Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


REFERAT PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓWPobieranie 1.39 Mb.
Strona39/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42REFERAT PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW
I. REJESTRACJA POJAZDÓW
Lp.

Rodzaj pojazdu


Stan na dzień 31.12.2003 r.

Pojazdy zarejestrowane


Pojazdy wyrejestrowane

Stan na dzień 01.10.2004 r.

1.

Samochody osobowe

79.730

5922

4465

81.187

2.

Autobusy

464

21

22

463

3.

Trolejbusy

90

0

3

87

4.

Samochody ciężarowe

17.371

2184

1493

18.062

5.

Przyczepy i naczepy

7.495

361

214

7642

6.

Motocykle

2.734

161

78

2817

7.

Motorowery

4.162

122

50

4234

8.

Ciągniki samochodowe

1.477

197

80

1594

9.

Ciągniki rolnicze

202

19

11

210

10.

Samochody specjalne

295

13

10

298

11.

Pojazdy inne

130

28

34

124

12.

Stan ogólny

114.150

9028

6460

116.718

Zestawienie sporządzone zostało na podstawie komputerowej ewidencji pojazdów. Analizując powyższe dane można stwierdzić, że w I półroczu 2004r. utrzymała się tendencja rosnąca ilości zarejestrowanych pojazdów, w szczególności pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych na terytorium RP, co było spowodowane zmianą od 01.05.2004 r. przepisów w zakresie importu pojazdów do Polski.

Jednocześnie od 01.10.2004 r. wprowadzony został nowy system komputerowy „Pojazd” służący do rejestracji pojazdów oraz nastąpiła zmiana przepisów z zakresu wydawania dowodów rejestracyjnych.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie czynności związanych z rejestracją pojazdów oraz wydłużenie czasu ich wykonywania.

W związku z przewidywanymi utrudnieniami spowodowanymi wdrożeniem nowego systemu, w sierpniu 2004r. utworzono na półpiętrze Urzędu salę z 10 stanowiskami do obsługi petentów w zakresie rejestracji pojazdów.

System „Pojazd” w chwili obecnej nie przewiduje uzyskania takich danych jak liczba rejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów w związku z powyższym sprawozdanie wykazuje stan na dzień 01.10.2004r. tj. do dnia wprowadzenia nowego systemu.

Uaktywnienie w programie funkcji „sprawozdanie” pozwoli na podanie dokładnych informacji o liczbie zarejestrowanych pojazdów w 2004 r.
Ponadto do obowiązków referatu należy także sprawowanie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów, tj.:


  • wydawanie upoważnień do dokonywania przez stacje badań technicznych,

  • wydawanie uprawnień dla diagnostów,

  • wydawanie skierowań na pieczątki dla stacji i diagnostów.

Na terenie miasta Gdyni zlokalizowanych jest 16 stacji, które zatrudniają około 50 diagnostów.

W ramach wykonywanego nadzoru, w roku 2004 przeprowadzono kontrolę stacji kontroli pojazdów mieszczących się na terenie miasta Gdyni w zakresie zgodności stacji z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.


II PRAWA JAZDY
01.01.2003r.-31.12.2003r.

01.01.2004r.-31.12.2004r.


Ilość wydanych praw jazdy

15045

20 270

w tym wymienionych

brak danych

17635

Ilość wydanych praw jazdy w miesiącu listopad-grudzień

1799

8119

w tym wymienionych

1175

7495


Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy

959

656

Ilość wydanych

legitymacji instruktorów nauki jazdy19

24

Ilość instruktorów działających na terenie Gdyni

135

147

Ilość ośrodków szkolenia

kierowców39

41

Powyższe zestawienie sporządzone zostało na podstawie komputerowej ewidencji kierowców.

Analizując ilość wymienionych praw jazdy można stwierdzić, że w 2004r. nastąpił wzrost ilości wymienionych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w stosunku do analogicznie do okresu 2003r., który wyniósł 78%. Szczególnie w miesiącach: listopad-grudzień.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 286, poz.2884) znacznie zwiększyła się ilość czynności wykonywanych przy wydawaniu i wymianie uprawnień do kierowania pojazdami.

Dodatkowo możliwość przesyłania wniosków o wymianę praw jazdy za pośrednictwem poczty do referatu i Kancelarii Ogólnej znacznie przyczyniła się do wzrostu ilości obowiązków wykonywanych przy wymianie praw jazdy.

Ponadto z dniem 01.06.2001r. wprowadzono nowy system przesyłania danych do produkcji praw jazdy, który nie przewiduje uzyskania takich danych jak: ilość przybyłych i ubyłych kierowców, ilość zatrzymanych i cofniętych praw jazdy.

Do zakresu obowiązków referatu należy również sprawowanie nadzoru nad 41 ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie i cofanie zaświadczeń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, ewidencjonowanie i wydawanie legitymacji instruktorom, nadzór nad prowadzonymi szkoleniami kandydatów na kierowców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2004 przeprowadzono kontrolę ośrodków szkolenia kierowców mieszczących się na terenie miasta Gdyni.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna