Uniwersytety trzeciego wiekuPobieranie 14.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.51 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plUNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku

Druki zwarte:


 1. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych/ Beata Ziębińska. – Katowice: „Śląsk”, 2010. – 347 s.

Sygn. 39781


Druki ciągłe: 1. Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim/ Ewa Przybylska// „Edukacja Dorosłych”. – 1999, nr 2, s. 31 – 37

 2. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej/ Anna Zawada// „Praca Socjalna”. – 2007, nr 1, s. 90 – 96

 3. Dialog międzypokoleniowy: słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku – studenci pedagogiki/ Grażyna Orzechowska// „Edukacja Dorosłych”. – 2004, nr 1/2, s. [133] – 137

 4. Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności/ Artur Fabiś// „Edukacja Dorosłych”. – 2006, nr 1/2, s. 33 – 44

 5. Edukacja seniorów priorytetem krajowym/ Małgorzata Kacprzak// „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2007, nr 2, s. 59 – 62

 6. Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. – Białystok, 2000/ Jerzy Halicki// „Edukacja Dorosłych”. – 2000, nr 4, s. 157 – 162

 7. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii – Uniwersytety Trzeciego Wieku/ Alina Matlakiewicz// „Edukacja Dorosłych”. – 2003, nr 2, s. [123] – 129

 8. Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych/ Beata Boczukowa// „Edukacja Dorosłych”. – 2004, [nr] 3, s. [57] – 61

 9. Edukacja w życiu ludzi starszych – komunikat z badań/ Agata Chabior// „Edukacja”. – 1997, nr 4, s. 99 – 106

 10. Edukacyjne przesłania Kongresów AIUTA/ Olga Czerniawska// „Edukacja Dorosłych”. – 2001, nr 2, s. 9 – 20 Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 11. Emerytura i co dalej? : oferta wolnoczasowa dla seniorów/ Grzelak Marta // „Edukacja Dorosłych”. – 2003, nr 1, s. 91 – 98

 12. Informacja o Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku/ Anna Frąckowiak// „Edukacja Dorosłych”. – 2001, nr 2, s. 127 – 130

 13. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku: (cele, organizacja, koncepcja programowa, osobliwości)// „Edukacja Dorosłych”. – 1997, [nr] 1, s. 35 – 41

 14. Nowe tendencje w uniwersytetach III wieku/ Olga Czerniawska// „Edukacja Dorosłych”. – 2006, nr 3, s. 67 – 71

 15. „Open Doors for Europe” – doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ Małgorzata Maria Stanowska// „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2007, nr 2, s. 52 – 59

 16. Otwarte szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji akademickiej XX/ XXI wieku/ Józef Półturzycki// „Edukacja Dorosłych”. – 2001, nr 2, s. 49 – 57

 17. Projekt kształcenia gerontologicznego/ Zofia Szarota// „Edukacja Dorosłych”. – 1998, nr 3, s. 49 – 64

 18. Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ Monika Grotek// „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2003, nr 2, s. 42 – 50

 19. Spotkania studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ze studentami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ Małgorzata Zybert// „Edukacja Dorosłych”. – 2001, nr 1, s. 101 – 104

 20. Starość nie radość?/ Urszula Nowakowska// „Edukacja Dorosłych”. – 2006, nr 4, s. 117 – 121

 21. Uczestnictwo osób starszych w instytucjach Domu Pomocy Społecznej
  i Uniwersytetu III Wieku a prezentowane postawy wobec starości: (analiza wyników badań) / Urszula Miller // „Edukacja Dorosłych”. – 2001, nr 4, s. 49 – 58

 22. Uniwersytet (Otwarty) Rosyjskiej Akademii Kształcenia/ Alicja Sawina// „Edukacja Dorosłych”. – 1999, nr 1, s. 95 – 98

 23. Uniwersytet III Wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego/ Grażyna Orzechowska// „Edukacja Dorosłych”. – 2003, nr 2, s. 49 – 55

 24. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania: przemiany, dylematy
  i oczekiwania w epoce ponowoczesnej/ Olga Czerniawska// „Chowanna”. – 2009, Tom 2 (33), s. 97 – 113

 25. Uniwersytet III Wieku w powiecie chełmskim/ Lucyna Kozaczuk// „Praca Socjalna”. – 2005, nr 2, s. 90 – 95

 26. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych/ Helena Hrapkiewicz// „Chowanna”. – 2009, Tom 2 (33), s. 115 – 126

 27. Uniwersytety Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość – spojrzenie młodego człowieka/ Izabela Senkowska// „Edukacja Dorosłych. – 2002, nr 2/3, s.[93] – 97

 28. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych – stan i perspektywy w ujęciu porównawczym/ Elżbieta Trafiałek// „Edukacja Dorosłych”. – 2003, nr 3, s. [24] – 30

 29. W jaki sposób uniwersytety mogą wspierać uczenie się osób starszych? : funkcjonowanie Instytutu Studiów dla Seniorów w Szkocji/ Alina Matlakiewicz// „Edukacja Dorosłych”. – 2006, nr 3, s. 135 – 145

 30. Z działalności uniwersytetów trzeciego wieku: XIX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA)/ Olga Czerniawska// „Edukacja Dorosłych”. – 1999, nr 1, s. 13 – 20

 31. Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu ludzi starszych/ Reneta Konieczna// „Edukacja Dorosłych”. – 1997, nr 4, s. 58 – 66

Wrzesień 2010 r. Oprac. Helena Ratajczak

Pobieranie 14.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna