Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


SAMODZIELNY REFERAT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄPobieranie 1.39 Mb.
Strona8/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

SAMODZIELNY REFERAT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 • organizacja i obsługa 42 wizyt delegacji zagranicznych w Gdyni, w których uczestniczyło 529 gości w ramach współpracy miast siostrzanych, współpracy gospodarczej;

 • przygotowanie 44 wyjazdów na delegacje zagraniczne w których wzięło udział 73 pracowników Urzędu Miasta;

 • koordynacja udziału Miasta w UBC (Związek Miast Bałtyckich) w tym: prowadzenie Sekretariatu Komisji Sportu (KS), przygotowanie i przeprowadzenie spotkania rocznego KS w Narwie (Estonia), udział w spotkaniu Zarządu UBC w Rydze (Łotwa), prowadzenie korespondencji z członkami KS UBC, przygotowanie i tłumaczenie artykułów do Biuletynu UBC, przygotowanie harmonogramu ekspozycji wystawy pokonkursowej „Marzenia bez barier” oraz organizacja wystawy w UM Szczecina oraz w Rostocku, opracowanie i druk broszury informującej o Komisji Sportu, aktualizacja stron internetowych Komisji Sportu, przygotowanie sesji grantowej dla miast UBC z okazji Europejskiego Roku Edukacji poprzesz Sport (opracowanie założeń, wniosków grantowych, przyznanie grantów), koordynacja udziału przedstawicieli miasta w spotkaniach i pracach innych komisji UBC, opracowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnych na temat działań Komisji Sportu i Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport;

 • organizacja pobytu Konsula Honorowego RP w Karlskronie połączonego z ceremonią wręczenia pani Konsul „Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego”;

 • przygotowanie i realizacja Konkursu „Młodzi w Europie” adresowanego do uczniów gdyńskich szkół średnich, w którym główną nagrodę stanowił udział w tygodniowym Szczycie Młodzieży Aalborgu (Dania);

 • XII Igrzyska Miast Bliźniaczych (tłumaczenie odprawy technicznej drużyn, otwarcie i zamknięcie zawodów);

 • przygotowanie i obsługa pobytu delegacji oficjalnej z Karlskrony (Szwecja) na czele z Prezydentem Karlskrony;

 • przygotowanie i obsługa pobytu delegacji oficjalnej z Dalian (Chiny);

 • przygotowanie i obsługa pobytu delegacji oficjalnej z Kristiansand (Norwegia) na czele z Prezydentem Kristiansand;

 • koordynacja przygotowań do udziału Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie „Kieler Woche”: zawarcie umowy z Biurem Kieler Woche, zawarcie umów z wystawcami występującymi na stoisku gdyńskim, opracowanie tekstu na tablicę informacyjną Gdyni, przygotowanie wyjazdu oficjalnej delegacji gdyńskiej na Kieler Woche i odbywające się w jego trakcie Międzynarodowe Forum Miast, tłumaczenie informacji przeznaczonych na Międzynarodowe Forum Miast;

 • przygotowanie i obsługa pobytu przedstawiciela Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) w Gdyni;

 • przygotowanie formalności związanych z przekazaniem Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala Miejskiego w Gdyni odbiornika telewizyjnego ufundowanego przez Plymouth-Gdynia Twinning Panel;

 • koordynacja przygotowań związanych z wyjazdem studentki na „Washington Business Week”, w tym również prowadzenie korespondencji z partnerami z Seattle (Foundation for Private Enterprise oraz Seattle-Gdynia Sister City Association);

 • koordynacja przygotowań do uczestnictwa Gdyni w projekcie pt. „MIDOS – Mainstreaming Inclusive Design of Open Spaces” w ramach Agendy 22;

 • pomoc przy organizacji Młodzieżowych Żeglarskich Mistrzostw Świata Volvo ISAF 2004 (organizacja tłumaczenia konsekutywnego ceremonii otwarcia i zakończenia Mistrzostw oraz organizacja i tłumaczenie spotkania z przedstawicielami International Sailing Federation, organizatorami Młodzieżowych Żeglarskich Mistrzostw Świata Volvo ISAF 2004);

 • organizacja wizyt studyjnych pracowników Urzędu Miasta Kaliningradu i Urzędu Miasta Karlskrony z zakresu zarządzania gospodarką komunalną w mieście;

 • udział w pracach komisji przetargowych przy przeprowadzaniu 2 przetargów europejskich (tłumaczenie raportów komisji oraz korespondencji z oferentami);

 • pomoc przy tłumaczeniu i kompletowaniu wniosku o dofinansowanie budowy III etapu Trasy Kwiatkowskiego z funduszy unijnych;

 • przygotowanie i obsługa pobytu przedstawicieli Stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association (USA);

 • pomoc przy organizacji części zagranicznej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej;

 • przygotowanie i obsługa pobytu delegacji Związku Wybrzeża Opalowego Republiki Francuskiej (SMCO: Boulogne-sur-Mer, Dunkierka, Calais);

 • koordynacja przygotowań związanych z udziałem firmy gdyńskiej w Rynku Świątecznym Miast Siostrzanych w Kilonii;

 • przeprowadzenie 4 przetargów nieograniczonych na obsługę Urzędu Miasta w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie;

 • przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. następujących zagadnień: ogólna prezentacja Gdyni oraz współpraca międzynarodowa miasta zaprezentowane podczas wizyt młodzieży szkolnej oraz nauczycieli z zaprzyjaźnionych miast siostrzanych w Urzędzie Miasta Gdyni, imprezy i inicjatywy morskie zaprezentowane podczas wizyty organizatorów regat OKI European Challenge 2005, uczestnictwo i zaangażowanie Gdyni w realizację projektów europejskich zaprezentowane podczas wizyty grupy młodzieży w ramach programu SOKRATES, ogólne informacje dotyczące Gdyni i jej gospodarki zaprezentowane podczas wizyty członków organizacji ELSA Marburg oraz studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Christiana Albrechta z Kilonii, ogólne informacje dotyczące Gdyni zaprezentowane podczas wizyty przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie, o/Liepaja, prezentacja „Fundusze UE jako siła napędowa wzrostu gospodarczego na przykładzie Gdyni” podczas konferencji w Karlskronie, branżowe prezentacje Gdyni przedstawione w trakcie wizyt delegacjiz Karlskrony i Kristiansand oraz Związku Wybrzeża Opalowego, ogólna prezentacja Gdyni podczas V Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej organizowanej w III LO w Gdyni, przygotowanie i tłumaczenie prezentacji multimedialnych na potrzeby innych wydziałów UM Gdyni

 • prowadzenie bieżącej korespondencji z miastami siostrzanymi i placówkami dyplomatycznymi;

 • tłumaczenia korespondencji bieżącej oraz informacji specjalistycznych;

 • prowadzenie aktualizacji wydarzeń zagranicznych na stronach internetowych;

 • udzielanie informacji młodzieży i studentom do prac semestralnych, dyplomowych i magisterskich;

 • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi;

 • pomoc gdyńskim organizacjom pozarządowym w znalezieniu partnerów zagranicznych do współpracy;

 • uczestnictwo w pracach grupy zadaniowej Agendy 22, zbieranie i analiza doświadczeń partnerów zagranicznych w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych;

 • przygotowanie dokumentacji prawno – finansowej do realizacji przyszłych zadań.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna