Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. LICENCJI ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGOPobieranie 1.39 Mb.
Strona40/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. LICENCJI ORAZ ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wydano 6 decyzji o likwidacji przedsiębiorcy na krajowy transport drogowy taksówką osobową oraz 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji na transport drogowy taksówką osobową.

Wystawiono:


 • 51 licencji na krajowy transport drogowy taksówką osobową – nowe licencje,

 • 145 licencji na krajowy transport drogowy taksówką osobową – zmiana danych,

 • 1 wtórnik licencji na krajowy transport drogowy taksówką osobową,

 • 44 zaświadczenia przewozy drogowe na potrzeby własne,

 • 117 wypisów do ww. zaświadczeń,

 • 5 licencji na krajowy transport drogowy – przewóz osób,

 • 14 wypisów do ww. licencji,

 • 111 licencji na krajowy transport drogowy – przewóz rzeczy,

 • 363 wypisy do ww. licencji,

 • 3 wtórniki wypisów do ww. licencji,

 • 86 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 • 841 wypisów do w/w zezwoleń,

 • 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 • 1 wypis do ww. zezwolenia.

W związku ze zgłoszeniem zmian w wydanych wcześniej dokumentach wystawiono: • 6 licencji na krajowy transport drogowy – przewóz rzeczy,

 • 20 wypisów do ww. licencji,

 • 2 licencje na krajowy transport drogowy – przewóz osób,

 • 3 wypisy do ww. licencji,

 • 25 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

 • 92 wypisy do ww. zaświadczeń,

 • 18 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 • 88 wypisów do ww. zezwoleń.

Ponadto w związku ze zgłoszeniem zmian załączników do zezwoleń przyjęto:


W związku ze zmianą przypisów dot. wykonywania transportu drogowego taksówką osobową przeegzaminowano 52 kandydatów.


Od 1 stycznia 2004r nastąpiła zmiana przepisów dot. świadectw kwalifikacyjnych.

Na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r (Dz.U. Nr 125 poz.1371 z późn. zm.) starosta wystawia tylko zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań, które stanowiły podstawę do wydania świadectwa kwalifikacji.SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

W minionym roku napływały wnioski od osób z Kazachstanu pragnących osiedlić się na terenie Gdyni na podstawie zaproszenia władz miasta naszej gminy.

Na podstawie uchwały nr XLIV/1404/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 25.09.2002r. oraz uchwały nr 9306/2002/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 08.10.2002 r., do Gdyni przybyła z Kazachstanu 4 osobowa rodzina - państwa Goławskich.

W 2004 r. zmalała liczba pism dotyczących przeprowadzania na terenie miasta Gdyni zgromadzeń publicznych z 26 w 2003 r. na 16 w 2004 r. oraz ilość wydawanych decyzji w zakresie przeprowadzania zbiórek publicznych na terenie miasta Gdyni tj.13 w 2003 na 10 2004 r.

W zakresie wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz ustalenia brzmienia imienia i nazwiska zostało wydanych 148 decyzji .

W okresie sprawozdawczym znacznie wzrosła liczba pism z 133 na 193 w sprawie dot. stowarzyszeń w zakresie : • wydawania opinii prawnych w sprawie rejestracji stowarzyszeń,

 • wydawania opinii prawnych dot. zmian w statutach istniejących już stowarzyszeń,

 • uaktualniania składów zarządów,

 • jak również rozpatrywania skarg na niezgodną ze statutem działalność stowarzyszeń,

Ogólnie zarejestrowano 26 nowopowstałych stowarzyszeń, w analogicznym okresie roku ubiegłego liczba ta wynosiła 23.

W minionym roku na terenie Gdyni zarejestrowały się 2 oddziały stowarzyszeń mających siedzibę w Gdyni w (2003r.- 1).

Ponadto na kanwie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach zarejestrowano 5 stowarzyszeń zwykłych (4 w 2003r.).
REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH
Ilość wydanych dowodów osobistych

2003r.

2004r.

utraconych

3.234 szt

2.918 szt.

wymiany

24.068 szt.

26.414 szt.

po raz pierwszy

3.238 szt.

3.107 szt.
36.491 szt.

32.439 szt.

Do końca 2007 r. wymiana dowodów osobistych obejmuje jeszcze 109.591.


Tabela obrazująca spadek ilości wydanych dowodów osobistych w roku 2004. - w porównaniu z rokiem 2003.

2003r.

2004r


I kwartał

7.237 szt.

6.414 szt.

II kwartał

7.355 szt.

9.803 szt.

III kwartał

9.573 szt.

7.902 szt.

IV kwartał

10.299 szt.

8.320 szt.
34.464 szt.

32.439 szt.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna