Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona20/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42

WYDZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

Wydział Inżynierii Ruchu powołano 14 lipca 2004 roku, do jego zadań należy prowadzenie całości spraw dotyczących zarządzania ruchem, w szczególności zaś : • analizowanie stanu i uwarunkowań, ocena i planowanie potrzeb związanych z zarządzaniem ruchem;

 • organizowanie ruchu drogowego m.in. poprzez inicjowanie i programowanie rozwiązań, zlecanie opracowania projektów, prowadzenie ich ewidencji, uzgadnianie i zatwierdzanie ; wdrażanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w razie konieczności także tymczasowych;

 • wprowadzanie oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz innych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo i płynność ruchu;

 • współdziałanie z Policją, Zarządem Komunikacji Miejskiej i innymi podmiotami w usprawnianiu i poprawie bezpieczeństwa ruchu z uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu;

 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwiązań drogowych i obsługi transportowej;

 • uzgadnianie decyzji administracyjnych w zakresie rozwiązań drogowych;

 • wydawanie warunków i postanowień w zakresie obsługi komunikacyjnej;

 • opiniowanie rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem oraz obsługi komunikacyjnej;

 • przygotowywanie decyzji o zaliczeniu drogi do odpowiedniej kategorii;

 • prowadzenie spraw związanych funkcjonowaniem i wdrażaniem systemu płatnych miejsc postojowych;

 • prowadzenie spraw związanych funkcjonowaniem i wdrażaniem inteligentnych systemów transportu;

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z kształtowaniem sieci dróg rowerowych;

 • uzgadnianie organizacji imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 • wydawanie zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;

 • opiniowanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje;

 • współpraca z wydziałami urzędu, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców oraz pozyskiwanie środków z funduszy europejskich;

 • udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji, konsultacje społeczne i spotkania z radami dzielnic w zakresie ruchu drogowego i inwestycji drogowych;

 • uczestniczenie w odbiorach końcowych, przekazywaniu inwestycji użytkownikom;

 • przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów o prace projektowe i planistyczne, egzekwowanie właściwego, terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczenie i ewidencja;

 • przygotowywanie i przeprowadzanie zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”: wyboru wykonawców prac projektowych i robót budowlano-montażowych;

 • przygotowywanie wniosków, dokumentacji i realizacja inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa;

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy wydziale.

W okresie działalności Wydziału Inżynierii Ruchu od dnia 14.07.2005 r. do 31.12.2004 r. (5,5 miesiąca) rozpatrzono 2114 spraw z czego na dzień 12.01.2005 r. załatwiono następujące sprawy: • warunki zabudowy nr 7331 (warunki obsługi komunikacyjnej dla potrzeb wszczęć i postanowień – uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) – ponad 800 spraw;

 • opiniowanie projektów inwestycyjnych nr 7332 (uzgodnienia dokumentacji projektowej) – ok. 300 spraw;

 • budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg nr 5541-1 (sprawy dotyczące układów drogowych, opinie dotyczące wjazdów i połączeń drogowych, parkowanie) – ok. 100 spraw;

 • Sprawy organizacyjne nr 0114 (sprawozdania, wnioski, opinie) – ok. 60 spraw;

 • pozwolenia na budowę nr 7353 (informacje o pozwoleniach na budowę) – ok. 40 spraw;

 • plany zagospodarowania przestrzennego nr 7322 (opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego) – ok. 20 spraw;

 • progi zwalniające nr 5541-3 (rozpatrywanie wniosków o progi zwalniające) – ok. 20 spraw;

 • znaki drogowe nr 5512-1 (rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących oznakowania pionowego i poziomego, zlecanie wykonania oznakowania) – ok. 140 spraw;

 • sygnalizacja drogowa nr 5512-2 (opiniowanie, rozpatrywanie wniosków dotyczących sygnalizacji świetlnej, sprawy związane z inteligentnymi systemami zarządzania ruchem) – ok. 20 spraw;

 • ścieżki rowerowe nr 5541-5 – 2 sprawy;

 • przekazywanie gruntów, sprzedaż, opiniowanie, podział działek nr 7224 – ok. 150 spraw;

 • imprezy nr 5548 (opiniowanie, warunki, wydawanie zezwoleń) – ok. 40 spraw;

 • interwencje i interpelacje nr 5541-6 – ok. 10 spraw.

W roku 2004 z inicjatywy Wydziału Inżynierii Ruchu powołano Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do zadań Komisji Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności szczegółowe rozpatrywanie wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami organizacji ruchu. Komisja została powołana w obliczu planów przygotowania w roku 2005 Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Gdyński” w celu konsultowania powstawania programu.


Ponadto uczestniczono w:

 • pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji działającej przy Wydziale Geodezji;

 • posiedzeniach Komisji Architektury;

 • posiedzeniach Komisji ds. Zajęć Pasa Drogowego przy Wydziale Dróg;

 • posiedzeniach Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

 • posiedzeniach Komisji ds. Transportu przy Urzędzie Marszałkowskim;

 • radach technicznych przy Wydziale Urbanistyki;

 • spotkaniach z radami dzielnic (Chylonia, Cisowa, Grabówek);

 • spotkaniach z mieszkańcami Gdyni w sprawach dotyczących obsługi transportowej oraz organizacji ruchu drogowego.

Dodatkowo współpracowano z Wydziałem Integracji Europejskiej przy formułowaniu projektów realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej:  1. „Rozwój turystyki rowerowej w regionie Morza Bałtyckiego” z „Programu Współpracy Region Morza Bałtyckiego” współfinansowany z funduszu PHARE;

  2. „Łuk Południowego Bałtyku II” z programu „INTERREG III B dla regionu Morza Bałtyckiego”.

Współpracowano również z Biurem Rozwoju Miasta w realizacji projektu SebTrans-Link „Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe” w ramach INTERREG III.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna