Upoważnienie szczególnePobieranie 7.84 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.84 Kb.
ANEKS Z DN. ...................................................
UPOWAŻNIENIE SZCZEGÓLNE

UPOWAŻNIAM NIŻEJ WYMIENIONYCH AGENTÓW CELNYCH PRACOWNIKÓW AGENCJI CELNEJ „NOWAK” S.C.

ul. Skandynawska 5 Modła Królewska 62-571 Stare Miasto,

do czynności wyszczególnionych w upoważnieniu ogólnym o numerze podanym wyżej.LISTA AGENTÓW CELNYCH

Zatrudnionych w Agencji Celnej „NOWAK” Zenon Nowak, Teresa Konieczka

ul. Skandynawska 5, 62-571 Stare Miasto, uprawnionych do wykonywania czynności agencji celnej przed Izbą Celną w Poznaniu.

PODPIS


1.Zenon Nowak nr ewid. 1795/5304/93

wpis na listę agentów nr 003570/2000 z 2000-03-20

2.Adam Rutkowski nr ewid .2957/10258/94

wpis na listę agentów nr 002064/2000 z 2000-01-18


3.Katarzyna Stasiak nr ewid.5084/19147/96

wpis na listę agentów nr 004703/2000 z 2000-05-18

4.Jan Chomański nr ewid. 3900/12919/95

wpis na listę agentów nr 001804/2000 z 2000-01-12

W/W AGENCI CELNI – Zenon Nowak – współwłaściciel agencji celnej „ Nowak” ,

Adam Rutkowski, Katarzyna Stasiak, Jan Chomański- pracownicy........................................ ......................................... ...............................................

(data) (miejscowość) (pieczęć i podpis)

Pobieranie 7.84 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna