Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Dotowanie prac konserwatorskich przy zabytkachPobieranie 1.39 Mb.
Strona22/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42

2. Dotowanie prac konserwatorskich przy zabytkach:


 • dofinansowanie renowacji elewacji budynku zabytkowego dawnego Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 10 Lutego i 3 Maja;

 • dofinansowanie wykonania pokrycia dachowego z dachówki w willi „Zosieńka” przy ul. Sędzickiego na Kamiennej Górze.

W czerwcu 2004 roku odbyło się w Gdyni Forum Miejskich Konserwatorów Zabytków, które zapoczątkowało cykliczne spotkania Konserwatorów. Celem Forum była wymiana doświadczeń Miejskich Konserwatorów Zabytków, przedstawienie realizacji konserwatorskich w Gdyni, a także promocja miasta.

Ponadto, Miejski Konserwator Zabytków w roku 2004 wydał: • 6 decyzji w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarach zabytkowych;

 • 10 opinii dotyczących działań inwestycyjnych;

 • 78 postanowień w sprawach opinii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i projektów budowlanych.ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest wyłącznym organizatorem komunikacji miejskiej w Gdyni, Rumi, Kosakowie, oraz współorganizatorem w Sopocie, Żukowie i Wejherowie Gminie. Gdynia jest obszarem o największej intensywności obsługi komunikacyjnej.

Plan pracy eksploatacyjnej na 2004 r. przewidywał wykonanie w całej sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni 18 500 000 wozokilometrów, z tego 15 500 000 wozokilometrów (83,8%) na obszarze Gdyni. Pracę eksploatacyjną zrealizowano na poziomie 102,2% planu, wykonując 18 906 834 wozokilometrów. Na obszarze gminy Gdynia wykonano 16 025 691 wozokilometrów, tj. 103,4% planowanej pracy eksploatacyjnej.

Przekroczenie planu pracy eksploatacyjnej zarówno w skali całej sieci komunikacyjnej, jak i na obszarze Gdyni, nastąpiło w związku z koniecznością zwiększenia zdolności przewozowej na określonych trasach, przede wszystkim w celu obsługi na zadowalającym poziomie jakościowym dojazdów i powrotów ze szkół, w związku ze wzrostem wielkości popytu oraz wzrostem jego koncentracji w czasie.

W skali sieci trolejbusy ZKM w Gdyni wykonały łącznie 4 103 828 wozokilometrów (99,99% planu), tj. 21,7% ogółu wozokilmetrów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Komunikacja trolejbusowa na obszarze Gdyni zrealizowała w 2004 r. 4 055 023 wozokilometrów (99,99% planu), tj. 25,3% ogółu pracy eksploatacyjnej komunikacji miejskiej na obszarze Gdyni.

W 2004 r. dominującymi przewoźnikami w gdyńskiej komunikacji byli: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni spółka z o.o. Ponadto ZKM w Gdyni zatrudniał dwa Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej – z Gdyni i Gdańska oraz czterech przewoźników prywatnych.


Tabela 1
Udział przewoźników w obsłudze komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w Gdyni

Przewoźnik

Udział w obsłudze


[%] wozokm

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o.

33,28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej spółka z o.o.

22,98

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej spółka z o.o.

21,71

Pomorska Komunikacja Samochodowa w Wejherowie
spółka z o.o.

8,09

Przewozy Autobusowe „Gryf” Marian Kotecki

6,69

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Gdyni

2,69

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Gdańsku

2,15

Ornowski - Travel

1,92

„Architekton”

0,50

Do obsługi obszaru, na którym ZKM w Gdyni organizuje komunikację miejską, wszyscy przewoźnicy dysponowali – według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. łącznie 226 autobusami (w tym 98 przegubowymi), 76 trolejbusami i 12 midibusami. Pod koniec 2004 r. w gdyńskiej komunikacji miejskiej eksploatowano 194 pojazdy niskopodłogowe.

W 2004 r. wprowadzono do gdyńskiej komunikacji miejskiej 30 nowych pojazdów, w tym 11 fabrycznie nowych i 19 zakupionych na rynku wtórnym. Przewoźnicy komunalni wprowadzili do eksploatacji 10 autobusów i 2 trolejbusy, natomiast przewoźnicy prywatni 18 autobusów.

Wśród wprowadzonych 30 pojazdów było: 10 nowych autobusów niskopodłogowych, 1 nowy trolejbus niskopodłogowy, 16 używanych autobusów niskopodłogowych, 1 używany autobus średniopodłogowy, 1 używany midibus średniopodłogowy, 1 trolejbus niskopodłogowy zbudowany na bazie autobusu niskopodłogowego.


W 2004 r. w sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM w Gdyni przewieziono łącznie 111,7 mln pasażerów.

Tabela 2

Liczba i udział pasażerów przewiezionych w 2004 r. przez gdyńską komunikację miejską z uwzględnieniem obszarów obsługiwanych przez ZKM w Gdyni
Gmina

Liczba przewiezionych pasażerów [mln osób]

%

Gdynia

95,58

85,55

Rumia

6,95

6,22

Sopot

5,61

5,02

Kosakowo

1,91

1,71

Żukowo

1,54

1,38

Gmina Wejherowo

0,13

0,12

Razem w sieci

111,72

100,00

Kontrole jakości wykonywanych usług pozwoliły stwierdzić, że w 2004 roku wykonano przeciętnie 99,95% zaplanowanych kursów. Poziom pozostałych wskaźników jakościowych przedstawiał się następująco: • udział kursów wykonanych z przyspieszeniem większym niż 2 min: 0,57%;

 • udział kursów wykonanych z opóźnieniem do 3 min: 26,74%;

 • udział kursów wykonanych z opóźnieniem większym niż 3 min: 10,88%.

Mieszkańcy Gdyni w reprezentacyjnych badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych przeprowadzonych metodą wywiadu w gospodarstwach domowych ocenili jakość usług komunikacji miejskiej na przeciętnym poziomie 4,06 w skali ocen szkolnych od 2 do 5.
W 2004 r. wprowadzono następujące zmiany w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej w Gdyni:

 • uruchomiono linię zwykłą 296 na trasie węzeł Franciszki Cegielskiej – Stare Obłuże;

 • uruchomiono dwie bezpłatne linie hipermatketowe (02 na trasie Hipermarket Tesco Karwiny – Witomino i 08 Centrum Handlowe „Wzgórze” – Śródmieście Gdyni) oraz zlikwidowano jedną (010 na trasie Centrum Handlowe „Wzgórze” – Witomino);

 • uruchomiono specjalne linie odwozowe dla kibiców po meczach piłkarskich;

 • wydłużono trasę i czas kursowania linii 153, obsługującej osiedle Fikakowo;

 • zwiększono częstotliwość kursowania w szczycie przewozowym na liniach: 27, 121, 147, 160, 170, 181 i 194, w międzyszczycie na linii S oraz w nocy na liniach 410 i 420;

 • zlikwidowano, ze względu na mały popyt, linię 135 wykonującą w szczycie porannym 4 pary kursów z Węzła Ofiar Grudnia do Dworca Morskiego.

W 2004 r. minibusy dla osób niepełnosprawnych wykonały 97 676 wozokilometrów, przewożąc 10 912 osób niepełnosprawnych i 3 972 opiekunów.

Koszty komunikacji midibusowej dla osób niepełnosprawnych wyniosły 557 647 zł. Przychody ze sprzedaży biletów ukształtowały się na poziomie 19 958 zł, pokrywając koszty tej komunikacji w 3,58%.
W celu poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów i pracy kontrolerów biletów w 2004 r. prowadzono kontrole zachowania pasażerów w pojazdach i kontrole biletów przy udziale funkcjonariuszy policji. Łącznie funkcjonariusze policji przepracowali na rzecz gdyńskiej komunikacji miejskiej 3 424 godziny. Policjanci interweniowali w 772 przypadkach. Wylegitymowano 2 752 osoby, udzielono 408 pouczeń, zatrzymano 15 osób, nałożono 33 mandaty karne.
W 2004 r. obowiązywały w Gdyni takie same jak w poprzednim roku ceny biletów. Cena podstawowego biletu jednorazowego normalnego wynosiła 2,00 zł. Cena najtańszego biletu okresowego, normalnego na linie zwykłe została ukształtowana na poziomie 60 zł, tj. 30-krotności biletu jednorazowego.
Przychody z tytułu sprzedanych biletów i nałożonych opłat dodatkowych w 2004 r. wyniosły 63 407 467 zł.

Tabela 3


Struktura sprzedaży
Liczba i wartość sprzedanych biletów w 2004 r.


Wyszczególnienie

Bilety jednorazowe

Bilety 24-godzinne

Bilety okresowe

Liczba [szt]

18 491 075

397 918

697 378

Wartość brutto [zł]

25 967 821

2 329 320

34 666 890

Wartość netto [zł]

24 671 992

2 176 935

32 885 339

Udział w wartości [%]

41,2

3,7

55,1

Przeciętny przychód ze sprzedaży biletów na 1 wozokm w 2004 r. wyniósł 3,37 zł ogółem) i 3,45 zł (bez linii hipermarketowych).


W 2004 r. skontrolowano pasażerów w 60 467 kursach, nakładając łącznie 60 737 opłat dodatkowych, w tym 56 938 opłat dodatkowych kredytowych i 3 849 gotówkowych.

Przychody z nałożonych i zapłaconych opłat dodatkowych w 2004 r. wyniosły 1 094 550 zł.


Przedstawiona usługowa działalność organizatorska ZKM w Gdyni została w 2004 r. zrealizowana na poziomie obrotu finansowego 94 909 993 zł, co stanowi 100,09% założonego planu finansowego w kwocie 94 823 500 zł.

ZKM w Gdyni rozpoczął 2004 r. ze stanem środków obrotowych 737 092 zł, ukończył zaś ze stratą 1 100 354 zł.


Przeciętny koszt 1 wozokm w gdyńskiej komunikacji miejskiej w 2004 r. wyniósł 5,05 zł.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna