Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona34/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42

Problematyka listów interwencyjnych była zróżnicowana. Podobnie, jak w latach poprzednich, większość z nich dotyczyła prośby o pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów życiowych - m. in. poprzez wynajem mieszkania komunalnego, przywrócenie umów najmu lokali, umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości czynszowych i podatkowych. Nadto interweniowano w sprawach: udzielenia pomocy materialnej i różnych świadczeń z zakresu opieki społecznej, przyznania dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, udzielenia pomocy w znalezieniu pracy, obniżenia opłat za usługi opiekuńcze, wydania bezpłatnych biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej.

Zgłaszano różne problemy dotyczące zameldowania, wymeldowania, działalności administracji budynków komunalnych, naliczania opłat, remontu mieszkań. Poruszane były problemy związane z zakłócaniem spokoju i porządku oraz innych utrudnień powodowanych przez sąsiadów, przez ośrodki rozrywki (głównie przez te, które prowadzą działalność w godzinach nocnych) oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w budynkach mieszkalnych. Wnoszono o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Występowano w sprawach zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem z ulic w mieście.

Sygnalizowano problemy związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Interweniowano w sprawach: wynajęcia i wykupu lokali użytkowych, wydzierżawienia gruntów gminnych, zastosowania ulg w opłatach za dzierżawę, oraz pomocy w spłacie należności podatkowych, lokalizacji zakładów usługowych, nielegalnych budów. Protestowano przeciw zamiarom inwestycyjnym w zakresie budowy wysokich budynków.

Występowano z problemami w zakresie wytyczenia dróg dojazdowych do budynków, przeprowadzenia remontów ulic, budowy ulic, parkingów, zabezpieczenia terenu przed obsunięciem skarpy. Interweniowano w sprawach przyspieszenia wydania zezwoleń na rozbudowę budynków. Zwracano się w sprawie szczegółowego objaśnienia procedur administracyjnych, uzasadnień do podejmowanych decyzji, a także uzasadnień do podejmowanych przez Radę Miasta uchwał w przedmiocie opodatkowania mieszkańców.

Mieszkańcy Gdyni, a także turyści sygnalizowali zaobserwowane problemy związane z estetyką miasta, porządkiem na ciągach spacerowych oraz w obrębie nieruchomości, ochroną środowiska przed zanieczyszczaniem, regulacją drzewostanu w mieście. Zgłaszano też konieczność budowy bądź uporządkowania w Gdyni Dworca PKP i uporządkowania rejonu Dworca PKP. Sygnalizowano konieczność rozwiązania problemu skutecznego egzekwowania obowiązków od właścicieli psów. Zgłaszano potrzebę uporządkowania systemu ścieżek rowerowych.

Tak jak w latach ubiegłych, odnotowano również szereg interwencji ze strony osób starszych, posiadających decyzje o przydziale lokalu w budynkach prywatnych, zaniepokojonych nową sytuacją, zaistniałą po wejściu w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przy tym zgłaszano prośby o udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych w związku z wypowiadaniem przez właścicieli umów najmu, a także w związku ze stwarzanymi przez właścicieli budynków utrudnieniami w dostępie do ciepła, wody, gazu oraz w korzystaniu ze strychów i piwnic, sposobu naliczania opłat za energię cieplną i wodę. Zwracano się z prośbami o pomoc w zamianie mieszkania na mniejsze bądź na niższej kondygnacji.

Zasygnalizowane tą drogą problemy były wnikliwie analizowane oraz załatwiane - w miarę możliwości pozytywnie. Brak możliwości pozytywnego załatwienia sprawy był wyczerpująco wyjaśniany w przesyłanych do interesantów odpowiedziach pisemnych.


Tabela nr 2

Skargi skierowane drogą korespondencyjną do Prezydenta Miasta Gdyni w 2004r. i zaewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Skarg:Lp.

Komórka /jednostka organizacyjna, której dotyczy skarga

Skargi ogółem

ze skarg ogółem:


Skargi Skargi

uzasad. nieuzasad.1.

Wydział Spraw Obywatelskich

21

5 16

2.

Wydział Architektoniczno-Budowlany

15

3 12

3.

Wydział Spraw Społecznych

8

1 7

4.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

6

- 6

5.

Wydział Geodezji

4

- 4

6.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4

- 4

7.

Wydział Urbanistyki

4

1 3

8.

Urząd Stanu Cywilnego

3

- 3

9.

Wydział Edukacji

3

2 1

10.

Wydział Inwestycji

2

- 2

11.

Wydział Dróg

2

- 2

12.

Wydział Gospodarki Komunalnej

2

- 2

13.

Wydział Dochodów

2

- 2

14.

Wydział Administracyjny

2

2 -

15.

Wydział Polityki Gospodarczej

1

- 1

16.

Wydział Budynków

1

- 1

17.

Wydział Zdrowia

1

- 1

18.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

1

- 1

19.

Zespół Radców Prawnych

1

- 1

20.

Straż Miejska w Gdyni


12

2 10

21.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


5

- 5

22.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


2

- 2

23.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni


1

- 1

24.

Przekazano wg właściwości do innych jednostek


3
25.

Skargi wycofane przez skarżących


3Ogółem:

109*

16 871   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna