Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona2/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

ZESTAWIENIE MANDATÓW NAŁOŻONYCH PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH
Lp.

Rodzaje wykroczeń

art. Kodeksu karnego2004 r.Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu art.51,54,55,63a,64

22Wykroczenia przeciwko instytucją państwowym, samorządowym i społecznym art. 65, 67

1Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia art.72, 75, 77-82

19Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art.84, 88-92, 94-102

398Wykroczenia przeciwko osobie art. 108

0Wykroczenia przeciwko zdrowiu art.112, 117

2Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów art. 137

0Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicz­nej

art.141


0Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego art.144 § 2, 145

219Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe art. 153, 161, 166

16Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 10

3Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43 i 4531Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach

1Uchwały Rady Miasta

19
Razem:

731


art. Kw.

Treść artykułu

2004

92

niestosowanie się do znaku drogowego

15

97

pozostałe wykroczenia będące naruszeniem przepisów prawa o ruchu drogowym

3

99

zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

7

90

tamowanie ruchu drogowego

6

145

zaśmiecanie miejsc dostępnych publicznie

4

77

niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwie­rzęcia

6

144

niszczenie roślinności

1

117

zaniechanie utrzymania czystości w obrębie nieruchomości

4

43

nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

6

54

nieprzestrzeganie § 4 uchwały Rady Miasta o zakazie handlu ulicznego

5

91

zanieczyszczenie drogi

-

65

niepodanie danych osobowych strażnikowi miejskiemu

2

161

wjazd pojazdem do lasu na zakaziePobieranie 1.39 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna