Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona4/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 2

Planet Earth

Unit 4

Earth is Dearer than Gold

 • problemy Ziemi
  i środowiska (np. traffic pollution, poverty, overpopulation, oil spills, deforestation, waste, greenhouse effect, acid rain, global warming);

 • nazwy zwierząt
  (np. lizard, elephant, tiger, cobra, centipede, seal);

 • czasowniki fall i get
  z różnymi przyimkami (np. fall back on, fall for, fall through, get away with, get on with, get over, get through);

 • idiomy związane
  ze zwierzętami
  (np. take the bull
  by the horns
  .)

 • stopniowanie przymiotnika
  i przysłówka;

 • zasady użycia
  too i enough
  z przymiotnikami;

 • czasowniki, po których następny czasownik występuje
  w bezokoliczniku z to (np. refuse, would love, want, learn) oraz bez to (np. let, make, must, would rather, could);

 • czasowniki, po których następny czasownik występuje z końcówką
  ing (np. like, hate, enjoy, can’t help, don’t mind, can’t stand);

 • czasowniki, po których następny czasownik występuje z końcówką
  ing lub
  w bezokoliczniku
  ze zmianą znaczenia (np. stop, forget, remember, try, regret)

Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji wymienić problemy związane ze środowiskiem
  w swoim kraju (np. There are more and more cars on the roads.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o zastosowaniu różnych rodzajów energii (np. We can use solar energy to run small gadgets.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o alternatywnych źródłach energii i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji opisać planetę Ziemię (np. The Earth’s circumference is 40,000 km and its diameter is 12,760 km.);

 • z pomocą nauczyciela wyrazić swoją opinię na temat najważniejszego problemu związanego ze środowiskiem;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o skutkach i możliwych rozwiązaniach różnych problemów związanych ze środowiskiem (np. A: What’s the effect of global warming? B: A change in the world’s climate. A: What can we do?
  B: We could reduce the use of aerosols. We could also use alternative sources of energy.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o tym, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie nieodnawialnych źródeł energii, wody itp. (np. To use less petrol for transportation we can ride a bicycle.);

 • porównać różne środki transportu (np. A bicycle is not very fast. A car is faster than
  a bicycle. A train is the fastest of all.
  );

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji porównać życie w przeszłości
  i teraźniejszości, życie na wsi i w mieście itp. (np. Life used to be harder in the past than it is now.);

 • porównać cechy podanych zwierząt (np. A: Which animal has got the most legs?
  B: I think it’s the centipede.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o przetwarzaniu surowców wtórnych
  (np. A: First of all, we can recycle newspapers and magazines. B: Yes, we can put them into the recycling bins in our neighbourhood. Then, they can be used to make recycled paper.);

 • z pomocą nauczyciela zwrócić uwagę np. sąsiadowi na śmieci wokół jego domu, hałas nocą itp.; przyjąć i odpowiedzieć na podobną uwagę;


 • na podstawie podanych informacji wyrazić wahanie (np. A: Are you busy tonight, Bob? B: Let me see... erm ... I don’t think so. Why?);

 • z pomocą nauczyciela zgłosić zaginięcie swojego zwierzęcia (np. kota), opisać jego wygląd;

 • zrozumieć ogólnie wiersz Roberta Louisa Stevensona The Little Land i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie artykuł na temat ochrony zwierząt i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie, w którym zaproponuje rozwiązania dla danego problemu (np. w jaki sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w jego mieście);

 • zrozumieć ogólnie tekst o turystyce i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie list, w którym autor udziela rady i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać list, w którym udzieli rady


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o alternatywnych źródłach energii;

 • samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat najważniejszego problemu związanego
  ze środowiskiem;

 • napisać artykuł na temat globalnego ocieplenia;

 • mówić o problemach zagrożonych gatunków zwierząt (źródła zagrożenia, sposoby ochrony itp.);

 • samodzielnie zwrócić uwagę np. sąsiadowi na śmieci wokół jego domu, hałas nocą itp.; przyjąć i odpowiedzieć na podobną uwagę;

 • samodzielnie zgłosić zaginięcie swojego zwierzęcia (np. kota), opisać jego wygląd;

 • zrozumieć szczegółowo wiersz Roberta Louisa Stevensona The Little Land;

 • napisać własny wiersz używając podanych słów;

 • zrozumieć szczegółowo artykuł na temat ochrony zwierząt;

 • samodzielnie napisać wypracowanie, w którym zaproponuje rozwiązania dla danego problemu (np. w jaki sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w jego mieście);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o turystyce;

 • zrozumieć szczegółowo list, w którym autor udziela rady

Realizowanie wytycznych Podstawy

ProgramowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • problemy środowiska w miejscowości i kraju ucznia

Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

 • jak chronić środowisko w mieście i kraju ucznia oraz na świecie

Interdyscyplinarność

 • problemy Ziemi i środowiska (biologia, geografia);

 • opis Ziemi (geografia);

 • biografia i twórczość Roberta Louisa Stevensona (język polski);

 • kraje anglojęzyczne, ich powierzchnia, klimat i ludność (geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • nagłówki prasowe (np. World to face water shortages by 2025.);

 • kraje anglojęzyczne, ich powierzchnia, klimat i ludność;

 • biografia i twórczość Roberta Louisa Stevensona;

 • powiedzenia sławnych ludzi (np. The only thing we have to fear on this planet is man. – Carl Jung)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fossil fuels, drawbacks);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. energy crisis, ozone layer);

 • podawanie synonimów (np. significant – important);

 • definiowanie (np. rubbish dump – a place where rubbish is left);

 1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać wypracowanie,
  w którym zaproponuje rozwiązania dla danego problemu oraz list, w którym udzieli rady;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 4 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 4 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 2
  (w Podręczniku ucznia);

 3. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę wiersza Roberta Louisa Stevensona The Little Land.
Projekt

 • opracowanie i rozpowszechnienie specjalnego numeru czasopisma szkolnego dotyczącego ochrony środowiska, zagrożonych gatunków, przetwarzania surowców wtórnych itp. w mieście/gminie ucznia
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja ekologiczna – jak chronić środowisko i zagrożone gatunki zwierząt i roślin
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna