Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona2/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

People & Homes
Unit 2

While there’s life, there’s hope

 • ważne wydarzenia
  w życiu (np. moving house, engagement, wedding, having a baby, graduation, retirement);

 • przymiotniki opisujące samopoczucie (np. sad, scared, thrilled, disappointed, calm, miserable, ecstatic);

 • słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego (np. hairstyle: straight, wavy, thick, brown; height/built: tall, broad-shouldered, of medium height; eyes: slanting, brown; chin: pointed; other features: beard, mole, freckles, wrinkles);

 • czasowniki carry i come z różnymi przyimkami (np. be/get carried away, carry on, carry off, carry out, come across, come down with, come into, come round, come up with);

 • różnice w znaczeniu
  i użyciu między czasami przeszłymi:
  Past Simple,
  Past Continuous,
  Past Perfect,
  Past Perfect Continuous
  ;

 • konstrukcję used to
  (do wyrażania czynności zwyczajowych i stanów w przeszłości) i would (do wyrażania przeszłych czynności zwyczajowych);

 • różnice w znaczeniu
  i użyciu między czasem Past Simple a Present Perfect

Poziom podstawowy

 • nazwać ważne wydarzenia w życiu osób na ilustracji i opisać ich uczucia (np. The man in picture A is moving house. He is carrying a large box. He looks happy.);

 • z pomocą nauczyciela mówić o ważnych wydarzeniach w swoim życiu (np. I’ll never forget my first day at school. I felt very scared.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o stresujących wydarzeniach w życiu Amerykanów (np. Seventy three percent of Americans consider divorce to be the most stressful event in life.), a następnie podać najbardziej stresujące wydarzenia w swoim życiu i ich powody;

 • zrozumieć ogólnie tekst o Aleksandrze G. Bellu i odpowiedzieć na pytania;

 • opisać swój wygląd;

 • opisać wygląd osób na ilustracji (np. Mr Jones is in his late thirties. He is tall and well built.);

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji opisać znanych aktorów i piosenkarzy
  i ich przeszłość (np. A: When was Michelle Pfeiffer born? B: She was born in 1958.
  A: What did she do before she became an actress? B: She was a check out clerk.);

 • na podstawie podanych informacji mówić, kiedy mają miejsce ważne wydarzenia
  w życiu przeciętnego Amerykanina (np. Americans usually start school at the age of five.) i przeciętnego Polaka;

 • mówić o swoich uczuciach i ich przyczynach (np. The last time I felt annoyed was when the train was late.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o zwyczajach innych osób w przeszłości używając used to (np. Sam and Sara didn’t use to play with computers.);

 • mówić o swoich zwyczajowych zajęciach w dzieciństwie;

z pomocą nauczyciela opowiedzieć o starszym członku swojej rodziny (np. dziadku), jego dzieciństwie, wykształceniu, osiągnięciach itp., używając czasów przeszłych
i Present Perfect;

 • z pomocą nauczyciela wyrazić swoją opinię na temat najważniejszych rzeczy w życiu człowieka (np. I think family life is the most important in my life because my family help and support me.); • rozmawiać z kolegą o członkach swojej rodziny, ich wyglądzie, kogo podziwia i za co, jak często ich odwiedza itp.;

 • na podstawie ilustracji mówić o swoich wspomnieniach z dzieciństwa (np. I’ll never forget my first fancy dress party. I was dressed as a cowboy.);

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć koledze nową wiadomość, zareagować na nowinę kolegi (np. A: I’ve got something to tell you. I’m afraid I failed my driving test. B: That’s a pity. You must be really disappointed.)

 • na podstawie podanych informacji mówić o czynnościach dnia codziennego innych osób;

 • zrozumieć ogólnie teksty o zmianach w życiu różnych osób i odpowiedzieć na pytania;

 • przedstawić np. kolegę swoim rodzicom;

 • zrozumieć ogólnie fragment powieści Louisy May Alcott Jack and Jill i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie opowiadanie o niezapomnianym wydarzeniu z dzieciństwa
  i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać opowiadanie o niezapomnianym wydarzeniu z dzieciństwa;

 • zrozumieć ogólnie biografię jednego z Beatlesów, George’a Harrisona, i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji napisać biografię sławnej osoby


Poziom ponadpodstawowy

 • samodzielnie mówić o ważnych wydarzeniach w swoim życiu (np. I’ll never forget my first day at school. I felt very scared.);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o Aleksandrze G. Bellu;

 • samodzielnie opowiedzieć o starszym członku swojej rodziny (np. dziadku), jego dzieciństwie, wykształceniu, osiągnięciach itp., używając czasów przeszłych i Present Perfect;

 • samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat najważniejszych rzeczy w życiu człowieka (np. I think family life is the most important in my life because my family help and support me.);

 • rozmawiać z kolegą o dwóch modelach rodziny, wyrazić swoją opinię na temat ich zalet i wad;

 • zrozumieć szczegółowo teksty o zmianach w życiu różnych osób;

 • zrozumieć szczegółowo fragment powieści Louisy May Alcott Jack and Jill;


 • zrozumieć szczegółowo opowiadanie o niezapomnianym wydarzeniu z dzieciństwa;

 • zrozumieć szczegółowo biografię jednego z Beatlesów, George’a Harrisona

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • ważne wydarzenia w życiu ucznia;

 • stresujące wydarzenia w życiu ucznia;

 • wygląd ucznia;

 • ważne wydarzenia w życiu przeciętnego Polaka;

 • uczucia ucznia i ich powody;

 • wspomnienia z dzieciństwa;

 • członkowie rodziny ucznia
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

 • najważniejsze rzeczy w życiu człowieka;

 • zalety i wady różnych modeli rodziny
Interdyscyplinarność

 • wynalazki Aleksandra G. Bella (historia, fizyka);

 • biografia i twórczość Louisy May Alcott (język polski)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • życie i wynalazki Aleksandra G. Bella;

 • znani aktorzy i piosenkarze brytyjscy i amerykańscy, ich wygląd i przeszłość;

 • biografia i twórczość Louisy May Alcott;

 • wizytówki;

 • powiedzenia sławnych ludzi (np. Live your beliefs and you can turn the world around. – H.D. Thoreau)Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fatal, basement);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. by heart, leading authority);

 • podawanie synonimów (np. to achieve – to attain);

 • podawanie antonimów (np. tiny – huge);

 • grupowanie wyrazów (np. square, wide, oval, freckled – face);

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by wstawiać brakujące zdania;

 2. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać opowiadanie oraz biografię sławnej osoby;

 3. słuchanie – opis strategii, jak zrobić zadanie typu prawda/fałsz;

 4. zadania typu English in Use – opis strategii, jak wypełnić test luk (cloze text);

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 2 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 2 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 1
  (w Podręczniku ucznia);

 3. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę fragmentu powieści Louisy May Alcott Jack and Jill

Projekt

 • organizujemy kącik pracy własnej ucznia (Self-Access Centre) z materiałami (np. książki do gramatyki, słownictwa, literatura, słowniki, atlas, encyklopedia, kasety, płyty CD itp.) w języku angielskim
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja czytelnicza i informacyjna – jak samodzielnie zdobywać informacje i wiedzę
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna