegające ocenie

(2 – wymagane, 1 – dodatkowe):


 1. Odtwarzacz treści multimedialnych

Przedmiot

Właściwości

Istotność

Ilość odtwarzaczy treści multimedialnych

10

2

Procesor

Minimum 1,2 GHz

2

Pamięć RAM

Minimum 2 GB

2

Pamięć typu Flash

Minimum 2 GB

2

Interfejsy sieciowe

Port Ethernet 10/100/1000 Mbps

2

Wbudowany przełącznik sieciowy

4 porty Ethernet 10/100 Mbps

1

Interfejsy USB

Co najmniej 2 porty USB 2.0 z zasilaniem minimum 5 Watt

2

Wyjściowy interfejs graficzny

HDMI

2

Obsługiwane wyjściowe rozdzielczości

720p, 1080p

2

Wejściowy interfejs audio

Jack 3,5 mm

1

Wyjściowy interfejs audio

Jack 3,5 mm

1

Maksymalny pobór mocy

50 Watt

2

Chłodzenie

Brak wentylatora, wyłącznie naturalne chłodzenie

2

Formaty obsługiwanych plików graficznych

JPG, JPEG, PNG

2

Formaty obsługiwanych plików wideo

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV 9, VC-1,

MOV


2

Formaty obsługiwanych plików audio

MP3, AAC, AC3, PCM

2

Inne formaty

SWF (Flash Lite 3.1), SWF (Flash 10, Action Script 3.0), SWF (Flash 9, Action Script 2.0)

1

Obsługiwane rodzaje widżetów

Media Zone, Plain Text, Rich Text, Text Ticker, RSS Ticker, RSS Viewer, Date Time, Weather, Calendar, Media Container, Flash Container, Table Listing

2

Obsługiwane sposoby dostarczania treści

 • Programowalne terminy pobierania treści z centralnego serwera

 • Przechowywanie treści w lokalnej pamięci Cache

 • Programowalna częstotliwość sprawdzania dostępności nowych treści na centralnym serwerze

 • Pobieranie treści online poprzez menedżera pobierania (Download Manager) wraz z wyłączeniem wcześniejszej treści i aktualizowaniem odtwarzacza do nowej dopiero po udanym zakończeniu pobierania z centralnego serwera

2

Zdalne zarządzanie odtwarzaczem

 • Raporty odtwarzania treści

 • Aktualizacje oprogramowania

 • Automatyczne wykrywanie adresu IP

 • Włączanie/wyłączanie monitora (RS 232) podłączonego do odtwarzacza

2

Komunikacja odtwarzacza z centralnym systemem zarządzania treścią (pobieranie prezentacji, raportowanie)

Komunikacja inicjowana wyłącznie poprzez odtwarzacz w protokole http poprzez port 80 firewall’a

2

Wydajność

 • Jednoczesne odtwarzanie wielu plików wideo (Multiple Videos)

 • Odtwarzanie dźwięku w tle (Background Audio)

 • Płynne przejścia pomiędzy różnymi rodzajami treściami (Content Transitions)

2
 1. Aplikacja (oprogramowanie) do tworzenia, przechowywania, dystrybucji i zarządzania treściami multimedialnymi.
Przedmiot

Właściwości

Istotność

Dostęp do aplikacji

 • Zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową do aplikacji zainstalowanej na serwerze w Internecie

 • Dostęp ograniczony tylko do autentykowanych użytkowników (nazwa i hasło)

2

Dostępna w aplikacji przestrzeń dyskowa na przechowywanie materiałów multimedialnych

Minimum 10 GB

2

Dostępny miesięczny transfer plików multimedialnych do aplikacji

Minimum 16 GB

2

Ilość nazwanych użytkowników aplikacji

Minimum 8

2

Ilość obsługiwanych jednocześnie odtwarzaczy treści

Minimum 10

2

Obsługiwane odtwarzacze treści multimedialnych w trybie jednomonitorowym

 • odtwarzacze z systemem Linux

 • odtwarzacze z systemem Microsoft Windows

2

Integracja z oprogramowaniem kalendarza

 • Microsoft Exchange

 • IBM Lotus Notes

 • Google Calendar

2

Tworzenie szablonów prezentacji

 • Tworzenie prezentacji na bazie dostępnych w aplikacji minimum 20 szablonów

 • Tworzenie własnych prezentacji od podstaw

 • Tworzenie aplikacji interaktywnych przeznaczonych do wyświetlania na monitorach dotykowych

2

Edytor prezentacji

 • Wizualny edytor umożliwiający na bieżąco podgląd wprowadzanych zmian w układach ekranu, zastosowanych widżetach, plikach i zewnętrznych źródłach

 • Edytor XML umożliwiający zaawansowanym użytkownikom bezpośrednią ingerencję w kod XML tworzonej prezentacji

 • Możliwość podglądu tworzonej prezentacji w formacie HTTP poprzez przeglądarkę internetową

2

Układy ekranu w prezentacjach

 • Możliwość utworzenia prezentacji zawierającej różne układy ekranu

 • Możliwość zaprogramowanie wyświetlania poszczególnych układów ekranu w zadanych dniach (podanie daty) i porach (podanie godziny rozpoczęcia i czasu trwania)

 • Możliwość podglądu w edytorze prezentacji układu ekranu zaprogramowanego na dany dzień i godzinę

 • Możliwość zdefiniowania minimum 3 poziomów ważności dla poszczególnych układów ekranu i automatyczne odtwarzanie przez aplikację układu ekranu o najwyższym poziomie ważności w wypadku zaprogramowania kilku układów na tę samą datę i godzinę

2

Ilość dostępnych prezentacji

Możliwość utworzenia minimum 8 niezależnych prezentacji multimedialnych

2

Dostosowanie prezentacji

 • Możliwość automatycznego dostosowania prezentacji do możliwości wybranego odtwarzacza treści multimedialnych

 • Możliwość wyboru następujących standardowych rozdzielczości prezentacji: 768x1024, 1024x768, 960x1280, 1280x960, 1200x1600, 1600x1200, 1440x1920, 1920x1440, 720x1280, 1280x720, 768x1280, 1280x768, 1080x1920, 1920x1080 pikseli

 • możliwość wyboru dowolnej własnej rozdzielczości dla prezentacji

2

Programowanie widżetów

Możliwość zaprogramowania wyświetlania poszczególnych widżetów (np. pole tekstowe, pogoda czy pasek RSS) tylko w wybranym okresie czasu oraz cyklicznie z zadaną częstotliwością

2

Synchronizacja prezentacji z odtwarzaczem

 • Automatyczna natychmiast po wprowadzeniu zmian w prezentacji dla danego urządzenia

 • Manualna tylko w chwili wymuszenia synchronizacji przez administratora treści

2

Zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji

Możliwość definiowania minimum 5 poniższych poziomów dostępu do narzędzi tworzenia, dystrybucji i zarządzania treścią multimedialną:

 1. Każdy może zarządzać prezentacją – wszyscy standardowi użytkownicy mają pełen dostęp do danej prezentacji

 2. Każdy może zarządzać widżetami - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać treść, właściwości widżetów i plany odtwarzania

 3. Każdy może zarządzać planami odtwarzania - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać treść i plany odtwarzania

 4. Każdy może zarządzać treścią - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać tylko treść

 5. Indywidulanie przyznawany dostęp – administrator indywidulanie przyznaje użytkownikom dostęp do poszczególnych funkcji

2

Ścieżka akceptacji (workflow)

 • Możliwość zdefiniowania ścieżki akceptacji nowych treści multimedialnych

 • Prezentowanie w widoku poszczególnych użytkowników listy treści oczekujących na akceptację administratora treści

 • Prezentowanie w widoku administratora treści listy treści oczekujących na jego akceptację

 • Możliwość zaakceptowania, odrzucenia i dodania komentarzy przez administratora treści do prośby użytkownika o akceptację nowej treści

 • Powiadamianie administratora treści o pojawieniu się nowej prośby o akceptację nowej treści poprzez email

 • Możliwość zaakceptowania i odrzucenia przez administratora treści prośby użytkownika o akceptację nowej treści bezpośrednio z otrzymanego powiadomienia email bez konieczności logowania się do aplikacji

2

Formaty plików graficznych obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

BMP, JPG/JPEG, PNG, ICO (icon files), GIF, SVG (Scalable Vector Graphics), TIF\TIF, TGA (Truevision TARGA), DDS (DirectDraw Surface)

2

Formaty plików wideo obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, ASF, WMV, AVI, MOV, MPG, TS, MJPEG, DIVX, VOB, M2V

2

Formaty plików audio obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

MP1, MP2, MP3, MP4, AAC, AAC-LC, WMA, AMR, WAV, TS

2

Inne standardy treści multimedialnych obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

SWF (Adobe Shockwave-Flash), Adobe Flash-Lite Animations, HTML 5, Flash video, HTML4/C3, Flash 11

2

Standardy transmisji treści multimedialnych z zewnętrznych źródeł (intranet, Internet) obsługiwanych przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

http, https, mms, ftp, rtsp, rtp, udp, rtmp

2

Lista innych formatów treści obsługiwanych przez aplikację

dxt, dtv, cfg, rdp4, mtg, pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, cfg, js, ss, television, wpg, asp, aspx, php

2

Raportowanie

Możliwość generowania następujących raportów:

 • odtworzone treści na poszczególnych odtwarzaczach

 • historia zmian wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników

 • lista błędów generowanych przez odtwarzacze

2
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie 01.10.2013 – do 30.09. 2016


 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.


 1. PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia. 1. ZMIANY UMOWY

 1. zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  • wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  • zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  • zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.
 1. zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: • zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

 • zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych
  w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  1. przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  2. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawianej po zakończeniu miesiąca oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru.


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. PZP. 1. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1-4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

 2. Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zbliżonym zakresie.

Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 5) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 4 i 5 SIWZ.

 1. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3), oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 ) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 SIWZ.

 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ , Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

 3. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 6; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 6).

 4. Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

 5. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

 6. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

 2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 4. Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ). W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w wykazie zostały zamieszczone zadania o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ.

 5. Dowody określające najważniejsze usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę). Dowodami są:

 • poświadczenia,

 • lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

 1. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

 2. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).

 3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokument o którym mowa w pkt. 2, potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 4. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszona upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

 1. na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7


Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Bud. 3.1 pokój nr 145


 1. na faks nr: 52 374 92 66

 1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w sprawach związanych z procedurą przetargową – Pani Agata Juśkowiak

tel. 52 374 92 63, w godz. 8:00 – 14:00

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Pan Aleksander Świtała

tel. 52 340 86 11 , w godz. 8:30 – 15:00

 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
  o wyjaśnienie treści SIWZ.

 8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 2. Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

 4. Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

 6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

 7. Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

 8. Zamawiający zaleca, aby:

 1. każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

 2. wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

 1. Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane:


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 145

oraz opisane:

PRZETARG NA USŁUGĘ INFORMATYCZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIAŁANIE SYSTEMU TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W 10-CIU LOKALIZACJACH NA TERENIE UTPNIE OTWIERAĆ PRZED 20.09.2013r., godz. 10:10
 1. Na ofertę składają się:

 1. wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2)

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3),

 4. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 6);

 5. oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wzór – załącznik nr 7)

 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 7. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony,

 8. wykaz usług (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ),

 9. dowody o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 SIWZ,

 10. dokument wymagany w przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich (por. rozdział VIII pkt 4 SIWZ)

 11. wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom),

 12. dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, na których zasobach Wykonawca polega i, które będą brały udział w realizacji zamówienia) – por. VIII pkt 5 SIWZ.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 2. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 3. Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

 4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga! Miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego 1. Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1 pokój nr 145
lub przesłać na powyższy adres.

 1. Termin składania ofert: do 20.09.2013r., do godz. 10:00

 2. Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia. 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20.09.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek 3.1 , pok. B 146) 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte
  w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 3. Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

 2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm).

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
  w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 90 %

wymagania dodatkowe -10%

  1. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------ x 90

cena badanej oferty
Wymagania dodatkowe -za każdy spełniony wymóg dodatkowy określony w tabeli pn „Oczekiwane cechy systemu, podlegające ocenie” zamawiający przyzna 2,5 %tj . 2,5 pkt  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  2. Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  3. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

 5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia Odwołującego z postępowania,

 3. odrzucenia oferty Odwołującego.

  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

  2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

  3. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

  5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3,

 4. Wzór umowy - załącznik nr 4,

 5. Wykaz usług - załącznik nr 5,

 6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6,

 7. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – załączniku nr 7,


Załącznik nr 1 do SIWZ


Pobieranie 192.67 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna