Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona19/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42

WYDZIAŁ DRÓG

W roku 2004 podejmowano działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenia przepustowości ulic oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.

W 2004 roku w ramach robót przetargowych przeprowadzono remonty nawierzchni jezdni i chodników na kwotę 4.383.004,05 zł na następujących ulicach:


 • ul.Chwarznieńskiej na odcinku od parkingu leśnego w kierunku Chwarzna,

 • ul.Jana z Kolna na odcinku od ul.Portowej do ul. Władysława IV na szer. 5 m – prawa strona,

 • ul.Legionów na odcinku od ul.Powstań Chłopskich w kierunku Szpitala Morskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Powstania Styczniowego,

 • ul.Podjazd,

 • ul. Śmidowicza na odcinku od ul. Nasypowej w kierunku Portu Marynarki Wojennej oraz na odcinku od ul. Grudzińskiego do posesji nr 57,

 • ul. Śląskiej na odcinku od wyjazdu ze stacji paliw do skrzyżowania z ul. Nowogrodzką i Podolską,

 • ul. Unruga na odcinku od ul. Żelaznej w kierunku ul. Rtęciowej,

 • ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Morskiej w kierunku ul. Wolności,

 • ul. Zielonej na wysokości ogrodów działkowych,

 • ul. Powstania Wielkopolskiego na odcinku od ul. Cylkowskiego do ul. Powstania Śląskiego,

 • ul. Brzechwy na odcinku od ul.Makuszyńskiego do ul. Chwaszczyńskiej – prawa strona – I etap robót,

 • ul.Swarzewskiej,

 • Al.Zwycięstwa na wysokości Trójmiejskiego Centrum Handlowego „Klif”,

 • ul. Świerkowej na odcinku od ul. Orłowskiej w kierunku ul. Przebendowskich,

 • ul. Hutniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Pucką,

 • ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Unruga do ul. Nasypowej,

 • ul. Makuszyńskiego od ul. Brzechwy w kierunku pętli autobusowej.

Wykonano remonty kapitalne chodników na wartość 567.102,44 zł, w następujących ulicach: • ul.Kartuskiej na odcinku od nr 45 do ul.Raduńskiej,

 • ul. Dworcowej – prawa strona od ul. 10 Lutego,

 • ul. Unruga przed pawilonami handlowymi na Obłużu Leśnym,

 • ul.Wrocławskiej – lewa strona od ul. Wielkopolskiej w kierunku ul. Architektów,

 • ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Architektów – lewa strona,

 • ul. Kcyńskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej.

W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano miejscowej naprawy nawierzchni chodników w następujących ulicach: • ul. Starowiejskiej,

 • ul. Biskupa Dominika,

 • ul. Długiej – wymiana krawężnika,

 • ul. Alzackiej,

 • ul. Makuszyńskiego- przystanek komunikacji miejskiej na wysokości kościoła,

 • ul. Żeromskiego na wysokości posesji nr 25,

 • ul. Opata Hackiego na wysokości budynków nr 23-27,

 • ul. Waszyngtona na wysokości komisariatu Policji, oraz przed tablicą pamiątkową T. Wendy oraz przy skrzyżowaniu z ul. Św.Wojciecha,

 • rejon ulic Iwaszkiewicza, Baczyńskiego i Kruczkowskiego – ciąg pieszy do kościoła,

 • ul. Malborskiej na odcinku od posesji nr 3A do ul.Witomińskiej,

 • ul. Swarzewskiej – remont chodnika przy przepuście z rzeką Chylonką,

 • ul. Batorego,

 • ul. Żwirowej – na odcinku od ul. Chylońskiej w kierunku Muzeum Motoryzacji,

 • ul. Płk. Dąbka od ul. Zielonej do przystanku autobusowego na wys. nr 165,

 • ul. Morskiej – wykonanie pasa włączenia skrzyżowanie ul. Morskiej z ul. Owsianą oraz zaniżenia na przejściu dla pieszych przy powyższym skrzyżowaniu,

 • ul. Władysława IV na wysokości przejścia dla pieszych do przystanku SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana oraz na wysokości stacji paliw Orlen,

 • ul. Chwarznieńskiej – odcinek od myjni samochodowej w kierunku parkingu leśnego, prawa strona,

 • skrzyżowanie Al. Piłsudskiego – ul. Władysława IV – w rejonie przejścia dla pieszych,

 • Al. Zjednoczenia – pomiędzy nabrzeżem, a jezdnią,

 • ul. Unruga – pomiędzy ul. Żelazną, a Kościołem,

 • ul. Puckiej – na odcinku od ul. Chylońskiej do przejazdu kolejowego, prawa strona,

 • ul. Rolniczej – prawa strona na wysokości Jednostki Wojskowej,

 • ul. Nowowiczlińskiej – na długości przystanku autobusowego, kierunek Centrum i Dąbrowa,

 • ul. Świętojańskiej – poszerzenie przystanku autobusowego na wysokości Skweru Plymouth,

 • Al. Zwycięstwa – przy przystanku autobusowym, skrzyżowanie z ul. Orłowską oraz przy przystanku autobusowym Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, kierunek Orłowo,

 • ul. Orłowskiej – umocnienie skarpy,

 • ul. Chabrowej – przy przystanku ZKM na wysokości posesji nr 30.

Również w ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich wykonano: • remont schodów wejściowych do przejścia podziemnego w ul. Śląskiej przy ul. Nowogrodzkiej,

 • remont odwodnienia liniowego w przejściu podziemnym pod ul. Wielkopolską przy ul. Spokojnej,

 • naprawę dylatacji bitumicznych na wiadukcie drogowym nad torami PKP w ul. Wielkopolskiej, kierunek Centrum,

 • naprawę dylatacji bitumicznych w tunelu ul. Śląska przy ul. Litewskiej,

 • remont bieżący tunelu pod torami w ciągu ul. Geskiego,

 • remont odwodnienia liniowego przejścia podziemnego oraz murów oporowych w przejściu podziemnym pod ul. Morską przy ul. Zakręt do Oksywia,

 • remont bieżący przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w ul. Chwarznieńskiej nr 204,

 • remont odwodnienia liniowego przejścia podziemnego w ul. Morskiej na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna,

 • remont wejścia do przejścia podziemnego w ul. Śląskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podolską,

 • remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Łęczyckiej.

Wyremontowano schody łączące ul. Kiejstuta z ul. Płocką na wartość 43.096,21 zł.

Wykonano ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wiczlińskiej – odcinek od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 37 na wartość 144.310,12 zł.

Zakończono remont przejścia podziemnego pod torami PKP w ciągu ul. Żwirki i Wigury. Wartość remontu 259.521,21 zł.

Wyremontowano dylatacje na Estakdzie Kwiatkowskiego – wartość remontu 233.589,84 zł.

Przeprowadzono modernizację skrzyżowania ul. Unruga z ul. Bosmańską wraz z budową sygnalizacji świetlnej. Wartość remontu 362.296,18 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych jak i pojazdów, wybudowano na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej – Chwaszczyńskiej – Źródło Marii sygnalizację świetlną wraz z pasem dla lewoskrętu w ul. Źródło Marii za kwotę 345.969,06 zł.

Mając na celu ograniczenie przekraczania przez kierowców dozwolonej prędkości został zamontowany przy ul. Hutniczej - u zbiegu z ul. Handlową maszt do instalacji urządzenia automatycznej rejestracji prędkości. Koszt zainstalowanego urządzenia to 29.255 zł, z czego 22.000 zł na ten cel przekazało PZU S.A. ( z funduszu prewencji).

Ponadto wykonano progi zwalniające w następujących ulicach: Chabrowej, Słonecznej, Opata Hackiego, Gniewskiej, Apollina, Kalksztajnów, Kapitańskiej, Grabowo.

W 2004 współpracowano z radami dzielnic, wykonano: • dla Rady Dzielnicy Obłuże wyremontowano chodnik w ul. Unruga przed pawilonami handlowymi oraz miejsca postojowe w ul.Cechowej,

 • dla Rady Dzielnicy Grabówek przeprowadzono remont chodnika łączącego ul. Komandorską z ul. Morską 135-137,

 • dla Rady Dzielnicy Leszczynki – remont chodnika w ul.Ramułta,

 • dla Rady Dzielnicy Działki Leśne – remont chodnika w ul. Warszawskiej przed skrzyżowaniem ul. Wolności,

 • dla Rady Dzielnicy Kamienna Góra – remont chodnika w ul. Necla pomiędzy nr 6 i 6A,

 • dla Rady Dzielnicy Oksywie – remont ciągu pieszego do schodów przy ul. Algierskiej,

 • dla Rady Dzielnicy Orłowo –remont chodników przy przystanku ZKM przy ul. Orłowskiej,

 • dla Rady Dzielnicy Redłowo – remont chodnika w ul. Powstania Wielkopolskiego na odcinku od ul. Korczaka do posesji nr 139 oraz remont chodnika w ul. Kopernika odcinek od nr 135 w kierunku ul. Orląt Lwowskich.

Łączna kwota wydatków z rad dzielnic 132.756,00 zł.


sprawowano nadzór nad remontami bieżącymi układów drogowych oraz porządkiem i bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym:


 • oznakowaniem pionowym i poziomym miasta,

 • koordynacją remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich,

 • zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej,

 • opiniowaniem układów drogowych,

 • konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnej

Ponadto zajmowano się wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i wykorzystaniem dróg w sposób szczególny. W oparciu o złożone wnioski wydano 650 zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz 44 zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Do zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny opracowano i zlecono wykonanie oznakowania i zabezpieczenia ruchu drogowego (na czas organizacji imprez, uroczystości, zawodów). Dodatkowo uzgodniono 942 zajęcia pasa drogowego zgłaszanych w trybie awaryjnym przez przedsiębiorstwa PWiK, OPEC, Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny, Zakład Oświetlenia Ulic.

Zaopiniowano wnioski o lokalizację 53 punktów handlowych i 95 reklam oraz zaopiniowano 565 tras przejazdów ponadnormatywnych.

Odpowiedziano na 5953 wnioski i zapytania mieszkańców, w tym zaopiniowano 1079 projektów.

Współpracowano z Policją, Zarządem Komunikacji Miejskiej i innymi służbami komunalnymi.

W ramach współpracy odbyło się 27 posiedzeń Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i 22 posiedzenia Komisji ds. Zajęć Pasa Drogowego i Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Przeprowadzono 32 przetargi nieograniczone na remonty kapitalne dróg i obiektów inżynierskich.

Ponadto zajmowano się całokształtem spraw związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna