Uroczysty Apel w osp krasiczyn 20-10-2012 rPobieranie 9.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.07 Kb.
Uroczysty Apel w OSP Krasiczyn – 20-10-2012 r.
Dnia 20 października 2012 r. z inicjatywy Zarządu OSP Krasiczyn, na placu przed remizą OSP Krasiczyn odbył się Uroczysty Apel zorganizowany na okoliczność oficjalnego przekazania naszej jednostce sprzętu ratowniczego. Dokonano oficjalnego przekazania: łodzi płaskodennej „MARINE”, wyposażonej w: silnik zaburtowy, oraz sonar służący m.in. do lokalizowania osób, które utonęły.

W uroczystości wzięli udział druhowie OSP Krasiczyn z pocztem sztandarowym na czele, oraz zaproszeni goście: 1. Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie – st. bryg. Bogdan Kuliga;

 2. Komendant Miejski PSP w Przemyślu - st. bryg. Tadeusz Kudyba;

 3. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu – mł. bryg. Artur Domagalski;

 4. Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Rzeszowie dyr. Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu - druh Adam Szumełda;

 5. Dyr. Zarządu Wykonawczego Oddziału Woj. Związku OSP RP w Rzeszowie - druh Mieczysław Kot;

 6. Ks. prałat Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej Mieczysław Rusin;

 7. Były proboszcz parafii Krasiczyn - ks. prałat Stanisław Bartmiński;

 8. Obecny proboszcz parafii Krasiczyn - ks. Stanisław Guzy;

 9. Wójt Gminy Krasiczyn – Jerzy Kowalski;

 10. Była Skarbnik Gminy Krasiczyn – Alicja Pilch;

 11. Były przewodniczący Rady Gminy Krasiczyn – Adam Kozioł;

 12. Prezes OSP Sośnica - druh Bogdan Świder.

Po powitaniu przybyłych gości przez Komendanta Gminnego OSP w Krasiczynie – druha Marka Susa, głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Przemyślu, a zarazem Prezes OSP Krasiczyn – druh Witold Kazienko, który naświetlił historię jednostki OSP Krasiczyn, jej stan obecny, oraz potrzeby związane z jej funkcjonowaniem, oraz podziękował przybyłym Gościom za przybycie na uroczystość.

Ks. kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej - Mieczysław Rusin dokonał wraz z obecnymi miejscowymi księżmi poświęcenia łodzi oraz samochodów będących na wyposażeniu OSP Krasiczyn.
Nowoczesną łódź ratowniczą z ramienia OSP Krasiczyn odebrał uroczyście Z-ca Naczelnika OSP Krasiczyn – druh Zbigniew Pisarski
Uchwałami Zarządu OSP Krasiczyn nr 11/2011 i nr 5/2012 - odznaką „Za Zasługi dla OSP im. ks. Adama Sapiehy w Krasiczynie” zostali odznaczeni:


 1. Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie – st. bryg. Bogdan Kuliga;

 2. Komendant Miejski PSP w Przemyślu - st. bryg. Tadeusz Kudyba;

 3. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu – mł. bryg. Artur Domagalski;

 4. Dyr. Zarządu Wykonawczego Oddziału woj. Związku OSP RP w Rzeszowie - druh Mieczysław Kot;

 5. Były proboszcz parafii Krasiczyn - ks. prałat Stanisław Bartmiński;

 6. Ks. prałat Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej Mieczysław Rusin;

 7. Druh Bogdan Świder – Prezes OSP Sośnica.

Dodatkowo uhonorowani zostali ale nie brali udział w uroczystości z powodu nie przybycia:


dh Andrzej Wójcik, właściciele Firmy „DOMATOR” w Przemyślu – Państwo Beata i Dariusz Sokół, oraz p. Przemysław Włodek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasiczyn, które to osoby mają duży wkład w rozwój i działalność naszej jednostki.
Po okolicznościowych przemówieniach wszyscy udali się na skromny poczęstunek do remizy OSP.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna