Upstream Intermediate B2 wrzesień 2012 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 297.5 Kb.
Strona9/9
Data07.05.2016
Rozmiar297.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 5

Sport & Free-time Activities

Unit 9

Every Man to his Taste

 • nazwy sportów ekstremalnych
  (np. bungee jumping, free-fall parachuting, hang gliding, extreme kayaking) oraz innych sportów (np. archery, ice skating, snooker, boxing, golf, tennis);

 • przymiotniki opisujące sporty (np. challenging, thrilling, relaxing, exhausting);

 • cechy ludzi uprawiających sporty (np. accurate, daring, courageous, graceful);

 • miejsca, gdzie uprawia się sporty (np. range, course, ring, court, pitch);

 • sprzęt sportowy
  (np. gloves, clubs, cue, racquet);

 • sposoby spędzania wolnego czasu, hobby (np. going to a concert/ theatre/circus, collecting coins,

 • zasady tworzenia zdań warunkowych typu 2
  i typu 3;

 • konstrukcje I wish ...
  i If only ...;

 • konstrukcję
  would rather

Poziom podstawowy

 • wymienić sporty ekstremalne i wyrazić swoją opinię na ich temat;

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji powiedzieć, jakich cech wymagają różne sporty (np. In my opinion, you need to be daring to be a racing driver, because it’s
  a dangerous sport
  .);

 • zrozumieć ogólnie tekst o osobie uprawiającej sporty ekstremalne i odpowiedzieć
  na pytania;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o tym, jakie sporty chciałby uprawiać, a jakich nie i dlaczego (np. A: I’d love to try hang-gliding. B: Really? Why? A: I’m sure it would be exciting.);

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, gdzie uprawia się dany sport i jaki jest do tego niezbędny sprzęt (np. We do archery on a range, using a bow and arrows.);

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć, jakie sposoby spędzania wolnego czasu uważa
  za ciekawe, nudne itp. (np. I find collecting antiques quite interesting, because I can learn how people lived in the past.);

 • na podstawie podanych informacji zaproponować koledze wspólne spędzenie czasu, grę np. w szachy itp.; przyjąć lub odrzucić zaproszenie kolegi (np. A: How about
  a game of cards?
  B: I don’t really feel like it. A: What about watching TV then?
  B: Yes, let’s do that.);

 • powiedzieć, jaka jest jego ulubiona forma spędzania wolnego czasu, jakie ma hobby, od kiedy je ma itp.;

 • z pomocą nauczyciela wyrazić życzenia/żal do podanych sytuacji stosując I wish
  (np. You have to work today; you’d rather stay in bed. – I wish I could stay in bed.);

 • z pomocą nauczyciela mówić o swoich życzeniach stosując I wish (np. I wish I could move to a bigger flat.);

 • na podstawie ilustracji wyrazić swoje preferencje stosując would rather (np. I’d rather live in a nice cottage than a flat in town.);

 • na podstawie ilustracji zdecydować z kolegą, co należałoby zabrać ze sobą
  na wycieczkę rowerową (np. I think we need to take a helmet to protect out heads.);
making clothes, chess, sketching, surfing the net);

 • czasowniki run i set
  z różnymi przyimkami (run into, run over, run out of, set aside, set in, set up);

 • idiomy odnoszące się
  do sportów
  (np hit below the belt)
 • na podstawie podanych informacji i ilustracji dopasować hobby do danej osoby;

 • na podstawie podanych informacji poprosić o pozwolenie, np. stewardessę o zmianę miejsca w samolocie;

 • poprosić kolegę o przysługę, np. o pożyczenie książki;

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach, symptomach choroby itp.;

 • z pomocą nauczyciela odebrać wiadomość telefoniczną dla innej osoby;

 • zrozumieć ogólnie tekst o sławnych zawodach sportowych i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie list do redaktora naczelnego gazety na temat jakiegoś problemu społecznego i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać list do redaktora naczelnego gazety ustosunkowując się do jakiegoś problemu;

 • zrozumieć ogólnie tekst o poszukiwaczu skarbów i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie wiadomość prasową i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać wiadomość prasową


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o osobie uprawiającej sporty ekstremalne;

 • samodzielnie powiedzieć, jakie sposoby spędzania wolnego czasu uważa za ciekawe, nudne itp. (np. I find collecting antiques quite interesting, because I can learn how people lived in the past.);

 • samodzielnie wyrazić życzenia/żal do podanych sytuacji stosując I wish (np. You have to work today; you’d rather stay in bed. – I wish I could stay in bed.);

 • samodzielnie mówić o swoich życzeniach stosując I wish (np. I wish I could move to
  a bigger flat
  .);

 • wyrazić swoją opinię na temat oglądania wydarzeń sportowych, powiedzieć, jakie
  są jego ulubione, jakich unika itp.;

 • samodzielnie powiedzieć lekarzowi o swoich dolegliwościach, symptomach choroby itp.;

 • samodzielnie odebrać wiadomość telefoniczną dla innej osoby;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o sławnych zawodach sportowych;

 • zrozumieć szczegółowo list do redaktora naczelnego gazety na temat jakiegoś problemu społecznego;


 • samodzielnie napisać list do redaktora naczelnego gazety ustosunkowując się
  do jakiegoś problemu;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o poszukiwaczu skarbów;

 • zrozumieć szczegółowo wiadomość prasową;

 • samodzielnie napisać wiadomość prasową

Realizowanie wytycznych Podstawy

ProgramowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • życzenia ucznia;

 • ulubione sporty, sposoby spędzania wolnego czasu, formy rozrywki;

 • ulubione wydarzenia sportowe
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • sławne zawody sportowe w Wielkiej Brytanii i USA;

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące sportów i ryzyka (np. A man sits many risks as he runs. – Henry David Thoreau)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. daredevil feats, survival instinct);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. national anthem, magic tricks);

 • definiowanie (np. feature – an important part of something);

 • podawanie synonimów (np. to appear – to emerge, thrill – kick);

 1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do redaktora naczelnego gazety ustosunkowując się do jakiegoś problemu oraz jak napisać wiadomość prasową;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 9 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 9 (w Zeszycie ćwiczeń).
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja zdrowotna – niebezpieczne sporty i ich potencjalne następstwa


Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 5

Sport & Free-time Activities

Unit 10

Spread the News

 • rodzaje gazet
  i czasopism (np. daily, weekly, tabloid, broadsheet);

 • działy w gazecie
  (np. world news, politics, business, education, sports, reviews);

 • klęski żywiołowe
  i katastrofy (np. famine, earthquake, flooding, arson, explosion);

 • rodzaje filmów
  (np. romance, action film, animated film, soap);

 • czasowniki take, turn
  i stand z różnymi przyimkami (np. take after, take on, take up, take over, turn down, turn up, turn out, stand for, stand up for);

 • idiomy i powiedzenia
  z nazwami części ciała (np. turn one’s nose up at sth)

 • zasady użycia czasu Future Perfect
  i Future Perfect Continuous;

 • zasady użycia łączników neither, although
  i besides;

 • zasady użycia określników both, all, none, neither, either, every, each

Poziom podstawowy

 • powiedzieć z jakich źródeł informacji korzysta (gazet, telewizji, Internetu itp.);

 • mówić o swoich ulubionych książkach;

 • na podstawie podanych informacji mówić o korzystaniu z drukowanych
  i elektronicznych źródeł informacji (np. The percentages tell us that more people use electronic media to read newspapers than the printed word.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o zaletach mediów elektronicznych;

 • zrozumieć ogólnie tekst o książkach w wersji elektronicznej i odpowiedzieć
  na pytania;

 • powiedzieć, jaki jest jego ulubiony dział w gazecie, a jakiego nigdy nie czyta
  (np. I like reading the sports section the most. I never read the politics section. I’m not interested in it.);

 • z pomocą nauczyciela zinterpretować podane nagłówki prasowe (np. Poland hit by more bad weather. – Poland has been badly affected by more bad weather.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opowiedzieć o zdarzeniu, wypadku;

 • powiedzieć, jak często ogląda telewizję, jakie są jego ulubione programy itp.;

 • na podstawie programu telewizyjnego zdecydować z kolegą, co obejrzą (np. A: Is there anything good on TV tonight? B: I quite fancy watching Manhunt. A: What’s that?
  B: A police series. It’s normally really good.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela powiedzieć, co inna osoba osiągnie do danego czasu w przyszłości używając czasu Future Perfect (np. Rachel hopes she will have graduated from the music college by the time she is thirty years old.);

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć, co sam osiągnie do danego czasu w przyszłości;

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela powiedzieć, jak długo dana czynność będzie trwała w przyszłości za pomocą czasu Future Perfect Continuous
  (np. By the end of the year, Helen will have been playing the flute for four years.);

 • z pomocą nauczyciela porównać podane filmy stosując różne określniki (np. Both D and E are science-fiction films. Neither C nor B is a comedy.);


 • mówić o różnych formach rozrywki, jak często chodzi do kina, muzeum itp., kiedy był ostatnio, co widział;

 • w rozmowie z kolegą ustalić, które z podanych przedmiotów są niezbędne w razie trzęsienia ziemi (np. A: I think the most important thing is to have a torch. B: You are right. This will help us in case there is no electricity.);

 • na podstawie podanych informacji plotkować o swoich znajomych i sąsiadach
  (np. A: Did you hear that Katie won a new car? B: No, really? That’s fantastic.);

 • z pomocą nauczyciela umówić się na spotkanie w rozmowie telefonicznej; odwołać spotkanie;

 • zrozumieć ogólnie fragment powieści Daniela Defoe Robison Crusoe i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie list w odpowiedzi na zaproszenie, informację o wygranej itp. (formal transactional letter) i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać list w odpowiedzi na zaproszenie, informację
  o wygranej itp. (formal transactional letter);

 • zrozumieć ogólnie tekst o cyrkach i odpowiedzieć na pytania;

 • wypożyczyć książkę z biblioteki;

 • zrozumieć ogólnie recenzję książki i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać recenzję filmu


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o książkach w wersji elektronicznej;

 • samodzielnie zinterpretować podane nagłówki prasowe (np. Poland hit by more bad weather. – Poland has been badly affected by more bad weather.);

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie opowiedzieć o zdarzeniu, wypadku;

 • samodzielnie powiedzieć, co sam osiągnie do danego czasu w przyszłości;

 • na podstawie podanych informacji samodzielnie powiedzieć, jak długo dana czynność będzie trwała w przyszłości za pomocą czasu Future Perfect Continuous (np. By the end of the year, Helen will have been playing the flute for four years.);

 • samodzielnie porównać podane filmy stosując różne określniki (np. Both D and E are science-fiction films. Neither C nor B is a comedy.);

 • wyrazić swoją opinię na temat pokazywania przemocy w wiadomościach oraz jej wpływu na dzieci;

 • samodzielnie umówić się na spotkanie w rozmowie telefonicznej; odwołać spotkanie;


 • zrozumieć szczegółowo fragment powieści Daniela Defoe Robison Crusoe;

 • zrozumieć szczegółowo list w odpowiedzi na zaproszenie, informację o wygranej itp. (formal transactional letter);

 • samodzielnie napisać list w odpowiedzi na zaproszenie, informację o wygranej itp. (formal transactional letter);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o cyrkach;

 • zrozumieć szczegółowo recenzję książki

Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • ulubione książki, działy/strony gazet, programy telewizyjne, formy rozrywki ucznia;

 • źródła informacji;

 • osiągnięcia ucznia w przyszłości
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

 • zalety mediów elektronicznych;

 • przemoc w mediach;

 • wpływ przemocy w mediach na dzieci
Interdyscyplinarność

 • biografia i twórczość Daniela Defoe (język polski);

 • klęski żywiołowe i katastrofy (geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • nagłówki prasowe (np. US backs peace plan.);

 • powiedzenia sławnych ludzi dotyczące mediów i informacji (np. TV is chewing gum for the eyes. – Frank Lloyd Wright, US architect);

 • biografia i twórczość Daniela Defoe


Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. to download, booming);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. current affairs, special effects);

 • podawanie synonimów (np. to think of – to come up with, ordinary – common, normal);

 1. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list w odpowiedzi na zaproszenie, informację o wygranej (formal transactional letter) oraz jak napisać recenzję filmu;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych w sekcjach
  Grammar Reference Unit 10 (w Podręczniku ucznia) oraz Grammar in Use 10 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Self-Assessment Module 5
  (w Podręczniku ucznia);

 3. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę fragmentu powieści Daniela Defoe Robison Crusoe.

Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja czytelnicza i informacyjna; edukacja medialna – znaczenie różnych źródeł informacji
  we współczesnym świecie1 Komorowska, H. 2000. „Nowe tendencje w nauczaniu języków obcych.” W: Komorowska, H. (red.). 2000. Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: IBE.: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp

Pobieranie 297.5 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna