Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona5/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 3

Life Matters

Unit 5

Early to Bed...

 • dolegliwości i choroby (np. fever, acne, aching muscles, nausea, dizziness, runny nose, insomnia, indigestion, cramp);

 • przymiotniki opisujące samopoczucie
  (np. disappointed, thrilled, embarrassed, relaxed, annoyed, relieved);

 • cechy charakteru
  (np. moody, sociable, reliable, arrogant);

 • czasowniki give i go
  z różnymi przyimkami (np. give away, give off, give out, give up,
  go back on, go down with, go after, go for,
  go around
  );

 • sprzęt medyczny
  (np. stethoscope, syringe);

 • hobby i zajęcia
  w wolnym czasie
  (np. canoeing, hiking, cooking, gardening);

 • różnicę w znaczeniu
  i użyciu między imiesłowem przymiotnikowym czynnym (Present Participle) a biernym (Past Participle)
  (np. Passing the test was satisfying. I felt satisfied when I passed the test.);

 • czasownik must
  (do wyrażania nakazu)
  i mustn’t (zakazu);

 • czasowniki have to/ need to (do wyrażania konieczności) i don’t have to (jej braku);

 • czasowniki should/ ought to/shouldn’t
  (do wyrażania rad
  i sugestii);

 • czasowniki can,
  could, may, might

  (do wyrażania pozwolenia);

 • czasowniki can/could (do wyrażania umiejętności);

 • czasowniki may, might and could (do wyrażania prawdopodobieństwa);

Poziom podstawowy

 • mówić o swoich czynnościach codziennych, o której zwykle zasypia i wstaje, czy budzi go budzik, jak wygląda jego przeciętny dzień itp.;

 • z pomocą nauczyciela wyrazić swoją opinię na temat własnego trybu życia, co chciałby w nim zmienić itp.;

 • zrozumieć ogólnie tekst o rytmie ludzkiego organizmu i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji mówić o objawach chorób i ich przyczynach
  (np. If you have a bloated, painful stomach, then you’ve probably got indigestion. This is usually caused by eating too much, too quickly.);

 • na podstawie podanych informacji doradzić koledze w problemie zdrowotnym
  (np. A: I’ve got a splitting headache. B: Really? Why? A: I’ve been working on the computer all day. B: You should take an aspirin.);

 • na podstawie podanych informacji opowiedzieć o stresujących sytuacjach w jego życiu (np. To me, going to the dentist is the most stressful situation. I can’t stand drills.);

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji powiedzieć, co robi, by pozbyć się stresu (np. I prefer playing tennis to going to the gym.);

 • z pomocą nauczyciela mówić o przyjemnych i nieprzyjemnych sytuacjach w swoim życiu i uczuciach im towarzyszących (np. When my dog went missing I felt very worried.);

 • powiedzieć, jakie są jego i jego kolegów cechy charakteru (np. I think I’m quite sociable, because I like going to parties and being with friends.);

 • na podstawie podanych informacji wyrazić konieczność, nakaz, zakaz, sugestię itp.
  za pomocą must, mustn’t, have to, should (np. Doctors should listen to their patients.) oraz podać powód tej konieczności, nakazu itp. (np. Students have to study hard otherwise they won’t pass their exams.);

 • z pomocą nauczyciela opisać osoby i sytuacje na ilustracji stosując różne czasowniki modalne (np. He must be stressed. He shouldn’t work so hard.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą
  o różnych formach relaksu (np. A: Watching TV is a form of passive relaxation.
  B: Yes, you can sit quietly and forget about all your problems.); • idiomy z nazwami części ciała (np. Thanks for listening. I needed to get that off my chest.);

 • słownictwo opisujące kurort (np. holiday resort, steam bath,
  pain-relieving qualities
  )

 • czasowniki must i can’t (do wyrażania pewności);

 • czasowniki could, should, might i ought to (do wyrażania krytycyzmu);

 • krótkie pytania na końcu zdania (tzw. Question Tags)

 • z pomocą nauczyciela opisać problemy zdrowotne osób na ilustracji i ich możliwe przyczyny stosując czasowniki modalne (np. Jack might have been playing football.
  He could have tripped and fallen down.
  He must be in pain.), a następnie udzielić rady (np. You should be more careful, Jack.);

 • wyrazić złość (np. I’m fed up with this! I’m sick of this!);

 • z pomocą nauczyciela umówić się na spotkanie przez telefon;

 • na podstawie podanych informacji opisać objawy swojej choroby (np. u lekarza);

 • zrozumieć ogólnie teksy o gorących źródłach w Kanadzie i Nowej Zelandii
  i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie tekst o zaletach i wadach ćwiczeń fizycznych i odpowiedzieć
  na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie o zaletach i wadach danego zjawiska
  (np. fast foodu);

 • zrozumieć ogólnie tekst o chłopcu, który odzyskał słuch i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie notatki służbowe i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać notatkę służbową (memo) i e-mail


Poziom ponadpodstawowy

 • samodzielnie wyrazić swoją opinię na temat własnego trybu życia, co chciałby w nim zmienić itp.;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o rytmie ludzkiego organizmu;

 • napisać list do kolegi o swoim ostatnim problemie zdrowotnym;

 • samodzielnie mówić o przyjemnych i nieprzyjemnych sytuacjach w swoim życiu i uczuciach im towarzyszących (np. When my dog went missing I felt very worried.);

 • samodzielnie opisać osoby i sytuacje na ilustracji stosując różne czasowniki modalne (np. He must be stressed. He shouldn’t work so hard.);

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o różnych formach relaksu (np. A: Watching TV is a form of passive relaxation. B: Yes, you can sit quietly and forget about all your problems.);

 • samodzielnie opisać problemy zdrowotne osób na ilustracji i ich możliwe przyczyny stosując czasowniki modalne (np. Jack might have been playing football. He could have tripped and fallen down. He must be in pain.), a następnie udzielić rady
  (np. You should be more careful, Jack.);

 • napisać list do kolegi o sposobach na stres;


 • samodzielnie umówić się na spotkanie przez telefon;

 • zrozumieć szczegółowo teksy o gorących źródłach w Kanadzie i Nowej Zelandii;

 • opowiedzieć o niezwykłych miejscach w swoim kraju, np. gorących źródłach, czynnych wulkanach, uzdrowiskach;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o zaletach i wadach ćwiczeń fizycznych;

 • samodzielnie napisać wypracowanie o zaletach i wadach danego zjawiska (np. fast foodu);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o chłopcu, który odzyskał słuch;

 • zrozumieć szczegółowo notatki służbowe;

 • samodzielnie napisać notatkę służbową (memo) i e-mail

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • przeciętny dzień w życiu ucznia;

 • stresujące sytuacje w życiu ucznia i sposoby na stres;

 • zajęcia ucznia w czasie wolnym;

 • cechy charakteru ucznia
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

Interdyscyplinarność

 • choroby i dolegliwości (biologia);

 • gorące źródła w Kanadzie, Nowej Zelandii i kraju ucznia (geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • napisy i znaki w miejscach publicznych (np. Do not feed the animals!);

 • gorące źródła w Kanadzie, Nowej Zelandii i kraju ucznia;

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące zdrowia (np. The first wealth is health. – Ralph Waldo Emerson)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. fatigue, anxious);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. splitting headache, streaming cold);

 • definiowanie (np. sociable – likes going to parties);

 • odnajdowanie słów podobnych w języku angielskim i polskim (np. glucose, hormones);

 1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać wypracowanie
  o zaletach i wadach danego zjawiska oraz jak napisać notatkę służbową (memo) i e-mail;

 2. słuchanie – opis strategii, jak odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 5 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 5 (w Zeszycie ćwiczeń).

Projekt

 • broszura na temat zapobiegania i radzenia sobie z najczęstszymi dolegliwościami młodych ludzi np. stresem, zmęczeniem, przepracowaniem itp.
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja zdrowotna – symptomy i przyczyny chorób i dolegliwości, zapobieganie chorobom poprzez właściwy tryb życia
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna