Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona5/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

W roku 2004 Zespół Radców Prawnych prowadził obsługę prawną gminy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Na koniec roku 2004 otwartych było 1313 postępowań sądowych, w tym 771 nowych spraw, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W ciągu roku zakończonych zostało 615 spraw, co stanowi liczbę większą w porównaniu z rokiem 2003.

Sporządzono 395 opinii na piśmie. Znacznie większą ilość obejmowały uwagi na projektach różnych dokumentów oraz konsultacje, udział w negocjacjach i postępowaniach przetargowych.

Zaopiniowano 304 uchwały Rady Miasta oraz 3951 zarządzeń Prezydenta tj. o prawie 200 więcej niż w roku 2003.

W dzienniku podawczym Zespołu odnotowano wpływ 6005 różnego rodzaju dokumentów, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 1150.

Rok 2004 charakteryzował się znacznymi zmianami w obowiązującym prawie związanymi także z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pogłębia się stale obejmowanie co raz bardziej szczegółowymi regulacjami poszczególnych dziedzin życia gospodarczego oraz działalności instytucji publicznych. Cały zespół uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu prawa europejskiego.


BIURO PREZYDENTA
W 2004 roku Biuro Prezydenta przeprowadziło następujące działania:


 • w ramach XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – współorganizowano aukcję na rzecz orkiestry w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza, konkursy oraz imprezy plenerowe;

 • wspomagano organizację i promocję koncertu zespołu Voo Voo z okazji rocznicy nadania praw miejskich;

 • współpracowano przy organizacji gdyńskich „Dni Europejskich”, przygotowanych dla uczczenia wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej;

 • współpracowano przy imprezie wieńczącej Międzynarodowe Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie ISAF 2004, podczas której odbył się koncert zespołu Sistars;

 • wspólnie z Radiem Trefl, Stowarzyszeniem Kibiców Bałtyk Gdynia oraz Dowództwem Marynarki Wojennej przygotowano festyn z okazji Dnia Dziecka, w tym Dniu Skwer Kościuszki oraz wszystkie przygotowane atrakcje odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta;

 • z okazji Dnia Dziecka przygotowano również upominki dla dzieci z gdyńskich Domów Dziecka oraz zorganizowano rejs po Zatoce Gdańskiej statkiem „Viking II” dla podopiecznych gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych;

 • współorganizowano imprezę Noc Świętojańska, która odbyła się na Plaży Śródmieście (przygotowano okolicznościowy plakat oraz zajęto się nagłośnieniem medialnym wspomnianego wydarzenia);

 • wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia, Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki oraz uczniami III Liceum Ogólnokształcącego zorganizowano finał akcji „Sprzątanie Świata”, podczas której zbierano surowce wtórne, prowadzono proekologiczną kampanię edukacyjną oraz przygotowano bogaty program artystyczny;

 • wspólnie z Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu, Muzeum Miasta Gdyni oraz Centrum Kultury i Rozrywki Gemini współorganizowano Gdyńskie Urodziny Niepodległej, na które złożyły się Parada Niepodległości oraz liczne atrakcje kulturalne, w przygotowanych uroczystościach wzięły udział tysiące gdynian;

 • wspólnie z Programem 2 Telewizji Polskiej oraz Centrum Wolontariatu w Gdańsku zorganizowano Galę Wolontariatu w Teatrze Muzycznym, impreza retransmitowana była w programie TVP, pracownicy biura uczestniczyli w przygotowaniach, przygotowali scenariusz i nadzorowali realizację filmowego materiału promocyjnego o gdyńskich doświadczeniach współpracy samorządu z III sektorem;

 • w Galerii Ratusz przygotowano wystawę fotografii wieńczącą ogólnopolski konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów „Cutty Sark Tall Ships’ Race Gdynia”;

 • wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury zorganizowano w Galerii Ratusz pokonkursową wystawę Gdańsk Press Photo;

 • w sali wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Kultury i Rozrywki Gemini współorganizowano wystawę poświęconą twórczości malarza prymitywisty Nikifora Krynickiego, wspomniana wystawa była imprezą towarzyszącą XXIX Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych;

 • zainicjowano i promowano akcję „1% dla gdyńskiego hospicjum” – inicjatywę przekazywania części naliczonego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego;

 • wspólnie z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przygotowano w gmachu Urzędu Miasta Gdyni konferencję dla organizacji pozarządowych;

 • pracownicy Biura Prezydenta brali udział w odbywającym się latem Turnieju Miast, organizowanym przez redakcję Dziennika Bałtyckiego, miasto Gdynia zwyciężyło w konkursowej rywalizacji;

 • współorganizowano obchody Dni Papieskich wspólnie z Wydziałem Kultury, Rekreacji i Sportu;

 • Pracownicy Biura zaangażowani byli w organizację uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu;

 • uczestniczono w Targach czasu wolnego w YMCA, pracownicy biura przygotowali i wystawili stoisko gdyńskie;

 • przygotowano i przekazano upominki mikołajkowe dla podopiecznych z Domu Dziecka, Domu Samotnej Matki oraz Rodzinnych Domów Dziecka;

 • przygotowano listy okolicznościowe, gratulacje oraz spotkania z mieszkańcami;

 • pod patronatem prezydenta odbyło się ponad 120 konferencji, seminariów, konkursów i imprez.

Podobnie jak w latach ubiegłych w pomieszczeniach Organizacji Pozarządowych organizowano spotkania gdyńskich stowarzyszeń:
 • zawarto aż 58 porozumień w sprawie udostępnienia lokalu GCOP na stałe spotkania organizacji;

 • w lokalu GCOP odbyło się 1496 spotkań, w których uczestniczyło około 23,5 tysiąca osób;

 • lokal GCOP służył także organizowaniu wystaw artystycznych artystów gdyńskich oraz podopiecznych gdyńskich organizacji pozarządowych. Zorganizowano aż dziesięć 4 - tygodniowych wystaw (5 malarskich, 3 fotograficzne, 1 wystawa rysunku oraz 2 wystawy łączone);

 • udzielano konsultacji w kwestiach prawnych i finansowych dotyczących rozliczeń dotacji, przygotowania wniosków o dotacje oraz ofert na otwarte konkursy ofert, realizacji zadań, przygotowania projektów i zarządzania nimi, działalności bieżącej organizacji, statutów fundacji i stowarzyszeń.

 • realizowano prace związane z aktywizacją gdyńskich seniorów;

 • powołano Gdyńską Radę Seniorów oraz Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (wraz z przygotowaniem koniecznych dokumentów prawnych tj. założeń i planów działań oraz zarządzeń je konstytuujących);
 • po konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych przygotowano nowy Program współpracy gminy z podmiotami III sektora na rok 2005;

 • uczestniczono w posiedzeniach Komisji Konsultacyjnej i Komisji Oceniających;

 • wymieniano uwagi i doświadczenia z pracownikami poszczególnych wydziałów i samodzielnych referatów UM Gdyni (np. Wydziału Edukacji, Kultury, Rekreacji i Sportu, Wydziału Zdrowia, GOSiR-u, Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydziału Polityki Gospodarczej) w zakresie przygotowań do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury otwartych konkursów ofert;

 • sprawdzono ponad 280 razy rozliczenia dotacji, udzielano porad pracownikom merytorycznym wydziałów UM i samodzielnych referatów;

 • przyjęto 10 delegacji zagranicznych, reprezentujących zarówno władze państwowe (przedstawicieli Parlamentów), przedstawicieli władz samorządowych państw obcych oraz reprezentantów III sektora. Dla każdej z delegacji przygotowywano prezentacje multimedialne osiągnięć miasta w dziedzinie współpracy z organizacji pozarządowymi, a dla delegacji z Mongolii przygotowano 5 - godzinne warsztaty z zakresu podstaw prawa, prawa porównawczego oraz praktyki współpracy gdyńskiego samorządu z przedstawicielami III sektora. Warsztaty oraz prezentacje prowadzone były w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim;

 • stworzono i aktualizowano stronę internetową Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

 • zainicjowano i wynegocjowano zainstalowanie głosowej przeglądarki gdyńskich stron internetowych;

 • prowadzono również bieżącą dokumentację zdjęciową najważniejszych wydarzeń oraz imprez odbywających się w Gdyni w 2004 roku.

 • zlecono wykonanie i kupiono grafiki o tematyce gdyńskiej autorstwa Krystyny Pokrzywnickiej oraz Andrzeja Płosaja, które zostały przekazane przez członków Kolegium Prezydenta w ramach materiałów promujących Gdynię.

Kontynuowano program „Bezpieczne Miasto”: • prowadzono konkurs „Bezpieczna Dzielnica”;

 • zawarto 2 porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendą Miejską Policji w Gdyni w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania gdyńskiej policji - dodatkowych patroli w środkach komunikacji miejskiej oraz służby kandydackiej, na łączną kwotę 200 000 zł;

 • zawarto 2 umowy darowizny pomiędzy Miastem Gdynia a Komendą Miejską Policji w Gdyni w sprawie przekazania samochodów, skutera, komputerów, paliwa, materiałów biurowych oraz innego wyposażenia, na łączną kwotę 971 654,72 zł (zakupu tego dokonano dzięki współpracy z Wydziałem Administracyjnym, Wydziałem Informatyki, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz radami dzielnic).

Przyznano nagrody Prezydenta: • dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni najbardziej zasłużonych dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście;

 • w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej;

 • w konkursie na najbardziej innowacyjną pracę dyplomową z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w konkursie im. profesora Romualda Szczęsnego.


Pobieranie 1.39 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna