Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona15/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42

Jak wynika z powyższej tabeli do końca roku 2003 liczba bezrobotnych mieszkańców Gdyni systematycznie rosła. Dopiero w roku 2004 zarejestrowano spadek tej ilości co pozwala wnioskować, iż zwiększa się liczba zatrudnionych mieszkańców Gdyni. W stosunku do roku ubiegłego liczba bezrobotnych Gdynian zmalała o 1.119 osób, tj. o 12 %.


Liczba zgłoszonych ofert pracy przez pracodawców z terenu Gdyni, a liczba noworejestrujących się bezrobotnych Gdynian na przestrzeni roku 2003 i 2004.

Lata


Liczba zgłoszonych ofert pracy

Liczba ofert zrealizowanych przez pośredników

Liczba noworejestrowanych bezrobotnych

2003

4025

2946

12.448

2004

5010

4546

12.034

W analizowanym okresie 2004 roku na jedna zgłoszoną ofertę przypadały ponad 2 noworejestrujące się osoby bezrobotne.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłaszane wolne miejsca pracy często były mało atrakcyjne finansowo przy jednocześnie wysokich wymaganiach kwalifikacyjnych oraz proponowanej formie umowy nie dającej stabilizacji zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Niejednokrotnie warunkiem stawianym kandydatom było założenie własnej działalności gospodarczej, co nie wywoływało zainteresowania bezrobotnych oraz powodowało trudność realizacji tego typu ofert pracy.

Pomimo to zanotowano widoczny wzrost wskaźnika realizacji wolnych miejsc pracy do 90,7 % z poziomu 73 % w roku 2003.

Niemożność pełnej realizacji ofert pracy spowodowana była brakiem odpowiednich kandydatów na zgłaszane przez pracodawców oferty pracy. Jest to bezpośrednio związane ze zmieniającą się strukturą rynku pracy. Pracodawcy poszukują pracowników o innych, często specjalistycznych kwalifikacjach, niż posiadane przez osoby szukające pracy.

W celu poprawienia wskaźnika realizacji ofert pracy zgłaszanych do Urzędu – PUP w Gdyni udostępnia je w komputerowej bazie danych (internet), zamieszcza na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie, przekazuje przedstawicielom MOPS-u, współpracuje z prywatnymi agencjami zatrudnieni.


Bezrobotni mieszkańcy Gdyni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na dzień 31. 12. 04 r. oraz oferty pracy zgłaszane przez pracodawców z terenu Gdyni-w podziale na grupy zawodowe

Lp.Grupa zawodowaLiczba bezrobot-nych

W dniu

31.12.04r.


struktura

%


Oferty pracy

Liczba ofert wpływ.

w 2004 r.
struktura

%


Stan ofert

w dniu


31.12.2004 r.


struktura

%


1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Parlamentarzyści, urzędnicy,

Kierownicy w tym:173

1.7

67

1.3

2

2.3
kierownicy małego przed. w handlu detal, i hurtowym

37
17
0
2.

Specjaliści inżynierowie, nauczyciele, lekarze, księgowi w tym;

1059

10.8

374

7.5

3

3.5


ekonomista,

specjalista ds. marketingu i handlu,

spec. ds. org., usług, gastr.


107

62
66


33

99
23


0

0
0

3.

Technicy i średni personel w tym:

1673

17

754

15

7

8.2


księgowy,

asystent ekonomiczny (tech. ekon.),

tech. mechanik,

pracownik administracyjny,

przedst.. handlowy,

tech. elektryk

tech. elektronik


121
319

91

7542

43

52


87

8
14

146

123


16

15

1

0
1


0

5

20
4.

Pracownicy biurowi w tym:

703

7.1

481

9.6

0

0
Pracownik biurowy,

kasjer handlowy,

magazynier,

asystent rachunkowości,

sekretarka


219

45

8273

59

167

176


59

6

17


0

0

00

0

5.

Pracownicy usług osobistych w tym:

1763

18

745


14.9

31

36


sprzedawca,

kucharz,


kelner,

fryzjer


1122

190


118

67

488

71

3836
9

4

66
6.

Rolnicy ogrodnicy leśnicy, rybacy

55

0.6

45

0.9

0

0

7.

Pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy

2072

21.1

1396

27.9

31

36
ślusarz,

krawiec i szwaczka,

mech. sam. osob. i ciężar,

murarz,


malarz budowlany,

monter inst. wod.-kan.

elektromonter inst. elektr. i elektryk

cukiernik-piekarz,

spawacz


235
151

94

7844
89

88

54


53

201


48

68

2919
36

62

147


2

0

10

0

0


1

0

10


8.

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń :

523

5.3

280

5.6

3

3.5
kierowca sam. osobowych,

kierowca sam. ciężarowych,

monter maszyn i urządzeń okrętowych


61

86
43


25

38
17


0

0

0


9.

Pracownicy przy pracach prostych i bez zawodu w tym:

1813

18.4

868

17.3

9

10,5
robotnik gospodarczy,

sprzątaczka,

robotnik budowlany,

pomoc kuchenna,

robot. pomoc. w przem. przetw.,

bez zawodu.209

154


100

81

80783
185

180


95

27

1388
0

4

00

1

4

RAZEM


9834

100

5010

100

86

100Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna