Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Struktura bezrobotnych według stażu pracyPobieranie 1.39 Mb.
Strona13/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   42

Struktura bezrobotnych według stażu pracy.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby z 10 - 20 stażem pracy (tj. 21,6 % ogółu zarejestrowanych). Najmniej liczna grupa bezrobotnych to osoby ze stażem powyżej 30 lat - 2,3 % ogółu bezrobotnych.

Należy zwrócić uwagę na znaczny udział liczebny a także procentowy grupy osób nie posiadających stażu pracy. Udział ten wynosił 14,4 %.

Udział ten zmalał w porównaniu do stanu w dniu 31.12.2003 r. o 1,1 punktu procentowego .
Bezrobotni według stażu pracy (stan na koniec kwartałów 2004 r.)


Staż pracy w latach
Liczy bezwzględne

OGÓŁEM


Struktura procentowa

31.03.

200430.06.

2004


30.09.

2004


31.12.

2004


31.03.

200430.06.

2004


30.09.

2004


31.12.

2004

            Do 1 roku


1233

1160

1142

1112

10,7

10,8

11,1

11,3

1 - 5

2210

2016

1929

1835

19,1

18,8

18,8

18,7

5 - 10

1985

1863

1775

1745

17,1

17,4

17,3

17,7

10 - 20

2482

2353

2206

2123

21,4

22,0

21,5

21,6

20 - 30

1628

1536

1457

1375

14,1

14,3

14,2

14,0

30 więcej

267

243

241

226

2,3

2,3

2,3

2,3

I.Bez stażu


1772

1537

152

1418

15,3

14,4

14,8

14,4

OGÓŁEM

11577

10708

10275

9834

100%

Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy


Nadal utrzymuje się tendencja wzrostu liczby długotrwale bezrobotnych tj. pozostających bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy. Udział procentowy tej grupy osób wynosi obecnie 47,6%. Nastąpił wzrost o 6 punktów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast liczba osób długotrwale bezrobotnych zmalała w 2004 r. o 68 osób. Wśród osób długotrwale bezrobotnych 65,7% stanowią kobiety.
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy (stan na koniec kwartałów 2004 r.)
CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACYLiczby bezwzględne

OGÓŁEMStruktura procentowa

31.03.

2004


30.06.

2004


30.09.

2004


31.12.

2004


31.03.2004


30.06.2004

30.09.2004

31.12.

2004


do 1 m-ca

954

824

1108

852

8,2

7,7

10,8

8,7

1 - 3 m-cy

1762

1207

1217

1498

15,2

11,2

11,8

15,2

3 - 6 m-cy

1931

1711

1230

1225

16,7

16,0

12,0

12,4

6 - 12 m-cy

2035

2106

1970

1577

17,6

19,7

19,2

16,0

12 - 24 m-cy

2384

2217

2044

1913

20,6

20,7

19,9

19,5

powyżej 24 m-cy

2511

2643

2706

2769

21,7

24,7

26,3

28,2

OGÓŁEM

11577

10708

10275

9834

100%1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna