Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona3/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 2

Planet Earth

Unit 3

Travel Broadens the Mind

 • zajęcia na wakacjach (np. visit historical sites, go hiking, walk along beaches, see spectacular falls, take leisurely strolls, try delicious local cuisine);

 • słownictwo opisujące pogodę (np. rainy season, hot and dry, below freezing, foggy);

 • sprzęt wakacyjny
  (np. goggles, swimsuit, insect repellent, boots, guidebook, rucksack);

 • problemy na wakacjach (np. travel sickness, flight delay, flat tyre, lost luggage);

 • czasowniki cut i do
  z różnymi przyimkami (np. cut across, cut down on, cut off, cut out, do away with, do up, do with);

 • idiomy związane
  z podróżą (np. I’ll drop you a line as soon as
  I get there
  .)

 • różnice w użyciu
  i znaczeniu między czasami i konstrukcjami przyszłymi:
  Future Simple,
  to be going to,
  Present Continuous
  ;

 • czasownik will
  do wyrażania próśb, obietnic, obaw, propozycji;

 • zasadę tworzenia zdań okolicznikowych czasu z while, before, when, until itp. (np. I’ll phone you when I’m ready.);

 • zdania warunkowe typu 0 i typu 1;

 • czasowniki could, may
  i might do wyrażania prawdopodobieństwa

Poziom podstawowy

 • na podstawie ilustracji i podanych informacji opowiedzieć, co można robić w danym miejscu (np. In Russia you can visit galleries, museums, ancient castles, and historical sites.);

 • mówić o swoich wakacjach, gdzie lubi je spędzać, jaki kraj chciałby zwiedzić itp.;

 • opowiedzieć o swoich zeszłorocznych wakacjach;

 • zrozumieć ogólnie opisy hoteli i odpowiedzieć na pytania;

 • powiedzieć, w którym z opisanych hoteli chciałby się zatrzymać i dlaczego;

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji opisać pogodę w różnych miejscach świata (np. In Havana it’s hot, dry and sunny. The temperature is in the high thirties.);

 • na podstawie podanych informacji zapowiedzieć pogodę w różnych miejscach świata na następny dzień (np. It will be cool and rainy in Athens with a temperature
  of 15
  C.);

 • wraz z kolegą zdecydować, które z podanych przedmiotów zabrałby ze sobą
  na wakacje w różnych miejscach (np. If I visited Cape Town, I would definitely take
  my boots because it is cold and wet there
  .);

 • zrozumieć pytania w ankiecie dotyczącej wakacji i odpowiedzieć na nie;

 • z pomocą nauczyciela opowiedzieć o nieprzyjemnych zdarzeniach na wakacjach;

 • na podstawie podanych informacji podać kilka rad dla podróżujących stosując konstrukcję in case (np. Be careful in crowded areas in case there are pickpockets
  or muggers about
  .);

 • na podstawie podanych informacji mówić o świętach i festynach w różnych krajach (np. The Holi Festival takes place in India. The Indian people celebrate it by throwing dye-filled water bombs.);

 • z pomocą nauczyciela opowiedzieć o święcie, festynie w swoim kraju;

 • rozmawiać z kolegą o swoich i jego planach na następne wakacje, święta itp., stosując czas Present Continuous (np. A: Are you doing anything on your next holiday?
  B: Yes, I’m visiting a friend in Edinburgh.);


 • na podstawie podanych informacji mówić o sobie stosując zdanie warunkowe typu 1 (np. If I find a well-paid job, I will probably buy a house.);

 • z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoim najbardziej ekscytującym weekendzie;

 • rozmawiać z kolegą o podróży, z której właśnie wrócił (cel podróży środek transportu, itp.);

 • na podstawie podanych informacji zaprosić kolegę np. na lunch, przyjąć lub odrzucić podobne zaproszenie kolegi;

 • w rozmowie telefonicznej z pomocą nauczyciela odwołać rezerwację pokoju w hotelu;

 • wynająć samochód, łódź z wypożyczalni;

 • zrozumieć ogólnie teksty o White Cliffs w Dover i Górach Skalistych w USA
  i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać list w odpowiedzi
  na otrzymany list, faks itp. (semi-formal transactional letter);

 • zrozumieć ogólnie tekst o niezwykłym kurorcie w Japonii i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie tekst o Festiwalu Indiańskim i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać opis festynu, w którym uczestniczył


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo opisy hoteli;

 • samodzielnie opowiedzieć o nieprzyjemnych zdarzeniach na wakacjach;

 • napisać list-zażalenie do dyrektora hotelu;

 • samodzielnie opowiedzieć o święcie, festynie w swoim kraju;

 • samodzielnie opowiedzieć o swoim najbardziej ekscytującym weekendzie;

 • w rozmowie telefonicznej samodzielnie odwołać rezerwację pokoju w hotelu;

 • zrozumieć szczegółowo teksty o White Cliffs w Dover i Górach Skalistych w USA;

 • opisać interesujące miejsce (np. góry, jaskinie, wybrzeże) w swoim kraju;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać list w odpowiedzi
  na otrzymany list, faks itp. (semi-formal transactional letter);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o niezwykłym kurorcie w Japonii;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o Festiwalu Indiańskim;

 • samodzielnie napisać opis festynu, w którym uczestniczył

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • wakacje ucznia;

 • nieprzyjemne zdarzenia na wakacjach;

 • święto, festyn w kraju ucznia;

 • plany ucznia na następne święta, wakacje itp.;

 • sposoby spędzania wolego czasu;

 • interesujące miejsca (np. góry, jaskinie, wybrzeże) w kraju ucznia
Interdyscyplinarność

 • miejsca godne zwiedzenia na świecie, w Wielkiej Brytanii i USA (geografia);

 • opisywanie pogody (geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • miejsca godne zwiedzenia w Wielkiej Brytanii (np. White Cliffs w Dover) i USA (np. Góry Skaliste);

 • święta i festyny w różnych krajach na świecie i w kraju ucznia;

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące podróży (np. The world is a book, and those who do not travel, read only a page. – Saint Augustine)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. to date back, waterfront);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. a secluded beach, gourmet cuisine);

 • podawanie synonimów (np. to sample – to try);

 • podawanie antonimów (np. boiling hot – freezing cold);

 • odnajdowanie słów podobnych w języku angielskim i polskim (np. menu, style);

 • grupowanie wyrazów (np. caravan – fully-equipped kitchen, home comforts, tour);

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by dopasować podane informacje do części tekstu;

 2. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list w odpowiedzi na otrzymany list, faks itp. (semi-formal transactional letter) oraz jak opisać festyn;

 3. słuchanie – opis strategii, jak uzupełnić brakujące informacje w tekście;

 4. zadania typu English in Use – opis strategii, jak rozwiązać test luk wielokrotnego wyboru (multiple choice cloze);

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Refrence Unit 3 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 3 (w Zeszycie ćwiczeń).

Projekt

 • miejsca godne zwiedzenia na świecie i w krajach anglojęzycznych
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp

Pobieranie 297.5 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna