Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona6/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 3

Life Matters

Unit 6

Better Safe than Sorry

 • nazwy nowoczesnych wynalazków (np. ATM, mobile phone, laptop computer, credit card, radar);

 • sprzęty domowe
  (np. iron, microwave oven, blender, kettle);

 • czasowniki używane
  z nazwami sprzętów (np. turn on, plug in,
  log off, install
  );

 • przestępstw
  i wykroczenia (np. theft, burglary, smuggling, arson, forgery) oraz inne słownictwo związane
  z przestępczością
  (np. fingerprints, proof, to charge, to accuse);

 • czasowniki hold i keep
  z różnymi przyimkami (hold back, hold on, keep in, keep off, keep on);

 • słownictwo związane
  z maszynami
  (np. metallic framework, apparatus, lever)

 • kolejność przymiotników
  w zdaniu (np. an oval, blue, enamel, jewellery box);

 • zasady tworzenia strony biernej w różnych czasach;

 • zaimki względne (who, which, that, whose) oraz różnicę między zdaniami względnymi ograniczającymi (defining relative clauses)
  a nieograniczającymi (non-defining relative clauses)

Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji mówić o zastosowaniu różnych współczesnych wynalazków (np. CCTV cameras are used to monitor roads and public areas.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o urządzeniach do monitoringu i odpowiedzieć na pytania;

 • wyrazić swoją opinię na temat najbardziej przydatnego wynalazku, powiedzieć, jak często go używa, jakich innych sprzętów używa regularnie;

 • na podstawie podanych informacji zdefiniować różnych przestępców (np. An arsonist sets fire to buildings, forests etc. on purpose.);

 • zrozumieć ogólnie notatkę prasową na temat przestępstwa i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie nagłówka prasowego z pomocą nauczyciela napisać notatkę prasową
  z przestępstwa;

 • opisać przedmioty na ilustracji stosując różne przymiotniki w odpowiedniej kolejności (np. It’s a medium-sized, rectangular, blue trolley bag with a retractable handle.);

 • z pomocą nauczyciela zgłosić policjantowi kradzież jakiegoś przedmiotu (opisać ten przedmiot);

 • z pomocą nauczyciela opisać przedmioty i osoby na ilustracji stosując zaimki względne (np. A storage box is something which we use to store disks.);

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć, jak często używa komputera, jakie są jego zalety
  i wady oraz jak komputer wpływa na różne sfery jego życia;

 • zrozumieć ogólnie fragment powieści Herberta George’a Wellsa The Time Machine
  i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie artykuł, w którym autor wyraża swoją opinię dotyczącą jakiegoś problemu i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię
  (np. na temat używania komputerów w nauczaniu wszystkich przedmiotów szkolnych);

 • zrozumieć ogólnie tekst o ekologicznych samochodach i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji zgłosić mechanikowi usterkę w samochodziePoziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o urządzeniach do monitoringu;

 • zrozumieć szczegółowo notatkę prasową na temat przestępstwa;

 • na podstawie nagłówka prasowego samodzielnie napisać notatkę prasową
  z przestępstwa;

 • samodzielnie zgłosić policjantowi kradzież jakiegoś przedmiotu (opisać ten przedmiot);

 • samodzielnie opisać przedmioty i osoby na ilustracji stosując zaimki względne
  (np. A storage box is something which we use to store disks.);

 • samodzielnie powiedzieć, jak często używa komputera, jakie są jego zalety i wady oraz jak komputer wpływa na różne sfery jego życia;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o tym, jak nowoczesna technologa i wynalazki wpływają na spędzanie wolnego czasu i stosunki międzyludzkie;

 • udzielić koledze instrukcji/napisać instrukcje dotyczące robienia zdjęć, obsługi komputera, telefonu itp., np. wysyłanie poczty elektronicznej;

 • zrozumieć szczegółowo fragment powieści Herberta George’a Wellsa The Time Machine;

 • zrozumieć szczegółowo artykuł, w którym autor wyraża swoją opinię dotyczącą jakiegoś problemu;

 • samodzielnie napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię (np. na temat używania komputerów w nauczaniu wszystkich przedmiotów szkolnych);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o ekologicznych samochodach

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

 • najbardziej przydatny wynalazek;

 • wpływ technologii na życie współczesnego człowieka
Interdyscyplinarność

 • biografia i twórczość Herberta George’a Wellsa (język polski);

 • wynalazki i odkrycia i ich twórcy (fizyka, geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • nagłówki prasowe (np. Hospitals test robot surgeons.);

 • biografia i twórczość Herberta George’a Wellsa;

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące nowoczesnej technologii (np. It is only when they go wrong that machines remind you how powerful they are. – Clive James, Australian critic)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. finger scanning, to preserve);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. to keep in mind, to make matters worse);

 • definiowanie (np. A burglar breaks into a building in order to steal things.);

 • budowanie rzeczowników – nazw przestępstw i czasowników od podanych rzeczowników – nazw osób (np. burglar – burglary – to burgle);

 • grupowanie wyrazów (np. ATM – withdraw, deposit, transaction, PIN, cash card);

 • używanie słowników;

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by wstawić podane tytuły akapitów;

 2. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać wypracowanie,
  w którym wyrazi swoją opinię;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 6 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 6 (w Zeszycie ćwiczeń).

 2. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 3
  (w Podręczniku ucznia);

 3. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę fragmentu powieści Herberta George’a Wellsa The Time Machine.
Projekt

 • sławni wynalazcy i ich wynalazki
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja informatyczna i edukacja ogólnotechniczna – rola nowoczesnych technologii w życiu współczesnego człowieka
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp

Pobieranie 297.5 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna