Upgow uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na WiedzyPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl


UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: CHEMIA LEKÓWRodzaj studiów

II stopnia, stacjonarne

Czas trwania

2 lata

Rekrutacja

Wpisana na dyplomie końcowa ocena ukończenia studiów I stopnia, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów

Tytuł zawodowy/naukowy

Magister

Kontynuacja

Studia III stopnia, doktoranckie

Koordynator ECTS

dr hab. Rafał Sitko

Sylwetka absolwenta:

Absolwenta studiów II stopnia cechuje pogłębiona znajomość chemii w porównaniu z wymaganą na studiach I stopnia. Jest kompetentny zwłaszcza w wybranej specjalności. Potrafi myśleć krytycznie, samodzielnie znajdować braki w swojej wiedzy i je uzupełniać. Umie rozwiązywać niestandardowe problemy zawodowe, w tym wymagające konsultacji z fachowcami z innych dziedzin. Absolwent jest przygotowany do pracy zespołowej, także na stanowisku kierowniczym po zdobyciu niezbędnego doświadczenia praktycznego. W dyskusji potrafi jasno przedstawić swoje stanowisko i zrozumieć argumenty innych. Formułując opinie, bierze pod uwagę wszystkie dostępne mu informacje. Podejmując działanie, przestrzega norm etycznych i prawnych. Absolwent znajdzie zatrudnienie w tych samych instytucjach co absolwent studiów I stopnia, lecz na stanowiskach wyższych i bardziej odpowiedzialnych. Ponadto może podjąć pracę nauczyciela chemii, po uzupełnieniu studiów zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent może także kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich).


SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 2

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 9

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 12

INNE WYMAGANIA 14


Siatka studiów
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

studia II stopniaKierunek chemia

studia stacjonarne
Specjalność chemia leków

od roku akademickiego 2010/11


A

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

I rok

II rok

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

Lp

Nazwa przedmiotu

E/Z

Razem

w tym

Razem
ECTS

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

wykł.

ćwicz.

laborat.

konwer.

semin.

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

1

Analiza instrumentalna

E

90

45

 

45

 

 

7

45

45

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chromatografia

E

60

15

 

30

15

 

6

15

45

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chemia teoretyczna

E

75

30

 

 45
 

7

 

 

 

30

45

7

 

 

 

 

 

 

RAZEM A:

 

225

90

0

120

15

0

20

60

90

13

30

45

7

0

0

0

0

0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

I rok

II rok

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

Lp

Nazwa przedmiotu

E/Z

Razem

w tym

Razem
ECTS

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

wykł.

ćwicz.

laborat.

konwer.

semin.

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

4

Spektroskopia

E

60

30

 

30

 

 

4

30

 

2

 

30

2

 

 

 

 

 

 

5

Krystalografia

E

45

15

 

30

 

 

3

 

 

 

15

30

3

 

 

 

 

 

 

RAZEM B:

 

105

45

0

60

0

0

7

30

0

2

15

60

5

0

0

0

0

0

0
C

INNE WYMAGANIA

I rok

II rok

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

Lp

Nazwa przedmiotu

E/Z

Razem

w tym

Razem
ECTS

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

wykł.

ćwicz.

laborat.

konwer.

semin.

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

6

Informacja naukowa

Z

15

 

 

 

15

 

1

 

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Laboratorium projektowania molekularnego

E

30

15

 

15

 

 

3

15

15

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Przedmioty fakultatywne CHL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

Chemia medyczna

E

45

15

 

15

15

 

5

15

30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b

Biochemia z elementami genetyki

E

45

30

 

 

15

 

5

 

 

 

30

15

5

 

 

 

 

 

 

8c

Chemoinformatyka

E

45

15

 

30

 

 

5

 

 

 

 

 

 

15

30

5

 

 

 

9

Przedmiot specjalizacyjny w tym:

E

225

60

 

135

30

 

13

30

75

6

30

90

7

 

 

 

 

 

 

9a

Wstęp do syntezy organicznej

E

30

15

 

 

15

 

2

15

15

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b

Metody spektroskopowe w chemii biologicznej

E

15

15

 

 

 

 

1

15

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9c

Wstęp do farmakologii

E

30

15

 

 

15

 

2

 

 

 

15

15

2

 

 

 

 

 

 

9d

Projektowanie molekularne

E

15

15

 

 

 

 

1

 

 

 

15

 

1

 

 

 

 

 

 

9e

Blok Laboratorium -10 modułów do wyboru (razem: 135 godzin)

Z

135

 

 

135

 

 

7

 

60

3

 

75

4

 

 

 

 

 

 

 

Preparatyka kosmetyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemoinformatyka B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia leków II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka medyczna w chemii leków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparatyka organiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystalochemia białek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

INNE WYMAGANIA cd.

I rok

II rok

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

Lp

Nazwa przedmiotu

E/Z

Razem

w tym

Razem
ECTS

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

15 tyg.

wykł.

ćwicz.

laborat.

konwer.

semin.

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

ECTS

 

Analityka leków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody instrumentalne w chemii medycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody fizykochemiczne w chemii leków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt badawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Wykład monograficzny

E

75

75

 

 

 

 

7

 

 

 

30

 

2

45

 

5

 

 

 

11

Pracownia magisterska

Z

240

 

 

240

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

120

15

 

120

20

12

Seminarium magisterskie

Z

90

 

 

 

 

90

19

 

 

 

 

30

4

 

30

5

 

30

10

RAZEM C:

 

810

210

0

435

75

90

93

60

135

15

90

135

18

60

180

30

0

150

30

RAZEM SEMESTRY (A+B+C)

1 140

345

0

615

90

90

120

375

30

375

30

240

30

150

30

RAZEM ROCZNIE

750

390

OGÓŁEM

1 140

 

P R A K T Y K I

0

0

0

0

E – egzamin, Z - zaliczenieUwagi dotyczące opisu przedmiotów z grupy treści podstawowych A, kierunkowych B oraz innych C.

Krótki opis przedmiotów zawiera: tytuł przedmiotu; ECTS - liczbę punktów ECTS przypisanych przedmiotowi; Semestr – informacja, w którym semestrze przedmiot jest wykładany (odpowiednio: semestr zimowy i semestr letni); Liczba godzin – liczba godzin zajęć w danym semestrze; Kod przedmiotu – oznaczenie kodowe USOS; Forma egzaminu – forma egzaminu (pisemny lub ustny, zaliczenie); oraz Wykładowca – nazwisko wykładowcy.

Punkty ECTS ustalono w oparciu o liczbę godzin wykładów, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów danego przedmiotu.

Na wykłady nie obowiązują zapisy, a terminy egzaminów dla wszystkich studentów ustala się zwykle z prowadzącym w trakcie trwania semestru.
Uwagi dotyczące opisu wykładów prowadzonych w ramach przedmiotów specjalizacyjnych.

Krótki opis przedmiotów zawiera: tytuł przedmiotu, ECTS - liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi, Semestr - informacja, w którym semestrze przedmiot jest wykładany (odpowiednio: semestr zimowy i semestr letni), Liczba godzin - liczba godzin zajęć w danym semestrze, Kod przedmiotu - oznaczenie kodowe USOS, Forma egzaminu - forma egzaminu (pisemny lub ustny, zaliczenie), oraz Wykładowca - nazwisko wykładowcy.

Na wykłady obowiązują zapisy, a terminy egzaminów dla wszystkich studentów ustala się zwykle z prowadzącym w trakcie trwania semestru.


Uwagi dotyczące opisu wykładów prowadzonych w ramach przedmiotów monograficznych.

Krótki opis przedmiotów zawiera: tytuł przedmiotu; Semestr - informacja, w którym semestrze przedmiot jest wykładany (odpowiednio: semestr zimowy i semestr letni); Liczba godzin - liczba godzin zajęć w danym semestrze; Forma egzaminu - forma egzaminu (pisemny lub ustny, zaliczenie); oraz Wykładowca - nazwisko wykładowcy.

Na wykłady obowiązują zapisy, a terminy egzaminów dla wszystkich studentów ustala się zwykle z prowadzącym w trakcie trwania semestru. Uruchomienie konkretnego wykładu następuje po ustaleniu listy studentów zapisanych na określony wykład.Pobieranie 0.51 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna