Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona12/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   42

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia.


Według poziomu wykształcenia największe grupy stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 26,4% oraz zasadniczym zawodowym 26,4%. Wysoki jest także udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym tj. 26,0 %. Osoby z niskim wykształceniem stanowią łącznie 52,4 % ogółu bezrobotnych ( 5155 osób). Udział procentowy osób z niskim wykształceniem w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił także 52,4 %.

Najmniejszą grupę w kategorii bezrobotnych według poziomu wykształcenia nadal stanowią osoby z wykształceniem ogólnokształcącym - 10,2 %. oraz osoby z wykształceniem wyższym - 11,0 % W analogicznym okresie ubiegłego roku udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym wynosił 10,1 %.


Bezrobotni według poziomu wykształcenia (stan na koniec kwartałów 2004r.)

Wykształcenie


Liczby bezwzględne

Struktura procentowa

31.03.

2004


30.06.

2004

30.09. 2004

31.12.

2004

31.03.

2004


30.06.

2004

30.09. 2004

31.12.

2004


Wyższe


1121

1017

1067

1082

9,7

9,5

10,4

11,0Policealne i średnie zawodowe

2955

2816

2795

2597

25,5

26,3

27,2

26,4

Średnie ogólnokształcące1105

1072

1056

1000

9,5

10,0

10,3

10,2

Zasadnicze zawodowe3270

2927

2712

2596

28,3

27,3

26,4

26,4

Gimnazjalne i poniżej3126

2876

2645

2559

27,0

26,9

25,7

26,0

OGÓŁEM

11577

10708

10275

9834

100%

Struktura bezrobotnych według grup wiekowych.


Wśród zarejestrowanych bezrobotnych zdecydowanie najmniejszą grupę nadal stanowią osoby w wieku przedemerytalnym –mężczyźni w wieku 60 - 64 lata (tj. 91 osób -0,9 % ogółu ) i kobiety w wieku 55-59 lat ( 243 osoby -4 % ) Największe grupy stanowią natomiast bezrobotni w wieku 25-34 lata (tj.31,2 %). i w wieku 45 - 54 lata (tj. 27,0 % ) W porównaniu do ubiegłego roku zanotowano wzrost udziału osób w wieku 25-34 lata ( o 0,8 punktu procentowego).
Bezrobotni według grup wiekowych (stan na koniec kwartałów 2004r.)

wiek w latach
Liczby bezwzględne

OGÓŁEM


Struktura procentowa

31.03

2004


30.06.

2004


30.09.

2004


31.12.

2004


31.03.

2004


30.06.

2004


30.09.

2004


31.12.

2004


15 - 17 lat

0

0

0

0

0

0

0

0

18 – 24

2080

1836

1735

1464

17,9

17,1

16,9

14,9

25 – 34

3504

3200

3088

3067

30,3

29,9

30,1

31,2

35 – 44

2382

2215

2117

2019

20,6

20,7

20,6

20,5

45 – 54

3020

2877

2735

2658

26,1

26,9

26,6

27,0

55 – 59

510

496

513

535

4,4

4,6

5,0

5,4

60 - 64 lat

81

84

87

91

0,7

0,8

0,8

0,9

OGÓŁEM

11577

10708

10275

9834

100%

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna