Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w bzpPobieranie 20.68 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar20.68 Kb.

ZP-406

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.plRzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenia o zamówieniu  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu 

objętym dynamicznym systemem zakupów Ogłoszenia o konkursie 

Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane  Ogłoszenia o wynikach konkursu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 46815-2009 i data 06/03/2009(dd/mm/rrrr)

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień PublicznychSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Adres pocztowy: ul. Cicha 14

Miejscowość:

Lubartów


Kod pocztowy:

21-100


Województwo:

LubelskieTel.:

081 8556608Faks:

081 8556608SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać
nr sekcji i pkt):


W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

Załącznik nr 1 część nr 16
Paski do glukometru ACCU CHEC

Paski do glukometru ACCU CHEC GO

Paski do gleukometru SENSORPaski do glukometru ACCU CHEC

Paski do glukometru ACCU CHEC GO

Paski do gleukometru SENSOR lub

paski innych firm . W sytuacji zaoferowania pasków innych firm Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania umowy użyczył nieodpłatnie 20 sztuk glukometrów.
II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji
i pkt):


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

­­­­­­­­­­­                                        

                                                                                     

                                                                 

                                                                 ----------- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------


/2

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna