Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Struktura bezrobotnych według uprawnień do zasiłku dla bezrobotnychPobieranie 1.39 Mb.
Strona14/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42

Struktura bezrobotnych według uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych.

W dniu 31.12.2004 r. bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 11,3% (31.12.2003 r.- 12,9 %) bezrobotni bez prawa do zasiłku -88,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych . W 2004 r. nastąpił spadek liczby uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych o 302 osoby - tj. o 21,3% , oraz spadek ilości zarejestrowanych bez prawa do zasiłku o 817 osób tj. o 8,6 %).Struktura bezrobotnych według uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych (kwartalnie - 31.12.2001-31.12.2004r.)
Stan bezrobotnych

na dzień


Bezrobotni z prawem


do zasiłku


Bezrobotni bez

prawa do zasiłku

Ogółem


Udział procentowy z ogółu

Ogółem


Udział procentowy z ogółu

31.12.2001 rok

1580

17,0%

7690

83,0%

31.12.2002 rok

1548

14,6%

9045

85,4%

31.12.2003 rok

1416

12,9%

9537

87,1%

31.03.2004 rok

1504

13,0%

10073

87%

30.06.2004 rok

1296

12,1%

9412

87,9%

30.09.2004 rok

1155

11,2%

9120

88,8%

31.12.2004 rok

1114

11,3

8720

88,7%

spadek w

2004 r.


Liczbowo
-302
-817

%

-21,3%

-8,6%

Programy rynku pracy


W roku 2004 gdyńscy pracodawcy zgłosili 5010 wolnych miejsc pracy (ogółem z Gdyni i Sopotu - 5338 ) .

W porównaniu do roku ubiegłego liczba ofert pracy uległa zwiększeniu o 985 miejsc pracy tj. o 24 % (łącznie wzrosła o 1003 miejsca).

Z ogólnej liczby wolnych miejsc pracy będących w dyspozycji Urzędu – 561 wolnych miejsc pracy pozyskano podczas 1456 wizyt złożonych przez pośredników w siedzibach pracodawców.

Tak wyraźny wzrost liczby zgłoszonych do Urzędu ofert pracy wskazuje na systematycznie polepszającą się sytuację lokalnego rynku pracy będącą następstwem ożywienia gospodarczego Gdyni.

Potwierdza to również fakt spadku ilości zwalnianych pracowników w ramach zwolnień grupowych, kształtującej się łącznie za okresie całego roku 2004 na poziomie 317 zwolnionych osób tzn. o 334 mniej niż w 2003r. (o 51% mniej).

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba ofert pracy za granicą. Informacje o ofertach pracy z granicą Urząd pozyskuje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, od organizacji pozarządowych zajmujących się pośrednictwem pracy oraz z internetowych baz danych.


Liczba rejestrujących się bezrobotnych mieszkańców Gdyni (na koniec roku).
Lata

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

1999

5.912

2000

7.630

2001

9.270

2002

10.593

2003

10.953

2004

9.834


Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna